Sunteți pe pagina 1din 21

1. Care dintre urmatoarele afirmaţii este caracteristice sensibilităţii de contact?

a. Cea mai buna terapie este reprezentata de administrarea orala a antigenului


b. Testul de tip „patch” cu alergenul este inutil din punct de vedere diagnostic
c. Sensibilitatea poate fi transferata in mod pasiv prin intermediul serului de la
bolnav la sănătos
d. Unele substante chimice ce actioneaza ca haptene induc sensibilizarea prin
cuplarea covalcnta la proteine ale gazdei ce actioneaza ca molecule carrier
e. Antihistaminicele reprezintă tratamentul de electie

2. C3 convertaza este structural:


a. Similara in căile clasică şi a lectinelor de activare a complementului .
b. Similara in căile clasică şi alternativa de activare a complementului
c. Similara in căile alternativa şi a lectinelor de activare a complementului
d. Capabila sa duca Ia sinteza factorului C3
e. este o anafilatoxină

3. In urma activării sistemului complement, complexul de atac membranar (MAC) provoacă:


a. inducerea apoptozei celulei bacteriene
b. liza celulei bacteriene prin şoc osmotic
c. fagocitoza celulei bacteriene
d. opsonizarea celulei bacteriene
e. liza celulei bacteriene prin semnalizare Fas/FasL

4. IL-10
a. stimuleaza macrofagele
b. scade expresia MHC II si B7 de pe suprafaţa celulelor dendritice
c. scade expresia MHC II de pe suprafaţa limfocitelor B
d. stimuleaza limfocitele Thl
e. stimuleaza limfocitele Tc

5. Un voluntar accepta sa fie sensibilizat pasiv cu IgE specific pentru polen. Atunci cand este testat
intradermic (i.d.) cu alergenul, dezvolta o reacţie tipica la nivelul pielii, ca urmare a unei reacţii
de hipersensibilitate imediata. Daca injecţia cu IgE folosit pentru sensibilizare ar fi fost precedata
de o injecţie (la nivelul aceluiaşi situs) de fragmente Fee de IgE uman si apoi de injectarea i.d. cu
alergenul, care credeţi ca ar fi fost rezultatul?
a. Reactia ar fi fost diminuata/anihilata deoarece fragmentele Fc ar fi interactional cu
alergenul si ar | prevenit accesul la mastocitele sensibilizate
b. reacţia ar fi fost diminuata/anihilata deoarece fragmentele Fc ar fi interactional cu
anticorpii IgE blocând paratopii acestora
c. reactia ar fi fost diminuata/anihilata deoarece fragmentele Feε ar fi blocat
receptorii FcεRl de pe suprafata mastocitelor
d. reactia locala ar fi fost exacerbata datorita concentratiei locale de fragmente Fcε
e. reactia locala ar fi fost exacerbata datorita activarii sistemului complement

6. Care dintre urmatoarele afirmatii privind macrofagele nu este adevarata?


a. Sunt celule tisulare cu viata lunga
b. Sunt capabile sa functionele ca APC (celule prezentatoare de antigen) pentru
limfocitele B si T
c. Migreaza din sange sub imfluenta unor factori chemotactici catre sediul infectiei
d. Sunt capabbile sa induca apoptoza celulelor tinta
e. Ucid celulele tinta prin secretia de perforine

7. Limfocitele Th2 secreta


a. IL-2
b. IFN γ
c. IL-12
d. IL-1
e. IL-4

8. Pielea intervine in protecţie prin:


a. pH ul alcalin asigurat de secretiile glandelor sebacee si sudoripare
b. actiunea locala a florei comensale de metabolizare a glicogenului
c. impenetrabilitatea epileliului unistratificat cu keratinizare din care este format
epidermul
d. toate variantele
e. nici o varianta

9. Urmatoarele afirmaţii cu privire la rolul celulelor MHC in răspunsul imun sunt adevarate cu
exceptia uneia:
a. catabolism limitat al antigenelor polipeptidice;
b. asocierea selectiva a produsilor genelor MHC si peptide;
c. furnizarea semnalului 2 pentru activarea completa a celulelor T;
d. sa prezinte peptidele non-self asociate cu molecule MHC clasa I către celulele T
CD4+
e. sa prezinte complexele MHC-peptid către celulele T cu receptori potriviti

10. Care dintre urmatoarele molecule poate funcţiona ca opsonina:


a. TCR
b. MHC
c. IgG
d. C3a
e. IgD

11. Care dintre următorii produşi ai sistemului complement conţine o legătură interna thiol-ester:
a. C1
b. C2
c. C4
d. C5
e. C9

12. Componenta secretorie reprezintă:


a. Un fragment din regiunea balama
b. Un fragment din lanţul J
c. Un fragment din receptorul polilg
d. Un fragment din receptorul Fcγ
e. Un fragment din receptorul FcRn

13. Intre CTL şi precursorii CTL exista o serie de diferenţe, cu excepţia:


a. Stringenţelor de activare la întâlnirea cu antigenul
b. Specificitatii pentru antigen
c. Raportului izoformelor CD45 RO şi CD45 RA
d. Moleculelor de adeziune de pe suprafaţă
e. Continutului granulelor intracitoplasmatice

