Sunteți pe pagina 1din 14

CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

instalatii sanitare

A. RACORDURI EXTERIOARE APA-CANAL

1. DATE GENERALE

1.1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru realizarea racordurilor de apa si canalizare din
incinta si contine conditiile tehnice cerute de legislatia in vigoare.

Lucrarile proiectate sunt:

Racord de apa

-Conducta de legatura cu apa rece de la caminul de bransament la imobil:

Racorduri de canalizare

-Racorduri de canalizare menajera de la imobil la caminul din incinta.

Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii pentru constructor si beneficiar.

In cazul imbunatatirii solutiilor constructive, proiectantul are dreptul de a modifica si/sau


completa Caietul de sarcini.

Aceste modificari devin obligatorii pentru constructor, dupa comunicarea lor in scris prin
beneficiar.

1.2. Amplasarea si trasarea lucrarilor

Este recomandabil racordurile de apa si canalizaresa fie executate concomitent sau inainte
de executia drumurilor si platformelor betonate, dar dupa realizarea nivelarii generale.

Pentru a obtine traseele din documentatie si a clarifica punctele de intersectie intre ele, sau
cu alte retele, se vor trasa toate retelele.

Trasarea se va materializa cu tarusi si se vor marca si centrele caminelor corespunzator


amplasamentelor date. Pichetarea lucrarilor se va lega topografic din afara zonei de lucru pentru a
se putea reconstitui usor in caz de distrugere in timpul executiei.

Aplicarea pe teren a bazelor propriu-zisa se va face de catre constructor, folosind cadre de


specialitate si aparatura adecvata.
Receptia lucrarilor de trasare se va face de catre beneficiar in prezenta constructorului si de
la caz la caz a proiectantului.

La realizarea operatiilor de amplasare si trasare a lucrarilor vor fi respectate prevederile


standardelor in domeniu, in special STAS 9824/0-74; STAS 9824/5-75; STAS10493-76; STAS 4294-
73; STAS 3330-87.

Lucrarile se vor ataca numai dupa primirea de la beneficiar a permisului de sapatura.

2. CONDITII TEHNICE DE REALIZARE A LUCRARILOR DE TERASAMENTE

Terasamentele se vor executa de preferinta in sezonul fara ploi.

Sapaturile se vor executa manual fara sprijiniri pana la 1,50 m adancime si cu sprijiniri la
adancimi mai mari la santuri, toate cu taluz vertical.

Lucrarile vor incepe dupa executia tuturor lucrarilor pregatitoare, trasare, pichetare traseu,
alegere scule si utilaje necesare, culegere informatii privind existenta unor retele subterane sau a
altor obstacole pe traseu.

Pamantul sapat va fi depus provizoriu pe marginea santului in vederea realizarii lui la


umpluturi. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita pe o singura parte la minim 1,00 m de
marginea santului. Latimea traseelor va fi minim necesar, respectand normele de protectie a muncii
si prevederile STAS 3051. Santul se va executa cu minim 15 cm sub cota inferioara a tubului pentru
a asigura spatiul necesar etansarii imbinarilor si realizarii substratului de nisip necesar.

Adancimea santului in dreptul caminelor se va stabili prin montarea provizorie pe teren a


pieselor componente pentru fiecare situatie si masurarea lungimii complexului de piese.

Pe restul traseului adancimea de montaj a conductelor va fi sub adancimea de inghet


masurata de la creasta superioara a tubului la cota terenului amenajat, adancimea de inghet fiind de
110 cm.

La executarea sapaturilor se va urmari:

- Sa nu se strice echilibrul natural al terenului din zona;

- Sa se imbunatateasca caracteristicile pamantului la fundul santului prin compactarea fundului


gropii inainte de verificarea de catre beneficiar a cotei si profilului realizat, care precede
asezarea stratului de nisip sau masive de beton;

- Sa se asigure sprijinirea malurilor la santuri adanci sau atunci cand exista pericol de alunecare
a pamantului din maluri;

- In zona caminelor sa se execute taluzuri cu o inclinare care sa previna prabusirea lor pe timpul
executiei acestora.

