Sunteți pe pagina 1din 21

11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?

TestId=67780

Mecanic maşini grele cale Nivel de performanţă ţintit: 
Experimentat

ID67780­98DE608F­2
Testul nr. #67780
1 Ce condiţii trebuie să îndeplinească personalul care întreţine şi/sau manipulează instalaţii, aparate şi dispozitive de siguranţa
[#2761] circulaţiei?

A) să fie instruit şi autorizat în acest scop şi să deţină asupra sa autorizaţia necesară desfăşurării acestei activităţi.
B) să aibă varsta minimă de 20 de ani.
C) să fie apt medical sau psihologic pentru manipularea instalaţiilor sau dispozitivelor de siguranţa circulaţiei.
Răspuns: A
2 Cum trebuie sa fie aşezate mărfurile şi materialele descărcate?
[#2766]
A) în aşa fel încât să nu afecteze circulaţia, activitatea şi securitatea personalului.
B) în aşa fel încât să nu afecteze funcţionarea instalaţiilor de alimentare cu combustibil.
C) în aşa fel încât să fie respectat gabaritul de liberă trecere, să nu afecteze vizibilitatea semnalelor, funcţionarea instalaţiilor
SCB, TC şi IFTE, activitatea şi securitatea personalului.
Răspuns: C
3 Infrastructura feroviară reprezintă ansamblul elementelor necesare circulaţiei trenurilor şi manevrei vehiculelor feroviare,
[#4379] clădirile staţiilor de cale ferată, cu dotările aferente, precum şi celelalte clădiri tehnologice destinate desfăşurării
operaţiunilor de transport feroviar
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
4 Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este obligat ca la terminarea programului să nu părăsească postul până
[#2728] la sosirea schimbului, acolo unde se lucrează fără întrerupere, iar în caz de neprezentare a acestuia, să anunţe conducerea
subunităţii/unităţii pentru a lua măsurile necesare.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
5 Corelaţi corespunzător liniile CF cu definiţia corectă a acestora.
[#10]
 
Linia CF Definiţia
i1) Linie r1) porţiunea de linie cuprinsă între doua semnale de intrare din sensuri opuse a doua staţii vecine;
abătută r2) linie situată în incinta staţiei aflată în prelungirea liniei curentă, fără abatere la intrare sau ieşire;
i2) Linie r3) linie de circulaţie care se ramifică prin aparatele de cale din linie directă;
curentă r4) linie înfundată construită în scopul de a opri un tren scăpat sau vagoane fugite pe secţii de circulaţie cu
i3) Linie pante mari;
directă r5) linie pe care se desfăşoară operaţiuni de transport feroviar care nu sunt administrate de Compania
Naţionala de Căi Ferate CFR – SA;

A) (i1­r3) (i2­r1) (i3­r2)
B) (i1­r2) (i2­r1) (i3­r3)
C) (i1­r2) (i2­r3) (i3­r1)
Răspuns: A
6 Accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice este interzis.
[#3508]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 1/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

7 Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în timpul serviciului dacă persoana dă semne că a consumat băuturi
[#4426] alcoolice.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
8 În Grupa A sunt incidente:
[#2860]
A) produse în legătură cu remorcarea şi frânarea trenurilor;
B) produse în circulaţia trenurilor;
C) produse în activitatea de manevră;
Răspuns: B
9 Procesul de instiintare a personalului cu functii de conducere si a celor cu atributii de instruire, indrumare si control cu
[#616] privire la producerea unui accident/incident pe infrastructura feroviara publica, se numeste:

A) Avizare
B) Notă de relaţii
C) Analiza de siguranta circulatiei
Răspuns: A
10 În ce termen pot fi contestate rezultatele examenului de autorizare?
[#27]
A) trei zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului;
B) cinci zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului;
C) două zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului;
Răspuns: C
11 "Alb­lunar", permite mişcările de manevră sau circulaţia trenurilor, cu viteza prevăzută în reglementările specifice.
[#77]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
12 Semnalele acustice se dau cu fluierul, trompeta, claxonul vehiculului feroviar sau fluierul de mână
[#3705]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
13 "Galben" permite circulaţia trenurilor şi ordonă reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul următor sau continuarea
[#74] mersului dacă semnalul următor nu indică oprirea.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
14 Ce este marca de siguranţă?
[#69]
A) Marca de siguranţă este o tăbliţă indicatoare care este vopsită în alb, cu capetele negre, montată la nivelul solului;
B) Marca de siguranţă este un bloc de beton sau un cupon de şină care este vopsit în alb, cu capetele negre.
C) Marca de siguranţă este o tăbliţă indicatoare montată pe catargul semnalelor din incinta staţiei;
Răspuns: B
15 Care este semnalul "PERICOL" dat cu fluierul, claxonul sau trompeta locomotivei?
[#62]
A) două sunete scurte;
B) un sunet scurt, unul lung şi unul scurt;
C) trei sunete scurte, repetate;
Răspuns: C
16 Capătul X al unei staţii de CF, este considerat:
[#525]
A) Capătul staţiei dinspre nordul geografic
B) Capătul staţiei spre Bucureşti
C) Capătul staţiei opus direcţiei spre Bucureşti
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 2/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