14. Imunogenicitatea reprezintă:


a. Capacitatea de răspuns a organismului uman la agresiuni
b. Proprietate caracteristica haptenelor
c. Proprietate caracteristica adjuvantilor
d. Abilitatea unei structuri de a induce dezvoltarea unui RI si de a reacţiona cu produsii
generaţi
e. Nici una de mai sus

15. Care dintre următorii receptori este exprimat doar pe celule ale apararii specifice:

a. PRR
b. TLR
c. CR
d. BCR
e. FcR

16. Care dintre urmatoarele NU funcționează ca chaperon pentru moleculele MHC I sau MHC II?
a. Calnexina
b. Calcineurina
c. Calreticulina
d. Tapasina o
e. Lanț Ii

17. Care dintre urmatoarele nu sunt macrofage?


a. Histocite
b. Celule Kupfer
c. Celule Langerhans
d. Celule mesanginale
e. Microglia

18. Care dintre urmatoarea afirmație despre celule NK este adevărată?


a. Prolifeleaza ca raspuns la stimularea antigenică
b. Ucid celulele tintă prin fagocitoză și digestie intracelulară
c. Sunt un subset al celulelor polimorfonucleare
d. Ucid celulele țintă prin mecanisme extracelulare
e. Sunt în mod particular eficiente față de anumite bacterii

19. Granzimele sunt:


a. Enzime care digeră membrana celulei țintă
b. Proteine care formează pori în membrana celulei țintă
c. Lipaze care distrug stratul bi-lipidic al membranei celulei țintă
d. Serin proteaze care inițiază apoptaza celulei țintă
e. Nucleaze care distrug ADN 0ul și determină apoptaza celulei țintă

20. Reacțiile sistemice față de alergene pot conduce la:


a. șoc toxico-septic
b. șoc anafilactic
c. coagulare vasculară diseminată
d. hematurie paroxistica nocturna
e. reacții autoimune sistemice

21. Receptori FceR I sunt exprimati pe suprafața?


a. Celulelor denditrice
b. Macrofagelor
c. Mastocitelor
d. Eozinofilelor
e. Limfocitelor T

22. Prezența de receptori pentru antigen cu o unică specificatate pe suprafața unui limfocit se
datorează:
a. Splicing-ului alternativ al genelor Cµ și Cγ
b. Procesului de maturație de afinitate
c. Rearanjărilor genice
d. Fenomenului de excluzie alelică
e. Fenomenului de comutare de clasă

23. Un limfocit realizează în organism un circuit complet:

a. 1-2 ori pe zi
b. 3-4 ori pe zi
c. 4-6 ori pe zi
d. 10-12 ori pe zi
e. 100 ori pe zi

24. Care dintre următoarele molecule este prezentă atât pe suprafața celulelor B, celulelor T și
celulelor pancreatice?
a. moleculele MHC clasa II
b. receptor antigen-specific
c. imunoglobulina
d. molecule MHC clasa I
e. CD19

25. Care dintre următoarele afirmații privind receptori antigen specifici ai celulelor B și T sunt
incorecte?
a. Sunt molecule transmembranare distribuite clonal
b. Au domenii citoplasmatice care interacționează cu moleculele intracelulare
c. Sunt polipeptide cu regiuni variabile și constante
d. Sunt asociate la suprafața celulară cu molecule de transmitere a semnalului
e. Pot interacționa cu peptide derivate din antigene non-self

26. Care dintre următoarele afirmații privind expresia Fcε R I este cea corectă?
a. Este exprimat pe suprafața monocitelor, macrofagelor și neutrofilelor
b. Este exprimat pe fagocite și limfocite
c. Este exprimat pe suprafața celulelor prezentatoare de antigen profesionale
d. Este prezentat pe suprafața mastocitelor
e. Este prezentat pe suprafața mastocitelor și bazofilelor

27. Produși genelor TAP I și TAP II?


a. Leagă β2-mitroglobulina
b. Previne legarea peptidului la moleculele MHC
c. Sunt parte din proteazom
d. Transportă peptidele din reticolul endoplasmatic pentru legarea lor la MHC clasa I
e. Transportă peptidele din reticolul endoplasmatic pentru legarea lor la MHC clasa II
28. IL-10:
a. Stimulează macrofagele
b. scade expresia MHC II si B7 pe suprafața celulelor dendritice
c. scade expresia MHC II de pe suprafața limfocitelor B
d. Stimulează limfocitele ThI
e. Stimulează limfocitele Tc

29. Următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția?

a. Calea endocitică de prezentare, presupunând degradări enzimatice inițiale in endozomii


timpurii și asociate cu scăderea ph-ului, poate inhibată de inhibitori proteazici (ca leupeptin)
sau factori de alcalinizare( precum chloroquine)
b. Lanțul invariant Ii (CD47) formează în reticulul endoplasmatic (ER) trimeri care asociază
câte trei molecule de MHC I, blocând temporar prin capătul carboxiterminal CLIP cupele
de prezentare ale MHC I și prevenind astfel cuplarea peptidelor endogenice în ER
c. HLA-DM este o moleculă nonclasică de MHC II care dezlocuiește in endolizozomi peptidele
CLIP, permițând cuplarea peptidelor căii endocitice la moleculele de prezentare clasice
d. HLA-DO este o moleculă nonclasică de MHC exprimată în limfocite B și celule timice care,
preferențial la pH neutru, complexează HLA-DM prevenind preluarea CLIP de către acestea
și deci previne prezentarea pe calea endocitică
e. În reticulul endoplasmatic, protecția lanțurilor alfa MHC I este asigurată de calnexină, iar
stabilitatea complexelor MHC I este asigurată de asocierea la calreticulină-tapasina