- Respectarea in permanenta a normelor de securitate a muncii, toti executantii (muncitori,


maistri, diriginte santier, etc.) trebuie sa fie instruiti pentru categoria respectiva de lucrari.

In timpul executiei si existentei santurilor se vor monta parapeti in lungul santului cu scopul
de protectie la cadere. Acestea se vor monta pe latura opusa pamantului depozitat. Din loc in loc se
vor monta podete metalice de inventar cu parapeti pe ampele parti ale podetului pentru facilitarea
circulatiei persoanelor peste santuri.

Lucrarile de sapaturi ca si executia generala a lucrarilor in zona caminului de bransament la


retelele orasenesti se vor face numai dupa corelarea cu planurile pentru aceste lucrari.
3. ELEMENTE PREFABRICATE INDUSTRIAL PENTRU TRANSPORTUL APEI SI PENTRU
CANALIZARE

3.1.Tuburi si fitinguri din polietilena de inalta densitate (PEHD)

Tuburile si fitingurile din polietilena de inalta densitate (PEHD) voe avea Pn conform
specificatiei din listele cu cantitati de lucrari si vor respecta prevederile:

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, indicativ I 9-94;

- Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitar, indicativ I 9-96;

- STAS 1478-90: Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii
fundamentale de proiectare;

- STAS 1504-85: Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si accesoriilor lor;

- STAS 1795-90: Instalatii sanitare. Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale de proiectare;

- Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme: NP 24-96;

- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de


alimentare cu apa si canalizare utilizand conductele din materiale plastice-NP 084-03.

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P


118-99;

- Instructiunile producatorilor de materiale;

- Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei – OMS 536-1997;

- Alte normative si obligatii ce decurg din cele de mai sus.

3.2. Tuburi din PVC-KG

Tuburile, coturile si piesele de legatura vor fi conform specificatiei din listele de cantitati de
lucrari si vor respecta prevederile:

- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si sistemelor de


alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din material plastic – NP 084 - 03 ;

- Normativ pentru proiectarea si executie a instalatiilor sanitare I 9-94;

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P


118-99;

- Instructiunile producatorilor de materiale;

- Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei OMS 536-1997;

- Alte normative si obligatii ce decurg din cele de mai sus.

Materialele vor fi insotite de certificatul de calitate, carti tehnice, instructiuni de folosire, etc.

Manipularea si depozitarea materialelor se va face cu atentie, ferindu-se de lovituri, inghet,


solicitari mecanice anormale, respectand in totalitate si prevederile din norme si instructiunile
producatorului.
Manupularea se va face, in general, manual, manipularea cu ajutorul unor instalatii mecanice
se face in cazul unor piese grele care depasesc forta omului, durata ridicarii este mare sau este
necesara tinerea piesei intr-o pozitie fixa timp mai lung.

Inainte de montarea conductelor in sant se va executa un pat de fundare din nisip cu


grosimea conform instructiunilor producatorului, dupa compactarea manuala.

Imbinarea tuburilor si pieselor de racordare se va face numai cu aparatura prevazuta de


producatorul lor si in modul desris de acesta.

Asezarea tubulaturii pe patul de nisip trebuie sa asigure contactul pe o suprafata


corespiunzatoare unui unghi la centru de cca. 90°.

3.3. Materiale auxiliare

Se face referire in general la conditiile obligatorii pe care trebuie sa le respecte mortarele,


betoanele de fundatii la camine de vizitare si altele, caramida, etc.

Ordinea si cantitatile materialelor componente care se vor introduce in malaxor conform


prevederilor tehnice stabilite de un laborator autorizat pentru prepararea betoanelor si mortarelor de
marci si calitatilor cerute de norme, in functie de caracteristicele materialelor componente procurate.

In cazul achizitionarii unor amestecuri gata preparate se va cere la statia de preparare.