17 Fiecărui tren pus în circulaţie trebuie să i se atribuie un număr şi anume: în sensul de la Bucureşti, număr fără soţ iar în
[#91] sensul spre Bucureşti, număr cu soţ.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
18 Fiecare tren trebuie să poarte un număr şi să circule după un mers dinainte stabilit
[#3769]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
19 Pe ce perioadă se întocmeşte planul de mers al trenurilor?
[#2496]
A) Planul de mers al trenurilor se întocmeşte pe perioada de 9 luni.
B) Planul de mers al trenurilor se întocmeşte pe perioada de 6 luni.
C) Planul de mers al trenurilor se întocmeşte pe perioada de un an.
Răspuns: C
20 Punctele de secţionare sunt: staţiile, haltele de mişcare, posturile de mişcare în linie curentă şi semnalele luminoase de trecere
[#88] ale blocului de linie automat.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
21 Prevederile "Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar ­ nr. 201" sunt obligatorii
[#22634] pentru toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar şi/sau manevră feroviară.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
22 Prin termenul "conducere în sistem simplificat" a locomotivei se înţelege:
[#3984]
A) Conducerea şi deservirea locomotivei numai de către mecanic, fără mecanic ajutor.
B) Conducerea locomotivei de la un singur post de comandă.
C) Deservirea locomotivei numai de către mecanicul ajutor.
Răspuns: A
23 Cunoaşterea/recunoaşterea unei staţii se va efectua prin:
[#3985]
A) Parcurgerea tuturor liniilor staţiei în care personalul de locomotivă urmează să efectueze manevră, numai în decursul a cel
puţin 24 ore de serviciu pe timp de zi.
B) Parcurgerea tuturor liniilor staţiei în care personalul de locomotivă urmează să efectueze manevră, în decursul a cel puţin
două ture de serviciu pe timp de zi şi două ture de serviciu pe timp de noapte
C) Parcurgerea tuturor liniilor staţiei în care personalul de locomotivă urmează să efectueze manevră, în decursul a cel puţin opt
ore de serviciu pe timp de zi şi 12 ore de serviciu pe timp de noapte
Răspuns: B
24 Când locomotiva se ia în primire într­o staţie aflată la distanţă mare de unitatea de tracţiune şi unde nu este organizat un
[#22687] regulator, prezentarea personalului se face la şeful staţiei.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
25 Prin prezentarea la serviciu a personalului de locomotivă se înţelege ora ieşirii cu vehiculul feroviar motor la postul de
[#3035] control al unei unităţi de tracţiune sau ora luării în primire în cazul schimbului în staţie.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
26 Personalului de locomotivă îi este interzis să transporte şi/sau să consume în timpul serviciului băuturi alcoolice,
[#4929] medicamente/substanţe care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei inclusiv substanţe stupefiante.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 3/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

27 Personalului de locomotivă nu trebuie să aibă o ţinută decentă şi o comportare corespunzătoare,
[#4940]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
28 Personalului de locomotivă îi este interzis să fumeze în alte locuri decât cele amenajate corespunzător, să se apropie cu
[#4939] ţigări aprinse sau flacără deschisă de vagoanele încărcate cu mărfuri din categoria celor explozibile sau inflamabile,
inscripţionate corespunzător.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
29 Cum se asigură reducerea vitezei sau oprirea, la manevrarea prin triere sau pe plan înclinat a vehiculelor feroviare motoare,
[#3919] care nu sunt în acţiune?

A) Cu saboţi de mână.
B) Cu frâna de mână a vehiculului feroviar motor.
C) Cu frâna de cale.
Răspuns: B
30 Locurile normale de lucru ale personalului de locomotivă în cabina la locomotivele electrice, diesel, ramele electrice şi
[#22589] automotoarele prevăzute din construcţie să fie deservite în sistem simplificat (fără mecanic ajutor):

 
Personalul r1) în partea stângă a cabinei de conducere, în cazurile prevăzute în reglementările
i1) Mecanicul de locomotivă specifice în vigoare;
i2) Agentul autorizat r2) în cabina de conducere din partea opusă cabinei de conducere;
i3) Agenţii din partida de r3) în sala maşinilor a locomotivei;
manevră r4) pe mijocul cabinei de conducere;
r5) în cabina de conducere, în partea unde este amplasat pupitrul de conducere;

A) (i1­r3) (i2­r4) (i3­r1).
B) (i1­r2) (i2­r1) (i3­r4).
C) (i1­r5) (i2­r1) (i3­r2).
Răspuns: C
31 La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea sigiliilor aplicate la instalaţiile de protecţie a
[#5509] echipamentelor şi instalaţiilor.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
32 La punerea în serviciu a locomotivei se face măsurarea tuturor cotelor de la bandajele roţilor.
[#5499]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
33 În cadrul verificărilor tehnice la locomotive se verifică funcţionarea aparatelor de măsură şi control.
[#5494]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
34 Mecanicul care pregăteşte locomotiva pentru remizare execută verificarea nivelului lichidelor din instalaţiile de răcire a
[#3203] agregatelor de pe vehiculul feroviar motor, după caz;

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 4/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

35 La revizia intermediară efectuată într­o unitate de tracţiune personalul de locomotivă verifică dacă osiile montate prezintă
[#3291] urme de deplasare axială sau şpan la îmbinarea bandaj­obadă;

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
36 În toate cazurile de circulaţie prin împingere a trenurilor frâna automată trebuie să fie activă.
[#22701]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
37 Personalul de locomotivă este obligat să comunice unităţii de tracţiune din care face parte, adresa unde locuieşte şi
[#22693] telefonul la care poate fi găsit, precum şi orice schimbare a acestora.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
38 În timpul serviciului, personalul de locomotivă răspunde de:
[#22723]
A) Utilizarea corespunzătoare a carnetului de rapoarte.
B) Completarea corespunzătoare a carnetului de bord al locomotivei, cu datele cerute de formular, ce­i revin.
C) Utilizarea corespunzătoare a echipamentului de protecţie.
Răspuns: B
39 În conformitate cu reglementările în vigoare, munca de noapte este munca prestată între orele:
[#22726]
A) 22.00 ­ 06.00.
B) 22.00 ­ 04.00.
C) 24.00 ­ 06.00.
Răspuns: A
40 Serviciul de noapte se consideră munca de noapte prestată pe o perioadă de minimum:
[#22727]
A) 3 ore.
B) 6 ore.
C) 4 ore.
Răspuns: A
41 Personalul implicat în producerea accidentului/incidentului pe calea ferată şi şefii subunităţilor din care acesta face parte
[#22706] trebuie să rămână la dispoziţia comisiei de investigare atât timp cât este necesar.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
42 În cazul de accident/incident procesul­verbal de constatare preliminară, declaraţiile luate, precum şi toate celelalte
[#22719] documente în legătură cu producerea accidentului/incidentului se predau investigatorului principal.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
43 Frânarea rapidă se utilizează când:
[#5072]
A) se garează în mod normal un tren în staţie.
B) la viteze de peste 120 km/h.
C) este periclitată siguranţa circulaţiei
Răspuns: C
44 Ce verificări suplimentare de revizie, privind prevenirea producerii de incendii, se fac la staţionări mai mari de 5 minute,
[#5077] după luarea măsurilor de asigurare a trenului şi vehiculului feroviar motor contra pornirii din loc?

