Sunteți pe pagina 1din 11

ABC

Registrul riscurilor si oportunitatilor


Anul: 2017

Obiectiv Descriere risc Codificar Probabilit


Nr. e risc-R/ ate de Impact Nivel Responsabil cu
crt./ Oportunit aparitie a R/O R/O gestionarea R/O Comentarii
ate-O R/O calculate
%
1. Lipsa resurselor R.1.1 2 3 6
financiare/
Intreruperi de Manager SMI
finantare necesare
derularii activitatilor

2. Colaborare R.1.2. 2 3 6
greoaie cu Manager SMI
organismele de
certificare/
Supravegherea si intarzierea platilor
imbunatatirea continua a 3. Accesare O.1.1 1 1 1
Sistemului de Management finantare
al Calitatii (SMC) nerambursabila Manager SMI
Tinta: numarul pentru
neconformitatilor de la implementarea
1 auditurile interne sa fie mai cerintelor
mic sau cel putin egal cu 4. Lipsa personal R.1.3. 2 3 6
cele din ……….. intern calificat Manager SMI
pentru proiectarea
si implementarea
specificatiilor
standardelor de
referinta
5. Slaba implicare R.1.4. 2 3 4
a managementului Manager SMI
pentru mentinerea
si imbunatirea SMI

6. Schimbarea O.1.2 2 2 4
conjuncturii pietei si Manager SMI
cresterea
numarului de
solicitari pentru
mentinerea
certificarilor
standardelor de
referinta
1.Lipsa cutii R. 2.1 2 3 6 Director General
2 stocare

cod:…. Page 1 of 11
Obiectiv Descriere risc Codificar Probabilit
Nr. e risc-R/ ate de Impact Nivel Responsabil cu
crt./ Oportunit aparitie a R/O R/O gestionarea R/O Comentarii
ate-O R/O calculate
%
Cresterea rezultatelor 2.Politica de preturi R.2.2 2 3 4 Director General
financiare ale companiei prin inadecvata
eficientizarea activitatii. 3. Promovarea R.2.3 2 2 4 Director General
Tinta: deficitara a
serviciilor
Realizarea bugetului 20xxx – 4. Schimbare 2 2 4 Director Vanzari
venituri servicii xxxxxxxxx conjuncturii O.2.1
RON pietei – schimbari
legislative si de
regelementare
favorabile
5. Serviciile nu R.2.4 1 3 3 Director General
corespund
cerintelor pietei
6. Lipsa resurselor R.2.5 2 2 4 Director General
financiare/
Intreruperi de
finantare necesare
derularii activitatilor
7. Schimbaria R.2.6 2 2 4 Director General
stategiei / politiciilor
interne ptr
activitatea de
vanzari
8. Planificare R.2.7 1 3 3 Director General
defectuoasa a
activitatilor
9. Management R.2.8 1 3 3 Director General
defectuos al
vanzarilor
10. Schimbare O.2.2 1 3 3 Director General
conjuncturii
pietei - deschiderea
liniilor de finantare
nerambursabile

11.Coordonare R.2.9 1 3 3 Director General


deficitara a
activitatilor
12.Lipsa de R.2.10 1 3 3 Director General
calificare si
experienta a
personalului
13. Indisponibilitate R.2.11 1 3 3 Director General
personal

cod:…. Page 2 of 11
Obiectiv Descriere risc Codificar Probabilit
Nr. e risc-R/ ate de Impact Nivel Responsabil cu
crt./ Oportunit aparitie a R/O R/O gestionarea R/O Comentarii
ate-O R/O calculate
%
14. Ineficienta R.2.12 2 2 4 Director General
comunicarii cu
partile interesate

15. Marketing R.2.13 1 3 3 Director General


inadecvat
16. Intrarea in R.2.14 1 3 3 Director General
insolventa a unor
clienti
3 1. Resursa umana R. 3.1 2 3 6 Director General
necalificata - erori
in procesare
cererilor

