Sunteți pe pagina 1din 8

REŢIN

E!
MIHAI EMINESCU
( 1850- 1889 )
Fiind al şaptelea din cei unsprezece copii pe care i-a avut Gheorghe
Eminovici şi soţia sa, Raluca , Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie, la
Botoşani .
Studiile primare le face la Cernăuţi, având şansa unui profesor de limba
română cu o profundă cultură, Aron Pumnul, la moartea căruia scrie şi prima sa
poezie intitulată La moartea lui Aron Pumnul.
A studiat la Viena , la Berlin , a lucrat la Bibliotaca Centrală din Iaşi, apoi ca
redactor şef la ziarul Timpul.
Anul 1883 este anul în care apare primul volum de Poezii scrise de Mihai
Eminescu , sub îngrijirea şi editarea lui Titu Maiorescu.
A scris: - Revedere
- Scrisorile
- Luceafărul
- Lacul
- Sara pe deal
- Dorinţă
- Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!
O boală necruţătoare îl chinuie şase ani , timp în care Eminescu a avut rare
momente de luciditate. În noiembrie 1886 poetul Mihai Eminescu este internat în
ospiciul din Miercurea Neamţ, unde stă şase luni , după care este externat şi îngrijit
de sora sa, Harieta, infirmieră la Botoşani.
În februarie 1889 boala se agravează şi este internat din nou în sanatoriul
doctorului Şuţu, unde şi moare la 15 iunie 1889, fiind înmormântat la cimitirul
Belu din Bucureşti.

ADAUGĂ ÎN PORTOFOLIU:

 Scurte fragmente din scrierile sale pe care le-ai citit;


 Fotografii ale autorului;
 Desene realizate de tine care să ilustreze diferite poezii ale
poetului ;
REŢINE
!
MIHAIL SADOVEANU
(1880 – 1961)

Remarcabilul scriitor Mihail Sadoveanu s-a născut la 5 noiembrie 1880 la


Paşcani, ca fiu al avocatului Alexandru Sadoveanu şi al Profirei Ursachi. A urmat
cursurile şcolii primare în oraşul natal, gimnaziul la Fălticeni, iar liceul la Iaşi.
Mihail Sadoveanu s-a căsătorit cu Ecaterina Bâlu ( 1901 ) cu care a avut 11
copii, iar în anul 1904 s-a mutat la Bucureşti. Din nefericire, la 19 octombrie 1961 ,
acesta moare. În cinstea sa , George Călinescu scrie în memorabila Cronică a
optimistului:
Omul de toate zilele s-a mistuit lăsând în locu-i simulacrele sale de piatră şi
de bronz. Ce-a fost al fiecăruia dintre noi a devenit al tuturor, el e acum numai al
poporului dintru care a ieşit.
Mihail Sadoveanu a publicat peste 100 de volume, printre care amintim:
 Dumbrava minunată
 Baltagul
 Un om necăjit
 Hanu Ancuţei
 Împărăţia apelor

ADAUGĂ ÎN PORTOFOLIU:

 Citeşte Dumbrava minunată ; Realizează un desen în care să


ilustrezi întâlnirea dintre Lizuca şi Patrocle cu: Sora- Soarelui,
Mătuşa Răchită, Zâna.
 Scurte fragmente din scrierile sale, pe care le-ai citit.
 Fotografii ale autorului.
 Citeşte povestirea Domnu Trandafir în întregime şi selectează
expresii care arată dragostea autorului faţă de învăţătorul său.
REŢIN
E!
CEZAR PETRESCU
(1892 – 1961)

Marele scriitor CEZAR PETRESCU s-a născut în anul 1892, în satul


Hodura, judeţul Iaşi .
Una dintre cele mai bune cărţi pentru copii , din literatura română , este Fram,
ursul polar, care se remarcă prin fantezie şi prin sensibilitate. Naratorul se
dovedeşte un bun cunoscător a lumii copiilor.
Dintre cele mai cunoscute şi remarcate volume fac parte:
 Omul de zăpadă
 Neghiniţă
 Cuibul de păsărele
 Câinele isteţ
 Năluca
 Un om cumsecade
Cezar Petrescu se stinge din viaţă în anul 1961, la Bucureşti.

