Sunteți pe pagina 1din 3

CONCURS NAȚIONAL

„Imagini rurale şi urbane în contextul actual”


- ediţia a III-a -
Proiect aflat în CAEJ 2018-2019, poziția 193

ORGANIZATORI:
 Şcoala Gimnazială Dumbrava, jud. Timiş

Proiectul se adresează preșcolarilor, elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi


se va desfăşura pe 4 secţiuni:
- A. Desen/ Grafică – (format A4 sau A3) – lucrare cu un singur autor
- B. Pictură - (format A4 sau A3) – lucrare cu un singur autor
- C. Colaj- (format A4 sau A3) – lucrare cu un singur autor
- D. Fotografie - (format A4 sau A5) – lucrare cu un singur autor

REGULAMENTUL CONCURSULUI:

 Termen limită de trimitere a lucrărilor este 22 februarie 2019, data poştei;


 Înscrierile se vor efectua online accesând linkul: Formular de înscriere

 Depunerea lucrărilor se face prin poştă la adresa:


Şcoala Gimnazială Dumbrava,
Localitatea Dumbrava, nr. 158,
Jud. Timiş, cod 307155,
Prof. Alina Deak
cu menţiunea pentru concursul “Imagini rurale şi urbane în contextul actual”;

 În plicul cu lucrările copiilor se va pune și fişa de înscriere.


 Lucrările participante în concurs nu se restituie.
 Nu se admit contestaţii.
 Nu se percepe taxă de participare!

 Date de identificare a lucrărilor – pe verso, colţul drept, jos:


- Nume elev
- Clasa
- Unitatea de învăţământ
- Localitate/Judeţ
- Cadrul didactic coordonator
- E-mail cadru didactic coordonator

 Expoziţia lucrărilor şi premierea acestora, vor avea loc la Şcoala Gimnazială Dumbrava în data
de 28 februarie 2019, începând cu ora 14.30;
 Tema concursului – Imagini din mediul rural şi urban specifice localităţii.
 Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 4 lucrări indiferent de secțiune sau categorie
de vârstă;
 Pot participa copii/elevi din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal;
 Fiecare lucrare are un singur cadru didactic coordonator;
 Se vor respecta obligatoriu formatele specificate;

 Se vor acorda diplome, în format electronic, pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru
fiecare secţiune şi categorie de vârstǎ. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor
participanţi.
 Diplomele vor fi însoţite de tabelul cu premiile acordate, pentru fiecare secţiune şi categorie de
vârstă;
 Diplomele şi tabelul cu premiile acordate vor fi trimise fiecărui cadru didactic participant pe
adresa de e-mail indicată în formularul de înscriere;

 Nu trimiteți plicuri autoadresate, nicio diplomă nu va fi trimisă prin poștă!

 Participanții care nu respectă toate etapele înscrierii, vor fi descalificați:


- înscrierea online,
- trimiterea lucrărilor și a fișei de înscriere în perioada stabilită.

 Criterii de evaluare:
- Originalitatea lucrării – 35%
- Realizarea tehnică, acurateţea execuţiei – 30%
- Claritatea mesajului, relaţionarea cu tema concursului – 35%

 Modalitățile de monitorizare și de evaluare ale concursului:


 Realizarea expoziţiei cu lucrările copiilor participanţi;
 Acordarea de premii şi menţiuni pentru fiecare secţiune;
 Acordare diplomelor de participare pentru copii;
 Acordarea adeverințelor și diplomelor de participare pentru cadrele didactice
coordonatoare.

 Expedierea diplomelor se va realiza în perioada 01 martie 2019 – 31 mai 2019.

 Persoană de contact : Prof. Deak Alina Tel. 0723171079

Coordonatori proiect:
Prof. Deak Alina
Prof. Deak Ştefan Tiberiu
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

la Concursul Național
“Imagini rurale şi urbane în contextual actual”
Ediţia a III-a

Concurs organizat de Şcoala Gimnazială Dumbrava, jud. Timiş

Numele şi prenumele îndrumătorului:.........................................................................................................


Unitatea de învăţământ:...............................................................................................................................
Localitate:.....................................................................................................................................................
Județ:............................................................................................................................................................
Telefon personal:.........................................................................................................................................
Adresa personală de e-mail:........................................................................................................................

Elevi / preşcolari participanţi:

Nr. Numele şi prenumele Clasa/ Secţiunea


crt. Grupa
1.
2.
3.
4

Semnătura cadrului:

S-ar putea să vă placă și