Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul II

Resursele naturale
I. În Europa
A. Resursele mediului geografic
1. Învelişul de soluri este favorabil practicării agriculturii pe cea mai mare parte a
continentului iar din totalul fondului funciar, terenurile arabile deţin peste 50% din
suprafaţa totală în estul continentului.
2. Pădurile ocupă o treime din suprafaţa continentului dar sunt mai întinse în nord-estul
continentului adică în taigaua nord-europeană.
3. Resursele de apă sunt bogate datorită potenţialului climatic iar principalele amenajări
hidroenergetice sunt pe Volga, Don, Dunăre şi Rin.
4. Resursele piscicole sunt exploatate de ţările cu ieşire la Oceanul Atlantic : Islanda,
Irlanda şi Norvegia.
B. Resursele scoarţei terestre
1. Huila : se exploatează din zona Ural, bazinul Doneţk, Silezia (Polonia), Ruhr (Germania),
Mitlands (Regatul Unit).
2. Fierul : se exploatează în Rusia, la Kursk, în Ucraina la Krivoi-Rog, in Suedia şi în Franţa.
3. Petrolul : în Câmpia Precaspică, zona Volga-Ural şi în platforma continentală a Mării
Nordului.
4. Rocile de construcţie (marmura) : în Italia şi Grecia.
II. În România :
A. Resursele mediului geografic
1. Terenurile arabile ocupă 42 % din totalul fondului funciar şi constituie principala resursă
naturală a ţării.
2. Pădurile ocupă 27%, dar suprafaţa forestieră este în diminuare accelerată.
3. Resursele de apă sunt valorificate prin amenajări hidroenergetice.
4. În partea de vest a ţării există ape geotermale în Câmpia şi Dealurile de Vest.
B. Resursele scoarţei terestre
1. Cărbunii : au o structură diferită pentru că predomină cărbunii inferiori (lignitul) care se
exploatează în bazinele Motru-Rovinari, Crasna-Barcău, Ceptura şi Filipeştii de Pădure.
Mai există şi cărbuni superiori (huila) care se exploatează în bazinul Petroşani şi Anina.
2. Petrolul : acoperă doar o treime din necesarul actual. Se exploatează în Câmpia Română,
Câmpia de Vest, Podişul Getic, Subcarpaţi şi Platforma continentală a Mării Negre.
3. Gazele naturale : principala resursă energetică a ţării. În DCT se exploatează gaz metan
iar gazele de sondă (gaze asociate petrolului) se extrag din aceleaşi locuri ca şi petrolul.
4. Fierul : Munţii Poiana Ruscă şi Apuseni
5. Minereuri neferoase (cupru, plumb, zinc) şi auroargintifere : Munţii Apuseni şi Carpaţii
Maramureşului.
6. Bauxita : Munţii Apuseni.