Sunteți pe pagina 1din 14

RUMÄNSKA

Program pentru curs


în limba suedeză pentru imigranţi

Obiectivul cursului
Invăţământul în limba suedeză pentru imigranţi este un curs calificat in limbå, conceput pentru
a oferi imigranţilor adulti cunoştiinţe de bază in limbă suedeză. Un elev cu o limbå maternă
diferitå de cea suedeza va fi format pentru a învăţa şi dezvolta o a doua limbă funcţională. Cursul
va oferi instrumente de comunicare lingvistice şi participare activă în viaţa de zi cu zi, socialå şi
de muncă. Cursul deasemenea urmăreşte să ofere imigranţilor adulti care au lipsa de cunostiitne
de bază de citire si scriere, capacitatea de a dobândi abilităţi in acest domeniu. Un elev care nu
este un literat funcţional sau are un alt sistem de scris decât alfabetul latin va primi curs in citire
și scriere în contextul educaţiei.
Instruirea este destinatå persoanelor care au diferite experienţe, situaţie de viaţă, cunoştinţe şi teluri
in studii. Formarea cursului ar trebui să fie planificatå şi proiectatå în colaborare cu elevul şi să se
adapteze la interesele fiecaruia, experienţa, cunostiinte generale, si scopuri de duratå lungå.
Cursul trebuie, pe baza nevoilor individuale, să fie combinatå cu activități de muncă sau de
altå natură, cum ar fi experiență pe piata de muncă, anunturi, practicå, reciclare sau alte forme
de pregåtire profesionalå. Prin urmare, trebuie planificatå in asa fel, tinånd cont de timp, loc,
conținutul și locul de muncă, ca elevul să aibå posibilitatea de a participa la lectii.

Obiectivele programului și caracterul


Scopul cursului în limba suedeză pentru imigranți este ca elevul så dezvolte
• abilitatea de a citi și a scrie in suedeză,
• abilitatea de a vorbi, conversa, citi, asculta și de a înțelege suedeză în diferite contexte,
• pronunția corectå
• abilitatea de a folosi instrumente ajutåtoare relevante,
• abilitatea lor de a adapta limba la diferite anturaje și situații
• cunostinte despr modalitatea în care limbajul este învățat, și
• invățarea strategiilor de comunicare pentru dezvoltarea continuă al limbajului.
Cursul în limba suedeză pentru imigranți este caracterizatå prin faptul cå elevul dezvoltă o
capacitate de comunicare lingvisticå. Aceasta înseamnă de a fi capabil a comunica, atât oral cât
și în scris, în funcție de nevoile lui. Elevul trebuie să aibă cunoștințe și abilități de diferite tipuri
pentru a putea face alegerile lingvistice potrivite în raport cu situația de comunicare actualå.
Competența de comunicare presupune abilități diferite care lucrează împreună și se completează
reciproc. Capacitatea de comunicare livgvisticå necesită, prin urmare, atât accesul la un sistem
lingvistic cåt și cunoașterea modului în care acest sistem este utilizat. Cunoașterea sistemului
lingvistic include cuvinte, fraze, pronunție și structuri gramaticale, în timp ce cunoașterea
utilizarii limbii este cum să construiască un text și să facă alegeri functionale lingvistice și ajustări
în ceea ce privește anturajul și scopul. O abilitate importantă este, de asemenea, posibilitatea de a
folosi strategii pentru ca in cel mai eficient mod trasnsmite mesajul dorit.
În învățământul de limba suedeză pentru imigranți elevii își dezvoltă cunostiintele despre modul
în care limbajul este învățat și înțelegerea metodelor proprii de invățare. Elevul va dezvolta, de
asemenea, competența lui interculturală de a reflecta asupra propriilor lor experiențe culturale și
să le compare fenomenele din viața de zi cu zi, viata socială și viața de muncă în Suedia.

1
În învățământul în limba suedeză pentru imigranți elevul va dezvolta abilitățile lui, de a folosi o
varietate de instrumente digitale și resurse de informare, comunicare și învățare.
Conceptul extins de text este de mare importanță în educație în limba suedeză pentru imigranți.
Pentru a studia și a procesa textul nu implică în mod necesar numai lectură, de asemenea este
nevoie si de ascultare, și de studii de film sau imagini.