30. Precursori CTL


a. conțin in citoplasmă granulații bogate în perforine
b. conțin in citoplasmă granulații bogate în granzime
c. conțin in citoplasmă granulații bogate în granzime și perforine
d. concentrează aceste granulații în proximitatea joncțiuni cu celula țintă
e. nu conțin astfel de granulații

31. Miastenia gravis poate fi explicată prin apariția de:


a. anticorpi antireceptor pentru Acetilcholină
b. anticorpi anti-TSH
c. anticorpi anti-sinaptophizină
d. anticorpi anti- Acetilcholină
e. anticorpi anti-CRI

32. Anemia hemolitică a noului născut prin incompatibilitate de Rh poate fi explicată cel mai bine
prin mecanismul hipersensibilității:
a. de tip I
b. de tip II
c. de tip III
d. de tip II și III
e. de tip IV

33. Încărcarea cupei MCH II se realizează:


a. În ribozomi
b. În citostol
c. În reticolul endoplasmatic
d. În endozomi
e. În vezicule de pinocitoză

34. Genele care codează TAP 1 ți TAP 2 se găsesc în:


a. Intre genele care codează MHC II
b. Intre genele care codează MHC I
c. Fac parte din grupul genelor MHC III, la mică distanță de genele TNF
d. La mică distanță de gena care codează β2 microglobulina,fiind exprimate simultan
e. La mică distanță de gena care codează IFNγ, această citokină amplificând expresia TAP.

35. Care dintre urmatoarele molecule este exprimată pe suprafața limfocitelor B mature.
a. CD40
b. Moleculele MHC de clasa II
c. Receptor Feγ
d. IgM și IgD
e. Toate de mai sus

36. Care dintre următorii factori NU aparţine sistemului kminelor


a. prekallikreina
b. kallikreina
c. fibrinogenul
d. kininogenul
e. bradikinina

37. Superfamilia imunoglobulinelor conţine:


a. Molecule membranare cu rol în recunoaşterea antigenului
b. molecule cu rol în activarea sistemului complement
c. molecule membranare cu aceleaşi funcţii la nivel celular
d. molecule conţinând regiuni variabile
e. molecule conţinând domenii globulare imunoglobulinice

38. Pielea
a. Are un pH fiziologic, mentinut prin descuamarea continua a keratinocitelor
b. are un pH alcalin, ca urmare a prezentei unui strat de grăsime la nivelul hipodermului
c. are un pH acid, ca urmare a secreţiei glandelor sebacee si sudoripare
d. toate de mai sus
e. nici o varianta nu este corecta.
39. Care dintre urmatoarele afirmaţii legate de epitopii recunoscuţi de limfocitele T NU este
adevarata:
a. Sunt peptide antigenice asociate cu moleculele MHC
b. Sunt peptide care rezulta din procesarea antigenelor exogene
c. Sunt peptide care rezulta din procesarea antigenelor endogene
d. Sunt structuri tridimensionale, recunoscute in sistem „lacat-cheie”
e. Sunt adesea structuri interne de la nivelul antigenului

40. Genele codante pentru proteinele ce intră în structura TCR:


a. suferă rearanjări în cursul maturării limfocitului B
b. suferă procesul de hipermutaţie somatice în centrii germinali
c. pot suferi rearanjări V-D-J
d. sunt funcţionale în linia germinală şi nu suferă rearanjări
e. sunt codominante

41. Procesul de selecţie negativa:


a. este caracteristic limfocitelor T si implica recunoaşterea cu o aviditate moderata a
moleculelor MHC self
b. este caracteristic limfocitelor B si implica apoptoza limfocitelor care nu au reuşit sa
exprime receptorul pre-B
c. este caracteristic limfocitelor limfocitelor T si implica apoptoza limfocitelor care nu au
reuşit sa exprime receptorul pre-T
d. este caracteristic limfocitelor B si T si implica inducerea tolerantei centrale la self
e. este caracteristic limfocitelor B si T si implica inducerea tolerantei periferice la self

42. Care este rolul macrofageior in relaţie cu răspunsul umoral:


a. Activarea limfocitelor Tc
b. Hipersensibilitatea de tip intarziat
c. Liza celulelor infectate viral
d. Procesarea si prezentarea antigenului limfocitelor Th
e. sinteza de Ig

43. Care dintre urmatoarele molecule NU face parte din superfamilia Ig-nelor.
a. CD3
b. β2 microglobulina
c. TCR γδ
d. LFA-1
e. ICAM-1

44. Care dintre urmatoarele afirmaţii legate de IFNγ NU este adevarata:


a. Activeaza fagocitele
b. amplifica expresia MHC II
c. stimuleaza limfocitele Th2
d. are rol in comutarea de clasa
e. stimuleaza celulele NK
45. Boala serului este caracterizata de:
a. Depunerea de complexe imune in pereţii vaselor, atunci cand exista un exces moderat
de antigen
b. fagocitoza complexelor de către granulocite
c. consumarea complementului
d. apariţia simptomelor inainte ca anticorpii liberi sa fie detectati in circulaţie
e. toate de mai sus