A) va efectua o revizie interioară a locomotivei urmărindu­se temperatura din sala maşinilor.
B) va executa o revizie exterioară a vehiculului feroviar motor, examinând cu atenţie atât aspectele legate de siguranţa
circulaţiei cât şi depistări de cablaj ars, miros anormal, începuturi de incendiu.
C) va efectua o revizie exterioară privind starea bateriilor de acumulatori.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 5/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

45 Ce măsuri se iau pentru protejarea maşinilor electrice de pe locomotivă, când acestea sunt reci?
[#2645]
A) Se va menţine controlerul pe poziţia 1 şi în staţionare pentru a asigura o preîncălzire a acestora.
B) Punerea imediat în sarcină maximă a maşinilor electrice.
C) Punerea în sarcină maximă a maşinilor electrice numai după circa 10 ­15 minute de funcţionare pe poziţii inferioare.
Răspuns: C
46 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4793] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) aparate şi circuite de protecţie defecte, scoase din funcţie sau scurtcircuitate; bateria de acumulatori descărcată şi instalaţia
de încărcare defectă; instalaţiile sau echipamentele necesare funcţionării în caz de avarii; aparatele speciale de legare la
locomotivele/automotoarele dotate cu cuplă automată.
B) comutator de avarii numai cu două poziţii de funcţionare; cupla portativă numai pentru un post de conducere.
C) aparate şi circuite de protecţie cu reglaje majorate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; instalaţia de
încărcare a bateriilor de acumulatori nereglată pentru regimul de zi sau noapte, respectiv ieşirii din unitatea de tracţiune.
Răspuns: A
47 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4792] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) oglinzi retrovizoare fără încălzire electrică; defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de
tracţiune de domiciliu; cutia locomotivei prezintă deprecieri ale stratului de vopsea.
B) obiectele de inventar şi piesele de rezervă; oglinzile retrovizoare; defecţiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de
instalaţiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masă a circuitelor de comandă sau de forţă ale locomotivei; izolatoare
conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare.
C) defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare conturnate
sau sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate restricţionate, de personalul de
specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulaţie.
Răspuns: B
48 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3364] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unitate, mecanicul de locomotivă va aviza şeful de tură şi operatorul RC
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
49 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3363] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unităţi de tracţiune, mecanicul de locomotivă va aviza IDM din staţie şi conducerea
OTF/OMF
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
50 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte ce interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile de
[#4789] tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei diferă ca grosime.
B) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; aparatele de protecţie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unităii de tracţiune.
C) instalaţiile de frână de orice fel cu care este dotată locomotiva; aparatele de măsură şi indicatoare, inclusiv lămpile de
control; instalaţiile şi aparatele de protecţie inclusiv supapele de siguranţă; piese ale suspensiei locomotivei.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 6/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

51 Poziţia 4 a robinetului KD2 este: 
[#5227]

A) Frânare rapidă.
B) De mers.
C) Frânare de serviciu, cuprinzând 9 trepte.
Răspuns: C
52 Pe vagoanele de marfă sunt marcate semne şi inscripţii importante ca: lungimea peste tampoane, tara şi greutatea frânată a
[#22772] frânei de mână, lungimea încărcăturii, vagoane unificate şi vagoane particulare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
53 Marcajul unificat de identificare al vagoanelor de marfă se compune din marcajul în cifre şi marcajul în litere.
[#22771]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
54 Sistemul de frânare de bază trebuie să asigure:
[#4731]
A) oprirea parţială a trenului în condiţii de siguranţă, de la o anumită viteză de circulaţie, pentru toate trenurile aflate în
circulaţie.
B) realizarea unei forţe suficiente, pe elementul de suspensie, astfel încât să nu blocheze roţile vehiculelor din tren, indiferent
de tipul trenului.
C) realizarea unui drum de frânare corespunzător, de la o anumită viteză de circulaţie, până la oprire, pentru toate trenurile
aflate în circulaţie.
Răspuns: C
55 Instalaţia care poate face strângerea şi slăbirea în trepte este frâna moderabilă.
[#3092]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
56 Pentru acoperirea porţiunilor de linie închisă pentru circulaţie, de pe liniile din incinta staţiilor sunt folosite discuri roşii şi
[#5124] se eclisează macazurile.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
57 Pentru acoperirea porţiunilor de linie închisă pentru circulaţie, de pe liniile din incinta staţiilor sunt folosite balize
[#5126] avertizoare de culoare galbenă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 7/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

58 Formatul foii de parcurs precum şi conţinutul acesteia este identic pentru toţi operatorii de transport feroviar.
[#22804]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
59 La locomotivele (automotoarele) care sunt conduse în sistem simplificat, în cabina (cabinele) de conducere se afişează la
[#22786] loc vizibil:

A) Tabelul cu locurile de scurgere a apei din instalaţia pneumatică şi de frână care trebuie golite de şeful de tren, în lipsa
mecanicului.
B) Instrucţiunile întocmite şi semnate de şeful de staţie privind sarcinile şefului de tren, pe care acesta trebuie să le efectueze
dacă mecanicul îşi pierde capacitatea de conducere.
C) Schema sinoptică cu operaţiunile pe care trebuie să le efectueze şeful de tren, dacă mecanicul îşi pierde capacitatea de
conducere.
Răspuns: C
60 Cum procedează personalul de locomotivă în cazul când la vehiculul feroviar motor apar defecte la piese de la suspensie,
[#5059] defectul producându­se în linie curentă cu declivitate de peste 6 ‰?