Structura cursului
Tot cursul constă din trei linii de studiu, 1, 2 și 3, care se adresează persoanelor de diferite origini,
abilități și teluri. Linia 1 de studii constă în cursuri A și B, linia 2 de B și C și linia 3 de cursuri
C și D. Cele patru cursuri ilustrează evoluția în invåtåturå. Linia de studii 1 vizează în primul
rând persoanele cu nivelul educațional foarte scurt iar linia de studii 3 pe cei care sunt obișnuiți
să studieze. Deși un elev poate termina învățământul în limba suedeză pentru imigranți după
fiecare curs, intenția este ca toți elevii să aibă posibilitatea de a studia și chiar cursul D.
Două dintre cursurile disponibile sunt în mai mult de o linie de studiu. În funcție de linia de
studiu ales, fiecare dintre aceste două cursuri,cursul B și C, poate så fie un curs de începători sau
curs de avansati. Indiferent dacå un curs este un curs de începători sau avansati cerințele de curs
sunt aceleași, dar cursul poate så aibå o formå complet diferitå, în funcție de obiceiurile de studiu
elevilor, nivelul educațional și abilități în suedeză la începutul cursului și in cursul studiului ales.
Evaluarea nivelului la care un elev ar trebui să înceapă studiile sale este bazatå pe un studiu al
competențelor lui, abilitățiile, și alti factori care ar putea fie relevante pentru oportunitățile de a
îndeplini cerințele.
Cursurile sunt relatate la cadrul european comun de referință pentru învățarea limbii: invåtare,
predare și evaluare. Cursul A corespunde nivelui A1-/A1, cursul B de nivelul A1/A2, cursul de
nivel C A2/A2 + și cursul D corespunde B1/B1 +.

Studii de scris și citit


Instruirea privind citirea și scrierea vizează persoanele care nu au nici o pregătire anterioară
și persoanele care au puțină pregåtire și nu sunt analfabeți funcționali. Acestea ar trebui să
aibă, desigur, posibilitatea de a dobândi abilități de bază de alfabetizare, inclusiv aprofundarea
cunoștințelor lor. A deveni știutor de carte într-un sens adevårat al cuvåntului poate dura o
perioadă lungă de timp.
Programul este, de asemenea, destinat persoanelor care sunt alfabetizate, dar nu stăpânesc
alfabetul latin. În acest caz, procesul de învățare este diferit.
Alfabetizarea nu este legată de cursurile A - D, este o parte separată, care poate fi studiat separat
sau în combinație cu oricare din cursurile. Deci, acesta este un proces care poate dura sub toatå
durata studiilor pentru elevul implicat în educația în limba suedeză pentru imigranți, pentru a
permite de a se desvolta automatizarea competenței. Predarea poate avea loc în limba maternå al
elevului sau altå limbå și ar trebui să fie apoi făcută în paralel cu predarea în limba suedeză.

Evaluare
La baza evaluarii trebuie să stea capacitatea elevului de a folosi limba suedeză într-un mod ușor
de înțeles pentru diferite scopuri în viața de zi cu zi, socialå și de muncă. Evaluarea ar trebui să
includă cunoștințele elevului, în conformitate cu cerințele privind cunoștințele pentru nivelul
A, B, C, D și E. Cerințele de cunoștințe sunt formulate pe baza a cinci aspecte: ascultare, citire,
participare la conversație, discurs oral și competență in scris. Cerințele nu trebuie să fie privite în
mod izolat unele de altele, profesorul trebuie să facă o evaluare generală a abilităților lingvistice
ale elevului și de a construi evaluarea pe ceea ce elevii presteazå din punct de vedere lingvistic.
Precizia lingvistică se va pune in relatie cu conținutul și complexitatea lingvistică.
După cursurile B, C și D urmează un examen final național obligatoriu. Pentru cursurile de la A
la D se då evaluare după finalizarea cursului. În cadrul părții de invåtare pentru citire și scriere
nu se face evaluare.

2
Cunoștințe prealabile
Ascultare

Curs A (A1-/A1)
Elevul pot înțelege, cu sprijin, vorbirea clară, simplă în situații concrete, de zi de zi.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul înţelege cuvin- Calificativul D Elevul poate înţelege Calificativul Elevul înţelege fraze
tele comune şi expresii presupune că fraze simple şi B înseamnă că continue şi propoziţii
simple scurte redand sunt îndepli- propoziţii povestite sunt îndepli- povestite pe scurt eve-
evenimentele de zi cu nite cerinţele pe scurt evenimentele nite cerinţele nimentele de zi cu zi,
zi, precum şi informaţii de cunoştinţe de zi cu zi, precum şi de cunoştinţe precum şi informaţii
clare, care este in inte- pentru E şi informaţii personalizate pentru C şi personalizate şi clare,
resul elevului. predomina-nt si şi clare, care este in predominant si care sunt in interesul
pentru C. interesul studentului. pentru A. elevului.
Elevul aratå înţelegere
pentru instrucţiuni Elevul aratå înţelegere Elevul aratå înţelegere
orale simple şi frecvent pentru nstrucţiuni pentru instrucţiuni
utilizate, prin a indepli- orale simple şi utilizate orale simple şi utilizate
ni acestea intr-un mod frecvent, prin a indepli- frecvent, prin a indepli-
functional ni acestea intr-un mod ni acestea intr-un mod
relativ bine functional bine