Nota cu calitatea materialelor livrat, iar executantul va avea o evidenta clara a betonului si
mortarelor introduse in opera, cu precizarea cantitatilor, data punerii in opera, locul executiei,
confectionarea epruvetelor de control si rezultatele incercarilor mecanice pe beton intarit obtinute de
un laborator de incercari autorizat corespunzator.

In perioada in care temperatura mediului coboara sub 0 grade C se vor lua masuri de
protectie pentru a reduce la maxim piederea de caldura, care prin inghetul apei distruge priza
betonului sau mortarului neintarit.

Decofrarea elementelor de beton se face numai dupa ce rezistenta betonului a atins 50% din
marca prescrisa.

Din punct de vedere al aspectului, verificat vizual, nu se admit zone segregate, goluri fisuri
deschise, stirbiri la marginile de rezemare, etc.

4. EXECUTIA UMPLUTURILOR

Umpluturile se vor executa numai manual.

Se vor acoperi tuburile si piesele de racordare din PEHD sau PVC-KG cu un strat de nisip de
minim 4 cm deasupra crestei superioare. Peste aceasta se asterne un strat de minim 10 cm de
pamant fara pietre sau resturi de materiale contondente, pamant care va fi bine maruntit. Peste
aceste straturi se voe executa straturi de cca. 20 cm de umpluturi compactate manual si la nevoie
se va face si udarea straturilor pentru o compactare mai buna.

5. PROTECTIA MUNCII, P.S.I.

La manipularea tuburilor si materialelor din PEHD ca si la punerea in opera se vor respecta


cu stritete prevederile normelor PSI republicane si ale furnizorului materialelor.

Pe timpul executiei, antreprenorul va respecta prevederile normelor de protectia muncii


pentru activitatea de constructii montaj, normele de lucru specifice lucrarilor de alimentare cu apa
sub presiune si normele de lucru specifice materialelor si utilajelor folosite in cadrul lucrarii.
Instructajul trebuie facut periodic si ori de cate ori se trece la o noua etapa de executie, se
schimba personalul de executie, utilajele sau materialele puse in opera.

- Lucrarile sunt proiectate cu respectarea normelor de protectia muncii pentru categoriile


respective de lucrari.

- La lucrarile de sapatura se va da o mare atentie unor eventuale cabluri sau alte


conducte subterane. In acest sens se va solicita de la beneficiar pozitia acestora si Permisul de
Sapatura.

- Santurile vor fi sprijinite la adancimi care prezinta pericol de prabusire a taluzului.

- In lungul santului, pe partea opusa depozitarii pamantului se vor monta parapeti de protectie
contra caderii in sant a persoanelor care circula prin apropierea si podete metalice cu balustrade
in zonele de circulatie a persoanelor peste santuri.

- La camine sunt prevazute scari cu trepte de acces de la cota terenului amenajat la fundul
caminului.

In timpul executiei lucrarilor, constructorul va lua toate masurile de protectia muncii pentru
evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot avea pe parcursul executiei lucrarilor,
inclusiv semnalizarea pe timpul noptii a lucrarilor.

Dintre factorii de risc ce pot aparea pe diferite stadii fizice, enumeram:

Stadiu fizic Factori de risc (conform Normativ cadru de


acordare, utilizare a echipamentului individual de
proetectie)
-terasamente 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28,
30, 32, 34, 37
-montarea conductei de apa sau 1, 2, 3, 5, , 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
canalizare (inclusiv armaturi, 22, 27, 28, 30, 32, 34
demontari, remontari, etc.)
-lucrari de betoane (inclusiv demolari, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26,
desfaceri, refaceri drumuri, etc.) 30, 32, 34

Constructorul va dota echipele ce executa lucrarile cu echipamentul de protectie adecvat


pentru diferitele momente ale fiecarui stadiu fizic.