46. Un barbat de 22 de ani, cunoscut ca fiind alergic la pisici, merge in vizita la nişte prieteni care au
pisici. Doua ore mai târziu, ajunge la camera de garda a Spitalului de Urgente, cu o exacerbare
severa a unei crize de astm bronchic. Este tratat cu un bronchodilatator cu acţiune scurta si
adrenalina. Inital, simptomele se amelioreaza dupa acest tratament, dar dupa alte 8 ore este
nevoit sa se reintoarca la spital, ca urmare a unei noi crize de astm. Care este cea mai probabila
cauza a simptomelor tardive ale acestui pacient?
a. legare incrucisata suplimentara a IgE la suprafaţa mastocitelor ce conduce la eliberarea
de mediatori lipidici si citokine
b. productia de IFNγ de către hnilocitele I CD4+
c. activarea complementului ce conduce la degranularea mastocitului prin intermediul C3a
si C5a
d. infiltrarea eozinofilelor si bazofilelor ce conduc la eliberarea de mediatori pro-
inflamatori
e. recrutarea de neutrofile si eliberarea de componente din granulele citoplasmatice ale
acestor celule

47. Cross-reglarea citokinelor:


a. reprezintă ajutorul reciproc dintre limfocitele B şi TH pentru activare
b. reprezintă recunoaşterea de către Ig a unui alt antigen, asemănător structural
c. implică IFN-γ, IL-4 şi IL-10
d. reprezintă interacţiunea dintre citokine şi receptori pentru citokine
e. are Ioc pe parcursul maturării limfocitelor

48. Un nou născut la termen se naste dupa o sarcina care a decurs normal.Copilul este sanatos in
primii sai 2 ani de viata.Primeste toate vaccinurilefara sa dezvolte complicatii. Incepand de la
varsta de 2 ani apar infectii tot mai frecvente ale tractului respirator superior si copilul este
spitalizat de 3 ori cu pneumonie.Care este cea mai probabila deficienta pe care o vor releva
testele de laborator?
a. IgA
b. lgD
c. lgE
d. lgG(varicela)
e. IgM

49. Leziunile finale ale vaselor in artrita mediata de complexe imune se datoreaza:
a. citokinelor produse de limfocitele T
b. Histaminei si SRS-A
c. C5,C6, C7, C8, C9
d. Enzimelor lizozomale eliberate de catre PMN-uri
e. limfocitelor T citoloxice
50. Un copil de sex masculin, in varsta de 9 luni, cu o istorie de infecţii piogenice recurente, este
internat.Sunt determinate formula leucocitara si nivelul de lg. Se constata o uşoara neutropenie,
si trombocitopenie, nivel crescut de IgM, dar niveluri foarte reduse de lgG si IgA. Defectul care
conduce la aceasta imunodeficienta se regaseste la nivelul careia dintre urmatoarele molecule:
a. CD40L de pe suprafaţa limfocitelor T
b. CD40 de pe suprafaţa limfocitelor B
c. lFN gamma
d. lL-2
e. IL-3

51. Evenimentele identificabile in Hipersensibilitatea de tip 1 (atopia) includ urmatoarele:


1.Degranularea mastocitelor si bazofilelor se declanseaza la angajarea a minim 2 complexe IgE-
FcεR adjacente membranare
2.IL-4 eliberata de către limfocitele Th determina limfocitele B activate sa efectueze o comutare
de clasa de la IgM la IgE
3.Alergenul procesat este asociat cu molecule MHC II de pe suprafaţa unui APC si recunoscut de
către limfocitele Th2
4.Sunt eliberate prostaglandine si leucotriene
5.Alergenul este endocitat si procesat de către un macrofag sau o celula dendritica
Care dintre urmatoarele este succesiunea corecta in timp a lor:
a. 1,2,3,5,4
b. 1,4,3,5,2
c. 1,5,2,3,4
d. 5,3,1,4,2
e. 5,3,2,1,4

52. Urmatoarele afirmaţii sunt adevarate, cu excepţia:


a. LPS este un antigen T-independent care la concentralii mari poate acţiona ca mitogen
b. Flagelina este un antigen T-independent de tip 2 (TI-2)
c. Amigenele recunoscute preferential de către limfocitele B-1 sunt carbohidrati
d. Autoreactivitatea si capacitatea de automentinere sunt trasaturi ale limfocitelor B-2
e. Celulele pre-b exprima lang usor surogat

53. Calmodulina si calcineurina sunt:


a. Proteine chaperon ce intervin in calea citosolica de procesare a antigenelor
b. Proteine cu rol in activarea limfocitelor, ce genereaza NF-kB
c. Proteine cu rol in activarea limfocitelor, permitand generarea NF-AT
d. Mesageri secundari in traducerea semnalului de activare
e. Fosfataze intracelulare ce intervin in activarea limfocitelor

