Sunteți pe pagina 1din 9

Tema: modelarea mişcării rectilinii uniform accelerată

Însărcinare: un corp se mişcă rectiliniu uniform accelerat.Construiţi graficul relaţiiilor


acceleraţia, viteza şi deplasarea cu timpul.
( viteza,deplasarea) în momentul iniţial t = 0 este cunoscută.

Tabela de insemnare a mărimilor şi notarea valorilor


s0x = 5 м Dt1 = 0.5 s a x =const ;
v0x = -20 м/s
ах =
v x= v 0 x +a x t ;
9 м/s2
ax t 2
Tabela valorilor s x =s0 x +v 0 x t + ;
ах, м/s2 vх, м/s
2
№ t, s s, м
1 0 9 -20 5 ax t 2
2 0.5 9 -15.5 -3.875
x= x 0 + v 0 x t + .
2
3 1 9 -11 -10.5
4 1.5 9 -6.5 -14.875
5 2 9 -2 -17
6 2.5 9 2.5 -16.875
7 3 9 7 -14.5
8 3.5 9 11.5 -9.875
9 4 9 16 -3
10 4.5 9 20.5 6.125
t; а,10м/s 30
vx,м/s 10 м
sx,
20 5
ax t ; 8
10 0
6
ax t 2 4
0 -5
v0 x t + ; -10 -10
2 2 -20 -15
ax t 2 0 t, c -30 t, c -20
xt+ . 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 1 2 3 4 5 0 0.5 1 1.5 2
fig1. relaţia dintre acceleraţie şi timp fig.2.Dependenţa vitezei de timp fig.3. Dependen
2
10 м
sx,
5
0
-5
-10
-15
-20 t, c
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
fig.3. Dependenţa dintre deplasare şi timp
Construirea graficlui de mişcare a două corpuri

Însărcinare: două corpuri se nişcă rectiliniu uniform accelerat-Construiţi graficul relaţiilor


acceleraţiilor,viteyei şi deplasărilor odată cu timpul.(acceleraţia
viteza,deplasarea) în momentul iniţial o cunoaştem.

Tabela marimilor valorilor cu indicaţii


Corp 1 Corp 2
s01x = 0м s02x = 300 м
v01x = 10 м/s v02x = -10 м/s
а1х = 2 м/s 2 а2х = -4 м/s2
Dt1 = 1s Dt2 = 1s
Tabela valorilor
Corp 1 Corp 2
№ t1, s а1х, м/сs2 v1х, м/s s1х, м t2, c а2х, м/s2 v2х, м/s s2х, м
0 0 2 10 0 0 -4 -10 300
1 1 2 12 11 1 -4 -14 288
2 2 2 14 24 2 -4 -18 272
4
а, м/s 3 3 2 1640
vx,м/сs 39 3 400
sx,м -4 -22 252
2 4 4 2 1820 56 4 300 -4 -26 228
0 5 5 2 20 75 5 -4 -30 200
0
6 6 2 22 96 6 200 -4 -34 168
-2 -20
7 7 2 24 119 7 -4 -38 132
-4 100
8 8 2 26
-40 144 8 -4 -42 92
9 9 0
-6 t, 2s 28
-60 171
t, s
9 -4 -46 48 t, c
0 10 2 10
4 accelaraţiilor
fig.1.Relaţia 6 8 10 212
cu timpul 30 0 2200 4 6 8 cu10timpul
1210 0
fig.3.Relaţia coordonatelor10
-4 2 4 -506 8 0 12
fig.2.Relaţia vitezelor

corp 1 corp 2 corp 1 corp 2 corp 1 corp 2


t, c
6 8 10
oordonatelor 12

corp 2
Modelarea mişcării uniform accelerate pe două sectoare

Însărcinare:corpul are o mişcare rectilinie.La momentul iniţial corpul


are coordonata х0, viteza v01х şi acceleraţia a1х. După un interval de timp Т1 corpul a căpătat
acceleraţia а2х şi s-a mişcat cu această acceleraţie timp T2 .
De construit graficul dependenţei vitezei,acceleraţiei şi coordonatei în dependenţă de timp

