Sunteți pe pagina 1din 15

ORAR Semestrul I 2017-2018 SEAA- ID (VACANȚĂ- 25.12.2017-7.01.

2018)
Data

Ora

MN ECTS MK AI CIG MN ECTS MK AI CIG MN ECTS MK AI CIG


Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Economia Economia Tehnica


8– turismului serviciilor operatiunil
9,40 - Ispas A- –Untaru E- or de
CP2 BP8 turism-
Baltescu
C-BP1
Economia Tehnica
7.10.2017 SÂMBĂTĂ

9,45- turismului Rconomia operatiunil


11,25 - Ispas A- serviciilor or de
CP2 –Untaru E- turism-
BP8 Baltescu
C-BP1
Merceolo Bazele
11,30- gie marketingu
13,10 nealim. lui-
Neacsu A. Balasescu
DP6 S- BP1
Merceolo Bazele
13,15- gie marketingu
14,55 nealim. lui-
Neacsu A. Balasescu
DP6 S- BP1
8.10.2017 DUMINICĂ

Matema- Managem Merceologi Economia Prețuri și


8– tică ent, Guga e nealim. comertului concurenț
9,40 Popescu L., CP3 Neacsu A. - Bălășescu ă Suciu T.
BP1 BP2 M-AIV2 BP7
Matema- Managem Economia Protectia Prețuri și
9,45- tică ent, Guga comertului consuma concurenț
11,25 Popescu L., CP3 - Bălășescu torului- ă Suciu T.
BP1 M- AIV2 Neacsu BP7
A.-BP2
Fundam. Econom.
11,30- Stiintei mf. comertul
13,10 Neacsu A. ui-
DP6 Bălășesc
u M-
AIV2
Fundam. Econom.
13,15- Stiintei mf. comertul
14,55 Neacsu A. ui-
DP6 Bălășesc
uM
AIV2
14.10.2017 SÂMBĂTĂ

Bazele Managem Economia Modelarea Tehnica Tehnici Corespond Analiza


8– informatic entul serviciilor – proceselor operatiunil promotio enţă ec.,
9,40 ii productiei Untaru E- economic or de nale- intern. Drumea
economic -Guga L CP2 e turism- Chitu I- Limba C, BP7
e Lupșa BP2 Lixandroi Baltescu AIV2 engleză, E.
D., DP4 u D DP1 C-BP1 Pavel, BP5

Bazele Economia Limba Bazele Cercetari Economia Bazele Dreptul Programar Modelarea Tehnica Tehnici Analiza
9,45- informati Intreprinder engleza 1, informatic de serviciilor marketingu comerțul ea proceselor operatiunil promotio ec.,
11,25 cii ii- Guga L- E. Pavel, ii marketing –Untaru lui- ui calculatoa economic or de nale- Drumea
economic CP6 BP5 economic Fruntes C E-CP2 Balasescu internaţio relor e turism- Chitu I C, BP7
e- e Lupșa BP6 S- BP4 nal, O. Maican Lixandroi Baltescu AIV2
Mazgaciu D., DP4 Barbules C., DP7 u D DP1 C-BP1
C- DP7 cu,BP8
Economi Bazele Dreptul Lb. Lb. engleză Bazele Programar Tehnici Marketri
11,30- a informaticii afacerilor engleză E. E. Pavel, marketingu ea promotiona ngul
13,10 Intreprind economice- O. Pavel, BP5 lui- calculatoa le- Chitu I- serv-
erii- Mazgaciu Barbulesc BP5 Balasescu relor AIV2 Untaru
Guga L- C- DP7 u BP8 S- BP4 Maican E-BP7
CP6 C., DP7
Lb. engleză Marketri
13,15- E. Pavel, ngul
14,55 Ed. BP5 serv-
Fizica- Untaru
Catanescu E-BP7
A- Sala
de sport -
Colina
15.10.2017 DUMINICĂ

