Sunteți pe pagina 1din 3

ȘTIAȚI CĂ ... ?

… Majoritatea victimelor traficului de persoane din Uniunea Europeană sunt recrutate din estul
Europei? Aici sunt țările unde oamenii au mai puține opțiuni în ce privește cariera, unde populația
este foarte tentată în a-și găsi un loc de muncă în afara țării și copiii sunt mai greu de crescut și
astfel, mai neglijați. Vă puteți închipui că măcar unul dintre elevii dvs. poate deveni victimă?

Transformați-vă vocația într-o luptă împotriva traficului de persoane. Săptămâna Altfel poate fi
ocazia pe care v-ați dorit-o încă de la începutul carierei de profesor: ocazia de a influența și
modela vieți. Poate structura, graba, programa încărcată nu v-au dat ocazia să vă apropiați de elev
și să-l învățați mai mult decât este scris în carte; să-l învățați despre ce să facă în viață, după ce va
închide cartea.

Pentru că îngrijorarea dvs. nu trebuie să fie centrată pe formă: ”Ce să organizez?”, ”Cum?”, ”De
unde fac rost de finanțe pentru materiale?”, eLiberare vă pune la dispoziție o serie de resurse
gratuite pe care le puteți folosi în cadrul programului Scoala Altfel astfel încât dvs. să vă rămână
timpul și energia să vă concentrați pe conținut, pe fond.

ACEST PACHET CONȚINE:

UN FILM DOCUMENTAR
disponibil online

PLIANTE
disponibile în variantă electronică sau format fizic

O LECȚIE INTERACTIVĂ
suport de curs, plan de lecție și prezentare powerpoint

MANUAL DE ACȚIUNE
un ghid practic de idei creative pentru a folosi resursele la
capacitate maximă.

Pentru a intra în posesia materialelor, vă rugăm să completați modelul de parteneriat și să-l


trimiteți scanat la adresa info@eliberare.com

eliberare.com
Școala __________________________________ ASOCIAȚIA ELIBERARE
Str.​ ​____________________________________ CIF​ R ​ O31440532,
Nr​ ​._________,​ l​ ocalitatea​ ​_________________ str. Răsăritului, nr. 51, ap. 2, sector 6,
Județ _________________________, România București, România
nr. înreg. ________ / _________ nr.​ î​ nreg.

Acord​ ​de​ ​parteneriat

Art.​ ​1.​ ​Părţile


Între
Școala _______________________________________________________, ​cu sediul în
______________________________, str. _____________________________________,
nr. __________, reprezentată de profesor ______________________________________,
în calitate de ___________________________________ denumită în continuare Scoala,
şi
Asociaţia eLiberare, cu sediul în Bucureşti, str. Răsăritului nr. 51, reprezentată de Ioana
Săndescu, în calitate de coordonator al activităților, s-a încheiat următorul acord de
parteneriat.

Art.​ ​2.​ ​Obiectul​ ​acordului


2.1. Prezentul acord are ca obiect colaborarea dintre părţi în realizarea activităţilor
proiectului extracurricular, cu finanţare extrabugetară, de prevenire a traficului de
persoane şi a exploatării sexuale în România.
2.2. Prezentul acord se încheie pe perioada anului şcolar 2018-2019.

Art.​ ​3.​ ​Obligaţiile​ ​Părţilor


3.1.Școala _______________________________________________________________,
prin reprezentanţii şi colaboratorii săi, înţelege, acceptă şi respectă cultura organizaţională,
valorile şi procedurile de lucru ale Asociaţiei eLiberare.
3.2. Asociaţia eLiberare, prin reprezentanţii şi salariaţii lor, înţelege, acceptă şi respectă
valorile şi procedurile de lucru ale Școlii.
3.3. Părţile îşi propun să desfăşoare împreună activităţi de prevenire a traficului de
persoane în rândul adolescenţilor.
3.4. Reprezentanţii Școlii şi ai Asociaţiei eLiberare se asigură de buna desfăşurare a
activităţilor.
3.5. Părţile desemnează persoane de legătură care să coordoneze activităţile. Din partea
Școlii​ ​___________________________________________________________________
şi Ioana Sandescu, din partea Asociaţiei eLiberare sunt desemnate ca persoane de legătură.

Art.​ ​4.​ ​Forţă​ ​majoră


4.1. În caz de forţă majoră – război, calamităţi naturale, accidente, greve şi orice alt
eveniment care influenţează termenele şi care este în afara controlului părţii care îl invocă
–​ ​termenele​ ​prevăzute​ ​în​ ​acord​ ​se​ ​renegociază.
4.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să anunţe în scris celelalte părţi în termen
de 3 zile de la producerea evenimentului care atrage invocarea prezentei clauze. În termen
de 7 zile părţile vor decide fie anularea acordului, fie renegocierea acestuia conform noilor
condiţii​ ​existente.
4.3. În caz de forţă majoră niciuna din părţi nu datorează daune celorlalte părţi pentru
neîndeplinirea​ ​obligaţiilor​ ​asumate​ ​prin​ ​prezentul​ ​acord.

Art.​ ​5.​ ​Dreptul​ ​aplicabil,​ ​soluţionarea​ ​litigiilor


5.1.Prezentul​ ​acord​ ​este​ ​guvernat​ ​de​ ​legea​ ​română.
5.2.Toate neînţelegerile rezultate din interpretarea şi executarea prezentului acord vor fi
soluţionate pe cale amiabilă şi numai dacă astfel nu au putut fi soluţionate vor fi depuse
judecăţii​ ​instanţei​ ​de​ ​drept​ ​comun​ ​din​ ​localitatea​ ​în​ ​care​ ​îşi​ ​au​ ​sediile​ ​părţile.

Art.​ ​6.​ ​Prevederi​ ​finale


6.1. Orice modificare a prezentului document se va face numai cu acordul părţilor,
materializat​ ​prin​ ​act​ ​adiţional.
6.2. Rezilierea acordului poate interveni numai în condiţiile unei notificări prealabile a
uneia din cele trei părţi, comunicarea celorlalte părţi cu minimum 10 zile calendaristice
anterior​ ​datei​ ​de​ ​reziliere​ ​solicitate.

Școala _____________________________ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Asociaţia​ ​eLiberare

Director, Președinte
___________________________________​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ioana​ ​Săndescu
Profesor​ ​coordonator
___________________________________