54. Activarea PTK dincategoria src necesita un proces de defosforilare realizat cu ajutorul:
a. CD3
b. Igα/Igβ
c. CD28
d. CD45
e. CD40
55. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu exceptia:
a. evaluarea in citometrie de flux este direct adresata celulelor agregate in tesutort
tesuturi
b. tehnicile ELISA (directa, indirecta, tip sandwich) sunt direct destinale măsurării
cantitative a densitatii de antigen pe membrana celulelor tinta
c. microscopia de fluorescenta permite detectia directa cu anticorpi marcati radioactiv
d. reacţiile de ditfuzie (radiala sau dubla) sunt folosite pentru masurarea concentratiei
anticorpilor de tip IgE plasmatici
e. imunohistochimia se bazeaza pe evidenţierea enzimatica a anticorpilor ataşaţi la
antigenele specifice prezente in secţiuni tisulare

56. Care dintre urmatoarele NU este determinata de o reacţie de tip hipersensibilitate II?
a. anemia hemolitica autoimuna
b. papura trombocitopenica idiopatica
c. miastenia gravis
d. lupusul eritematos diseminat (3)
e. boala Graves

57. Care dintre următoarele NU reprezintă o funcţie biologica a moleculelor de anticorpi:


a. traversarea placentei de către IgG
b. traversarea epiteliul ui de către IgA
c. activarea sistemului complement
d. legarea receptorilor Fes de pe suprafaţa mastocitclor
e. maturatia de afinitate

58. Care dintre urmatoarele afirmaţii legate de timus NU este adevarata:


a. este un organ limfo-epitelial
b. este un organ limfoid primar
c. este inervat atat de fibre colinergice cât si adrenergice
d. timocitele T corticale, spre deosebire de cele medulare, sunt relativ rezistente la
actiunea steroizilor
e. este conectat printr-o axa directa la glanda pituitara.

59. Limfocitele tranziteaza in torentul circulator timp de aprozimativ:


a. 30 min
b. 24 ore
c. 48ore
d. 64 ore
e. 72 ore

60. Care dintre urmatoarele NU contribuie la generarea diversităţiireceptorului pentru As al


limfocitelor B:
a. Multiple gene V in „germ line”
b. Rearanjare la intamplare a lanţurilor H si L
c. Recombinarea imprecisa a segmentelor genice V si J, respcctiv V, P si J
d. Mostenirea unor multiple gene C
e. mutatii hipersomatice

61. Beta-2 microglobulina intra in componenta:


a. TCRgarnma-delta
b. TCR alpha-beta
c. MHC II
d. BCR
e. CD 1

62. Reacţiile anufilactiee


a. Se dezvolta in cateva minute si incepe sa se remită in 30 min.
b. Poate fi urmata de reacţii inflamatorii cateva ore mai târziu
c. este consecinţa eliberării de agenţi farmacologici
d. impiica o serie de componenţi ai granulelor mastocitare
e. toate de mai sus

63. Care dintre urmatoarele NU se incadreaza in categoria barierelor fiziologice de aparare:


a. mişcarea cililor de la nivelul aparatului respirator
b. acţiunea de spălare a lacrimilor
c. producţia de keratina care face keratinocitele impermeabile la apa si eleetaîiiti
d. secreţia de mucus
e. tusea

64. Care dintre urmatoarele molecule de suprafaţa este necesara pentru liza celulelor tapetate cu
.............. de către celulele NK:
a. CD3
b. CD16
c. CD19
d. CD21
e. CD56

65. Produsul fnal al activarii cascadei sistemului fibronolitic este:


a. Bradikinina
b. Trombina
c. Plasminogenul
d. Plasmina
e. Fibrina

66. Care din urmatoarele afirmaţii privind genele TCR si Ig este incorecta ?:
a. Atat in precursorii B cat si T exista multiple gene V, D, J si C
b. rearanjarea atat a genelor TCR si Ig implica enzime de recombinare care se leaga in
regiuni specifice ale genomului
c. atat Ig cat si TCR sunt capabile sa comute regiunile C
d. atat Ig cat si TCR utilizează asociaţii combinatorii ale genelor V, D si J iar imprecizia
jonctionala genereaza diversitate
e. rearanjarile V, D si J, Ig si TCR utilizează secvenţe semnal intronice de recombinare.

67. Care din urmatoarele perechi de proteine de pe suprafeţele celulare nu interactioneaza intre
ele?:
a. MHC clasa II cu CD4
b. ICAM-1 (CD54) cu LFA-1 (CD1 la/CD18)
c. B7-1, B7-2 (CD80, CD86) cu CD28
d. CD40 cu CD40 ligand
e. lg de membrana de pe limfocitul B cu CD4 de pe limfocitul T.

68. Care dintre urmatoarele familii de citokine nu exista:


a. superfamilia lg-nelor
b. familia hematopoietinelor
c. familia interferonilor
d. familia TNF
e. familia chemokinelor

69. Care dintre urmatoarele nu determina imunogenitatea unei structuri?


a. Caracterul non-self
b. Greutatea moleculara
c. Complexitatea structurala
d. Asocierea cu molecule carrier
e. Asocierea cu adjuvanti

70. Cea mai buna cale de administrare a antigenului in scopul obţinerii unui RI este:
a. per os
b. i.v.
c. intrarahidian
d. respiratorie (intranazal, inhalaţii)
e. parenteral