Matema- Lb. Tehnologi Managem Tehnici Audit


8– tică engleză E. a ent de financiar
9,40 Popescu Pavel, informaţi strategic- vanzare- Lapteș R.
CP2 BP5 e, C. Guga L- Balasesc BP2
Maican, CP6 u M—
DP7 AIV2
Matema- Lb. Tehnologi Managem Tehnici Audit
9,45- tică engleză E. a ent de financiar
11,25 Popescu Pavel, informaţi strategic- vanzare- Lapteș R.
CP2 BP5 e, C. Guga L- Balasesc BP2
Maican, CP6 u M—
DP7 AIV2
Lb. Tehnici de
11,30- engleză E. vanzare-
13,10 Pavel, Balasescu
BP5 M— AIV2
Ed.
13,15- Fizica-
14,55 Catanescu
A- Sala de
sport-
Colina
Ed. Fizica- Bazele Cercetari Economia Contabili Contabilit Modelarea Mk Corespond
8– Simion G. informatic de serviciilor tate de ate proceselor turistic- enţă
9,40 Sala de ii marketing –Untaru E- gestiune, fundament economic Ispas A- internaţ. în
sport – economice Fruntes C BP8 C. Anton, ală, Baba e AIV2 limba
Col;ina D. Lupsa, BP6 BP1 M., CP3 Lixandroi franceza,
DP4 u D DP1 Cernea N.,
BP5
Microeco Ed. Bazele Bazele 10 30- Managem Contabilit Economia Limba Contabilit Modelarea Mk Contabilit
9,45- nomie, C. Fizica- informaticii informatic 12.30 - entul ate de serviciilor franceza ate proceselor turistic- ate
11,25 Dugulean Simion economice- ii Ed. calitatii gestiune, –Untaru E- Cernea fundament economice Ispas A- publica,
a, CP2 G. Sala Mazgaciu economice Fizica- Popescu C. Anton, BP8 N., BP5 ală, Baba Lixandroiu AIV2 Andronic
21.10.20167 SÂMBĂTĂ

de sport – C- DP7 D. Lupsa, Oancea B- M BP4 BP1 M., CP3 D DP1 L., BP3
Col;ina DP4 Sala de
sport-
Colina

Managem Bazele Microecono Limba Economia Contabilitat Finanțe


11,30- ent informati mie, C. franceza serviciilor e de publice,
13,10 general- cii Duguleana, Cernea N., –Untaru gestiune, C. Andronic
Popescu economic CP2 BP5 E-BP8 Anton, BP1 L., BP8
M BP7 e-
Mazgaciu
C- DP7
Economia
13,15- Managem serviciilor
14,55 ent –Untaru
general- E-BP8
Popescu
M BP7

Economi
8– a
9,40 comertul
ui-
Balasesc
u M-CE2
10 30- Economi
9,45- 12.30 - a com.-
11,25 Ed. Balasesc
Fizica- u M-CE2
Oancea B-
Sala de
22 10.2017 DUMINICĂ

sport-
Colina

11,30- Economia
13,10 comertului
-Balasescu
M-CE2
Economia
13,15- comertului
14,55 -Balasescu
M-CE2
28.10.2017 SÂMBĂTĂ

Ed. Fizica- Microecon Merceologi Lb. Cercetari


Simion G. omie, C. e nealim. franceza/ De
8– Sala de Duguleana Neacsu A. Cernea N. marketin
9,40 sport – CP2 BP2 BP6 g Tecau
Col;ina A.- AIV2

Fundam. Lb.franceza Tehnici


13,15- Stiintei ./Cernea N. de
14,55 mf. BP6 vanzare-
Neacsu Balasesc
A.- DP6 u M-
AIV2
29.10.2017 DUMINICA

Bazele Economie Investiţii


8– marketing mondială internaţion
9,40 ului- Tescasiu ale, N.
Balasescu B., BP1 Managem Marinescu
M- CE2 entul CE1
productiei
-Guga L
CP6
DUMINICĂ
Economi Economia Fundame Investiţii Analiza
9,45- e Intreprinder ntele act. internaţion ec.,
11,25 european ii- Guga L- Com.- ale, N. Drumea
a- CP6 Balasescu Marinescu C, AIV2
Tescasiu M-CE2 CE1
B- BP1

Economi Economie Cercetari Fundame Analiza


11,30- a europeana- de ntele act. ec.,
13,10 Intreprind Tescasiu B- marketing Com.- Drumea
erii- BP1 Fruntes C Balasescu C, AIV2
Guga L- BP 8 M-CE2
CP6