Numarul total al reclamatiilor 2. Resursa umana R.3.2 2 3 4 Director General


clientilor nu ar trebui sa nemotivata - erori
depaseasca ………….% din in procesare
numarul total de comenzi cererilor
intr-un an

3. Conditii meteo R.3.3 2 3 6 Director General


nefavorabile care
afecteza
transportul

4. Servicii 2 2 4 Director Vanzari


subcontractate O.3.1
necorespunzatoare
(serviciile de
transport )

5. Lipsa resurselor R.3.4 2 2 4 Director General


financiare/
Intreruperi de
finantare necesare
derularii activitatilor

6. Planificare R.3.5 1 3 3 Director General


defectuoasa a
activitatilor
7. Trafic rutier O.3.2 1 3 3 Director General
corespuzator ca
urmare
deschiderii /
modernizarii rutelor
de transport
cod:…. Page 3 of 11
Obiectiv Descriere risc Codificar Probabilit
Nr. e risc-R/ ate de Impact Nivel Responsabil cu
crt./ Oportunit aparitie a R/O R/O gestionarea R/O Comentarii
ate-O R/O calculate
%
8.Coordonare R.3.6 1 3 3 Director General
deficitara a
activitatilor
9. Indisponibilitate R.3.7 1 3 3 Director General
personal

10. Ineficienta R.3.8 2 2 4 Director General


comunicarii cu
partile interesate

4 1. Lipsa resurselor R.4.1 2 3 6


financiare/
Intreruperi de Director General
Cresterea capacitatii de finantare necesare
productie cresterii capacitatii
de stocare
Tinta: ....................
2. Lipsa resurselor R.4.2 2 2 4 Director General
financiare/
Intreruperi de
finantare necesare
derularii activitatilor

3. Indisponibilitate R.4.3 1 3 3 Director General


personal

4. Ineficienta R.4.4 2 2 4 Director General


comunicarii cu
partile interesate

5. Conjunctura O.4.1 2 2 4 Director General


favorabila pe piata
constructiilor care
conduce la
obtinerea unor
preturi mai
avantajaose
6. Lipsa cunostinte R.4.5 2 3 6
specifice cresterea
capacitatii Director General

cod:…. Page 4 of 11
Obiectiv Descriere risc Codificar Probabilit
Nr. e risc-R/ ate de Impact Nivel Responsabil cu
crt./ Oportunit aparitie a R/O R/O gestionarea R/O Comentarii
ate-O R/O calculate
%
3. Accesare O.4.2 1 1 1
finantare
nerambursabila Director General
pentru
implementarea
cresterea
capacitatii

1. Lipsa resurselor R.5.1 2 3 6


5 financiare/
Invetitie in consolidarea Intreruperi de Director General
spatiului de productie finantare necesare

2. Lipsa resurselor R.5.2 2 3 6 Director General


financiare/
Intreruperi de
finantare necesare
derularii activitatilor

3. Indisponibilitate R.5.3 1 3 3 Director General


personal

4. Ineficienta R.5.4 2 2 4 Director General


comunicarii cu
partile interesate

5. Conjunctura O.5.1 2 2 4 Director General


favorabila pe piata
constructiilor care
favorizeaza
obtinerea unor
preturi mai
avantajaose
6. Lipsa cunostinte R.5.5 2 3 6
specifice
Director General

3. Accesare O.5.2 1 1 1
finantare
nerambursabila Director General
pentru
implementarea .....
..........

cod:…. Page 5 of 11
Obiectiv Descriere risc Codificar Probabilit
Nr. e risc-R/ ate de Impact Nivel Responsabil cu
crt./ Oportunit aparitie a R/O R/O gestionarea R/O Comentarii
ate-O R/O calculate
%
6 Lipsa resurselor R.6.1 2 2 4
financiare/
Intreruperi de Director General
finantare necesare
Extinderea domeniului de extinderii
activitate cu servicii de domeniului
……………
3. Indisponibilitate R.6.2 1 3 3 Director General
Tinta: personal