Curs B (A1/A2),
Elevul poate înţelege clar, vorbirea simplå în situaţii obişnuite în viaţa de zi cu zi.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul aratå înţelegere Calificativul D Elevul aratå înţelegere Calificativul Elevul aratå înţelegere
pentru evenimente presupune că pentru evenimente B înseamnă că pentru evenimente
redate scurt, discuţii, sunt îndepli- redate scurt, discuţii, sunt îndepli- redate scurt, discuţii,
informaţii şi ştiri despre nite cerinţele informaţii şi ştiri despre nite cerinţele informaţii şi ştiri despre
subiecte familiare prin de cunoştinţe subiecte familiare prin de cunoştinţe subiecte familiare prin
a face rezumate simple pentru E şi a face rezumate simple pentru C şi a face rezumate simple
despre conţinutul predomina-nt si despre conţinutul predominant si despre conţinutul
principal. pentru C. principal, cu comen- pentru A. principal, comenteazå
tari asupra detalii importante si
Elevul aratå înţelegere detaliilor importante cåteva nuantåri
pentru comunicari
verbale scurte si clare şi Elevul aratå înţelegere Elevul aratå înţelegere
acţiuni în viaţa de zi cu pentru comunicari pentru comunicari
zi, prin a actiona printr- verbale scurte si clare şi verbale scurte si clare şi
un mod in principiu acţiuni în viaţa de zi cu acţiuni în viaţa de zi cu
funtionabil zi, prin a actiona printr- zi, prin a actiona printr-
un mod funtionabil un mod funtionabil
relativ bun foarte bun

3
Curs C (A2/A2 +)
Elevul poate înţelege clar, vorbirea simplå în situaţii obişnuite de zi cu zi, socială şi viaţa de lucru.
Calificativ E Calificativ Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul demonstrează Calificativul D Elevul demonstrează Calificativul Elevul demonstrează
înţelegerea evenimen- presupune că înţelegerea evenimen- B înseamnă că înţelegerea evenimen-
telor redate descrieri, sunt îndepli- telor redate descrieri, sunt îndepli- telor redate descrieri,
conversaţii, informaţii nite cerinţele conversaţii, informaţii nite cerinţele conversaţii, informaţii
şi ştiri scurte legate de de cunoştinţe şi ştiri scurte legate de de cunoştinţe şi ştiri scurte legate de
subiecte familiare prin pentru E şi subiecte familiare prin pentru C şi subiecte familiare prin
a face rezumate simple predomina-nt si a face rezumate simple predominant si a face rezumate simple
asupra conţinutului pentru C. asupra conţinutului pentru A. asupra conţinutului
principal. principal, cu comen- principal, comenteazå
tarii asupra detaliilor detalii importante si
Elevul demonstrează importante cåteva nuantåri
înţelegerea mesajelor
simple şi clare verbale
şi instrucţiunile de Elevul demonstrează Elevul demonstrează
funcţionare, prin a înţelegerea mesajelor înţelegerea mesajelor
actiona intr-un mod in simple şi clare verbale simple şi clare verbale
principiu funtionabil şi instrucţiunile de şi instrucţiunile de
funcţionare, prin a ac- funcţionare, prin a
tiona intr-un mod rela- actiona intr-un mod
tiv bine funtionabil foarte bine funtio-
nabil

Kurs D (B1/B1+)
Elevul poate înţelege clar vorbirea în situaţii mai oficiale şi inoficiale în fiecare zi, sociale şi viaţa de lucru.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul demonstrează Calificativul D Elevul demonstrează Calificativul Elevul demonstrează
înţelegerea de povestiri, presupune că înţelegerea de povestiri, B înseamnă că înţelegerea de povestiri,
descrieri, conversaţii, sunt îndepli- descrieri, conversaţii, sunt îndepli- descrieri, conversaţii,
discuţii, informaţii şi nite cerinţele discuţii, informaţii şi nite cerinţele discuţii, informaţii şi
ştiri referitoare la su- de cunoştinţe ştiri referitoare la su- de cunoştinţe ştiri referitoare la su-
biecte familiare, prin pentru E şi biecte familiare, prin pentru C şi biecte familiare, prin
a face rezumate ale predomina-nt si a face rezumate ale predominant si a face rezumate ale
conţinutului princi- pentru C. conţinutului prin- pentru A. conţinutul principal.
pal. cipal, cu comentarii cu comentarii asupra
asupra detaliilor im- detaliilor importante
Elevul demonstrează portante si anumite nuantåri.
înţelegerea de
instrucţiuni detalia- Elevul demonstrează Elevul demonstrează
te şi clare verbale de înţelegerea de înţelegerea de
funcţionare, prin a instrucţiuni detalia- instrucţiuni detalia-
actiona intr-un mod in te şi clare verbale de te şi clare verbale de
principiu funtionabil funcţionare, prin a funcţionare, prin a
actiona intr-un mod actiona intr-un mod
funtionabil relativ funtionabil foarte bun
bun

4
Cunoștințe prealabile

Citire

Kurs A (A1-/A1)
Elevul poate executa si intelege instructiuni simple si concrete in situatii de toate zilele
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul executå şi Calificativul D Elevul executå şi Calificativul Elevul executå şi
înţelege informaţii sub presupune că înţelege informaţii sub B înseamnă că înţelege informaţii sub
formă de cuvinte şi sunt îndepli- formă de cuvinte şi sunt îndepli- formă de cuvinte şi
simboluri comune. nite cerinţele simboluri comune, si nite cerinţele simboluri comune.
de cunoştinţe fraze simple de cunoştinţe precum si fraze simple
pentru E şi pentru C şi si propozitii
predomina-nt si predominant si
pentru C. pentru A.