Constructorul va urmari respectarea urmatoarelor norme ce reglementeaza activitatea de


protectia muncii pentru care se face instructajul intregului personal ce se va ocupa de derularea
lucrarilor:

1) Legea Protectiei Muncii Nr. 90/1996 si Normele Metodologice de aplicare;

2) Norme generale de protectie a muncii (Editia 1998);

3) Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor. Cod 2/1998;

4) Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime. Cod 2/1998;


5) Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la
populatie si din procesele tehnologice. Cod 19/1995;

6) Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru


nevoi tehnologice (captare, transport si distributie). Cod 20/1995;

7) Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat. Cod


40/1996;

8) Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea mijloacelor individuale de protectie a fetei si


ochilor. Cod 2/1995;

9) Norme specifice de protectie a muncii pentru imbunatatiri funciare si irigatii. Cod 71/1998;

10) Norme specifice de securitate pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in
constructii. Cod 27/1996;

11) Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 6/1996;

12) Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electice .
Cod 65/1997;

13) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea


acetilenei. Cod 4/1998;

14) Norme specifice pentru gospodarie comunala si salubritate publica. Cod 31/1996;

15) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si depozitarea


oxigenului si azotului. Cod 3/1994;

16) Normativ cadru de acordare si utilizare E.I.P.-urilor (conform cap. III - Criterii de acordare
a echipamentului individual de protectie);

17) Instructiuni pentru selectia si utilizarea M.I.P.-urilor. Cod 2/1995;

19) Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981;

Lucrarile proiectate nu produc poluarea mediului.

Manipularea materialelor PEHD si PVC-KG si asamblarea se va face cu respectarea normelor


PSI indicate de producatorul materialelor si normelor republicane in vigoare.

In exploatare retelele nu creeaza pericole de incendiu.

6. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face cu respectarea prevederilor „Legii privind calitatea in


constructii” nr. 10/1995 a Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii (HG
273/94) si (HG 766/97), inclusiv prevederile cuprinse in I 9-94 si I 22-99.

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile proiectului, conditiile tehnice si


de calitate a executiei, constatarile facute pe parcursul executiei de proiectant, dirigintele de santier,
organe de control MLPTL, etc.

Se vor preda beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice.

B. INSTALATII SANITARE INTERIOARE


1. INSTALATII PROIECTATE

1.1. INSTALATII SANITARE

1.1.1. Instalatii de alimentare cu apa

-Conducte de distributie a apei reci la consumatori;

-Conducte de distributie a apei calde de consum la consumatori.

1.1.2. Instalatii de canalizare

-Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere;

1.1.3. Dotare cu obiecte sanitare conform planurilor de arhitectura si normelor de echipare


in vigoare

2. BREVIARUL NOTELOR DE CALCUL

I. Dimensionarea instalatiilor, determinarea debitelor de calcul si a presiunilor necesare, s-


a facut conform:

- STAS 1478/90;

- STAS 1795/90;

- Normativ I 9/94;

- Normativ NP 086/2005;

- Nomograme uzuale de calcul;

II. S-au folosit urmatoarele formule de calcul:

1. Pentru cerinta de apa

-Qzi mediu = Kp x nr. utilizatori x necesarul specific de apa / 1000 (m3/zi);

-Qzi maxim = Kzi x Qzi mediu (m3/zi);

-Qmaxim orar = Ko x Qzi max /16 ore;

in care: -Kp = coeficient de pierderi = 1,1;

-Kzi = coeficient de neuniformitate zilnica = 1,3;

-Ko = coeficient de neuniformitate orara = 3,0;

-Necesarul specific de apa = 20 l/utilizator si zi din care 5 l/utilizator si zi


apa calda de consum (+60°C).

2. Pentru dimensionarea instalatiilor

2.1. Pentru conductele de apa potabila rece si calda de consum


a) Debit: qc = b(a x c x + 0,004E) c = 1,00

Conducte de apa rece pentru alimentarea conductelor de distributie a apei reci la punctele
de consum si alimentarea cu apa rece a instalatiei de preparare a apei calde:

E = E1 + E2; b=1

Conducte de distributie a apei reci la punctele de consum:

E = 0,7 E1 + E2; b=1

Conducte de alimentare cu apa a instalatiei depreparare a apei calde si conducte de


distributie a apei calde

E = E1; b = 0,7

b) Presiunea necesara:

Hnec= Hg + Hu + Hp lineare conducte + Hp locale

2.2. Instalatia de canalizare menajera

Qc = Qs + qs max (l/s)

Qs = a x c x

3. CONDITII DE CALITATE A COMPONENTELOR LUCRARII

Materialele utilizate la executarea instalatiilor sanitare si de stins incendii vor avea


caracteristicile prevazute in standardele sau normele interne in vigoare, al unitatii producatoare.

