Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TINERET ȘI SPORT

OLIMPIADA DE CHIMIE
ETAPA MUNICIPALĂ – 28 ianuarie 2017
CLASA a IX-a

TEST. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p


1. Metalele care pot fi reduse din oxizii lor cu hidrogen sunt:
a. Fe, Na, Cu b. Al, Ca, Zn c. Cu, Ni, Mn d. Li, Hg, Ag
2. Particula care se manifestă ca reducător în procesele redox sunt:
a. MnO4− b. Na+ c. CO32− d. Fe2+
3. Conține același număr de atomi de hidrogen ca 6,4 g metan:
a. 28,8 g H2O b. 17,92 mL H2S c. 58,4 g HCl d. 8,96 L NH3
4. Volumul de aer (c.n.) necesar pentru arderea a 5 L butan (C4H10) este egal cu :
a. 154,76 L b. 32,5 L c. 150 L d. 65 L
5. Metalele care se acoperă cu un strat protector de oxid sunt:
a. Al, Zn b. Na, Al c. Fe, Cu d. Fe, Zn
6. Suma coeficienților produșilor de reacție în ecuația: Fe + NaNO2 + H2O  Fe3O4 + NO + NaOH este:
a. 30 b. 15 c. 31 d. 17
7. Particulele izoelectronice sunt:
a. Na+ și K+ b. Na+ și S2− c. Ca2+ și Cl− d. Cl și Cl−
8. Densitatea unui amestec gazos format din 7 g oxid de carbon (II) și 6,72 L oxid de carbon (IV) este :
a. 1,64 g/L b. 0,9 g/L c. 0,55 g/L d. 2,02 g/L
9. Proprietățile nemetalice se intensifică în seria:
a. C, Si, Ge b. Cl, Br, I c. Al, S, Cl d. S, Cl, Ar
10. Într-o soluție pot exista concomitent ionii:
a. Fe2+, Na+, S2− b. Fe2+, Cu2+, Cl− c. Fe3+, Cu2+, S2− d. PO43−, Ca2+, Cl−

PROBLEMA 1 O probă de calcar cu masa de 107,5 g se tratează cu 369,65 mL soluție cu partea de masă a 17p
acidului sulfuric de 20% (ρsol.=1,14 g/mL). a) Determinați partea de masă a carbonatului de calciu în calcar.
b) Calculați masa de CaSO4·2H2O ce se depune din soluția aflată la temperatura de 20°C, dacă se știe că la
această temperatură solubilitatea sulfatului de calciu anhidru este de 2,1 g la litrul de apă.
PROBLEMA 2 Un amestec stoechiometric de gaze A și B, cu volumul în c.n. de 1,232 L, formează la 21p
încălzire 112 mL substanță simplă D (ρc.n.=1,25 g/L) și 1,605 g substanță E. B este un gaz galben-verzui, iar
cantitatea sa de substanță în amestecul inițial este de 3 ori mai mare decât cea de substanță D.
a) Identificați substanțele A, B, D, E și scrieți ecuațiile reacțiilor chimice.
b) Determinați compoziția amestecului inițial de gaze în procente de volum.
PROBLEMA 3 Moneda de 1 leu pusă în circulație în 1992 în Republica Moldova cântărea 3,3 g și era 24p
confecționată din oțel placat cu nichel. O astfel de monedă a fost dizolvată în soluție de acid clorhidric în
urma reacției rezultând 1,3 L gaz (c.n.) și un rezidiu cu masa de 0,0396 g. În soluția rezultată, se introduce o
placă de zinc cu masa de 20,5 g. a) Determinați compoziția procentuală a monedei.
b) Calculați care este masa plăcii după terminarea reacției.
PROBLEMA 4 Identificați substanțele notate cu literele a-i și scrieți ecuațiile reacțiilor prin care se pot 30p
realiza transformările de mai jos, dacă se știe că a și b sunt substanțe simple, substanța a conține cel mai
răspândit element metalic în scoarța terestră, iar substanța e este un compus binar ce conține 5,88%
hidrogen.
1) a + b → c 6) h + HNO3(dil.) → NaNO3 + f + H2O
2) c + H2O → d↓ + e↑ 7) h + H2O + CO2 → Na2CO3 + d↓
3) c + HNO3(conc.) → f + H2SO4 + g↑ + H2O 8) f → i + g↑ + O2↑
4) f + NaOH → d + NaNO3 9) d → i + H2O ↑
5) d + NaOH → h + H2O 10) i + Na2CO3 → h + CO2↑
Total – 102 puncte Timp de lucru: 180 minute
MULT SUCCES!