Kurs B (A1/A2)
Elevul poate citi înţelege şi folosi texte simple în situaţii obişnuite în viaţa de zi cu zi.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul citeşte texte de- Calificativul D Elevul citeşte texte de- Calificativul Elevul citeşte texte de-
scriptive şi narative per- presupune că scriptive şi narative per- B înseamnă că scriptive şi narative per-
sonalizate pe teme fa- sunt îndepli- sonalizate pe teme fa- sunt îndepli- sonalizate pe teme fa-
miliare şi demonstrează nite cerinţele miliare şi demonstrează nite cerinţele miliare şi demonstrează
înţelegerea lor prin a de cunoştinţe înţelegerea lor prin a de cunoştinţe înţelegerea lor prin a
face rezumate simple pentru E şi face rezumate simple pentru C şi face rezumate simple
asupra conţinutului predomina-nt si asupra conţinutului predominant si asupra conţinutului
principal. pentru C. principal si comenta pentru A. principal, si comenta
detalii importante detalii principale si
Elevul demonstrează anumite nuantåri.
înţelegerea de mesaje Elevul demonstrează
personale, informaţii înţelegerea de mesaje Elevul demonstrează
practice şi instrucţiuni personale, informaţii înţelegerea de mesaje
scurte, clare si simple, practice şi instrucţiuni personale, informaţii
într-un mod bun de a scurte, clare si simple, practice şi instrucţiuni
acţiona în consecinţă. într-un mod relativ scurte, clare si simple,
bun de a acţiona în într-un mod foarte
Elevul selectează şi consecinţă. bun de a acţiona în
foloseşte anumite stra- consecinţă.
tegii de lectură intr-un Elevul selectează şi
mod principiu func- foloseşte anumite stra- Elevul selectează şi
tionabil tegii de lectură intr-un foloseşte anumite stra-
mod adecvat tegii de lectură intr-un
mod adecvat si efectiv

5
Kurs C (A2/A2+)
Elevul poate citi, înţelege şi utiliza texte simple, comune în viata de zi cu zi, socială şi viaţa de lucru.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul citeşte texte Calificativul D Elevul citeşte texte Calificativul Elevul citeşte texte
narative, descriptive şi presupune că narative, descriptive şi B înseamnă că narative, descriptive şi
scurte pe subiecte fa- sunt îndepli- scurte pe subiecte fa- sunt îndepli- scurte pe subiecte fa-
miliare şi demonstrează nite cerinţele miliare şi demonstrează nite cerinţele miliare şi demonstrează
înţelegerea lor prin a de cunoştinţe înţelegerea lor prin a de cunoştinţe înţelegerea lor prin a
face rezumate simple pentru E şi face rezumate simple pentru C şi face rezumate simple
asupra conţinutului predomina-nt si asupra conţinutului predominant si asupra conţinutului
principal. pentru C. principal. si comenta pentru A. principal.,comenta
detalii importante detalii importante si
Elevul extrage anumite nuantåri.
informaţii specifice din Elevul extrage
texte simple de termi- informaţii specific din Elevul extrage
nologie, tabele şi grafice texte simple de termi- informaţii specifice
pentru a raţiona simplu nologie, tabele şi grafice din texte simple de
despre informaţii. pentru a raţiona avan- terminologie, tabele şi
sat despre informaţii. grafice pentru araţiona
Elevul demonstrează foarte avansat despre
înţelegerea de Elevul demonstrează informaţii.
instrucţiuni scurte, înţelegerea de
clare şi regulamente, instrucţiuni scurte, cla- Elevul demonstrează
într-un mod in princi- re şi regulamente, într- înţelegerea de
piu bun un mod relativ bun instrucţiuni scurte, cla-
re şi regulamente, într-
Elevul selectează şi Elevul selectează şi un mod foarte bun
foloseşte într-un mod foloseşte într-un mod
în esenţă funcţional adecvat diferite stra- Elevul selectează şi
diferite strategii bazate tegii bazate pe scopul foloseşte într-un mod
pe scopul lecturii lecturii adecvat si efectiv dife-
rite strategii bazate pe
scopul lecturii

