Sunteți pe pagina 1din 4

REFERAT

Activitatea endocrină a testiculelor. Disfuncții și maladii.

Cuprins
ANATOMIE. .................................................................................................................................................1
FIZIOLOGIE – ROL, FUNCȚII. ...................................................................................................................1
HORMONII SECRETAȚI DE TESTICULE. ...............................................................................................2
PATOLOGIE ASOCIATA TESTICOLELOR. .............................................................................................4
CONCLUZII ..................................................................................................................................................4
BIBLIOGRAFIE: ...........................................................................................................................................4

ANATOMIE.
Greutatea unui testicol este de aproximativ 40 grame, iar lungimea de 4-5 cm. Testicolul
prezintă la exterior o capsulă groasă de țesut conjunctiv dens numită tunica albuginee. Aceasta
formează mediastinul testicular la nivelul feței posterioare, care trimite septuri fibroase delimitând
aproximativ 250 de lobuli testiculari. Printre aceste septuri sunt unele incomplete, lobuli teticulari
comunicând astfel între ei. Fiecare lobul conține 1-4 tubi seminiferi înserați într-o rețea de fibre
conjunctive laxe, celule interstițiale numite celule Leydig, celule Sertoli. În total un testicul conține
aproximativ 900 tubi seminiferi sinuoși.1
Glandele sexuale masculine (testiculele) – conţin pe lângă elemente germinative, ce produc
celule sexuale, şi formaţiuni glandulare endocrine, ce elimină în sânge o serie de hormoni. Celulele
endocrine ale testiculului, numite celule interstiţiale Leydig, se află în ţesutul conjunctiv lax ce
completează spaţiul dintre ansele tubilor seminiferi contorţi, alături de capilarele sangvine şi
limfatice. Ele secretă hormonii sexuali masculini – androgeni.2

FIZIOLOGIE – ROL, FUNCȚII.


Celulele Sertoli au următaorele roluri:
- rol endocrin prin secreția și sinteza inhibinei care are rol în reglarea secreției de androgeni
și inhibiția secreției de FSH.

1
Biologie. Manual pentru clasa a XI – a, Editura Corint
2
Anatomia Umană, Ștefăneț Mihai Vol_2, Chișinău 2009, (pagina 488)
- rol paracrin prin sinteza unei ABP (androgen binding protein) care leagă testosteronul,
dihidrosteronul și astradiolul.3
Celulele Leydig au rol în producerea testosteronului în prezența hormonului luteinizant (LH).4

HORMONII SECRETAȚI DE TESTICULE.


1)Hormoni androgeni
a) Testosteronul
Este secretat de celulele Leydig în principal și este considerat cel mai important hormon testicular
în ciuda faptului că o mare parte din el este transformată în dihidrotestosteron.
La bărbatul adult, testosteronul se sintetizează zilnic, aproximativ 4-9 mg. Nivelul maxim este
dimineața iar cel minim noaptea, in jurul miezului nopții. Cea mai mare parte a testosteronului
(98%) este sub forma legată (de SSBG:sex-steroid-binding globuline și de albumine).
Concentrația plasmatică a testosteronului este, la bărbatul adult, de 650 nanograme/dl. Acesta
actionează majoritar dupa ce e transformat în dihidrotestosteron de catre 5-alfa-reductaza.
b) Dihidrotestosteron
- puterea sa virilizantă este mai mare decât cea a testosteronului;
- 80% provine din conversia periferică a testosteronului;
- 20% este sintetizat de către celulele Leydig.
c) Dehidroepiandrosteron și androstendionul
DHEA e produs doar de corticosuprarenală pe când androstendionul are origine mixtă. Acești doi
hormoni reprezintă sub 10% din androgenii circulanți.
2. Hormoni estrogeni
Sunt proveniți predominant din aromatizarea testosteronului și androstendionului, dar sunt și
secretați de testicul și o mică cantitate este produsă de corticosuprarenală.
Peptide secretate de testicule:
1. Vasopresina, angiotensina II, oxitocina, corticoliberina, beta- endorfine, factori de crestere: cu
rol în reglarea locală a funcțiilor testiculare. (toate sunt secretate de celulele Leydig)
2. Inhbibina, activina, transferina, factor de inhibitie mullerian. Activina stimuleaza secretia de
FSH dar și eritropoeza.

