Sunteți pe pagina 1din 1

TEST SUMATIV

Clasa a VII-a
MATRICEA DE SPECIFICATII
1.1 2.1 3.1
Teme/ Competente Aplicarea Utilizarea Identificarea şi
Continuturi/ corespunză-
Concepte- toare cunoştinţelor de strategiilor de explicarea
cheie/ nivelurilor limbă în lectură în vederea relaţiilor dintre o
Unităti taxonomice receptarea înţelegerii operă studiată şi
tematice
mesajelor orale adecvate a contextul cultural
şi scrise. textelor studiate. în care a apărut
aceasta.

- achiziţiile din clasele 3


anterioare în domeniul
limbii şi al vocabularului.

- lectură-înţelegere
( înţelegerea globală a 3
textului)

- teme şi motive literare


1

-curente
culturale/literare – 2
context istoric;
trăsături ale
curentelor literare.
3 4 2
TOTAL
PE COMPETENŢE
VIZATE
TOTAL GENERAL 9

S-ar putea să vă placă și