ADAUGĂ ÎN PORTOFOLIU:

 Scurte fragmente din scrierile lui Cezar Petrescu, pe care le-ai citit;
 Fotografii ale autorului;
 Ilustraţii achiziţionate cu prilejul unor vizite, excursii;
 Realizează un desen în care să îl reprezinţi pe Fram aşa cum apare el în
fragmentul pe care l-ai citit.
REŢIN
E!
EMIL GÂRLEANU
(1878 – 1914)
Emil Gârleanu s-a născut la Iaşi, la 5 ianuarie 1878 dintr-o veche familie
moldovenească. Încă din copilărie l-au încântat peisajele moldoveneşti , lumea
plină de taină ,,a celor care nu cuvântă” , frumuseţea basmelor.
Gârleanu era fiul colonelului Emanoil de la Regimentul 13 Infanterie ,,
Ştefan cel Mare ” din Iaşi. Tatăl şi-a orientat băiatul spre şcoala militară. Emil
Gârleanu devine ofiţer, tot la regimentul ieşean, însă, până la urmă, intrând în
conflict cu superiorii , e mutat disciplinar la Bârlad. Editează în colaborare
revista ,, Făt- Frumos ” ( 1904-1905 ). Demisionează definitiv din armată , se
dedică scrisului, se căsătoreşte cu Marilena Voiculescu şi Nicolae Iorga îl
angajează la revista ,, Neamul românesc ”.
A scris volume de schiţe şi povestiri: Bătrânii, Cea dintâi durere, Nucul lui
Odobac.
Opera cea mai cunoscută este ,, Din lumea celor care nu cuvântă ” ( 1910 ),
în care povesteşte cu gingăşie şi duioşie , întâmplări felurite din viaţa gâzelor,
păsărilor, animalelor şi plantelor. Cartea e dedicată fiicei sale , Rodica.
Operat de rinichi, s-a stins din viaţă la numai 36 de ani şi e înmormântat la
Cimitirul Bellu- Bucureşti.

ADAUGĂ ÎN PORTOFOLIU:

 Scurte fragmente din scrierile sale pe care le-ai citit;


 Lipeşte ilustraţii sau fotografii reprezentând animale cu puii lor sau
animale în mediul lor de viaţă;
 Citeşte, din volumul Din lumea celor care nu cuvântă , de Emil Gârleanu,
lectura Nedespărţite, apoi selectează expresii frumoase despre
anotimpul toamna.
REŢIN
E!

OCTAVIAN GOGA
( 1881- 1938 )

Marele autor român Octavian Goga s-a născut la 1 aprilie 1881 , la Răşinari
( jud. Sibiu ), într-o familie de intelectuali.
Studiile le-a făcut la Sibiu, Braşov şi Budapesta.
În anul 1902 scoate revista ,, Luceafărul ”, care urmează – în parte –
programul revistei ,, Tribuna ” editată de Ioan Slavici.
În anul 1920 este primit în Academia Română, iar la 7 mai 1938 Octavian
Goga se stinge din viaţă , lăsând în urma lui o operă însemnată şi valoroasă.

Volume de poezii:
o Poezii ( 1905 )
o Ne cheamă pământul ( 1909
o Din umbra zidurilor ( 1913 )
o Cântece fără ţară ( 1916 )
o Din larg ( 1939 )
Dramaturgie:
o Domnul notar ( 1914 )
o Meşterul Manole ( 1928 )

ADAUGĂ ÎN PORTOFOLIU :

 scurte fragmente din scrierile sale, pe care le-ai citit;


 fotografii ale autorului;
 desene care să ilustreze poeziile citite de tine.
REŢINE!