4. Ineficienta R.6.4 2 3 6 Director General


comunicarii cu
partile interesate

5. Conjunctura O.6.1 2 2 4 Director General


favorabila pe piata
constructiilor care
favorizeaza
obtinerea unor
preturi mai
avantajaose
6. Lipsa cunostinte R.6.3 2 3 6
specifice extinderii
ariei de activitate Director General

7. Accesare O.6.2 1 1 1
finantare
nerambursabila Director General
pentru investitii…..

1. Resursa umana R. 7.1 2 3 6 Director General


necalificata - erori
in procesare
cererilor

Realizarea cerintelor de R.7.2 2 3 4 Director General


performanta pentru 2. Resursa umana
furnizarea serviciilor clientilor nemotivata - erori
conform comenzilor acestora in procesare
cererilor

cod:…. Page 6 of 11
Obiectiv Descriere risc Codificar Probabilit
Nr. e risc-R/ ate de Impact Nivel Responsabil cu
crt./ Oportunit aparitie a R/O R/O gestionarea R/O Comentarii
ate-O R/O calculate
%
7 Tinte: R.7.3 2 3 6 Director General
3. Conditii meteo
Realizarea comenzilor de tip nefavorabile care
…………… in proportie de afecteza activitatea
100% …..

2 2 4 Director Vanzari
4. Servicii O.7.1
subcontrcatate
necorespunzatoare
( serviciile de
transport )

R.7.4 2 2 4 Director General


5. Lipsa resurselor
financiare/
Intreruperi de
finantare necesare
derularii activitatilor
R.7.5 1 3 3 Director General
6. Planificare
defectuoasa a
activitatilor

O.7.2 1 3 3 Director General


7. Trafic rutier
corespuzator ca
urmare a
modernizarii rutei
de transport / A3
8.Coordonare R.7.6 1 3 3 Director General
deficitara a
activitatilor

9. Indisponibilitate R.7.7 1 3 3 Director General


personal

cod:…. Page 7 of 11
Obiectiv Descriere risc Codificar Probabilit
Nr. e risc-R/ ate de Impact Nivel Responsabil cu
crt./ Oportunit aparitie a R/O R/O gestionarea R/O Comentarii
ate-O R/O calculate
%
10. Ineficienta R.7.8 2 2 4 Director General
comunicarii cu
partile interesate

1. Lipsa resurselor R.8.1 2 2 4


financiare/
Intreruperi de Responsabil intretinerea
Intretinerea si exploatarea finantare necesare si exploatarea
8 corespunzatoare a intretinerii si corespunzatoare a
echipamentelor si exploatarii echipamentelor si
instalatiilor din dotare, luand corespunzatoare a instalatiilor
in considerare diminuarea echipamentelor si
riscurilor privind SSM instalatiilor din
dotare
Tinta: realizarea in proportie 2. Volumul mare al R.8.2 2 2 4
de 100 % a reviziilor activitatilor nu
utilaje/echipamente utilizate permite realizarea Responsabil intretinerea
conform planului de revizii intretinerii si si exploatarea
exploatarii corespunzatoare a
corespunzatoare a echipamentelor si
echipamentelor si instalatiilor
instalatiilor din
dotare
3. Planificare R.8.3 1 3 3
defectuoasa a
activitatilor care Responsabil intretinerea
vizea intretineriea si exploatarea
si exploatarea corespunzatoare a
corespunzatoare a echipamentelor si
echipamentelor si instalatiilor
instalatiilor din
dotare
4. Management R.8.4 1 3 3
defectuos al
intretinerii si Responsabil intretinerea
exploatarii si exploatarea
corespunzatoare a corespunzatoare a
echipamentelor si echipamentelor si
instalatiilor din instalatiilor
dotare