Marimile şi valorile lor


х0 = 20 м ах2 = -2 м/s2
v0х = 2 м/s Dt1 = 0.3 s
ах1 = 2 м/s 2 Dt2 = 0.4 s
Tabela datelor
I sector II sector
№ t1, s a1х, м/s2 v1х, м/s х1, м t2, s t1', s a2х, м/s2
0 0 2 2 20 3 0 -2
1 0.3 2 2.6 20.69 3.4 0.4 -2
2 0.6 2 3.2 21.56 3.8 0.8 -2
aх,м/s2 3 0.9 2 3.8 10
vх, 22.61
м/s 4.2 601.2
х, м -2
3
4 1.2 2 4.4 8 23.84 4.6 50 1.6 -2
2
5 1.5 2 5 25.25 5 40 2 -2
1
6 1.8 2 5.6 6 26.84 5.4 2.4 -2
0 7 30
2.1 2 6.2 4 28.61 5.8 2.8 -2
-1 8 20
2.4 2 6.8 30.56 6.2 3.2 -2
-2 9 2 103.6
2.7 2 7.4 32.69 6.6 -2
-3 10 3 2t, s 8 0 35 7t, s 0 4 -2 t, s
0 0 fig.3.
1 Dependenţa
2 3 4 coordonatelor
5 6 7 de 8
0 fig.1.Deependenţa
1 2 3 4 acceleraţiei
5 6 7 de8 timp fig.2. 2Dependenţa
1 3 4 5 6
vitezei 7
de timp8

sector 1 sector 2 sector 1 sector 2 sector 1 sector 2


v2х, м/s х2, м
8 35
7.2 38.04
6.4 40.76
5.6 43.16
4.8 45.24
4 47
3.2 48.44
2.4 49.56
1.6 50.36
0.8 50.84
0 t, s 51
1 Dependenţa
2 3 4 coordonatelor
5 6 7 de 8 timp
fig.3.

sector 1 sector 2
Modelarea mişcării corpului ce are diferite acceleraţii pe două sectoare

Însărcinare: un corp efectuiayă o mişcare rectilinie,La momentul iniţial corpul


are coordonata х0, viteza v01х şi acceleraţia а1х. După timpul Т1 â corpul a căpătat
acceleraţie а2х şi s-a mişcat cu această acceleraţie în intervalul de timp T 2. Dupa aceasta în intervalul
de timp Т3 corpul s-a mişcat cu acceleraţia а3х.
Construiţi graficul dependenţei aceleraşiei,vitezei şi coordonatelor de timp.
Marimile şi valorile
х0 = 60 м ах2 = 0 м/s2 ах3 = -3
v0х = 4 м/s Dt1 = 2 s Dt3 = 0.4
ах1 = 1 м/s 2 Dt2 = 0.4 s
Tabela datelor
I sector II sector
№ t1, s a1х, м/s2 v1х, м/s х1, м t2, s t1', s a2х, м/s2
0 0 1 4 60 20 0 0
1 2 1 6 70 20.4 0.4 0
2 4 1 8 84 20.8 0.8 0
3 6 1 10 102 21.2 1.2 0
4 8 1 12 124 21.6 1.6 0
5 10 1 14 150 22 2 0
6 12 1 16 180 22.4 2.4 0
7 14 1 18 214 22.8 2.8 0
8 16 1 20 252 23.2 3.2 0
9 18 1 22 294 23.6 3.6 0
10 20 1 24 340 24 4 0

2 30м/с
vх, 600
х, м
aх,м/с2
1 25 500

0 20 400

-1 15 300

-2 10 200
-3 5 100
-4 t, c 0 t, c 0
0fig.1. 5Dependenţa
10 15acceleraţiei
20 25de timp 30 0 fig.2.
5 Dependenţa
10 15 vitezei
20 de25 timp30 0 5 10 co
fig.3.Dependenţa 1

sector1 sector 2 sector 1 sector 2 sector 1


sector 3 sector 3 sector 3
a în intervalul

м/s2
s

III sector
v2х, м/s х2, м t2, s t1', s a2х, м/s2 v2х, м/s х2, м
24 340 24 0 -3 24 436
24 349.6 24.4 0.4 -3 22.8 445.36
24 359.2 24.8 0.8 -3 21.6 454.24
24 368.8 25.2 1.2 -3 20.4 462.64
24 378.4 25.6 1.6 -3 19.2 470.56
24 388 26 2 -3 18 478
24 397.6 26.4 2.4 -3 16.8 484.96
24 407.2 26.8 2.8 -3 15.6 491.44
24 416.8 27.2 3.2 -3 14.4 497.44
24 426.4 27.6 3.6 -3 13.2 502.96
24 436 28 4 -3 12 508

600
х, м
500
400
300
200
100
0 t, c
0 5 10 15 20 25 30
fig.3.Dependenţa coordonatelor de timp

sector 1 sector 2
sector 3