71. Celulele provenite din proliferarea unui limfocit B activat de către antigen se diferenţiază în
plasmocite care secretă imunoglobuline:
a. de acelaşi idiotip ca celula parentală
b. de acelaşi izolip ca celula parentală
c. de acelaşi alolip ca celula parentală
d. de idiotip diferit ca celula parentală
72. Centrii germinali care se gasesc in regiunea corticala a ganglionilor limfatici si in regiunea
periferica a tesutului limfatic periarteriolar splenic:
a. Favorizeaza dezvoltarea celulelor B si T imature
b. Indeparteaza eritrocitele alterate din circulatie
c. Actioneaza ca sursa majora de celule stem si astfel ajuta la mentinerea hematopoiezei
d. Ofera o infrastructura care in urma stimularii antigenice contine populatii numeroase
de limfocite B si plasmocite
e. Sunt sediul diferentierii celulelor NK

73. Notiunea de antigen este asociabila cu urmatoarele afirmatii, mai putin una:
a. Induce obligatoriu raspuns imun, o data administrat intr-o gazda
b. Poate induce un raspuns imun umoral
c. Poate induce un raspuns imun celular
d. Poate in prezenta anticorpilor de tip IgM , activa complementul
e. Poate induce toleranta specifica

74. Notiunea de imunogen se refera la:


a. Structurile care pot interactiona cu molecule de anticorpi si pot genera astfel
complexe imune
b. Structurile care pot activa limfocitele B in mod direct, fara ajutorul limfocitelor T
c. Structurile care, cuplate la moleculele carrier genereaza un RI
d. Structurile care pot activa limfocitele
e. Structurile care recunoscute de catre receptorii TLR vor determina activarea celulelor SI
nespecific

75. Comutarea de clasa (switch) la imunoglobuline, defineste rearanjarea intre:


a. Diferite lanturi grele si usoare
b. Protiuni constante si variabile ale diferitelor lanturi
c. Portiuni constante ale lanturilor grele
d. Gene codand pentru domenii constante diferite cu gene ale aceleasi secvente
e. Gene codand pentru domenii variabile diferite cu gene ale aceleeasi secvente constante

76. Care dintre urmatoarele afirmatii despre celulele NK este adevarata :


a. Prolifereaza ca raspuns la simularea antigenica
b. Ucid celulele tinta prin fagocitoza si digestie intracelulara
c. Sunt un subset al celulelor polimorfonucleare
d. Ucid celulele tinta prin mecanisme extracelulare
e. Sunt in mod particular eficiente fata de anumite bacterii

77. In activarea limfocitelor B se regasesc urmatoarele, cu exceptia:


a. Legarea incrucisata a receptorilor idiotipici de suprafata
b. Atasarea coreceptorilor TAPA-1CD21-CD19
c. Fosforilarea si activarea kinazelor syc
d. Fosforilarea si activarea kinazei Zap70
e. Activarea fosfolipazelor PLC

78. Pentru a determina un RI antigenul trebuie administrat in:


a. Doze mici,la intervale de circa 1 saptamana
b. Doze mici, la interale de circa 1 zi
c. Doze mari, la intervale de circa 1 saptamana
d. Doze mici, la intervale de circa 1 zi
e. Doze adaptate de la antigen la antigen de circa 1 saptamana

79. Celulele provenite din proliferarea unui limfocit B activat de catre antigen se diferentiaza in
plasmocite care secreta imunoglobuline:
a. De la acelasi idiotip ca celula parentala
b. De acelasi izotip ca celula parentala
c. De acelasi alotip ca celula parentala
d. De idiotip diferit ca celula parentala
e. De izotip dicerit ca celula parentala

80. Interleukina 2 (IL-2) este secretata de catre:


a. Limfocitele B
b. Limfocitele T
c. Macrofage
d. Eozinofile
e. Mastocite

81. Care din urmatoarele NU determina imunogenicitatea unei structuri:


a. Complexitatea structurala
b. Asocierea cu molecule carrier
c. Caracterul non-self
d. Asocierea cu adjuvantii
e. Greutatea moleculara

82. Haptenele
a. Necestia molecule carrier pentru a fi imunogenice
b. Reactioneaza cu antiicoripp specifici cand moleculele carrier omoloage nu sunt utilizate
c. Interactioneaza cu anticorpii specifici chiar daca haptena este monovalenta
d. Nu poate stimul araspuns secundar in anticorpi fara molecula purtatoare
e. Toate de mai sus

83. Administrarea vaccinurilor antivirale are ca scop principal:


a. Activarea celulelor NK
b. Obtinerea de Ac
c. Activarea macrofagelor si generarea unui RI sustinut, de tip hipersensibilitate IV
d. Generarea de limfocite cu memorie
e. Uciderea virusurilor inaintea ca acestea sa se poata replica

84. Elementul critic pentru inductia unui RI secundar este:


a. Interactia CD40-CD40L
b. Natura polimerica a epitopilor antigenului inductor
c. Semnalizarea prin intermidiul receptorilor de tip Nod
d. Activarea caii de semnalizare tirozin kinazica Pkr
e. Semnalizarea prin intermediul receptorilor pentru IL-15

85. Un adjuvant este o substanta care:


a. Creste dimensiunea imunogenului
b. Faciliteaza imunogenicitatea unei haptene
c. Creste complexitatea chimica a imunogenului
d. Faciliteaza raspunsul imun la imunogen
e. Faciliteaza cross-reactivitatea imunologica