3
https://anatomie.romedic.ro/testiculele (Autor: Drăgulin Oana);
4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Celul%C4%83_Leydig;
Rolul masculinizant al testosteronului se manifestă diferit în funcție de perioadă:
1. Perioada dezvoltării fetale: Testosteronul se secretă în viața intrauterină începând cu a 7-a
săptămână, imediat după formarea celulelor Leydig, sub actiunea HCG (Gonadotropina Corionică
Umană). Testosteronul fetal e cel care induce formarea penisului și a scrotului, testiculului si
anexelor sistemului reproducător masculin.
În ultimele 2-3 luni de sarcină, secreția de testosteron se intensifică ceea ce duce la coborârea
testiculelor în scrot.
2. Perioada extrauterină.
Pe perioada copilariei nivelul testosteronului e foarte scăzut. La 11 ani, GnRH (Gonadotropin-
Releasing Hormone) nu mai este inhibat așa cum a fost până acum, iar nivelul plasmatic al
testosteronului începe să crească. La pubertate și în adolescență încep să se manifeste efectele
fiziologice ale hormonilor testiculari:
- stimulează creșterea taliei;
- dezvoltă fenotipul masculin;
- determină apariția caracterelor secundare masculine (laringe dezvoltat, voce cu tonalități groase,
pilozitate pubiană de tip masculin, pilozitate facială).
Efecte anabolice ale hormonilor testiculari:
- stimulează sinteza proteică;
- stimulează hematopoeza;
- produc retenție Na+, K+, Ca2+ și apa la nivel renal.
Efectele hormonilor testiculari asupra celulelor reglatoare:
1. Testosteronul reduce GnRH, inhibă LH;
2. Inhibinele: inhiba secretia de GnRH si FSH;
3. Activinele stimuleaza secretia de FSH.
Reglarea funcțiilor testiculare în funcție de vârsta:
- în timpul vieții fetale funcția testiculară e controlata de HCG (gonadotropina corionica umana)
secretată de placenta în timpul sarcinii.
- în copilarie există niște circuite hipotalamice inhibitoare care determină existența unei cantități
nesemnificative de GnRH.
- pubertatea este perioada în care debuteaza viața sexuală a adultului.
- climacteriul: apare ca urmare a diminuării progresive a capacității testiculelor de a secreta
hormoni androgeni, ca urmare a modificărilor apărute în testicul odată cu vârsta.
PATOLOGIE ASOCIATA TESTICOLELOR.
1. Deficitul secreției hormonilor androgeni:
- aparut ca urmare a lezarii unei verigi a lanțului hipotalamo-hipofizo-testicular.
Cauze:
- incapacitatea genetică a hipotalamusului de a secreta GnRH;
- modificări ale receptorilor androgenici celulari;
- deficite enzimatice.
În funcție de perioada în care apare aspectul clinic diferă:
- dacă apare în viața intrauterină tabloul clinic este de pseudohermafroditism masculin (apariția
unui tract genital feminin la fătul cu sex cromozomial XY).
- dacă deficitul apare în copilarie: sindrom eunucoidal (sterilitate, caractere sexuală feminine, umeri
inguști)
- dacă apare la adult: semne somatocomportamentale specifice cu regresia lentă a caracterelor
sexuale masculine.
2. Hipersecreția hormonilor androgeni.
Se diferențiază în funcție de perioada în care apar:
- în copilarie: duce la apariția pubertății și pseudopubertății precoce;
- dupa pubertate: e greu de diagnosticat, efectele suprapunându-se cu cele fiziologice ale
testosteronului.5

CONCLUZII
Activitatea endocrină a testiculelor este una esențială pentru activitatea sexuală. Hipo- sau
hiperfuncția testiculilor determină disfuncții esențiale în activitatea sexuală și a caracterelor sexuale
sexuale.

BIBLIOGRAFIE:
1. Anatomia Umană, Ștefăneț Mihai Vol_2, Chișinău 2009;
2. Anatomia și Fiziologia umană, Moşanu-Şupac Lora, Coşcodan Diana, Chișinău 2014;
3. Biologie. Manual pentru clasa a XI- a, Editura Corint;
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Celul%C4%83_Leydig
5. https://anatomie.romedic.ro/testiculele (Autor: Drăgulin Oana);

Elaborat: Beschieru Vadim, student masterand grupa Mba-I

5
https://anatomie.romedic.ro/testiculele (Autor: Drăgulin Oana);