6
Kurs D (B1/B1+)
Elevul poate citi, înţelege şi utiliza texte simple, cu o anumitå complexitate comune în viata de
zi cu zi, socială şi viaţa de lucru.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul citeste texte Calificativul D Elevul citeste texte Calificativul Elevul citeste texte
narative, descriptive şi presupune că narative, descriptive şi B înseamnă că narative, descriptive şi
argumentative pe teme sunt îndepli- argumentative pe teme sunt îndepli- argumentative pe teme
familiare şi demons- nite cerinţele familiare şi demons- nite cerinţele familiare şi demons-
treazå intelegerea lor de cunoştinţe treazå intelegerea lor de cunoştinţe treazå intelegerea lor
prin a face rezumate pentru E şi prin a face rezumate ale pentru C şi prin a face rezumate ale
ale conţinutului prin- predomina-nt si conţinutului princi- predominant si conţinutului princi-
cipal. pentru C. pal si comenta detalii pentru A. pal, comenta detalii
importante importante si anumite
Elevul extrage nuantari
informaţii specifice din Elevul extrage
texte de specialitate şi informaţii specifice Elevul extrage
raţioneazå in mod sim- din texte de speciali- informaţii specifice din
plu despre informaţii. tate şi raţioneazå in texte de specialtiate
mod avansat despre şi raţioneazå in mod
Elevul demonstrează informaţii. foarte avansat despre
înţelegerea informaţii.
instrucţiunilor clare şi a Elevul demonstrează
regulamentelelor, înţelegerea Elevul demonstrează
de a raţiona in princi- instrucţiunilor clare şi a înţelegerea
piu functionabil asup- regulamentelelor, instrucţiunilor clare şi a
ra informaţiilor de a raţiona in mor re- regulamentelelor,
lativ functional asupra de a raţiona in mod
Elevul selectează şi informaţiilor bine functional asupra
foloseşte într-un mod informaţiilor
în esenţă funcţionale Elevul selectează şi
diferite strategii de foloseşte într-un mod Elevul selectează şi
citire bazate pe scopul adecvat diferite strate- foloseşte într-un mod
lecturii gii de citire bazate pe adecvat si efectiv
scopul lecturii diferite strategii de
citire bazate pe scopul
lecturii

7
Cunoștințe prealabile
Interactiune verbalå
Curs A (A1-/A1)
Elevul este capabil de a lua contact social si cu ajutor så se comunice i situatii concrete, de toate
zilele
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul participă la Calificativul D Elevul participă la Calificativul Elevul participă la
conversaţii foarte simp- presupune că conversaţii foarte B înseamnă că conversaţii foarte
le, de zi cu zi utilizând sunt îndepli- simple, de zi cu zi uti- sunt îndepli- simple, de zi cu zi uti-
cuvinte şi formule de nite cerinţele lizând cuvinte şi fraze nite cerinţele lizând cuvinte, fraze
adresare simple, cur- de cunoştinţe obisnuite, intreabå şi de cunoştinţe si propozitii, intreabå
toazie şi fraze de adio, pentru E şi răspunde la întrebări pentru C şi şi răspunde la întrebări
intreabå şi răspunde la predomina-nt si simple, bazate pe ne- predominant si simple, bazate pe ne-
întrebări simple, bazate pentru C. voile specifice. pentru A. voile specifice.
pe nevoile specifice.
Elevul selectează şi Elevul selectează şi
Elevul selectează şi utilizează într-mod, utilizează într-mod,
utilizează într-mod, în adecvat gesturi, adecvat si efectiv ge-
esenţă funcţional ge- interogări şi alte strate- sturi, interogări şi alte
sturi, interogări şi alte gii, să înţeleagă şi să se strategii, să înţeleagă şi
strategii, să înţeleagă şi facă de înţeles. să se facă de înţeles.
să se facă de înţeles.

Curs B (A1/A2)
Elevul poate cu ajutor så comunice in situiatii comune in viate de toate zilele.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul va participa Calificativul D Elevul va participa la Calificativul Elevul va participa la
la conversatii simple presupune că conversatii simple pe B înseamnă că conversatii simple pe
pe teme familiare, sunt îndepli- teme familiare, prin a sunt îndepli- teme familiare, prin a
prin a se exprima şi a nite cerinţele se exprima şi arăspunde nite cerinţele se exprima şi arăspunde
răspunde la opinii şi de cunoştinţe la opinii şi preferinţe şi de cunoştinţe la opinii şi preferinţe
preferinţe şi intreabå şi pentru E şi intreabå şi răspunde la pentru C şi şi intreabå şi răspunde
răspunde la întrebări predomina-nt si întrebări într-un mod predominant si la întrebări care într-
într-un mod care parti- pentru C. care relativ bine intre- pentru A. un mod bun intretine
al intretine conversaţia. tine conversaţia. conversaţia.

Elevul selectează şi Elevul selectează şi Elevul selectează şi


utilizează în esenţă, utilizează adecvat stra- utilizează adecvat si
funcţional, strategii, să tegii, să înţeleagă şi să efectiv strategii, să
înţeleagă şi să se facă de se facă de înţeles. înţeleagă şi să se facă de
înţeles. înţeles.