86. Urmatoarela afirmatii sunt adevarate, cu exceptia:


a. LPS este un antigen T-independent care la concentratii mari poate actiona ca motogen
b. Flagelina este un antigen T-independent de tip 2 (TI-2)
c. Antigenele recunoscute preferential de catre limficitele B-1 sunt carbohidrati
d. Autoreactivitatea si capacitatea de automentinere sunt trasaturi ale limfocitelor B-2
e. Celulele pre-B exprima atat lant usor surogat cat si CD25

87. Proprietatile functionale ale imunoglobulinelor, precum legarea la receptorii Fc sunt asociate cu:
a. Lanturile usoare
b. Lanturile J
c. Legaturile disulfidice
d. Lanturile grele
e. Regiunile variabile

88. Regiunea balama a unei molecule de IgG este situata intre:


a. VL si CL
b. VH si CH1
c. CH1 si CH2
d. CH2 si CH3
e. Nu exista regiune balama

89. Liganzii moleculelor MHC de clasa I sunt:


a. TCR si MHC de clasa II
b. CD4 si CD8
c. CD8 si integrine
d. TCR si CD8
e. CD4 si CD28

90. Factorii transcriptionari tipici precursorilor limfocitelor B exclud:


a. EBF (early B factor)
b. E2A
c. FOXP3
d. BSAP (B cell specific activator protein protein, codata de gena Pax-5)
e. Sox-4

91. Care dintre urmatoarele molecule poate favoriza opsonizarea prin fixarae la receptorii celulari
corespunzatori?
a. C3b
b. IgM
c. C3a
d. C5a
e. IgA

92. Abilitatea unei celule B de a exprima atat molecule IgM cat si IgD pe suprafata sa in acelasi timp
este produsa de:
a. Excuderea alelica
b. Comutarea izotipului
c. Recunosterea simultana a 2 antigene distincte
d. Imbinarea ARN alternativa
e. Utilizarea de gene din ambii cromozomi parentali

93. Diferentierea in limfocite Th si Tc:


a. Are loc in organele limfoide secundare, sub influenta tipuluio de APC
b. Are loc in organele limfoide secundare, in cursul RI, sub influenta unui set de citokine
c. Are loc in timus si este o consecinta a procesului de selectie pozitiva
d. Are loc in timus si este o consecinta a procesului de selectie negativa
e. Incepe in timus si continua in periferie pe tot parcursul vietii

94. Urmatoarele afirmatii privind implicarea in interactia paratop-epitop sunt corecte, cu exceptia:
a. Legaturilor de hidrogen formate intre grupari hidroxil si grupari O=C(X)-NH2
b. Interactiilor hidrofobe (tip X-CH3 si CH3-X)
c. Legaturilor ionice intre grupari terminale amino si O-C(=O)-X
d. Interactiilor van der Waals
e. Legaturilor covalente tip C-C

95. Imunoglobilina cea mai adundenta la nivelul mucoaselor este:


a. IgG
b. IgD
c. IgM
d. IgA
e. IgE

96. Urmatoarele afirmatii privind genetica anticorpilor sunt corecte, cu exceptia:


a. Regiunile genice umane alocate codarii lanturilor H, kappa, lambda se gasesc pe
cromozomii 14, 2, 22
b. Un segment exonic VF/Vkappa/Vlambda codeaza tipic primele 25 de pozitii in peptidul
corespunzator
c. Variate segmente exonice (tip V/D/J) exista fie ca secvente functionale, fie ca
pseudogene
d. Rearanjarile de tip D-J nu succed comutarii de clasa
e. Excluzia alelica este un fenomen abbsolut pentru genele codand lanturile grele

97. Lanturile CD3 contin motive ITAM bogate in:


a. Arginina
b. Treonina
c. Tirozina
d. Serina
e. Prolina

98. Antigenele T-independente:


a. Determina comutare de clasa catre IgA, IgE, IgG4, care nu activeaza sistemul
complement
b. Determina activarea directa a limfocitelor Tc, fara ajutorul limfocitelor Th
c. Determina activarea directa a limfocitelor B, fara ajutorul limfocitelor Th
d. Determina apartita memoriei imunologice, dar nu si a comutarii de clasa
e. Induc formarea rapida a centrilor germinali
1. care dintre urmatoarele molecule nu este exprimata pe suprafata celulelor foliculare
denditrice?
a. FeR
b. Receptori pentru complement
c. MHC II
d. ICAM I
e. VCAM

2. Care dintre urmatoarele afirmatii privind dezvoltarea limfocitelor T este corecta


a. Progenitori celulelor T care patrund in timus din maduva hematopeica si-au
rearanjat déjà genle TCR
b. Interactiunea cu celulele timice non-limfoide este critica
c. Mutarea in timus necesita prezenta antigenului strain
d. Moleculele MHC clasa II nu sunt implicate in selectia pozitiva
e. Celulele T mature compact diferentiate sunt gasite in cortexul sinusului

