Sunteți pe pagina 1din 2

Compararea art.

12, 18 cu răspunderea
contravențională
Răspunderea contravențională este valabilă atît pentru persoane fizice, cît și
pentru persoane juridice, cu excepția instituțiilor publice și autorităților publice.

Articolul 12 prevede Stabilirea duratei de funcţionare, termenului de valabilitate,


termenului de garanţie.
Alineatul(2) al acestui articol prevede că producătorul este obligat să stabilească în
documentul normativ respectiv termenul de valabilitate pentru produsele
alimentare, articolele de parfumerie, cosmetice, medicamente, articolele chimice
de uz casnic şi alte produse perisabile. În caz de încalcare a acestei prevederi, se va
aplica o sancțiune în conformitate cu codul Contravențional al Republicii Moldova,
și anume se va aplica Articolul 344. Încălcarea cerinţelor prescrise sau
declarate privind producerea, depozitarea, punerea la dispoziție pe piață şi
comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de
protecţie a consumatorilor și anume alin.(2) Încălcarea cerinţelor prescrise sau
declarate prin:

a) producerea, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi


comercializarea produselor, prestarea serviciilor contrar interdicţiei organului de
control se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei juridice;

Alin. (6) din legea prevede că vînzătorul produselor de folosinţă îndelungată, în


cazul încetării activităţii sale în domeniul respectiv, este obligat să transmită
persoanei fizice sau juridice care devine succesor obligaţiile sale de asigurare a
posibilităţii de utilizare a produselor de folosinţă îndelungată pe toată durata de
funcţionare în perioada termenului de garanţie. În caz de încălcare a acestei
prevederi, se va aplica art.345 alin.1 lit.a Cod Contravențional - a) introducerea pe
piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea la măsurări în domenii de interes public
(sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia
drepturilor consumatorilor, perceperea taxelor şi a impozitelor, tranzacţiile şi
operaţiunile comerciale, securitatea şi apărarea naţională, alte domenii de interes
public în care, în urma măsurărilor incorecte sau a rezultatelor incorecte ale
acestora pot fi afectate, direct sau indirect, viaţa oamenilor ori interesele
persoanelor fizice şi/sau juridice) a mijloacelor de măsurare care nu se consideră
mijloace de măsurare legale, şi anume: fără marcajul aprobării de model, fără
marcajul de verificare metrologică, fără certificat de aprobare de model, fără
buletin de verificare metrologică ori cu buletin de verificare metrologică cu
termenul de valabilitate expirat sau cu documentele enumerate falsificate;

Ceea ce ține de art. 18 din lege, Prestarea serviciului (executarea lucrării)


din materialul (cu obiectul) consumatorului, încălcarea lui se va pedepsi
contravențional prin prevederea art.278 - (1) Încălcarea de către vînzător, prestator
a termenului stabilit de legislație pentru remedierea gratuită a deficiențelor apărute
la produs, serviciu, care nu sînt imputabile consumatorului, pentru înlocuirea
gratuită a acestuia sau pentru restituirea contravalorii produsului, serviciului
necorespunzător în cadrul termenului de garanție ori al termenului de valabilitate,

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată


persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice, la fel și prin aplicarea alin.2 și 3 al
acestui articol.