8
Kurs C (A2/A2+)
Elevul poate cu unele adaptari la scop şi interlocutorii, comunica cu un limbaj simplu în situaţii de zi cu zi,
sociale şi de muncă.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul va participa la Calificativul D Elevul va participa la Calificativul Elevul va participa la
conversatii simple şi presupune că conversatii simple şi B înseamnă că conversatii simple şi
discuţii pe teme fa- sunt îndepli- discuţii pe teme fa- sunt îndepli- discuţii pe teme fa-
miliare, exprimåri si nite cerinţele miliare, exprimåri de nite cerinţele miliare, exprimåri de
cereri de opinii, idei şi de cunoştinţe opinii, idei şi informaţii de cunoştinţe opinii, idei şi informaţii
informaţii ca într-un pentru E şi într-un mod så se in- pentru C şi într-un mod så se in-
mod partial så se in- predomina-nt si tretinå discuţia. predominant si tretinå, adånceascå si
tretinå discuţia. pentru C. pentru A. dezvolte discuţia.
Elevul selectează şi
Elevul selectează şi foloseşte adecvat stra- Elevul selectează şi
foloseşte în esenţă, tegii care facilitează foloseşte adecvat
funcţional strate- interacţiunea. si efectiv strate-
gii care facilitează gii care facilitează
interacţiunea. interacţiunea.

Kurs D (B1/B1+)
Elevul poate, cu unele adaptari la scop şi interlocutor, capabil să comunice în situaţii atât inoficiale cåt si
mai oficiale în viata de zi cu zi, socială şi viaţa de lucru.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul participă la Calificativul D Elevul participă la Calificativul Elevul participă la
conversaţii şi discuţii pe presupune că conversaţii şi discuţii pe B înseamnă că conversaţii şi discuţii pe
teme familiare, intre- sunt îndepli- teme familiare, intreabå sunt îndepli- teme familiare, intreabå
abå şi răspunde la idei nite cerinţele şi răspunde la idei cu nite cerinţele şi răspunde la idei cu
cu argumente simple, de cunoştinţe argumente dezvoltate, de cunoştinţe argumente exprima şi
exprima şi cere opinii pentru E şi exprima şi cere opinii pentru C şi cere opinii şi informaţii
şi informaţii ca într-un predomina-nt si şi informaţii ca sa se predominant si ca într-un mod se in-
mod partial så se in- pentru C. intretinå discuţia. pentru A. tretinå så adfånceascå
tretinå discuţia. si så dezvolte discuţia.
Elevul selectează şi
Elevul selectează şi foloseşte într-un mod Elevul selectează şi
foloseşte într-un mod adecvat strategii care foloseşte într-un mod
în esenţă funcţional, rezolvă probleme în adecvat si efectiv, stra-
strategii care interacţiune. tegii care rezolvă
rezolvă probleme în probleme în
interacţiune. interacţiune

9
Cunoștințe prealabile
Producţie orală
Curs (A1-/ A1)
Elevul este capabil cu sprijin sa comunice cu un limbaj simplu, în unele situaţii referitoare la propria
persoană.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul povesteste cu Calificativul D Elevul povesteste cu Calificativul Elevul povesteste cu
cuvinte familiare şi presupune că cuvinte şi fraze obis- B înseamnă că fraze si propozitii co-
simple despre relatiile sunt îndepli- nuite despre relatiile sunt îndepli- erente despre relatiile
personale şi experienţe. nite cerinţele personale şi experienţe. nite cerinţele personale şi experienţe.
de cunoştinţe de cunoştinţe
Elevul selectează şi pentru E şi Elevul selectează şi pentru C şi Elevul selectează şi
utilizează într-un mod, predomina-nt si utilizează într-un mod predominant si utilizează într-un ,mod
în esenţă, funcţional pentru C. adecvat gesturi şi alte pentru A. adecvat si efectiv ge-
gesturi şi alte strategii, strategii, să se facă de sturi şi alte strategii, să
să se facă de înţeles. înţeles. se facă de înţeles.

Curs B (A1/A2),
Elevul este capabil cu sprijin sa comunice cu un limbaj simplu şi cu ajutorul unor gesturi în situaţii de viaţa
de zi cu zi.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul descrie în for- Calificativul D Elevul descrie în forma Calificativul Elevul descrie
me simple experienţa presupune că dezvoltatå experienţa B înseamnă că în forme bine
personală, oameni, sunt îndepli- personală, oameni, sunt îndepli- dezvoltateexperienţa
locuri cunoscute şi nite cerinţele locuri cunoscute şi nite cerinţele personală, oameni,
evenimente. de cunoştinţe evenimente. de cunoştinţe locuri cunoscute şi
pentru E şi pentru C şi evenimente.
Elevul se exprimă predomina-nt si Elevul se exprimă clar predominant si
inteligibil, şi intr-o pentru C. si relativ interdepen- pentru A. Elevul se exprimă clar
oarecare măsură in- dent si cu interdependentå
terdependent bunå
Elevul selectează şi
Elevul selectează şi utilizează într-un mod Elevul selectează şi
utilizează într-un mod adecvat, unele strategii utilizează într-un mod
în esenţă funcţional, să se facă de înţeles. adecvat si efectiv unele
unele strategii să se facă strategii să se facă de
de înţeles. înţeles.

