Sunteți pe pagina 1din 2

PRECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

NR. 01/15.02.2019
 
Incheiat intre:

S.C. .................. SRL cu sediu social in ................., Str. ...........,nr..........., ,Judet


Timis.............., cod fiscal ................... , inmatriculata la Registrul Comerţului cu Nr. de
înregistrare: ....................., reprezentata legal prin doamna .......................... in calitate
de administrator denumita in prezentul contract VANZATOR,

SC ................... SRL cu sediul in Municipiul ........... st. A15+A15 ,jud.Timis, cod


fiscal RO ..................., inmatriculata la Registrului Comertului cu nr. ...............,
reprezentata legal prin domnul ...................., in calitate de administrator denumita in
prezentul contract CUMPARATOR,

Au convenit incheierea acestui precontract cu respectarea urmatoarelor clauze:

I. OBIECTUL PRECONTRACTULUI.

Prezentul precontract are ca obiect achizitia ,de catre cumparator, de piersici,


suc de piersici si gem de piersici..............daca produse la plantatia societatii
S.C. ................... SRL din localitatea ............, jud................
Plantatia de caise se va realiza prin proiectul cu titlul
„.............................................”.

II. PRETUL, MODALITATEA DE PLATA

Preturile produselor vandute se negociaza anterior fiecarei achizitii, raportandu-


se la pretul de referinta al pietei la respectiva data.
Plata se va face in termen de 30 de zile de la receptia marfii sau emiterea
facturii
Marfa vanduta va fi facturata in maxim 5 zile de la livrare.

III . CALITATEA

Marfa trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ, fructele sa fie întregi;
sanatoase, curate (fara materii straine vizibile), fara boli, fara deteriorari cauzate de boli
care afecteaza pulpa, fara umezeala externa anormala; fara miros si/sau gust strain.

IV . CANTITATEA

Cantitatea de caise contractata anual va fi cuprinsa intre ........... si .......... tone,


cantitatea de gem de piersici contractata anual va fi cuprinsa intre .......... burcane
si ............... borcane iar cantitatea de suc de piersici contractata anual va fi cuprinsa
intre .........sticle si ..............sticle. Cantitatea va fluctua, in functie de anul de rodire al
plantatiei.
V. LIVRAREA MARFII

Marfa va fi livrata de catre promitentul-vinzator la locul indicat de promitentul-


cumparator, cu mijloace de transport auto echipate cu agregate frigorifice.
Livrarea se face in conditii de timp favorabil.
Marfa va fi insotita de aviz de expeditie.

VI. LITIGII
Toate diferentele care pot aparea in legatura cu interpretarea, executarea si
incetarea prezentului precontract vor putea fi solutionate pe cale amiabila, iar daca
partile nu cad de accord, acestea vor fi solutionate de catre instanta judecatoreasca
comptetenta.

VII. DURATA PRECONTRACTULUI


Prezentul precontract este valabil pe o perioada de 5 ani de la finalizarea
proiectului si inceperea activitatii de producere si procesare din cadrul exploatatiei
agricole.

VIII. DISPOZITII FINALE


Modificarea si/sau completarea precontractului se va face prin intocmirea unui
act aditional semnat de catre ambele parti.
Prezentul precontract de vanzare-cumparare este guvernat de legea romana si
intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti precontractante.

Prezentul precontract de vanzare-cumparare s-a incheiat astazi, 15.02.2019, in 2


(doua) exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte precontractanta.

VANZATOR CUMPARATOR
S.C. ................ SRL SC .................. SRL
prin ................... prin .......................