Sunteți pe pagina 1din 3

7.3.

INTEGRALE TRIPLE 239

c. Pentru Π, domeniul ı̂n coordonate sferice este


π
ϕ ∈ [0, 2π), θ ∈ [0, ], ρ ∈ [0, 2 cos θ)
2
şi deci:
Z Z Z Z 2π Z π Z 2 cos θ
2
zdxdydz = dϕ dθ ρ3 sin θ cos θ dρ =
Π 0 0 0
π
4
Z
2
8π cos5 θ sin θ dθ = π.
0 3
10. Fie 0 < k < R; să se calculeze volumul mulţimii:

Ω = {(x, y, z) ∈ R3 | x2 + y 2 + z 2 ≤ R2 , z ≥ k}.

Soluţie
Mulţimea Ω este interiorul calotei sferice situate ”deasupra” planului z = k.
Pentru a calcula volumul, trecem la coordonate sferice. Fie θ0 ∈ [0, π2 ] astfel
k
ı̂ncât R cos θ0 = k, deci cos θ0 = R ; rezultă domeniul (pentru coordonatele
sferice):
k
ϕ ∈ [0, 2π), θ ∈ [0, θ0 ], ρ ∈ [ , R].
cos θ
Se obţine:
Z Z Z Z 2π Z θ0 Z R
dxdydz = dϕ dθ ρ2 sin θ dρ =
k
Ω 0 0 cos θ

! ! θ0
k3 k3
Z θ0
2π 3 2π 3

R − dθ = −R cos θ − =

3 0 cos3 θ 3 2 cos2 θ
0
!
2π 3 k3
= R3 − r 2 k + .
3 2 2
11. Să se calculeze volumele mulţimilor Ω mărginite de suprafeţele de
ecuaţii:
a. 2x2 + y 2 + z 2 = 1, 2x2 + y 2 − z 2 = 0, z ≥ 0.
b. z = x2 + y 2 − 1, z = 2 − x2 − y 2 .
c. z = 4 − x2 − y 2 , 2z = 5 + x2 + y 2 .
d. x2 + y 2 = 1, z 2 = x2 + y 2 , z ≥ 0.
e. x2 + y 2 = 4a2 , x2 + y 2 − 2ay = 0, x + y + z = 3, x ≥ 0, z ≥ 0, a ∈ (0, 1).
f. x2 + y 2 + z 2 = 1, y 2 + z 2 = x2 , x ≥ 0.
240 CAPITOLUL 7. INTEGRALE DUBLE ŞI TRIPLE

Soluţie
a. Curba de intersecţie dintre elipsoid şi con este elipsa de ecuaţii
1
4x2 + 2y 2 = 1, z = √ .
2
Proiecţia pe planul xoy a lui Ω este

D = {(x, y) ; 4x2 + 2y 2 ≤ 1}.

Rezultă:
Z Z Z Z Z Z √1−2x2 −y2
vol(Ω) = dxdydz = dxdy √ dz =
Ω D 2x2 +y 2

Z Z q q 
= 1 − 2x2 − y 2 − 2x2 + y 2 dxdy =
D

π √
Z 1 Z 2π r r !
1 1 2 1
= dρ 1 − ρ2 − ρ √ ρ dϕ = ( 2 − 1).
0 0 2 2 2 2 3
b. Curba de intersecţie a celor doi paraboloizi este cercul de ecuaţii

3 1
x2 + y 2 = , z = .
2 2
Proiecţia pe planul xOy a lui Ω este
3
D = {(x, y) ; x2 + y 2 ≤ },
2
şi deci obţinem:
Z Z Z Z Z Z 2−x2 −y2
vol(Ω) = dxdydz = dxdy dz =
Ω D x2 +y 2 −1

Z p3 Z 2π
2
= dρ (3 − ρ2 )ρ dϕ.
0 0

c. Curba de intersecţie dintre cei doi paraboloizi este cercul x2 + y 2 = 1


situat ı̂n planul z = 3. Notând cu D = {(x, y) ∈ R2 | x2 + y 2 ≤ 1},
rezultă:
Z Z Z Z Z Z 4−x2 −y2
vol(Ω) = dxdydz = dxdy dz =
1
Ω D 2
(1+x2 +y 2 )
7.3. INTEGRALE TRIPLE 241

3 3 1 2π 3
Z Z Z Z
= (1 − x2 − y 2 ) dxdy = dρ (1 − ρ2 )ρ dϕ = π.
D 2 2 0 0 4
d. Curba de intersecţie dintre cilindru şi con este cercul x2 + y 2 = 1 situat
ı̂n planul z = 1. Notând cu D = {(x, y) ∈ R2 | x2 + y 2 ≤ 1}, rezultă:
Z Z Z Z Z Z 1
vol(Ω) = dxdydz = dxdy √ dz =
Ω D x2 +y 2
Z 1 Z 2π
π
Z Z  q 
= 1− x2 + y2 dxdy = dρ (1 − ρ) ρ dϕ = .
D 0 0 3
e. Proiecţia lui Ω pe planul xOy este
D = {(x, y) ; x2 + y 2 ≤ 4a2 , x2 + (y − a)2 ≥ a2 , x > 0},
şi deci obţinem:
Z Z Z Z Z Z 3−x−y
vol(Ω) = dxdydz = dxdy dz =
Ω D 0
Z π Z 2a
= dϕ ρ(3 − ρ cos ϕ − ρ sin ϕ) dρ.
0 2a sin ϕ

f. Curba de intersecţie dintre sferă şi con este cercul y 2 + z 2 = 21 , situat ı̂n

planul x = 22 . Proiecţia mulţimii Ω pe planul yOz este discul D = {(y, z) ∈
R2 | y 2 + z 2 ≤ 21 }; rezultă:

Z Z Z Z Z Z 2
2
vol = dxdydz = dydz √ dx =
Ω D y 2 +z 2
√ ! √ √
2 Z 2π √
2 q 2 2 2
Z Z Z
2
2
= − y + z2 dydz = π− dρ ρ dϕ = π.
D 2 4 0 0 12
12. Să se calculeze volumele mulţimilor Ω mărginite de suprafeţele de
ecuaţii: 3
a. x2 + y 2 + z 2 = x.
3
b. x2 + y 2 = z 2 , z = 0, z = 8.
x2 y 2 z2
c. 2 + 2 = 2 , 0 ≤ z ≤ c, a > 0, b > 0, c > 0.
a b c
Soluţie
a. Folosim coordonatele sferice. √ Obţinem domeniul:
π π 5
θ ∈ [0, π], ϕ ∈ [− 2 , 2 ], ρ ∈ [0, sin θ cos ϕ] şi deci:
Z Z Z Z Z π Z √5
π sin θ cos ϕ
2
vol(Ω) = dxdydz = dθ dϕ ρ2 sin θ dρ =
Ω 0 − π2 0

S-ar putea să vă placă și