Acestea vor fi insotite la livrare de certificatul de calitate al furnizorului.

La alegerea materialelor s-au avut in vedere:

- Cerintele de calitate conform Legii nr. 10/1995;

- Posibilitatile actuale de aprovizionare de pe piata interna a unor materiale indigene sau din
import;

- Avizele si agrementele tehnica conform legislatiei in vigoare si, daca este cazul, avizul
Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

A. CONDUCTE

- Pentru instalatiile de apa potabila rece si calda de la distribuitoare la obiecte sanitare, conducte
din polietilena reticulata pentru instalatii sanitare , izolate cu tubolit 5mm.;

- Pentru racordurile de apa la obiectele sanitare-tuburi flexibile protejate cu plasa metalica;


- Pentru instalatiile de canalizare:

 Conducte si fitinguri din polipropilena ignifuga pentru canalizare cu mufa si garnituri


din cauciuc si din PVC-KG;

 Sifoane de pardoseala din polipropilena;

B. ARMATURI

Pentru instalatiile de alimentare cu apa se vor utiliza:

B.1. – Armaturi montate pe conductele de apa potabila:

 Robinet cu obturator sferic si mufe, Pn 10 bar si calitate STAS 6480 sau ISO 9001;

 Robinet de golire, Pn 16 bar, simbol 4123 NID 2960/77 Armatura Cluj sau similar;

 Robinete coltar din alama nichelat, Pn 6 URBIS Bucuresti sau similar;

 Robinete cu ventil pentru reglarea presiunii;

 Robinete de retinere;

 Supape de siguranta.

B.2. – Armaturi pentru obiecte sanitare:

 Robinet simplu sau racord pentru furtun conform normei interne NID 5187/73
Armatura Cluj sau similar;

 Robinet pentru umplere rezervor WC – executat de URBIS Bucuresti sau similar;

 Baterie monocomanda pentru lavoar, dus si spalator;

 Distribuitoare pentru apa rece si calda.

Conditiile de calitate pentru armaturi sunt conform STAS 9154/80.

B.3. – Accesorii pentru obiectele sanitare:

 Sifon pentru lavoar – furnizor Grohe sau similar;

 Sifon pentru spalator cu racord pentru masina de spalat vase – furnizor Grohe sau
similar;

 Ventil de scurgere pentru lavoar, spalator nichelat, chiuveta, cada dus, pisoar –
furnizor Grohe sau similar;

 Cuier din alama nichelata cu 2 brate;

 Oglinda sanitara.

C. OBIECTE SANITARE

C1. Din portelan, executate de KERAMAG, IDEAL STANDARD sau similar


 Lavoar simplu STAS 1540/79 (sau similar) cu picior;

 Vas closet si rezervor spalare vas closet montat la semiinaltime;

 Port-hartie;

 Alte accesorii pentru baie.

Conditii de calitate pentru obiectele de mai susu sunt conform STAS 8073/80 si STAS
3152/77.

C2. Din acril sau fonta emailata

 Cada de baie

 Cadita de baie

C3. Din inox

 Spalator din inox.

C4. Sifoane de pardoseala, receptori de ape pluviale

 Sifoane de pardoseala din polipropilena cu gratar din inox si dispozitiv antispumant;

D.IZOLATII, PROTECTII SI VOPSITORII, DIVERSE

- Izolatii termice sau tuburi izolatoare, protectii pentru izolatii;

- Suporturi si sustineri uzinate livrate de diversi furnizori odata cu conductele si /sau executati
pe santier.

E. ECHIPAMENTE - conform lista de echipamente si fiselor tehnice livrate de producatori


odata cu echipamentele.

4. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR

- Inaintea punerii in opera, toate materialele vor fi controlate in vederea depistarii unor
degradari de natura sa efecteze montajul sau conditiile de exploatare, rezultate in urma
manipularii si a transportului.

- Executia instalatilor se va realiza cu respectarea normativului I 9-94, NP 003/96 si a indicatiilor


producatorilor de materiale.

- Instalatia de apa potabila de consum si de canalizare din grupurile sanitare se va executa


mascat in sape sau ghene si aparent in rest. Restul instalatilor se vor monta aparent pe pereti,
sub plansee, pe stalpi, conform planurilor si schemelor.

- Coloanele supraterane se vor executa mascat in ghene.

- Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut pe ziduri si stalpi trasarea lor, pozitia
ramificatiilor armaturilor, punctelor de sustinere. La trasare se vor respecta pantele prevazute
in vederea aerisirii si golirii complete a instalatiilor.
- Sustinerea conductelor montate pe pereti sau stalpi se face cu bratari sau console. La pozarea
conductelor pe tavan se vor folosi reazemele fixate de elementele de constructii care sunt la
intervale, conform prescriptiilor din normativul I 9-94 si producatorilor de materiale.

- Amplasarea conductelor pe oereti sau stalpi se va face astfel incat sa se respecte prevederile
normativului I 9-94 si NP 003/96.

-La trecerea prin ziduri si pereti conductele se vor monta in tuburi de protectie.

- Inaintea robinetilor sau a armaturilor care se imbina cu racorduri demontabile se vor prevedea
racorduri olandeze.

- Orice proces folosit pentru executia, prefabricarea sau instalarea sistemului de conducte cum
ar fi: indoirea, strunjirea, filetarea, pregatirea capetelor pentru sudare, etc nu trebuie sa reduca
grosimea peretelui tevilor.

- Conductele de canalizare se vor monta in sapa, mascate sau aparente, precum si in ghenele
pentru instalatii.

- Pe conductele de canalizare se monteaza piese de curatire in locurile si la distantele precizate


in normativul I 9-94 si in proiect.

- La instalatiile de canalizare din tuburi si piese de legatura din polipropilena imbinate cu mufe
si garnituri de cauciuc si fixarea se va face conform tehnologiilor de exexutie puse la dispozitie
de producator, cu bratari si dispozitive speciale livrate odata cu tubulatura la distante indicate
de producator si de normativul NP 034/03.

- La coloanele, bratarile se vor fixa sub mufele tuburilor la distante indicate de furnizorul
tuburilor.

- Instalatiile de canalizare din tevi de PVC-KG se vor realiza conform instructiunilor specifice si
normativului I 9-94 si NP 084/03 si indicatiilor producatorului.

- Armaturile de perete ale obiectelor sanitare se vor aplica la fata finita a peretelui. Armaturile
la obiectele sanitare se vor monta cu garnituri de etansare si accesoriile originale livrate de
producator. Nu se admit garnituri si piese accesorii improvizate pe santier. Pozitionarea
armaturilor se va face astfel incat sa permita manevrarea si demontarea partiala sau totala
necesara intretinerii sau la reparatii.

- Montarea obiectelor sanitare se va face dupa efectuarea probei de presiune a conductei de apa
potabila.

- La amplasarea si montarea obiectelor sanitare se va tine seama de prevederile STAS 1504.

- Instalatiile de canalizare se vor executa conform planurilor din proiect si cu respectarea


pantelor indicate.

- Conductele de apa potabila rece si apa calda de consum se vor izola cu tubolit 5mm
grosime.Lucrarile de izolatii, vopsitorii, etc. se vor ataca numai dupa montarea definitiva a
retelelor de conducte cu toate legaturile facute si dups efectuarea probelor de presiune si
etanseitate. Se vor respecta prevederile normativului C 142/85, NGPM/96, si normele spacifice
de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare.

- Contra coroziunii, elementele metalice se vor grundui cu 2 straturi de grund si 3 straturi de


email alchidic.