A) mecanicul conduce cu viteza maximă de 30 km /h până la prima staţie, unde se cere locomotivă de ajutor.
B) mecanicul nu va continua mersul şi va solicita locomotivă de ajutor.
C) mecanicul conduce cu viteza stabilită de personalul de specialitate, până la prima staţie, unde se cere locomotivă de ajutor.
Răspuns: B
61 Operaţiile de manevră trebuie să fie conduse de un singur agent, denumit conducătorul manevrei
[#3330]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
62 Care sunt probele de frână ce se execută la trenuri?
[#4689]
A) Proba completă, proba de continuitate, proba parţială.
B) Proba complexă, proba pe tipuri de frâne, proba de control.
C) Proba mixtă, proba de control, proba de etanşeitate.
Răspuns: A
63 Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie nu se efectuează investigare conform
[#22830] reglementărilor din HG 117/ 2010.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
64 Trenurile trebuie să fie conduse şi deservite de către cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul; al doilea agent al
[#3328] trenului poate fi: mecanic ajutor, şef de tren sau un alt agent autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
65 Indicaţia de verde­clipitor, fără indicaţii de viteză la semnalele de intrare, parcurs sau de ieşire de la linia directă pe secţii cu
[#635] BLA cu patru indicaţii, arată că:

A) Semnalul următor ordonă oprirea.
B) Semnalul următor este pe liber cu viteza indicată la indicatorul luminos de viteză.
C) Semnalul care urmează dupa semnalul următor ordonă oprirea.
Răspuns: C
66 Rearmarea dispozitivului de siguranţă şi vigilenţă, după producerea frânării de urgenţă se poate face fără aşteptarea golirii
[#22859] complete a aerului din conducta generală şi oprirea trenului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 8/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

67 Rearmarea dispozitivului de siguranţă şi vigilenţă se face doar după golirea completă a aerului din conducta generală şi
[#22858] oprirea trenului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
68 Releele maximale de curent au rolul de a proteja anumite circuite la suprasarcini de valori mari?
[#4959]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
69 După ecartamentul căii, vehiculele motoare sunt: ­ Cu ecartament normal = 1435 mm; ­ Cu ecartament larg > 1435 mm; ­
[#22855] Cu ecartament îngust < 1435 mm.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
70 Sistemul de tracţiune electrică utilizat pe căile ferate din România este de tip:
[#22838]
A) Sistem în curent alternativ monofazat de frecvenţă industrială.
B) Sistem în curent alternativ trifazat.
C) Sistem în curent alternativ monofazat de joasă frecvenţă.
Răspuns: A
71 În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru: 
[#4821]

A) Haltă de mişcare.
B) Punct de oprire.
C) Haltă comercială.
Răspuns: A
72 În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru: 
[#4820]

A) Haltă comercială.
B) Staţie de cale ferată.
C) Haltă de mişcare.
Răspuns: A
73 La sosirea în staţie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataşează la tren locomotiva pentru remorcarea
[#22334] trenului/locomotivele pentru multiplă tracţiune, mecanicul de locomotivă înmânează foaia de parcurs operatorului de
tracţiune pentru a face înscrieri în aceasta.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
74 Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnătura agentului care a făcut
[#22344] înscrierea şi prin aplicarea ştampilei.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 9/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

75 Drumul de frânare de 700 m se foloseşte pentru pante caracteristice mai mici de 15 ‰.
[#3083]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
76 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4813]

A) Pericol la tunel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
B) Liber la tunel! Circulaţi cu viteza stabilită! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
C) Pericol la trecerea la nivel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
Răspuns: A
77 În ordinul de circulaţie se înscriu “restricţiile de viteză modificate faţă de BAR".
[#4983]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
78 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului în cazul:
[#2469]
A) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mare de 45 km/oră.
B) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mică de 20 km/oră.
C) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mare de 50 km/oră.
Răspuns: B
79 Ordinul de circulaţie se înmânează mecanicului "când se expediază un tren pe linie dublă sau paralelă, iar pe linia alăturată
[#3048] ­ paralelă – se fac încărcări/descărcări în şi din vagoane sau se efectuează lucrări".

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
80 Ordinul de circulaţie se înmânează mecanicului "când din două staţii se expediază mijloace de intervenţie în sens contrar,
[#3062] pe linie curentă închisă".

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
81 Indicatorul pentru haltele de mişcare şi staţiile de cale ferată este:
[#2873]
A) un panou dreptunghiular de culoare maro în care este înscris, cu litere de culoare albastră, numele haltei sau staţiei.
B) un panou dreptunghiular de culoare albastră în care este înscris, cu litere de culoare albă, numele haltei sau staţiei.
C) un panou dreptunghiular de culoare portocaliu în care este înscris, cu litere de culoare neagră, numele haltei sau staţiei.
Răspuns: B
82 Cum arată indicatorul pentru halte de mişcare şi staţiile de cale ferată?
[#3948]
A) Este un panou dreptunghiular de culoare verde în care este înscris felul haltei cu litere de culoare galbenă, numele haltei de
mişcare sau staţiei.
B) Este un panou dreptunghiular de culoare albă în care este înscris felul haltei cu litere de culoare galbenă, numele haltei de
mişcare sau staţiei.
C) Este un panou dreptunghiular de culoare albastră în care este înscris felul haltei cu litere de culoare albă, numele haltei de
mişcare sau staţiei.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 10/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

83 În imaginea de mai jos, indicatorul dă indicaţia: 
[#4823]

A) Punctul de unde trenul poate să circule cu viteza stabilită.
B) Punctul de unde mecanicul trebuie să ia măsuri de reducere a vitezei trenului.
C) Punctul de unde mecanicul trebuie să circule cu viteza înscrisă pe indicator.
Răspuns: C
84 Care indicator de declivitate din imaginile prezentate indică palier?
[#4362]

A)  B)  C) 