13,15-
14,55
4.11.2017 SÂMBĂTĂ

Lb.englez Microeco Contabilitat Protectia Cercetari Analiza și


8– a/francez nomie, C. e de consuma de proiectare
9,40 aPavel Dugulean gestiune, C. torului- marketing, a
E./Cernea a, CP2 Anton, CP3 Neacsu C. sistemelor
N. A.-BP2 Constantin inf
BP5/BP6 DII2 Lixăndroi
u R, DP4
Microeco Microecon Lb. Finante- Contabilit Marketing Managem Conjunctu Analiza și
9,45- nomie- omie, C. Engleză/fr Andronic ate de -Neacsu entul ră proiectare
11,25 Tache I- Duguleana anceza/E. L BP8 gestiune, A.-BP2 calitatii economică a
BP1 CP2 Pavel/Cer C. Anton, Popescu internațion sistemelor
nea N. CP3 M BP 4 ală, R. inf
BP5/BP6 Todor, Lixăndroi
CP6 u R, DP4
Microeco Bazele Lb. Merceolo Contabili Lb. Managem Contabilit
11,30- nomie- informatic franceza/ gie tate de engleză E. entul res, ate
13,10 Tache I- ii Cernea N. nealim. gestiune, Pavel, umane- publica,
BP1 economice BP6 Neacsu A. C. Anton, BP5 Nicolau Andronic
D. Lupsa, DP6 CP3 C- BP2 L., BP8
DP1
Lb. Bazele Istoria Merceolo
13,15- Engleză- informatic construcţi gie
14,55 Pavel – ii ei nealim.
BP5 economice europeneT Neacsu A.
D. Lupsa, ache I. DP6
DP1 BP1
5.11.2017 DUMINICA

Fundam. Matema- Cercetari Marketing


8– Stiintei mf. tică de internațion
9,40 Neacsu A. Popescu marketing al, Boșcor
DP6 BP1 Fruntes C D., CE2
BP6
Fundam. Matema- Marketin Cercetari Marketing
9,45- Stiintei mf. tică g De internațion
11,25 Neacsu A. Popescu general, marketin al, Boșcor
S.
DP6 BP1 g Tecau D., CE2
Balasesc
u, CE1 A.- AIV2
Fundam. Marketin Cercetari
11,30- Stiintei g De
13,10 mf. general, marketin
S.
Neacsu g Tecau
Balasesc
A. u, CE1 A.- AIV2
DP6
Fundam.
13,15- Stiintei
14,55 mf.
Neacsu
A.
DP6
Microeco Lb.france Managem Contabilit Managem Econometri Plăţi şi
8– nomie, C. za/Cernea ent, Guga ate de ent e L. finanţări
9,40 Dugulean N. BP6 L., BP1 gestiune general- Duguleana, internaţion
a, CP2 Trifan A Albu R- DII1 ale, O.
CP3 BP7 Bărbulesc
u, BP8
11.11.2017 SÂMBĂTĂ
Bazele Microecono Dreptul Managem Lbfrancez Lb.franceza Marketin Economet Managem Conjunctu Contabilit
9,45- informati mie, C. afacerilor ent, Guga a/Cernea Cernea N. g rie L. entu ră ate de
11,25 cii Duguleana, O. L., BP1 N. BP6 BP6 general, Dugulean mediului – economică gestiune,
S.
economic CP2 Barbulesc a, DII1 Albu R internațion Trifan A.,
Balasesc
e- u BP8 u, AIV2 BP7 ală, R. CP3
Lixandroi Todor,
u R- BP1 BP4
Bazele Lb.francez Dreptul Marketin Finantele Managem Contabilit
11,30- informati a/Cernea afacerilor g firmei, entu ate de
13,10 cii N. BP5 O. general, Dăneț A.., mediului gestiune,
S.
economic Barbulescu BP2 Albu R Trifan A.,
Balasesc
e- BP8 u, AIV2 BP7 CP3
Lixandroi
u R- BP1
Dreptul Finantele
13,15- comerțul firmei,
14,55 ui Dăneț A..,
internaţio BP2
nal, O.
Barbules
cu,BP8
12 .11.2017 DUMINICĂ

Bazele Matema- Managem


8– marketing tică entul
9,40 ului- Popescu calitatii
Balasescu BP1 Popescu
M- AIV2 M BP7
Managem Matema- Fundame
9,45- ent tică ntele act.
11,25 general Popescu Com.-
Popescu BP1 Balasescu
M BP7 M-AIV2
11,30- Fundame Lb.
13,10 ntele act. engleză-
Com.- Pavel E-
Balasescu BP5
M-AIV2