- Pentru echipamente se vor folosi si instructiunile producatorilor si de la caz la caz se va solicita


asistenta la montaj.
Unele conditii de realizare a lucrarilor sunt redate si in memoriu tehnic.

PROBE, TESTE, VERIFICARI, RECEPTII

Pentru instalatiile cuprinse in proiect se vor respecta urmatoarele normative privind:


incercarile, probe, receptia, etc.

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aprobat prin HG 273/94;

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C


56/85;

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I 9-94.

Categoriile de instalatii sanitare ce se verifica sunt:

1. Conducte de apa potabila, canalizare;

2. Lucrari de izolatii si vopsitorii.

Verificarea se va efectua:

- Scriptic, prin prezentarea certificatelor de calitate, agrementate, etc.;

- Direct prin constatarea vizuala a concordantei executiei cu prevederile proiectului, conditiile


de aspect, modul de fixare.

Se vor efectua probe si verificari pe parcurs si la terminarea lucrarilor conform I 9-94 cap.
13 si normative C 142/825 astfel:

a) Pentru conductele de apa

- Incercarea de etanseitate la presiune;

- Incercarea de functionare

Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta a conductelor va fi 1,5 x presiunea maxima


de functionare si anume:

 Pentru instalatia de apa potabila 7 bar

b) Pentru conductele de canalizare

- Incercarea de etanseitate

- Incercarea de functionare

Rezultatele probelor, verificarilor si receptiei lucrarilor ascunse sau pe faze de lucrari se


finalizeaza prin intocmirea de procese verbale.

Procesele verbale sunt inregistrate cronologic intr-un registru de procese verbale privind
calitatea lucrarilor ce devin ascunse. Ac este procese verbale se semneaza si stampileaza atat de
executant cat si de responsabilul cu executia lucrarilor care va trebui sa aiba calitatea recunoscuta
de M.L.P.T.L.
La receptia lucrarilor conform HG 273/94 se va intocmi Procesul Verbal de Receptie conform
Anexa 1 la care se anexeaxa PV de lucrari ascunse si se preda beneficiarului pentru Cartea tehnica
a Constructiei, inclusiv xertificatele de calitate, dispozitii de santier.

Abaterile admise la executia lucrarilor de instalatii sanitare sunt conform C 56/85 si


furnizorului de materiale.

Pentru echipamente se vor folosi instructiunile producatorilor.

Unele referinte privind verificarea si receptia lucrarilor sunt redate si in memoriu tehnic si
instructiunile de exploatare.

6. NORME DE REFERINTA

- Legea nr. 10/95, privind calitarea in constructii;

- Normativ I 9-94 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;

- Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme: NP 24-96;

- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de


alimentare cu apa si canalizare utilizand conductele din materiale plastice: NP 084-03;

- Ordinul 1219/MC/94 al MLPTL si 381/94 al MI privind „Norme generale de prevenire si stingere


a incendiilor”;

- C 56/85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii


aferente;

- NP 086/05 – Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a


incendiilor;

- NP 24/97 Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme;

- NP 25/97 Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane;

- NTPA 002/2002 – Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare
ale l;ocalitatilor;

- C 42/85 – Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de


instalatii;

- P 100/92 – Normativ pentru proiectarea antiseismica a acondtructiilor;

- C 139/79 – Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii


metalice;

- HG 273/94 – Regulamentul de efectuare a receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente


acestora;

- Norme generale de protectia muncii (HGPM/96);

- STAS 1478/90 – Instalatii sanitare . Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.


Prescriptiile fundamentale;

- STAS 1795/90 – Instalatii sanitare. Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale;


- STAS 1504/85 – Instalatii sanitare. Distante de anplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si
accesoriilor;

- STAS 185/89 – Instalatii sanitare, de incalzire centrala, de ventilatie si gaze naturale. Conducte
pentru fluide. Semne si culori conventionale;

- Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii tehnice-sanitare si de incalzire;

- Ordonanta 60/97 privind apararea impotriva incendiilor;

- Instructiunile producatorilor de echipamente si materiale.