Răspuns: C
85 Dacă linia falsă nu este prevăzută cu semnal de intrare, intrarea trenului în staţie este permisă:
[#2474]
A) după oprirea trenului în dreptul semnalului de intrare al liniei normale, numai pe baza ordinului de circulaţie înmânat
mecanicului de către agentul staţiei, după care, mecanicul va conduce trenul cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebită atenţie
până la semnalul următor.
B) după oprirea trenului în dreptul semnalului de intrare al liniei normale, numai pe baza ordinului de circulaţie înmânat
mecanicului de către agentul staţiei, după care, mecanicul va conduce trenul cu viteza de cel mult 100 km/h, cu deosebită
atenţie până la semnalul următor.
C) după oprirea trenului în dreptul semnalului de intrare al liniei normale, după care, mecanicul va conduce trenul cu viteza de
cel mult 20 km/h, cu deosebită atenţie, va supraveghea linia şi va regla viteza în funcţie de vizibilitate, până la semnalul
următor.
Răspuns: A
86 În timpul circulaţiei trenului, foaia de parcurs se păstrează la mecanicul locomotivei.
[#22366]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
87 Este interzisă completarea foii de parcurs de către personalul care nu are ştampilă.
[#22367]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
88 Ce documente este obligat să verifice personalul de locomotivă înainte de plecarea trenului, dintr­o staţie din parcurs?
[#4638]
A) livretul de mers, BAR­ul, ordinul de circulaţie.
B) carnetul de bord, PTE­ul staţiei, programul de lucru.
C) ordinul de serviciu, arătarea vagoanelor, inventarul locomotivei.
Răspuns: A
89 Pornirea vehiculului feroviar motor sau a trenului remorcat, se face prin manipularea treptată a controlerului / manşei.
[#3351]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 11/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

90 Darea înapoi cu atacarea mărcii de siguranţă de la urma trenului este admisă:
[#22354]
A) La aprecierea mecanicului, cu mare atenţie la semnalele date de agenţi.
B) Numai cu comunicarea verbală, prin staţia radiotelefon dată mecanicului, în care se va menţiona distanţa pe care poate fi dat
înapoi trenul.
C) Numai cu încuviinţarea scrisă a IDM, dată mecanicului prin ordin de circulaţie, în care se va menţiona distanţa pe care poate
fi dat înapoi trenul.
Răspuns: C
91 Ce trebuie să cuprindă buletinul de avizare a restricţiilor de viteză?
[#4805]
A) vitezele de circulaţie până la cap de secţie. restricţiile de viteză pe linii abătute din staţii.
B) restricţii de viteză ce vor fi pe teren în decada respectivă. viteze de circulaţie modificate faţă de cele din livretul de mers,
care nu se semnalizează pe teren.
C) numai restricţii de viteză. vitezele de circulaţie în abatere din staţiile de pe secţiile de circulaţie.
Răspuns: B
92 Cum se procedează atunci când trenul a plecat din ultima staţie cu oprire şi mecanicul trenului nu a fost avizat despre
[#4802] existenţa restricţiei de viteză mai mare de 20 km/h, pe linia de primire/ trecere, într­o staţie cu semnal luminos de intrare?

A) trenul nu va fi oprit la semnalul de intrare şi va intra în staţie pe baza semnalelor date de agenţi.
B) trenul va intra în staţie pe baza BAR chiar dacă nu este menţionată restricţia.
C) trenul va intra în staţie pe baza indicaţiei de chemare.
Răspuns: C
93 Buletinul de avizare a restricţiilor de viteză (BAR) se întocmeşte:
[#22373]
A) Pentru fiecare decadă a lunii.
B) Zilnic în funcţie de restricţiile neprevăzute.
C) Lunar.
Răspuns: A
94 Toate restricţiile de viteză prevăzute, din linie curentă şi de pe liniile de primire – expediere, se aduc la cunoştinţă
[#22379] mecanicului prin ordin de circulaţie.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
95 Pentru efectuarea unei frânări totale se execută o scădere a presiunii în conducta generală de:
[#22393]
A) 1,5 bar, printr­o singură manipulare a mânerului robinetului mecanicului.
B) 0,7 – 0,8 bar, frânarea executându­se în trepte.
C) 0,7 – 0,8 bar, printr­o singură manipulare a mânerului robinetului mecanicului.
Răspuns: A
96 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4842]

A) Circulă cu VITEZA STABILITĂ! Restricţia de viteză s­a sfârşit.
B) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie închisă care impune oprirea
C) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie cu restricţie de viteză.
Răspuns: B
97 La ce distanţă de locul de executare a lucrărilor în linie curentă, se amplasează paleta albă cu trei benzi orizontale albastre?
[#3905]
A) la o distanţă de cel puţin 1200 m faţă de limitele locului lucrării.
B) la o distanţă de cel puţin 20 m faţă de limitele locului lucrării.
C) la o distanţă de cel puţin 800 m faţă de limitele locului lucrării.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 12/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

98 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel?
[#4673]
A) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
B) Funcţionarea continuă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor pentru a avea un demaraj mai bun în remorcarea
trenurilor.
C) Prin verificarea aparatelor de legare şi stării de uzură a saboţilor.
Răspuns: A
99 Semnalul luminos cu indicaţia de chemare din figură dă următoarea indicaţie:
[#5337]

A) OPREŞTE fără a depăşi semnalul!
B) LIBER cu viteza de cel mult 15 km/h până la semnalul următor!
C) LIBER cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebită atenţie, până la semnalul următor!
Răspuns: C
100 Viteza maximă de circulaţie este viteza pe care trenul nu trebuie să o depăşească şi depinde de: felul trenului, tipul frânei şi
[#2738] caracteristicile vehiculului feroviar motor şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor remorcate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
101 Semaforul repetitor din figură dă următoarea indicaţie: Ziua ­ braţul ridicat la 45 grade, spre dreapta sensului de mers.
[#4893] Noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare verde, spre tren.