10
Curs C (A2/A2 +)
Elevul poate cu unele adaptari la scop şi interlocutor, capabil să comunice intr-un limbaj simplu în situaţii
obisnuite în viata de zi cu zi, socială şi viaţa de lucru.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul vorbeste desp- Calificativul D Elevul vorbeste despre Calificativul Elevul vorbeste despre
re şi descrie în formă presupune că şi descrie într-o formă B înseamnă că şi descrie într-o formă
simplă experienţa sunt îndepli- dezvoltatå experienţa sunt îndepli- foarte dezvoltatå
personală, opinii desp- nite cerinţele personală, opinii desp- nite cerinţele experienţa personal,
re subiecte familiare de cunoştinţe re subiecte familiare de cunoştinţe opinii despre subiecte
şi dă sfaturi simple şi pentru E şi şi dă sfaturi simple şi pentru C şi familiare şi dă sfaturi
instrucţiuni. predomina-nt si instrucţiuni. predominant si simple şi instrucţiuni.
pentru C. pentru A.
Elevul se exprimă Elevul se exprimă rela- Elevul se exprimă clar
inteligibil, şi intr- tiv clar şi interdepen- şi foarte interdepen-
o oarecare măsură dent, şi demonstrează dent, şi demonstrează
interdependent, şi relativ bune variatii bune variaţii lingvis-
demonstrează anumite lingvistice. tice.
variaţii lingvistice.
Elevul selectează şi Elevul selectează şi
Elevul selectează şi utilizează într-un mod, utilizează într-un mod,
utilizează într-un mod, adecvat diferite strate- adecva si efectiv di-
în esenţă funcţional gii pentru a îmbunătăţi ferite strategii pentru
diferite strategii pentru comunicarea. a îmbunătăţi comuni-
a îmbunătăţi comuni- carea.
carea.

Curs D (B1/B1 +)
Elevul poate cu unele modificări la scop şi interlocutor, comunica atât în situaţii mai oficialecåt şi
inoficiale în viata de zi cu zi, socială şi viaţa de lucru.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul vorbeste desp- Calificativul D Elevul vorbeste desp- Calificativul Elevul vorbeste despre
re şi descrie în formă presupune că re şi descrie în formă B înseamnă că şi descrie în forme foar-
simplă intåmplåri actu- sunt îndepli- dezvoltatå intåmplåri sunt îndepli- te dezvoltate intåm-
ale experiente, impresii, nite cerinţele actuale experiente, nite cerinţele plåri actuale experiente,
opinii dând sfaturi şi de cunoştinţe impresii, opinii dând de cunoştinţe impresii, opinii dând
instrucţiuni. pentru E şi sfaturi şi instrucţiuni. pentru C şi sfaturi şi instrucţiuni.
predomina-nt si predominant si
Elevul se exprimă cu pentru C. Elevul se exprimăcu pentru A. Elevul se exprimăcu
flotabilitate partial flotabilitate relativ flotabilitate bună şi
bună şi interconectare bună şi interconectare interconectare bunå şi
partialå şi afişează relativ bunå şi afişează afişează variaţii lingvis-
o anumitå variaţiee variaţiee lingvistică tice bune
lingvistică relativ bună
Elevul selectează şi
Elevul selectează şi Elevul selectează şi utilizează într-un mod,
utilizează într-un mod, utilizează într-un mod, adecvat si efectiv di-
în esenţă funcţional adecvat diferite strate- ferite strategii pentru
diferite strategii pentru gii pentru a îmbunătăţi a îmbunătăţi comuni-
a îmbunătăţi comuni- comunicarea. carea.
carea.

11
Cunostiinte peralabile
Abilităţi de scriere
Curs A (A1-/ A1)
Elevul poate så se descurce in unele situaţii de zi cu zi cu necesitåti de a folosi scrisul.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul scrie semnătura Calificativul D Elevul scrie semnătura, Calificativul Elevul scrie semnătura
lui, ajuta să se comple- presupune că lui, completeazå datele B înseamnă că lui, completeazå datele
teze datele cu caracter sunt îndepli- cu caracter personal, sunt îndepli- cu caracter personal,
personal, astfel încât nite cerinţele astfel încât acestea se nite cerinţele astfel încât acestea se
acestea se potriveascå în de cunoştinţe potriveascå în formula- de cunoştinţe potriveascå în formula-
formulare simple pentru E şi re simple, dupå o oare- pentru C şi re simple .
predomina-nt si care corectie. predominant si
Elevul scrie într-un pentru C. pentru A. Elevul scrie într-un
mod in esentå functio- Elevul scrie într-un mod functionabil bun
nabil informaţii im- mod relativ functio- informaţii importante
portante pentru nevoile nabil informaţii im- pentru nevoile perso-
personale. portante pentru nevoile nale.
personale.