13,15-
14,55
18.11.2017 SÂMBĂTĂ
Economi Microecon Istoria Econometri Limba
8– e omie, C. construcţi e L. franceza
9,40 european Duguleana ei Duguleana, Cernea
a- CP2 europeneT DII1 N., BP5
Tescasiu ache I.
B- BP8 BP1
Microeco Economie Microeco Etica in Tehnici Economet Cyberma Corespond Contabilit
9,45- nomie- mondială nomie, C. afaceri promotio rie L. rketing- enţă ate
11,25 Tache I- Tescasiu Dugulean Potincu C nale, I. Dugulean Epuran internaţ. în publica,
BP1 B., BP8 a, CP2 CP5 Chitu, a, DII1 Gh. – limba Andronic
AIV2 CP3 franceza, L., BP4
Cernea N.,
BP5

Drept Microeco Economie Etica in Tehnici Finantele Cyberma Contabilit


11,30- Comercia nomie- europeana- afaceri promotio firmei, rketing- ate
13,10 l-Potincu Tache I- Tescasiu B- Potincu C nale, I. Dăneț A.., Epuran publica,
L CP2 BP1 BP8 CP5 Chitu, BP2 Gh. – Andronic
AIV2 CP3 L., BP4
Drept Finantele
13,15- Comercia firmei,
14,55 l-Potincu Dăneț A..,
L CP2 BP2
19.11.2016 DUMINICA

Matema- Investiţii
8– tică internaţion
9,40 Popescu ale, N.
BP1 Marinescu
CE2
Matema- Investiţii
9,45- tică internaţion
11,25 Popescu ale, N.
BP1 Marinescu
CE2

11,30-
13,10
13,15-
14,55
25 .11.2017 SÂMBĂTĂ

Limba Microeco Managem Dreptul Economet Managem Cercetari


8– engleza 1, nomie, C. entul comerțul rie L. entul de
9,40 E. Pavel, Dugulean calitatii ui Dugulean investitiilo marketing,
BP5 a, CP2 Popescu internaţio a, DII1 r- Constantin
M BP7 nal, O. Constanti C. DII2
Barbules n S BP1
cu,CE2

Managem Bazele Microecon Finante- Dreptul Economet Managem Cercetari Corespond


9,45- ent informati omie, C. Andronic comerțulu rie L. entul de enţă
11,25 general cii Duguleana L BP8 i Dugulean investitiilo marketing, intern.
Popescu economic CP2 internaţio a, DII1 r- C. Limba
M BP7 e- nal, O. Constanti Constantin, engleză, E.
Mazgaciu Barbulesc n S BP1 DII2 Pavel, BP5
C- DP7 u,CE2
Bazele Bazele Limba Finanțe Proiecte Cercetari Plăţi şi
11,30- informati informati engleza 1, publice, economic de finanţări
13,10 cii cii E. Pavel, Andronic e Foris T markerting internaţion
economic economic BP5 L., BP8 AVI2 Constantin ale, O.
e- e- C- DII2 Bărbulesc
Lixandroi Mazgaciu u, BP4
u R- BP1 C- DP7
Bazele Lb. Proiecte
13,15- informati engleză economic
14,55 cii E. Pavel, e Foris T
economic BP5 AVI2
e-
Lixandroi
u R- BP1
26.11.2017 DUMINICĂ
Microecono Matema- Audit
8– mie, C. tică financiar
9,40 Duguleana, Popescu Lapteș R.
CP2 BP2 BP8

Microecono Matema- Marketing Audit


9,45- mie, C. tică internațion financiar
11,25 Duguleana, Popescu al, Boșcor Lapteș R.
CP2 BP2 D., AIV2 BP8
Marketing
11,30- internațion
13,10 al, Boșcor
D., AIV2