A) Semaforul următor este pe liber cu viteză redusă.
B) ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea.
C) Semaforul următor este pe liber.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 13/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

102 Semaforul repetitor din figură dă următoarea indicaţie: Ziua ­ braţul orizontal, spre dreapta sensului de mers Noaptea ­ o
[#4892] unitate luminoasă de culoare galbenă spre tren

A) Semaforul următor este pe liber cu viteză redusă.
B) Semaforul următor este pe liber.
C) ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea.
Răspuns: C
103 Semaforul prevestitor cu două indicaţii din figură dă indicaţia: Ziua ­ paleta arată faţa galbenă spre tren Noaptea ­ o unitate
[#4887] luminoasă de culoare galbenă, spre tren

A) LIBER cu viteza stabilită. ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea sau este pe liber pe linie abătută, cu viteza redusă.
B) LIBER cu viteza stabilită. ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea.
C) LIBER cu viteza stabilită. Semaforul următor este pe liber pe linie abătută, cu viteza redusă.
Răspuns: A
104 Semaforul de ieşire cu două braţe din figură dă indicaţia:
[#5219]

A) LIBER.
B) LIBER pe linia directă.
C) LIBER în direcţia I.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 14/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

105 Semnalul mecanic de manevră din figură dă următoarea indicaţie: Ziua ­ paleta văzută pe muchie Noaptea ­ o unitate
[#4299] luminoasă de culoare alb lunar, spre convoiul de manevră

A) ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea
B) OPREŞTE fără a depăşi semnalul la manevră!
C) Manevra permisă în zona acoperită de semnal
Răspuns: C
106 Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu instalaţii de bloc de linie semiautomat, circulaţia trenurilor se face la interval de sector
[#3085] de bloc.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
107 Următoarea baliză avertizoare indică faptul că: 
[#4861]

A) Atenţie, semnalul prevestitor este la 1000 m.
B) Atenţie, semnalul prevestitor este la 900 m
C) Atenţie, semnalul prevestitor este la 100 m
Răspuns: C
108 Următoarea baliză avertizoare indică faptul că:
[#3439]

A) Atenţie, halta comercială sau punctul de oprire în linie curentă este la 900 m.
B) Atenţie, halta comercială sau punctul de oprire în linie curentă este la 1500 m.
C) Atenţie, halta comercială sau punctul de oprire în linie curentă este la 100 m.
Răspuns: A
109 Se consideră puncte de secţionare şi semnalele de parcurs din staţii.
[#3322]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
110 Corelarea corespunzătoare privind desfăşurarea circulaţiei după sistemele de circulaţie a trenurilor:
[#2681]
 
Sisteme de circulaţie Desfăşurarea circulaţiei
i1) Circulaţia trenurilor pe baza r1) la intervale de sector de bloc
înţelegerii telefonice r2) la interval de puncte de secţionare pe bază de cale liberă
i2) Circulaţia trenurilor pe bază de bloc r3) la interval de staţie
de linie automat r4) după ordinele date direct de operatorul de la regulatorul de circulaţie
i3) Circulaţia trenurilor pe bază de bloc r5) de la un post de control de la care sunt acţionate prin telecomandă
de linie semiautomat macazurile şi semnalele din staţii şi din linie curentă

A) (i1­r5); (i2­r2); (i3­r4)
B) (i1­r4); (i2­r2); (i3­r1)
C) (i1­r2); (i2­r1); (i3­r3)
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 15/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

111 În cazul semnalizării unei porţiuni de linie slăbită, la ce distanţă faţă de paleta de culoare galbenă pe o parte şi albă pe
[#3898] cealaltă parte, se montează baliza avertizoare de formă dreptunghiulară de culoare galbenă cu trei benzi orizontale negre?

A) La 1000 m.
B) La 300 m.
C) La 100 m.
Răspuns: B
112 Paleta din imaginea de mai jos, se utilizează pentru: 
[#4843]

A) Pentru semnalizarea locurilor de executare a lucrărilor la linii.
B) Pentru semnalizarea porţiunilor de linie slăbită.
C) Pentru semnalizarea porţiunilor de linie închisă.
Răspuns: A
113 La ce distanţă faţă de locul de amplasare a paletei de mai jos, începe porţiunea de linie slăbită cu o singură treaptă de viteză
[#4841] pe care urmează să se circule?

A) La 150 m.
B) La 1000 m.
C) La 100 m.
Răspuns: B
114 În afară de semnalizările din linie curentă a unui obstacol, ieşirile spre linia închisă din ambele staţii vecine obstacolului,
[#2483] trebuie:

A) să fie semnalizate cu discuri cu ambele feţe roşii, amplasate între acele ultimului macaz spre linia curentă închisă.
B) să fie semnalizate cu discuri cu ambele feţe albastre, amplasate între acele ultimului macaz spre linia curentă închisă.
C) să fie semnalizate cu discuri de culoare roşie pe o parte şi de culoare albă pe altă parte, amplasate între acele ultimului macaz
spre linia curentă închisă.
Răspuns: A
115 La ce distanţă se amplasează discurile galbene pentru semnalizarea unei porţiuni de linie închisă din linie curentă?
[#3902]
A) La distanţa de cel puţin 1000 m de la discul roşu se aşează în ambele părţi, pe partea dreaptă a liniei, în sensul de mers al
trenului, câte un disc cu faţa galbenă spre tren.
B) La distanţa de cel puţin 1200 m de la discul roşu se aşează în ambele părţi, pe partea dreaptă a liniei, în sensul de mers al
trenului, câte un disc cu faţa galbenă spre tren.
C) La o distanţa egală cu drumul de frânare pe secţia respectivă, de la discul roşu se aşează în ambele părţi, între şinele căii, câte
un disc cu faţa galbenă spre tren.
Răspuns: B
116 În cazul în care mecanicul unui tren aflat în circulaţie constată un obstacol neprevăzut care necesită închiderea liniei
[#22264] curente, al doilea agent al trenului este obligat:

A) va aviza acest fapt, prin radiotelefon, impiegaţilor de mişcare din staţiile vecine.
B) să ia măsuri pentru asigurarea semnalizării obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulaţia trenurilor pe
linia alăturată, dacă este cazul.
C) dacă nu poate lua legătura cu mecanicul de locomotivă, iar trenul este oprit pe o porţiune de linie cu declivitate mai mare de
6 ‰, va strânge frânele de mână ale vagoanelor din corpul trenului.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 16/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

117 În caz de accident sau obstacol în linie curentă dublă sau multiplă toate vehiculele motoare destinate lucrărilor de
[#22272] întreţinere, reparaţii şi intervenţii trebuie să fie dotate cu: discul galben pe o parte şi alb pe cealaltă parte; discul roşu pe o
parte şi alb pe cealaltă parte; discul roşu pe ambele părţi.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
118 Ce măsuri se iau înaintea începerii remedierilor, în cazul opririlor neprevăzute în linie curentă datorită unor nereguli
[#2619] apărute la vehiculul feroviar motor?

