Sunteți pe pagina 1din 2

Învaţă „Cum sǎ circulǎm corect?

Domeniul și tipul de educație:


Educaţie pentru securitatea personalǎ - Educaţia rutierǎ
Profesori coordonatori:
Disciplina:
Matematică şi explorarea mediului
Muzică şi mişcare
Dezvoltare personală
Arte vizuale şi abilităţi practice
Comunicare în limba română
Tema: Învaţă de la Tedi - „ Cum sǎ circulǎm corect?”
Durata de desfășurare :
Grupul țintă:
Resurse:
RESURSE
a. Strategia didacticǎ
- Dupǎ particularitǎţile evolutive ale gândirii – mixtǎ
- Dupǎ gradul de dirijare - dirijatǎ
b. Metode şi procedee: conversaţia, instructajul, expunerea, observaţia, dezbaterea, activitate
independentǎ, lucrul în echipǎ, problematizarea, jocul didactic, brainstormingul, studiu de caz.
c. Mijloace didactice: fişe de dezvoltare, prezentare Power Point, laptop, ghicitori, imagini, noul
Cod rutier, indicatoare cu semne de circulaţie, scenetǎ, jetoane cu semne de circulaţie.
d. Forme de organizare: frontalǎ, pe grupe, individualǎ
Argument:
Transpunerea în practicǎ a regulilor de circulaţie pentru pietoni şi biciclişti prin cunoaşterea semnelor de
circulaţie
Scopul proiectului:
Cunoaşterea regulilor de circulaţie pentru siguranţa pietonilor şi a traficului rutier.
Obiective:
 cunoaşterea şi respectarea regulile de circulaţie pentru pietoni şi biciclişti;
 identificarea semnele de circulaţie pentru pietoni şi biciclişti;
 formarea unui comportament conştient şi responsabil în calitate de participant la traficul rutier;
 cunoaşterea noţiunile de: drum public, trotuar, carosabil, pieton, vehicul, semafor, agent de circulaţie,
conducǎtor de vehicul, participant la traficul rutier;
 participarea activă la realizarea activitǎţilor.
Etape de desfășurare:
1.Organizarea colectivului pe echipe: Organizarea clasei. Pregătirea materialelor necesare pentru lecţie.
Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activitǎţilor.
2.Desfăşurarea activităţii:
Circulaţia rutieră este însumarea a trei factori cu acţiune conjugată: omul (în calitate de conducător de
vehicul, pieton sau pasager), vehiculul şi drumul. Dintre aceşti trei factori, omul are cea mai mare
importanţă pentru că, de modul în care cunoaşte şi respectă normele de circulaţie depinde siguranţa
traficului rutier.
Statisticile din ultimul an arată că media accidentelor de circulaţie din care rezultă victime omeneşti
produse din vina pietonilor, reprezintă între 30% şi 40% din totalul accidentelor.
Care este cauza? Răspunsul este foarte simplu: nerespectarea regulilor de utilizare a drumurilor. Deci,
pentru protecţia noastră şi siguranţa rutieră trebuie să acordăm o mare importanţă comportării pe arterele
rutiere.
Prezentare Power Point: Să privim şi apoi sǎ analizăm imagini referitoare la traversarea străzii şi la
mersul pe bicicletă. Putem observa astfel ce reguli de circulaţie sunt cunoscute de elevi şi ce reguli de
circulaţie trebuie respectate de pietoni şi de biciclişti.
1. Circulaţia pietonilor
Câteva dintre regulile sau obligaţiile pietonilor, ca participanţi la trafic.................
Fiecare dintre aceste reguli sunt explicate prin exemple date de elevi .
Studiu de caz
Pentru o mai bună înţelegere a regulilor de circulaţie se dă următorul exemplu (studiu de caz).
„Autovehiculul se apropie de pasajul pietonal, pe care nu este nimeni. A redus viteza, şoferul este
atent. Şi totuşi, la 1-2 m în faţa maşinii sare un pieton. Pietonul este lovit. Putem spune că vinovăţia este doar
a şoferului deoarece pietonul era pe trecerea zebrată?”
Din analiza acestei situaţii se trag următoarele concluzii:
 Neatenţia pietonului poate provoca un accident de circulaţie.
 În cazul unei coloane de maşini se poate realiza un accident în lanţ.
 Întâlnirea cu un şofer neexperimentat se poate solda cu un accident cu urmări fatale.
2. Circulaţia bicicletelor
Circulaţia cu bicicleta pe drumurile publice este permisă prin lege numai copiilor cu vârste peste 14
ani. Pentru conducerea unei biciclete nu este necesar să ai permis de conducere dar este obligatoriu să deţii
reguli de circulaţie specifice mersului pe bicicletă şi traficului rutier în general.
Deseori proaspătul posesor al bicicletei pleacă în prima cursă fără a se uita măcar pe regulamentul de
circulaţie. Ori, şi pentru biciclist sunt perfect valabile regulile de prioritate, de depăşire, etc. A învăţa să
„mergi” pe bicicletă înseamnă a începe mai întâi cu însuşirea corectă a regulilor de circulaţie şi abia după
aceea să urcăm pe bicicletă.
Câteva reguli de circulaţie şi de conducere specifice a bicicletelor..................
Cunoaşterea acestor reguli de circulaţie nu este suficientă pentru deplasarea pe drumurile publice, pietonii
şi bicicliştii trebuie să cunoască şi mijloacele de reglementare a circulaţiei, stabilite prin „Codul Rutier”.
Câteva din mijloacele de reglementare a circulaţiei sunt :
1. Marcajele rutiere.
2. Semnalele semaforului electric.
3. Semnalele lămpii cu lumină galbenă intermitentă.
4. Indicatoarele rutiere.
5. Semnalele agentului de circulaţie, etc.
Dintre acestea, o importanţă deosebită o au indicatoarele rutiere.
Acestea sunt specifice pentru pietoni, biciclişti sau conducătorii auto.

3.Constituirea grupului de experți şi discuțiile experților: Se formează grupele de experți; sub îndrumarea
profesorilor elevii din grupe verifică saecina de lucru şi se prezintă şi celorlalţi colegi. Se poartă discuţii
pe marginea fişei.
Demonstrația:
Sǎ circulǎm corect !
Participanţi: 3 grupe de câte 5 elevi
Reguli: Fiecare echipǎ îşi va desemna, pe rând, câte un lider care sǎ rǎspundǎ întrebǎrilor, cerinţelor
concursului. Pentru fiecare rǎspuns corect vor primi câte un punct.
Câştigǎ echipa care va avea la sfârşit cele mai multe puncte.

4.Realizarea produsului final


Rezultatele așteptate:
- creșterea calității învățării prin stimularea curiozității elevilor și a dorinței de a se informa, prin
evidențierea caracterului aplicativ al Educaţiei pentru securitatea personalǎ, al Educaţiei rutiere.
- realizarea de colaje cu semnele de circulaţie.
Evaluarea :
Se realizează prin evaluare orală, folosind întrebări de genul :
 Ce reguli de traversare a străzii cunoaşteţi ?
 Cum se traversează strada în cazul în care afară plouă sau ninge ?
 Ce reguli de circulaţie trebuie să cunoască bicicliştii ?
 Enumeraţi 2 semne de circulaţie specifice pentru pietoni şi 2 pentru biciclişti.
Diseminarea și mediatizarea proiectului:
- expoziţia colajelor în holul principal al şcolii
- promovarea proiectului pe site-ul școlii