Sunteți pe pagina 1din 2

Profesor:

Limba și literatura română, Evaluare sumativă

Numele /Prenumele_______________________________________ Clasa___________________________

Competenţa specifică: Folosirea analizei tematice şi structurale la receptarea textelor literare şi metaliterare necunoscute din literatura
română

Obiective de evaluare: -Să respecte normele de ortografie şi punctuaţie ;


- Să înţeleagă şi să interpreteze un text necunoscut ;
Timp de lucru : 45 minute (Total 68 puncte)

Subiectul I (52 puncte)


I. Scrie, pe foaia de test, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la
textul de mai jos:
Credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici -
Şi-n sufletu-mi pusese poveştile-i feerici,
Dar de-ale vieţii valuri, de al furtunii pas
Abia conture triste şi umbre-au mai rămas.
În van mai caut lumea-mi în obositul creier,
Căci răguşit, tomnatec, vrăjeşte trist un greier;
Pe inima-mi pustie zadarnic mâna-mi ţiu,
Ea bate ca şi cariul încet într-un sicriu.

Şi când gândesc la viaţa-mi, îmi pare că ea cură


Încet repovestită de o străină gură,
Ca şi când n-ar fi viaţa-mi, ca şi când n-aş fi fost.
Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost
De-mi ţin la el urechea - şi râd de câte-ascult
Ca de dureri străine?... Parc-am murit de mult.
(Melancolie de M.Eminescu)
1. Propune căte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte : 0123456

Triste-____________________________________________________________

Gândesc___________________________________________________________
Gură_____________________________________________________________
1. Interpretează, în spațiul rezervat, sugestia contextuală a două figuri de stil din poezie.
L0123456789101112 p.
Secvenţa selectată: ___________________________________________________________________
Denumirea figurii de stil: ______________________________________________________________
Comentariul:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Profesor:
Limba și literatura română, Evaluare sumativă
Secvenţa selectată: ___________________________________________________________________
Denumirea figurii de stil: ______________________________________________________________
Comentariul:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Meditează, în spațiul dat, asupra stării de spirit a eului liric, exprimată în poezie. L012345678910p.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3.Intitulează poezia printr-o sintagmă selectată din text , argumentându-ţi, într-un enunţ, alegerea.
L012345678910
Titlul propus___________________________________________________________________
Argumentarea________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Analizează, în spaţiul propus, semnificaţia motivului timpului trecător, ireversibil în acest text poetic,
în raport cu acelaşi motiv literar dintr-un al text literar (numeşte autorul şi textul, citează din textul ales).
L123456789101112131415
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Organizarea corectă a ideilor în scris, limba literară, respectarea normelor de ortografie şi
punctuaţie. (012345678910111213141516p.)
Total__________________ Nota____________________