GEORGE COŞBUC
( 1866- 1918 )

Marele poet ardelean George Coşbuc s-a născut la 20 septembrie 1866 în


satul Hordou, judeţul Bistriţa. Acesta a fost pasionat de istoria eroică a neamului,
obiceiurile străvechi ale poporului, precum şi de natura patriei.
Cele mai importante volume ale poetului sunt:
- Fire de tort
- Versuri şi proză
-Ziarul unui pierde- vară
-Cântece de vitejie
George Coşbuc s-a stins din viaţă la 9 mai 1918 , fiind înmormântat la
cimitirul Bellu din Bucureşti.

ADAUGĂ ÎN PORTOFOLIU :

 Transcrie, din poeziile lui George Coşbuc citite de tine, versuri


prin care poetul cântă frumuseţile naturii, viaţa satului românesc,
vitejia românilor.
 Notează, din poezia Iarna pe uliţă , cuvinte şi expresii pe care le-
ai folosi într-o compunere despre iarnă.
 Adaugă în portofoliu fotografii ale poetului, desene ilustrate de
tine referitoare la poeziile citite.
REŢINE!

VASILE ALECSANDRI
(1818 – 1890)

,, Niciodată omul acesta senin şi vesel n-a avut întunecimea deznădejdii în


inimă ”
Nicolae Iorga
Poet al evenimentelor din istoria românilor în secolul al XIX-lea ( Revoluţia
de la 1848, Unirea Principatelor, Războiul de Independenţă ), Vasile Alecsandri a
fost recunoscut drept cel mai de seamă creator până la Mihai Eminescu.
Veselul Alecsandri care ,,râde printre lacrimi” a scris: poezie, proză şi un
număr mare de opera dramatice.
În ciclul Pasteluri el a descries natura familiară a satului Mirceşti, din Lunca
Siretului, unde şi-a petrecut o mare parte din viaţă.
Recomandări de lectură:
o Din volumul Doine şi lăcrămioare: - Crai nou, O noapte la ţară, Lăcrămioare;
o Din volumul Pasteluri: Oaspeţii primăverii, Secerişul, Iarna, Sfârşitul toamnei;
o Din volumul Ostaşii noştri: Peneş Curcanul, Odă ostaşilor români;
o Din volumul Teatru: Chiriţa în provincie.

ADAUGĂ ÎN PORTOFOLIU:
 Citeşte şi selectează, din scrierile poetului, expresii deosebite ce pot fi
folosite în compuneri;
 Citeşte poezia Iarna, apoi realizează un desen pe baza acesteia;
 Transcrie scurte fragmente din operele citite;
 Lipeşte fotografii ale autorului sau diverse ilustraţii achiziţionate cu
prilejul onor vizite, excursii.
REŢINE
!

TUDOR ARGHEZI
(1880 – 1967 )

S-a născut la Bucureşti, la 23 mai 1880, numele său adevărat fiind Ion N.
Theodorescu. Pseudonimul Arghezi provine, după cum mărturiseşte însuşi poetul,
de la numele vechi al Argeşului , Argesis.
La vârsta de 16 ani public în revista lui Al. Macedonski, Liga ortodoxă,
poezia Tatălui meu sub pseudonimul Ion Theo.
Primul său volum de poezii apare foarte târziu, în 1927, la vârsta de 47 de
ani, având un titlu sugestiv – Cuvinte potrivite, după care publică şi alte volume de
versuri, romane şi numeroase articole.
Se stinge din viaţă la 14 iulie 1967 şi este înmormântat în grădina casei sale
de la Mărţişor.

Recomandări de lectură:
o Din volumul Prisaca: Fetica, Tâlharul pedepsit;
o Din volumul Cartea cu jucării: Cheile, Furnicile, Jucăriile;
o Alte volume de poezii: Cuvinte potrivite, Frunze, Cadenţe.

ADAUGĂ ÎN PORTOFOLIU:

 Scurte fragmente din scrierile sale, pe care le-ai citit;


 Fotografii ale autorului sau ilustraţii ;
 Citeşte lectura Cheile, imaginează-ţi un alt final al acestei povestiri, pe
care să-l redai printr-un desen.

S-ar putea să vă placă și