Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ...


CLASA: AMG III D
DATA:05.12.20...
DISCIPLINA: TEHNICI DE NURSING
SUBIECTUL: RESPIRAȚIA
SCOPUL LECTIEI este de a intelege în ce constă tehnica de măsurarea a
respirației
COMPETENTE SPECIFICE
1.Identificarea elementelor de apreciat referitor la măsurarea respirației
2.Analizarea tehnicii de măsurare a respirației
OBIECTIVE OPERATIONALE(competente derivate):
O1. sa defineasca respirația;
O2. sa redea scopul respirației;
O3. sa enumere elementele de apreciat;
O4.sa expună tehnica de măsurare a respirației și să spună valorile normale
METODE SI PROCEDEE: explicatia, conversatia euristica
MIJLOACE DE INVATAMANT:caiete,pixuri,manual,tablă,cretă
FORME DE ORGANIZARE A COLECTIVULUI: frontal, individual, in
diade, in grup.
BIBLIOGRAFIE:
1.Lucreția Titircă, Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții
medicali, Editura, Viața Medicală Românească
2.Cursuri anterioare.
DESFASURAREA ACTIVITATII
Momentele O.O Activitatea Activitatea elevului Metode si Mijloace Modalitati Timp
activitatii . profesorului procedee de de
invataman organizare a
t colectivului
I.Moment Invit elevii sa-si Isi pregatesc materialele - - - 1min
organizatoric pregateasca cele
necesare pentru
inceperea activitatii
Fac prezenta
II.Verificarea Solicit elevilor să se Elevii se grupează în Conversația Frontal 10mi
cunostintelor grupeze în diade și să- diade și își adresează câte euristică În diade n
și adreseze câte o o întrebare din lecția
întrebare din lecția trecută,primind răspunsul
anterioară la care să-și pe loc
răspundă reciproc
III.Captarea Invit elevii să-mi Elevii se consultă între ei Conversația Frontal 6min
atentiei spună ce cred că se și îmi oferă cîte un euristică În grup
întâmplă în timpul răspuns
respirației la nivelul
organismului
IV. Anunt titlul si Noteaza - - - 1min
Anuntarea obiectivele
titlului si a
obiectivelor
V.Dirijarea O1. Invit iar elevii să-mi Își expun răspunsurile Conversația Frontal,în 5min
invatarii ofere răspunsuri la euristică,explicați grup
întrebarea:”Ce credeți a
că se întâmplă în
organismul uman în
timpul respirației?”
Mă leg de unul dintre
răspunsuri și le prezint Ascultă,notează
definiția respirației

Frontal 1min
O2. Formulez scopul Ascultă,notează
respiației

O3. Redau elementele de Ascultă,notează Frontal 3min


apreciat în vederea Explicația
măsurării respirației

O4. Le prezint valorile Ascultă,notează Tabla,cret Frontal 10mi


normale ale respirației Explicația a n
Prezint tehnica de
măsurare a respirației
VI.Obtinerea Întreb elevii cât de Se consultă între ei și îmi Conversația Frontal,în 4min
performantei importantă cred că oferă diferite răspunsuri euristică grup
este respirația pentru
ființa umană
VII.Evaluare Invit elevii să se Elevii se grupează,se Exercițiul Frontal,în 7min
a grupeze în 4 consultă între ei și îmi grupuri
activitatii grupuri,fiecare grup oferă,după ce și-au ales
să-mi răspundă la căte un lider al
o întrebare:”Ce este grupului,răspunsurile la
respirația?Care sunt întrebări
elementele de
apreciat?Care sunt
valorile normale ale
respirației?Cum are
loc pregătirea psihică
a pacientului pentru
tehnică?”
VIII. Fac aprecieri asupra - - - - 2min
Incheierea implicarii elevilor in
activitatii activitate si notez.
AMG III D, S.A