cod:…. Page 8 of 11
Obiectiv Descriere risc Codificar Probabilit
Nr. e risc-R/ ate de Impact Nivel Responsabil cu
crt./ Oportunit aparitie a R/O R/O gestionarea R/O Comentarii
ate-O R/O calculate
%
5. Achizitionarea O.8.1 2 2 4
unor tehnologii de
prevenire a Responsabil intretinerea
incidentelor ref. la si exploatarea
SSM corespunzatoare a
echipamentelor si
instalatiilor
6. Constientizarea O 8.2 1 2 2
personalului privind
masurile de Responsabil intretinerea
exploatare si exploatarea
corespunzatoare a corespunzatoare a
echipamentelor si echipamentelor si
instalatiilor din instalatiilor
dotare
Aplicarea masurilor de 1. Lipsa resurselor 2 2 4
interventie pentru prevenirea financiare/ R.9.1
si/sau limitarea efectelor Intreruperi de Manager SMI/
asupra mediului si SSM in finantare necesare Responsabil SU
14 caz de incident, avarie, prevenirii si/sau
dezastre SSM limitarii efectelor
Tinta: 1 simulare / trimestru asupra mediului si
privind situatiile de urgenta SSM in caz de
incident, avarie,
dezastre SSM
2. Volumul mare al R.9.2 2 2 4
activitatilor nu
permite realizarea Manager SMI/
simulariilor privind Responsabil SU
SU

3. Planificare R.9.3 1 3 3
defectuoasa a
simulariilor privind Manager SMI/
SU Responsabil SU

4. Management R.9.4 1 3 3
defectuos al
organizarii Manager SMI/
simulariilor privind Responsabil SU
SU

cod:…. Page 9 of 11
Obiectiv Descriere risc Codificar Probabilit
Nr. e risc-R/ ate de Impact Nivel Responsabil cu
crt./ Oportunit aparitie a R/O R/O gestionarea R/O Comentarii
ate-O R/O calculate
%
6. Constientizarea O 9.1 1 2 2
personalului privind
privind SU Manager SMI/
Responsabil SU

Legenda:
R - Risc
O - Oportunitate

-Nivelul probabilitatii riscului (probalilitatea exploatarii vulnerabilitatii); probabilitatea de a se manifesta in conditiile date este evaluata astfel:

Grad 1 2 3
Probabilitate Neglijabila Slaba Mare
Practic nu poate apare in conditii obisnuite. Istoric nu au Poate apare in conditii obisnuite, dar Este probabil sa se produca. Acest risc este
fost semnalate situatii. frecventa aparitiei este rara. rezonabil sa se produca in perioada imediat
Descriere urmatoare.

Criteriile pentru evaluarea impactului sunt:

Grad 1 2 3

Criterii Neglijabil Mediu Mare

cod:…. Page 10 of 11
Exista protectii sigure, testate si Vulnerabilitatea poate fi exploatata, exista protectii Usor de exploatat, protectia este foarte
verificate, conditiile existente conduc implementate, dar acestea nu au fost slaba, ineficace in multe situatii sau
Descriere la concluzia ca, practic, nu poate fi testate si verificate pentru toate cazurile. tehnic uzata moral.
exploatata aceasta vulnerabilitate.
Impact foarte redus Impact mediu Impact mare
Pierdere financiara Pierdere financiara cuprinsa Pierdere financiara
< 500 euro in intervalul > 3001 euro
[501, 3000] euro

Nivelului de tolerare a riscului

Nivel tolerare Explicatii

3 Tolerabil Nu necesita nicio masura de control

4-5 Tolerare ridicata Minimum - Necesita masuri de control pe termen mediu/ lung

6-7 Tolerare scazuta Minimum - Necesita masuri de control pe termen scurt

8-9 Intolerabil Necesita masuri de control urgente

NUME FUNCŢIA DATA SEMNĂTURA

ELABORAT

VERIFICAT

APROBAT

cod:…. Page 11 of 11