Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

1 B la norme

COMUNICARE
privind OCUPAREA locurilor de muncă declarate vacante

A. Date de identificare ale angajatorului:

1. Denumire/nume ...........................................
2. Codul unic de înregistrare ..............................
3. Cod CAEN ................................................
4. Forma de proprietate ....................................
5. Forma de organizare .....................................
6. Mărime (număr de personal) ..............................
7. Adresa ..................................................
8. Persoana de contact .....................................
9. Telefon/Fax .............................................
10. E-mail ..................................................

B. Date privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante

Ocupaţia Numarul de Localitatea Data la care a Situatia privind Pozitia locului de munca Data ocupării locului
locuri de şi judeţul fost comunicat locurile de munca ocupat in situatia prin care de munca comunicat
Nr. munca în care se vacant locul de vacante in care a acesta a fost comunicat vacant
crt Denumire Cod comunicate află locul munca ocupat fost comunicat vacant (ex. 1, 2 etc) (zz/ll/aa)
COR vacante care de munca (zz/ll/aa) vacant locul de
au fost comunicat munca ocupat
(6
ocupate vacant care (data situatiei
caractere) a fost completate de
ocupat angajator in
formularul
respectiv)
(zz/ll/aa))

1
2
3

Director general
sau altă persoană autorizată

---------LS--------------

Data situaţiei 1) : ……zz/ll/aa………………


Notă:
1) Data situaţiei se completează de angajator.