A) remedierile se vor efectua numai după oprirea trenului în faţa primului semnal care ordonă oprirea.
B) remedierile se vor efectua numai după sosirea şi oprirea trenului în prima staţie.
C) remedierile se vor efectua numai după oprirea trenului şi asigurarea acestuia contra pornirii din loc.
Răspuns: C
119 Ce obligaţii are al doilea agent al trenului, în cazul în care accidentul, incidentul feroviar sau obstacolul în linie curentă
[#5064] dublă sau multiplă, constituie un obstacol pentru circulaţia pe linia vecină?

A) va lua măsuri pentru ca locul care constituie un obstacol pentru circulaţia pe linia vecină să fie semnalizat corespunzător.
B) va lua măsuri pentru ca locul care constituie un obstacol pentru circulaţia pe linia vecină să fie avizat imediat prin
radiotelefon, impiegaţilor de mişcare din staţiile vecine, precum şi mecanicilor trenurilor aflate în circulaţie.
C) va anunţa operatorul de circulaţie şi va da detalii privind cele constatate.
Răspuns: B
120 Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată, care a luat cunoştinţă de
[#2563] producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunităţi, este obligat să anunţe de îndată:

A) Serviciul de siguranţă a circulaţiei.
B) Operatorul de la regulatorul de circulaţie.
C) Conducerea subunităţii sau a punctului de lucru.
Răspuns: C
121 Trenul dat înapoi din linie curentă trebuie oprit la intrarea în staţie fără a depăşi semnalul de intrare.
[#5185]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
122 Viteza maximă a trenurilor la trecerea peste aparatele de cale în abatere este de regulă de 30 km/h.
[#5182]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
123 Prin linia falsă se înţelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dublă, înzestrată cu BLA banalizat.
[#22296]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
124 Cum se face expedierea trenului, pe linie falsă, din staţiile înzestrate cu semnale luminoase de ieşire?
[#22307]
A) pe baza indicaţiei semnalului luminos de chemare.
B) pe baza indicaţiei de liber a semnalului de ieşire ?i a ordinului de circulaţie în care se menţionează că trenul circulă pe linia
falsă.
C) pe baza ordinului de circulaţie în care se menţionează că trenul circulă pe linia falsă şi iese din staţie cu semnalul de ieşire pe
oprire.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 17/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

125 Semnalul luminos prevestitor al semnalului de intrare cu două indicaţii din figură are aspectul şi dă indicaţiile următoare:
[#22317]

A) LIBER cu viteza stabilită! Semnalul următor este pe liber cu viteza redusă.
B) LIBER cu viteza stabilită! Semnalul următor este pe liber cu viteza stabilită.
C) LIBER cu viteza stabilită. ATENŢIE! Semnalul următor ordonă oprirea
Răspuns: C
126 Semnalele luminoase care nu afişează nicio indicaţie şi semnalele care dau indicaţii dubioase nu ordonă oprirea.
[#22449]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
127 Semnalele care dau indicaţii care se contrazic ordonă oprirea fără a depăşi semnalul.
[#5306]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
128 În cazurile în care s­au înregistrat loviri ale vehiculelor rutiere de către trenurile în circulaţie, personalul de locomotivă
[#5153] opreşte şi face o evaluare a urmărilor impactului şi dacă nu s­au înregistrat victime omeneşti sau accidentaţi, îşi continuă
drumul, dacă starea tehnică a căii ferate şi a vehiculelor feroviare permite continuarea circulaţiei feroviare în condiţiile
asigurării siguranţei feroviare.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
129 Ce obligaţii are mecanicul de locomotivă când trece pe lângă semnalele repetitoare de pe linii neînzestrate cu BLA?
[#22428]
A) Opreşte fără a depăşi semnalul.
B) Îşi continuă mersul.
C) Îşi continuă mersul şi manipulează butonul de depăşire ordonată.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 18/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

130 În cazul anulării indicaţiei luminoase permisive şi trecerea pe oprire cu depăşire a semnalelor luminoase de intrare, ieşire,
[#22420] parcurs şi ramificaţie, continuarea mersului se face:

A) Cu viteza de cel mult 20 km/h până la semnalul următor.
B) Cu viteza de cel mult 20 km/h peste schimbătoarele de cale.
C) Pe baza ordinului de circulaţie.
Răspuns: C
131 Ce se consideră “incendiu"?
[#2558]
A) Arderea rapidă care se dezvoltă fără control în timp şi spaţiu, şi care poate provoca distrugeri importante de bunuri
materiale, sau poate pune în pericol viaţa oamenilor, pentru a cărei lichidare este necesară utilizarea metodelor, procedeelor,
mijloacelor şi substanţelor de stingere adecvate.
B) Arderea pentru a cărei lichidare este necesară utilizarea metodelor, mijloacelor şi substanţelor de stingere adecvate.
C) Arderea care se dezvoltă fără control, dar care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor formaţii a fost lichidată.
Răspuns: A
132 Ce obligaţie are personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, în timpul serviciului, când constată o
[#2578] încălcare a prevederilor din reglementările specifice referitoare la siguranţa feroviară?

A) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă respectiv, prin telefon.
B) să ia măsuri potrivit competenţelor pe care le are, pentru a asigura respectarea acestora.
C) nu se implică, dacă neregula observată nu este specifică funcţiei pe care o exercită.
Răspuns: B
133 Avizarea accidentelor şi a incidentelor se face numai după ce sau stabilit cauzele producerii acestora.
[#3345]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
134 Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştiinţă de
[#22478] producerea unui accident sau a unui incident în incinta unităţii de tracţiune nu este obligat să sesizeze prin raport de
eveniment şeful staţiei celei mai apropiate sau pe înlocuitorul acestuia.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
135 Cu ce se vor dota toate vehiculele motoare destinate lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi intervenţii?
[#2621]
A) cu semnale mobile pentru semnalizarea porţiunilor de linie închisă din linie curentă.
B) cu semnalele mobile pentru semnalizarea echipelor de lucru din linie curentă.
C) cu semnale mobile pentru semnalizarea porţiunilor de linie slăbită din linie curentă.
Răspuns: A
136 Mecanicul de locomotivă în cazul apariţiei fumului sau flăcării la locomotivă, după oprirea motorului diesel la LD şi de
[#22543] deconectare a disjunctorului şi coborârea pantografului la LE şi izolarea instalaţiei de motorină la LD şi instalaţiei de ulei
a transformatorului principal la LE, anunţă prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la dispoziţie prin
intermediul IDM, agenţi L., operatori RC, cerând locomotivă de ajutor şi alarmarea pompierilor civili şi militari
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 19/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

137 Corelaţi corespunzător definiţiile cu noţiunile pe care le reprezintă:
[#5171]
 
Noţiunea Definiţie
i1) r1) Arderile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute, arderi de bobine, flamări, explozii
Incendiu etc.) produse în instalaţii şi echipamente (transformatoare, motoare de tracţiune, condensatori, reactanţe,
i2) blocuri aparate, cutii, borne, cuple de contact etc.), încălzirea puternică a unor piese în mişcare (rulmenţi,
Început de cuzineţi etc.) şi a unor piese în contact cu gazele de eşapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea
incendiu şi arderea echipamentelor şi pieselor vecine
i3) r2) Arderea care se dezvoltă fără control, dar care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor
Defecţiuni formaţii a fost lichidată
tehnice r3) Arderile care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor formaţii au fost lichidate în faza
incipientă, fără să se producă la locomotive pagube materiale importante şi fără imobilizarea locomotivei în
reparaţie mai mare de 48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau materiale
r4) Arderile care prin intervenţia personalului de locomotivă sau a altor formaţii au fost lichidate cu
mijloacele din dotarea locomotivei.
r5) Arderea rapidă care se dezvoltă fără control în timp şi spaţiu, şi care poate provoca distrugeri importante
de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viaţa oamenilor, pentru a cărei lichidare este necesară
utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor şi substanţelor de stingere adecvate

A) (i1­r4); (i2­r1); (i3­r5)
B) (i1­r5); (i2­r3); (i3­r1)
C) (i1­r1); (i2­r4); (i3­r5)
Răspuns: B
138 Se consideră incendiu arderea rapidă care se dezvoltă fără control în timp şi spaţiu, şi care poate provoca distrugeri
[#3077] importante de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viaţa oamenilor, pentru a cărei lichidare este necesară utilizarea
metodelor, procedeelor, mijloacelor şi substanţelor de stingere adecvate.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
139 În cazul apariţiei fumului sau flăcării la locomotivă în timpul interventiei de stingere a focarului se folosesc stingătoarele
[#3405] cu bioxid de carbon pentru echipamentul electric, iar cele cu spumă chimică sau praf şi CO2 pentru restul echipamentului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
140 Ce comunică mecanicul de locomotivă prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la dispoziţie prin
[#22522] intermediul IDM, agenţi L., operatori RC la apariţia fumului sau flăcării la locomotivă:

A) ­ tipul de locomotivă ­ felul trenului remorcat ­ locul unde se află locomotiva ­ locul unde a apărut degajarea de fum sau
flacără
B) ­ numărul locomotivelor din compunerea trenului ­ felul frânei trenului ­ tipul şi seria vagoanelor afectate ­ modul de
asigurare contra pornirii din loc
C) ­ tipul trenului remorcat ­ felul frânei trenului ­ locul unde se află locomotiva ­ semnalizarea defectului pe panoul de
semnalizare
Răspuns: A
141 La intrarea in acţiune a unei protecţii pentru orice defect apărut personalul de locomotivă va nota în fişa de bord defectul
[#5194] constatat, protecţia intrată în acţiune şi eventualele măsuri de remediere aplicate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
142 În cazul în care timp de 60 minute nu se poate depista defectul apărut la vehiculului feroviar motor, mecanicul v­a
[#5193] scurtcircuita protecţiile respective şi continuă mersul până la prima staţie din parcurs.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 20/21
11.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780

143 Cine întocmeşte reglementările speciale cu privire la modul de prezentarea şi de verificare a personalului de locomotivă
[#4612] înainte de îndrumare?

A) OTF/OMF şi administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.
B) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului.
C) Operatorul de circulaţie / dipecerul infrastructurii feroviare
Răspuns: A
144 În timpul parcursului personalul de locomotivă va urmări modul de realizare a comenzilor de introducere şi scădere a
[#5192] treptelor de creştere sau descreştere a forţei de tracţiune.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
145 La staţionări mai mari de 5 minute mecanicul, după luarea măsurilor de asigurare a trenului şi vehiculului feroviar motor
[#3361] contra pornirii din loc (mecanicul ajutor sau însoţitorul va rămâne în postul de conducere), va efectua o revizie exterioară,
examinând cu atenţie atât aspectele legate de siguranţa circulaţiei (suspensie, timonerie de frână) cât şi depistări de cablaj
ars, miros anormal, începuturi de incendiu
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
146 În stare de repaus instalaţiile şi utilajele amplasate în afara căii nu trebuie să intre în gabaritul de liberă trecere.
[#22572]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
147 Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat în cazul vehiculului feroviar motor răsturnat, aşezat transversal faţă de linie
[#5120] sau alături de linie închizând gabaritul de liberă trecere

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
148 Construcţiile şi instalaţiile feroviare situate lângă calea ferată pot intra în gabaritul de liberă trecere.
[#5118]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
149 Vehiculele feroviare, încărcate sau goale şi utilajele pentru întreţinerea căii şi a liniei de contact, în timpul staţionării sau
[#22561] deplasării pe linie, pot să depăşească cu o parte a lor încărcătura şi/sau limitele gabaritului de material rulant.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
150 Ordinul de circulaţie se întocmeşte, de regulă, în:
[#3856]
A) două exemplare
B) trei exemplare.
C) un exemplar.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67780 21/21