Sunteți pe pagina 1din 2

Prof.

Schipor Andreea Bogdana


Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului

Cazul Funcţia sintactică Întrebări Exemplu

subiect cine?, ce? Ştefan învaţă. Cartea este pe masă


nume predicativ cine este?, ce este?, Băiatul acela este Ştefan.
Nominativ cum este? Aceea era cartea Ancăi.
atribut apoziţional care?, ce fel de? Fratele ei, Ştefan, este la liceu.
Prietena mea cartea îmi este mereu alături.

complement direct pe cine?, ce? Pe Ştefan l-am văzut ieri.


Am cumpărat o carte interesantă.
complement indirect Despre cine/ce?, cu Vorbeam cu Ştefan despre cartea cea nouă.
cine/ ce?, la cine/ce?, Andrei se gândea la colega cea nouă.
pentru cine /ce? Am adus pentru mama nişte trandafiri.
complement unde?, de unde?, până Mâine merg la Ştefan.
circumstanţial de loc unde?, încotro? Copiii vin de la şcoală.
complement cum?, în ce fel?, în ce Cărţile se citesc cu plăcere.
Acuzativ circumstanţial de mod? Voi proceda ca Ştefan.
mod
complement când?, de când?, până Va veni acasă peste săptămâni bune.
circumstanţial de când?, cât timp? Plouă de zile întregi.
timp
complement de agent de către cine? Cadoul este cumpărat de Ştefan.
atribut substantival care?, ce fel de? Coperţile de carte sunt rupte.
prepoziţional Despărţirea de Ştefan nu mi-a făcut bine.
nume predicativ cine este?,ce este?, cum Cartea este din hârtie.
este? (cu preopziţii) Scaunele sunt de lemn.

complement indirect cui? I-am dat lui Ştefan nota 10.


Dăruiesc fetelor câte o floare.

complement cum?, în ce fel?, în ce A procedat asemenea lui Ştefan.


circumstanţial de mod? A desenat aidoma colegilor din clasă.
mod

cu ce scop? S-a dus după pește.


omplement
circumstanțial de
scop
din ce cauză? A strigat de frică, văzând acea umbră.
complement
circumstanțial de
cauză
atribut substantival care?, ce fel de? Comportarea asemenea părinţilor este de
prepoziţional dorit.
nume predicativ cine este?,ce este?, cum Copilul este aidoma părinţilor.
Dativ este? (cu preopziţii) Acest băiat este asemenea lui Ştefan.
Prof. Schipor Andreea Bogdana
complement indirect cui? Soldatul îi raportează ofițerului.

Complement cum?, în ce fel?, în ce A procedat conform indicațiilor


circumstațial de mod mod?

Genitiv atribut substantival al (a, ai, ale) cui? Cartea lui Ştefan este nouă.
genitival Paginile cărţii sunt rupte.
atribut substantival care?, ce fel de? Lupta împotriva colegilor nu este dreaptă.
prepoziţional
nume predicativ al / a cui este? Ochelarii sunt ai bunicii.
ai /ale cui sunt? Calculatorul este al lui Ştefan
complement indirect Justiția luptă contra corupției.
complement unde?, de unde?, până Şi-a pus cartea deasupra ghiozdanului.
circumstanţial de loc unde?, încotro? Locuieşte deasupra lui Ştefan.
complement când?, de când?, până Am ajuns acasă înaintea lui Ştefan.
circumstanţial de când?, cât timp?
timp

complement cu ce scop? A lucrat în folosul copiilor.


circumstanțial de
scop

complement cum?, în ce fel?, în ce


circumstanțial de mod? A acționat în virtutea instinctului.
mod
complement din ce cauză? Întârzierea s-a produs din cauza problemelor
circumstanțial de intervenite
cauză

nu are funcţie .................................... Ştefan, fii cuminte!


Vocativ sintactică Copile, nu mai alerga!

S-ar putea să vă placă și