Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS:

Introducere.....................................................................................................................
1.Continutul și clasificarea cheltuielilor bugetare.........................................................
2. Utilizarea eficienta a banului public .........................................................................
Introducere
Politica fiscal-bugetară este instrumentul cheie a statului în atingerea obiectivelor sale de
dezvoltare. Calitatea și durabilitatea creșterii economice depinde, în mare măsură, de eficiența de
alocare și utilizare a resurselor financiare limitate din buget. Utilizarea eficientă a finanțelor
publice, însă, nu poate fi obținută fără un cadru fiabil de planificare și executare a Bugetului de
Stat (BS). Din aceste considerente, este important de asigurat un cadru instituțional și normativ de
management fiscal, capabil să asigure o dezvoltare economică fără a pune în pericol
sustenabilitatea finanțelor publice.
1. Continutul și clasificarea cheltuielilor bugetare

Sistemul cheltuielilor publice cuprinde totalitatea cheltuielilor care se efectueaza de la bugetul


statului, din bugetele locale, din fondurile speciale, din fondurile proprii ale agentilor economici
cu capital de stat si ale institutiilor publice cu actiunile social-culturale, dezvoltarea economica-
sociala, organele statului, apararea nationala, ordinea publica, în faptuirea suveranitatii si
independentei nationale, privite in unitatea si interdependenta lor.
In cadrul sistemului cheltuielilor publice, cheltuielile bugetare detin un loc important si cuprind
destinatiile care se dau fondurilor bugetare de catre Parlament in vederea realizarii optiunilor si
prioritatilor stabilite in procesul selectionarii cerintelor social-culturale, economice, de aparare,
etc.
Indeplinirea celor doua functii ale statului, cea interna si cea externa, se realizeaza printr-un
sistem complex de institutii si organe: organe politice si administrative, armata, politie,
jandarmerie, justitie si procuratura, institutii de invatamant, cultura, arta, sanatate, protectie si
asigurari sociale, etc. Pentru intretinerea si functionarea acestora, statul efectueaza in fiecare an
cheltuieli importante. De asemenea, statul aloca o parte din cheltuieli pentru dezvoltarea anumitor
sectoare economice, subventionarea anumitor activitati, promovarea exportului, contracararea
concurentei straine, etc. Toate aceste cheltuieli efectuate de stat sunt denumite generic cheltuieli
publice. Ele dau continut celei de-a doua faze a functiei de repartitie a finantelor publice si exprima
relatii economico-sociale in forma baneasca ce iau nastere intre stat, pe de o parte, si diversi
beneficiari - persoane fizice si juridice, pe de alta parte, cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor
financiare publice, in vederea indeplinirii functiilor si sarcinilor statului.
Cheltuielile publice, mai restranse decat cheltuielile sectorului public, inglobeaza:
 cheltuielile publice efectuate de administratiile centrale de stat din fondurile bugetare,
extrabugetare si fonduri cu destinatie speciala;
 cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale;
 cheltuielile finantate din fondurile asigurarilor sociale de stat;
 cheltuielile organismelor (administratiilor) internationale din resursele publice prelevate
de la membrii acestora.

De mentionat, ca, pentru a obtine cheltuielile publice totale este necesara operatiunea
de consolidare, adica insumarea cheltuielilor efectuate de diferitele categorii de administratii
publice, dar cu eliminarea transferurilor de resurse facute intre acestea, in vederea evitarii dublei
inregistrari.

Se impune, de asemenea, a se face o delimitare intre notiunea de cheltuieli publice


si cea de cheltuieli bugetare. Cheltuielile publice cuprind totalitatea cheltuielilor efectuate
in sectorul administratiei publice si care sunt finantate atat din resurse bugetare (centrale
sau locale), cat si din fondurile proprii ale regiilor autonome si societatilor comerciale
apartinand statului, precum si din veniturile realizate de institutiile publice si lasate la
dispozitia acestora pentru autofinantare. Cheltuielile bugetare se refera numai la acele
cheltuieli care se acopera din bugetul de stat, din bugetele unitatilor administrativ-
teritoriale si din bugetul asigurarile sociale de stat, fiind o parte a cheltuielilor publice.

De altfel, delimitarea cheltuielilor bugetare in ansamblul cheltuielilor publice este


facilitata de principiile care stau la baza efectuarii lor:

 orice cheltuiala bugetara, pentru a putea fi efectuata, trebuie sa raspunda


cerintei constitutionale de a fi aprobata de Parlament; acesta reglementeaza,
prin Legea finantelor publice, principiile generale de organizare a finantelor
publice, inclusiv regimul cheltuielilor publice, iar prin legea anuala a bugetului
de stat, nivelul diferitelor categorii de cheltuieli publice in fiecare an financiar.
Cuprinderea in buget a unei cheltuieli si aprobarea acesteia nu da automat
dreptul de a o efectua, fiind necesara a aprobare expresa in acest sens;

 aprobarea cheltuirii resurselor bugetare nu are un caracter global, ci este strict


individualizata pe destinatii si beneficiari; schimbarea destinatiei este admisa
numai in anumite conditii si in limita competentelor prevazute de lege;