13,15-
14,55
2.12.2017 SÂMBĂTĂ

8–
9,40

9,45-
11,25

11,30-
13,10

13,15-
14,55
SAMBATA SAMBATA
3.12.2017 DUMINICA

8–
9,40

9,45-
11,25

11,30-
13,10

13,15-
14,55
9.12.2017 SÂMBÎTĂ

Contabilit Lb.englez Lb.engleza/ Tehnici Cercetari


8– ate de a/franceza francezaPa promotiona de
9,40 gestiune Pavel vel le- Chitu I- marketing,
Trifan A E./Cernea E./Cernea AIV2 C.
CP3 N. N. Constanti
BP5/BP6 BP5/BP6 DII2
Lb.englez Managem Ec Dreptul Manageme Tehnici Cercetari Contabilit
9,45- a/franceza entul turismului afacerilor ntul res, promotio de ate de
11,25 Pavel productiei - Ispas A- O. umane- nale- marketing, gestiune,
E./Cernea – Guga L BP1 Barbulescu Nicolau C- Chitu I- C. Trifan A.,
N. BP8 BP7 BP2 AIV2 Constantin CP3
BP5/BP6 DII2
Managem Ec Lb.englez Managem Tehnici Contabilit
11,30- entul turismului a/franceza entul res, promotio ate de
13,10 productiei - Ispas A- Pavel umane- nale- gestiune,
– Guga L BP1 E./Cernea Nicolau Chitu I- Trifan A.,
BP8 N. C- BP2 AIV2 CP3
BP5/BP6
Managem
13,15- entul res,
14,55 umane-
Nicolau
C- BP2
10.12.2017 DUMINICA

Managem
8– ent
9,40 strategic –
Guga L
BP2
Managem
9,45- ent
11,25 strategic –
Guga L
BP2
DUMINICA

Matema-
11,30- tică
13,10 Popescu
BP1
Matema-
13,15- tică
14,55 Popescu
BP1
16.12.2017 SÂMBĂTĂ

Bazele Contabilit Cercetari de


8– informatic ate markerting
9,40 ii fundament Constantin
economic ală, Baba C- DII2
e Lupșa M., CP3
D., DP4
Bazele Etica in Contabilit Proiecte Cercetari
9,45- informatic afaceri ate economic de
11,25 ii Potincu C fundament e Foris T markerting
economic CP5 ală, Baba BP2 Constantin
e Lupșa M., CP3 C- DII2
D., DP4
Drept Etica in Proiecte Managemen
11,30- Comercia afaceri economic tul res,
13,10 l-Potincu Potincu C e Foris T umane-
L CP2 CP5 BP2 Nicolau C-
BP7
13,15-
14,55 Drept
Comercia
l-Potincu
L CP2
17.12.2017 DUMINICĂ

Matematică
8– Popescu
9,40 BP1

Lb.englez Matematică
9,45- a/franceza Popescu
11,25 Pavel BP1
E./Cernea
N.
BP5/BP6
Lb.engleza/
11,30- francezaPa
13,10 vel
E./Cernea
N.
BP5/BP6

13,15-
14,55
13.01.2018 SÂMBĂTĂ

Matemati Ed. Tehnici Programar Managem Plăţi şi


8– că Fizica- promotio ea entul finanţări
9,40 Popescu Catanescu nale, I. calculatoa investitiilo internaţion
BP1 A- Sala de Chitu, relor r- ale, O.
sport – AIV2 Maican Constanti Bărbulesc
Colina C., DP7 n S BP7 u, BP4

Ed. Matemati Tehnici Programar Managem Plăţi şi Analiza și


9,45- Fizica- că promotio ea entul finanţări proiectare
11,25 Catanescu Popescu nale, I. calculatoa investitiilo internaţion a
A- Sala BP1 Chitu, relor r- ale, O. sistemelor
de sport – AIV2 Maican Constanti Bărbulesc inf
Colina C., DP7 n S BP7 u, BP4 Lixăndroi
u R, DP4
Managem Analiza și
11,30- entul res, proiectare
13,10 umane- a
Nicolau sistemelor
C- BP2 inf
Lixăndroi
u R, DP4

13,15-
14,55
14. 01.2018 DUMINICA

Matemati Managem
8– că ent
9,40 Popescu general-
BP1 Albu R-
BP6
Matemati Managem Burse
9,45- că entul internaţion
11,25 Popescu mediului ale de
BP1 Albu R mărfuri,
BP6 Suciu T.,
CP3
Managem Burse
11,30- entu internaţion
13,10 mediului ale de
Albu R mărfuri,
BP6 Suciu T.,
CP3

13,15-
14,55