Curs B (A1/A2),
Elevul poate de mână şi pe computer så scrie unele texte simple pentru a comunica în viaţa de zi cu zi.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul scrie mesaje Calificativul D Elevul scrie mesaje Calificativul Elevul scrie mesaje
scurte simple şi uşor de presupune că scurte simple şi relativ B înseamnă că scurte simple şi clare,
înţeles salutări şi texte sunt îndepli- clare, salutări şi texte sunt îndepli- salutări şi texte despre
despre el însuşi şi de nite cerinţele despre el însuşi şi de nite cerinţele el însuşi şi de eveni-
evenimentele petercute de cunoştinţe evenimentele petercute de cunoştinţe mentele petercute cu el.
cu el. pentru E şi cu el. pentru C şi
predomina-nt si predominant si Elevul creează contexte
Elevul creează in cea pentru C. Elevul creează contexte pentru A. bine funcţionale.
mai mare parte con- relativ funcţionale.
texte funcţionale. Elevul selectează şi
Elevul selectează şi utilizează într-un mod
Elevul selectează şi utilizează într-un mod adecvat si functional
utilizează într-un mod adecvat unele strategii unele strategii pentru
in esenţă funcţional, pentru scris scris
unele strategii pentru
scris.

12
Curs C (A2/A2 +)
Elevul poate scrie texte simple, cu unele adaptari la scopul şi interlocutori, pentru a comunica în situaţii de
zi cu zi, socială şi viaţa de lucru.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul scrie texte Calificativul D Elevul scrie texte co- Calificativul Elevul scrie texte co-
coerente şi uşor de presupune că erente şi relativ clare B înseamnă că erente clare despre
înţeles despre experi- sunt îndepli- despre experiente, sunt îndepli- experiente, impresii si
ente, impresii si opinii nite cerinţele impresii si opinii prop- nite cerinţele opinii proprii, precum
proprii, precum si texte de cunoştinţe rii, precum si texte de de cunoştinţe si texte de specialitate
de specialitate şi alte pentru E şi specialitate şi alte texte pentru C şi şi alte texte oficiale pe
texte oficiale pe teme predomina-nt si oficiale pe teme fami- predominant si teme familiare.
familiare. pentru C. liare. pentru A.
Elevul creează struc-
Elevul creează in Elevul creează struc- turi bine funcţionale
principiu structuri turi relativ bine in texte, si arată o
funcţionale in texte, si funcţionale in texte, si variabilitate mare în
arată anumitå variabi- arată variabilitate re- structura vocabularå şi
litate în structura voca- lativ bunå în structura compunere.
bularå şi de compunere. vocabularå şi compu-
nere. Elevul selectează şi
Elevul selectează şi foloseşte într-un mod,
foloseşte într-un mod, Elevul selectează şi adecvat si efectiv
în esenţă, funcţional foloseşte într-un mod strategii diferite pentru
strategii diferite pentru adecvat strategii diferi- scris.
scris. te pentru scris.

13
Curs D (B1/B1 +)
Elevul poate scrie texte simple, cu unele adaptari la scopul şi interlocutori, cu scopul de a comunica atât în
situaţii mai oficiale cåt şi inoficiale în viata de de zi cu zi, socială şi viaţa de lucru.
Calificativ E Calificativ D Calificativ C Calificativ B Calificativ A
Elevul scrie cu anu- Calificativul D Elevul scrie cu cursivi- Calificativul Elevul scrie cu cur-
mitå cursivitate, texte presupune că tate relativ bunå, texte B înseamnă că sivitate, bunå texte
descriptive, referate şi sunt îndepli- descriptive, referate şi sunt îndepli- descriptive, referate şi
argumentative pe teme nite cerinţele argumentative pe teme nite cerinţele argumentative pe teme
familiare. de cunoştinţe familiare. de cunoştinţe familiare.
pentru E şi pentru C şi
Elevul creează in cea predomina-nt si Elevul creează in cea predominant si Elevul creează struc-
mai mare parte struc- pentru C. mai mare parte struc- pentru A. turi bine funcţionale
turi funcţionale în turi funcţionale bune în texte şi arată variaţii
texte şi arată anumite în texte şi arată variaţii bune în vocabular şi
variaţii în vocabular şi relativ bune în vocabu- compunere
compunere lar şi compunere
Elevul foloseste cu
Elevul foloseste cu Elevul foloseste cu siguranţă bunå struc-
anumitå siguranţă siguranţă relativ bunå turi gramaticale simple
structuri gramaticale structuri gramaticale şi mai complexe în text
simple şi mai complexe simple şi mai complexe
în text în text Elevul compilează si
concluzioneazå într-un
Elevul compilează Elevul compilează si mod funcţional bun
si concluzioneazå concluzioneazå într-un notite pentru scrierile
într-un mod, în esenţă mod, funcţional rela- sale proprii.
funcţional notite pen- tiv bunå notite pentru
tru scrierile sale proprii. scrierile sale proprii. Elevul selectează şi
foloseşte într-un mod
Elevul selectează şi Elevul selectează şi adecvat si efectiv
foloseşte într-un mod, foloseşte într-un mod strategii diferite pentru
în esenţă funcţional adecvat strategii diferi- scris.
strategii diferite pentru te pentru scris.
scris.

Swedish National Agency för Education


www.skolverket.se