Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS CURS - CIRCUITE INTEGRATE DIGITALE

CURS 1
- Introducere in conceptele digitale
- Avantajele tehnicii digitale
- Cifre binare, nivele logice şi forme de undă digitale

CURS 2

- Sisteme de numeratie – binar-zecimal-octal-hexagesimal


- Conversia dintr-un sistem in altul
- Codul BCD Binary Coded Decimal (zecimal codificat în binar)
- Reprezentarea numerelor cu semn
- Valoarea zecimală a numerelor cu semn
- Reprezentarea numerelor binare
- Reprezentarea în virgulă mobile
- Coduri detectoare si corectoare de erori
- Coduri alfanumerice ASCII (American Code for Information Interchange)
Codul ASCII extins

CURS 3

- Algebra boleeana
- Functii logice
- Funcția logică NU (NOT, negație logică) Y = A
- Buffer neinvertor Y = A
- ȘI logic (AND) (produs logic, conjuncția): Y = AB
- SAU logic(OR) (suma logică, disjuncția): Y = A+B
- ȘI-NU logic (NAND) : Y = AB
- SAU-NU (NOR):Y = A+B
- SAU-EXCLUSIV (XOR, antivalența) Y = A + B
- SAU-EXCLUSIV-NU (XNOR, echivalența)
- Proprietățile operațiilor logice
- Teoremele lui De Morgan
- Exprimarea funcţiilor logice
- Exprimarea termenilor
- Exprimarea algebrică a funcţiilor logice
- Exprimarea matematică simplificată
- Exprimarea grafică
- Diagrama Veitch-Karnaugh pentru patru variabile
- Minimizarea funcțiilor logice
- Minimizarea funcțiilor cu termeni redundanți
- Implementarea funcției cu porți logice
- Minimizarea functiei
- Realizarea funcției folosind porți NAND
- Porti universale : Porțile ȘI-NU (NAND) si Porțile SAU-NU (NOR)
- NAND Logic – forma SOP
- NOR Logic
- Aplicatii porti logice
CURS 4
- Circuitele logice combinaţionale CLC
- Hazard combinational
- Analiza circuitelor logice combinaţionale
- Sinteza circuitelor logice combinaţionale
- Utilizarea porților NOT, AND, OR
- Implementarea XOR cu porți NAND sau NOR
- Exemple de circuite logice combinaţionale
- codificator, codificator zecimal BCD, codificator prioritar I si II
-decodificator, decodificator binar 2:4 ; 4:16 ; BCD –7 segmente I, II, III, IV, V ; 7 segmente integrat: 7447
- convertor de cod,
- multiplexor,
- demultiplexor,
-comparator numeric,
-detector şi generator de paritate,
- sumator.
- Suprimarea zerourilor I , II
- MUX-DEMUX multiplexare-demultiplexare
- Circuite de multiplexare (MUX)
- Multiplexor cu 4 intrări , VHDL
- Aplicații ale multiplexoarelor I , II

CURS 5
- Comparatoare digitale
- Comparator pe 2 biți I , II , III , pe mai multi biti
- Sumatoare
- Semisumatoare
- Sumatoare complete
- Sumatoare pe mai mulți biți I , II , pe 4 biti , pe 8 biti in limbaj VHDL
- Circuit pentru scăderea a două numere pe 1 bit
- Circuit de scădere complet pe 4 biți
- ALUpe 1 bit (ALU = arithmetic + logic unit)
- ALUpe 1 bit optimizat
- Circuit de adunare/scădere pe 4 biți optimizat
- ALU pe 4 biți -74LS181
- Detectorul şi generatorul de paritate
- Schemă de transmisie cu detectoare de paritate

CURS 6
- Circuite logice secvențiale CLS
- Circuite basculante bistabile . Latch-ul de tip S-R este un circuit bistabil asincron
- Bistabile - RS sau S-R cu intrare de autorizare ; cu comutare pe front
- Circuite pt. Detectarea frontului
- Bistabile - JK
- Bistabile de tip T și D si Master-Slave
- Bistabile cu comenzi multiple
- Caracteristicile bistabilelor
- Aplicatiile bistabilelor
CURS 7

- Inca despre Bistabile – JK si Bistabile T active pe front


- Utilizarea bistabililor
- Numărătoare
- Numărătoare sincrone
- Numaratoare asincrone
- Numărătoare asincrone directe
- Caracteristicile numaratoarelor asincrone
- Numărătoare asincrone inverse
- Numărătoare reversibile
- Scurtarea ciclului de numarare
- Numărător zecimal asincron
- Numărătoare asincrone integrate
- Numărătoare binare sincrone
- Numărătoare sincron cu transport parallel
- Numărătoare sincron cu transport succesiv
- Numărătoare BCD sincron
- Numărătoare sincrone integrate
- Legarea in cascada a numaratoarelor
- Numărător sincron reversibil de 12 biţi cu transport succesiv
- Exemple de utilizare a numărătoarelor sincrone
- Simularea numărătoarelor

CURS 8

- Registre
- Tipuri de registre
- Registre tampon (buffer)
- Registre de deplasare
- Registru de deplasare S-P pe 8 biți
- Registre de deplasare P-S
- Registre de deplasare universal
- Numărătoare realizate cu registre de deplasare
- Numărătoare Johnson
- Numărătoare în inel
- Aplicații ale registrelor de deplasare

CURS 9

- Latch-uri in cod VHDL


- Bistabile in cod VHDL
- Numaratoare in cod VHDL
- Registre de deplasare in cod VHDL

CURS 10 – nu este

CURS 11 - RECAPITULARE