3. Care dintre urmatoarele afirmatii despre genele HLA este incorecta


a. Ele codeaza pentru componentele complementului
b. Codeaza pentru ambele lanturi ale fiecarei molecule exprimate de HLA clasa I
c. Codeaza pentru ambele lanturi ale fiecarei molecule exprimate de HLA clasa II
d. Sunt asociate cu susceptibilitate si rezistenta la diferite boli
e. Setulo complet de allele HLA de pe cromozom este cunoscut cxa haplotipul HLA.
4. Lantul li
a. Participa alaturi de tapasina la protectia moleculelor MHC II
b. Ocupa cupa MHC I
c. Ocupa cupa MHC II
d. Asociaza moleculele de MHD II cu transportul TAP pentru a bloca acesul peptidelor
citostolice in cupa
e. Este degradat intr-un fragment CLIP care ocupa cupa HLA-DM
5. Centri germinali din ganglioni limfatici si splina
a. Sustin dezvoltarea celulelor T si B immature
b. Functioneaza in eliminarea eritrocitelor alterate din circulatie
c. Actioneaza ca o sursa majora de cellule stem si astfel mentin heatopoieza
d. Sunt sisturi unde celulele B mature antigen-activate prolifereaza si se diferentiaza
e. Sunt sisturi de diferentiere a limfocitelor T
6. Dezvotarea self-tolerantei in compartimentul celular T este importanta pentru
preventia autoimunitatii . Care dintre urmatoarele genereaza tolerant la self a celulelor
T
a. Excluderea alelica
b. Hipermutatia somatic
c. Proliferarea timocitelor
d. Selectia pozitiva
e. Selectia negative
7. Asocierea dintre lantul a si B2 microglobulina se realizeaza
a. Prin legaturi disulfidice interlant cu domeniul globular a3
b. Prin legaturi fizice cu domeniul a3
c. Prin legaturi fizice cu domeniul a2
d. Prin legaturi fizice cu domeniul a1
e. Prin legaturi fizice cu domeniile a1, a2, a3.
8. Genele umane pentru MHC II non-clasice include
a. HLA-E, HLA-F, HLA-G, HLA-H
b. HLA-A, HLA-B, HLA-C
c. HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR
d. HLA-DM, HLA-DN, HLA-DO
e. H2-D, D2-L
9. Masa molecular aproximata a unei molecule de IgG este?
a. 10 Kda
b. 11 Kda
c. 12 kda
d. 150kda
e. 550 Mda
10. Un antiser policlonal Indus fata de un pol de IgA uman(IgA colectat de la mai multe
persone ) va interactiona cu ?
a. IgM uman
b. Lanturi usoare K
c. IgG uman
d. Lant j???
e. Toate de mai sus

2V, Moleculele MIM’ Clasa l sunt importante pentru: ny tellit! Ia moleculele (T)X de pe celulele T; o)
prezentare de antij.ene exogene către limfocitele »,
c) prezentare de proteine virale intacte către celulele T;
d) legare la moleculele CD4 de pe celulele T;
e) legare la imunoglobulincte de suprafaţa de pe limfocitele B.
30. Corcceptorul limfocitului B este format din următoarele molecule: £a^CDiy.CD2l,CD8I . b) BCR, Ig-o,
Ig P
c) IgG, CD40, B7
d) CD40, lg-a, Ig-jp
e) lg-a, Ig-P, B7
31. Urinatoarele enunţuri sint corecte, cu excepţia
a) defectele genelor co lind pentru TAPl. TAP2 vau TAPBP. si respectiv pentru CUTA, RFXN compromit
expresia MUC ! respectiv MHC 11 {sindromul limfocitftiir mu/r / ţktrt lvtn)>ftocxtr svndtnntf) h) expresia
Ml IC! este frecvent redusa dfe virusuri precum < 'MV $nu adenovirus \7. prin |ieven»r** at-inarii
bet«2*microgk>bulii»ci la lanţul alfa in reticului cndoj*lavmic. «au prin reducere» transcripţiei TAPI/2
c) restrtetia M1K’ iMt ohivcmîH n*ciin«taiitrti itevitif patat<*pul K'R a
supralctet moleculare dHHpnnic rezultate din tsocierei pcpttd specific I molecula de MHC trif dj
expresia de MHt" H pe «upralata Itmfociteloc B e*te cwwlitiJlionala. Iar
v capacitate* costimutatone completa (determinata de molecule de tip
I B?) necesita activare prealabila
t e)« celulele dendritice (IX ) mature sin* activatoare eficiente ale
Umfociletor Bl „ datorita expresiei mari de molecule MHC li si B7
ţ2. Un limfoett staitoneaxâ m ganglionii limfatici aproximativ:
a) I ora
b) 2 ore
c) 3 nre
d) 6 ore cp>12ore
VV Specificitatea antigenic* a unui anume limfocil B a) este mdwt de interactwnea cu anitgenul, b> este
determinata mimai de către Kcvotfde lanţului umr,
0
este determinata de »ei ventele regiuni» variabile a latwunlor grele %\ uşoare;
d) modificările smnve comutării t?< »tipului;
e) este determinata de regiunea constanta a lanţului greu.
34. Numărul aproximativ de atmnoaciri intr-o moleculă de IgG este de:
a) 110
b) 120
c) 240
Q>1320 el molecula nu conţine aminoac:zi
35. Care din urmaioarde afirmaţii privind genele TCR si îg este incorecta ?:
a) atat in precursorii B cai si T exista multiple gene V. D, J si C;
b) rearanjarea atat a genelor TCR si Ig impltca et&ime de recoctbiaare -m care, se leaga in regiuni
<-pecificc aie genoroulm;
(fcD atat Ig cat st TCR sunt capabile sa cotnute regiunile C;
d) atat Îs cai si TCR ulilt/ea/a asociaţii combinatorii afe genelor V, D si J

S-ar putea să vă placă și