Sunteți pe pagina 1din 20

Tradusă din limba engleză de

Magdalena Zaharie
Ediția originală în limba engleză a fost publicată de 22 Media Pte. Ltd. cu titlul
Destined to Reign. Copyright © 2007 by Joseph Prince. Published by arrangement with
22 Media Pte. Ltd., www.josephprince.com.
Biblioteca Națională a Germaniei înregistrează această publicație în limba română.
Date bibliografice detaliate disponibile pe internet: http://dnb.dnb.de
Toate citatele biblice, cu excepția cazurilor în care se indică altfel, sunt preluate din Noua
Traducere a Bibliei în Limba Română.

Corectură: Diana Andreea Costea, Nicu Zaharie


Design copertă: © 22 Media Pte. Ltd.
Dtp: Grace today Verlag, Thilo Niepel, Gerald Wieser
Tipărită: CPI − Clausen & Bosse, Leck
Printed in Germany
Prima ediție 2017
© 2017 Grace today Verlag, Schotten
ISBN print: 978-3-95933-310-8
ISBN ePub: 978-3-95933-311-5
Retipărirea și reproducerea, inclusiv ale unor fragmente din această carte,
se pot face numai cu permisiunea editurii.
www.goldbooks.ro
www.josephprince.ro
www.gracetoday.de
Dedicație

Această carte este dedicată cu dragoste:

Gloriei Domnului meu Isus Cristos


Care m-a binecuvântat dincolo de tot ce mi-aș fi putut vreodată
imagina și care m-a iubit mai presus de înțelegerea mea.

Lui Wendy
Soția mea iubită, a cărei susținere și dragoste pentru mine
nu încetează să mă ridice deasupra norilor înfrângerii și
mediocrității. „Cine poate găsi o femeie cinstită?” Eu am găsit-o!

Lui Jessica
Fiica mea preaiubită, a cărei viață, deși încă tânără, a oferit
portretizări minunate ale harului, care au afectat mulțimi de
oameni. Atunci când se află în brațele tatălui ei, el e cel mai bogat
om din lume.

Dedic această carte și comunității iubitoare din biserica New


Creation, a cărei sprijin și loialitate infailibile pentru pastorul ei
sunt cu siguranță scrise în arhivele cărții de aducere aminte din
cer. Ei sunt o binecuvântare și o bucurie pentru pastorul lor.
Cuprins

Cuvânt înainte     .................................................................................. 9

Capitolul 1 | Destinat să domnești..................................................13


Capitolul 2 | Legea a fost împlinită .................................................23
Capitolul 3 | Controverse din jurul Evangheliei Harului........... 32
Capitolul 4 | Am fost jefuiți! ........................................................... 49
Capitolul 5 | Judecă Dumnezeu America?.................................... 63
Capitolul 6 | Conspirația răului ..................................................... 76
Capitolul 7 | Evanghelia predicată de Pavel.................................. 88
Capitolul 8 | Clauza principală a noului legământ .................... 103
Capitolul 9 | Cascada iertării .........................................................113
Capitolul 10 | Slujba morții ..............................................................130
Capitolul 11 | Dezgropând cea mai adâncă rădăcină ................. 141
Capitolul 12 | Condamnarea ucide .................................................158
Capitolul 13 | Darul de a nu fi condamnat ................................... 169
Capitolul 14 | Fără conștiința păcatului.........................................181
Capitolul 15 | Drumul spre Emaus ................................................ 201
Capitolul 16 | Secretul lui David .....................................................216
Capitolul 17 | Imaginea harului pur ...............................................231
Capitolul 18 | Îți mai lipsește un lucru .......................................... 242
Capitolul 19 | Cheia unei vieți victorioase fără efort .................. 252
Capitolul 20 | Problema amestecului............................................. 267
Capitolul 21 | Secretul pentru o credință mare ........................... 281
Capitolul 22 | Lucruri bune se întâmplă ....................................... 297

Cuvânt de încheiere ......................................................................... 314


Note de sfârșit ...................................................................................317
Versete Biblice................................................................................... 320
Cuvânt înainte

T otul a început în anul 1997, când mă aflam în vacanță cu soția


mea Wendy. Ea dormea pe scaunul din dreapta, respirând
ușor lângă mine, în timp ce eu conduceam prin peisajul pitoresc
din Alpii Elvețieni. Atunci am auzit cu claritate vocea Domnului
înlăuntrul meu. Nu a fost doar un sentiment din partea Duhului
Sfânt. A fost o voce și L-am auzit pe Dumnezeu spunându-mi în
mod clar: „Fiule, tu nu predici harul.”
Eu am spus: „Ce vrei să spui, Doamne? Aceasta este o lovitură
sub centură. Aceasta e cu adevărat o lovitură sub centură!” Am
adăugat: „Eu sunt un predicator al harului. Sunt de mulți ani un
predicator al harului și, ca majoritatea predicatorilor, spun că sun-
tem salvați prin har!” El a spus: „Nu. De fiecare dată când pre-
dici harul, îl predici cu un amestec de lege. Încerci să echilibrezi
harul cu legea, ca mulți alți predicatori, iar în momentul în care
echilibrezi harul, îl neutralizezi. Nu poți pune vin nou în burdu-
furi vechi. Nu poți pune legea și harul împreună.” A continuat,
zicându-mi: „Fiule, mulți predicatori nu predică harul în felul în
care îl predica apostolul Pavel.” Apoi a terminat într-un mod emfa-
tic, cu această declarație care mi-a revoluționat slujirea: „Dacă nu

Cuvânt înainte | 9
vei predica harul într-un mod radical, viețile oamenilor nu vor fi
niciodată binecuvântate și transformate într-un mod radical.”
Acel cuvânt puternic din partea Domnului m-a zdruncinat și
am realizat, pentru prima dată, că am predicat, într-adevăr, un
mesaj al harului care era amestecat cu legea. M-am întors în bise-
rica mea cu un mandat puternic din partea Domnului și am înce-
put să predic harul într-un mod radical.
În acea vreme, adunarea noastră ajunsese și stagnase la un
număr de aproximativ 2.000  de  oameni. Însă la puțină vreme
după întâlnirea mea cu Domnul din Alpii Elvețieni, am început
să experimentăm o creștere explozivă în biserică an după an și,
prin harul Domnului, mai mult de 15.000 de oameni au participat
la serviciile noastre în prima duminică din anul  2007. Domnul
și-a adeverit cuvântul nu doar prin creșterea adunării noastre, ci și
prin transformarea minunată a mii de vieți prețioase expuse pre-
dicării radicale a harului. Pe parcursul anilor, am avut privilegiul
de a fi martor al restaurării căsniciilor, al anulării supranaturale
a datoriilor, al vindecărilor miraculoase și de a simți bucuria să îi
văd pe copiii lui Dumnezeu eliberați de dependențe distructive.
În ultimii ani, Domnul a deschis uși pentru mine să predic
Evanghelia Harului în Norvegia, Olanda, Londra, Canada, Aus-
tralia, Tailanda și Indonezia. De asemenea, am început să difuzăm
emisiuni în America, Canada, Australia și Uganda. Răsunetul a
ceea ce eu numesc Revoluția Evangheliei a fost imens. Am primit
nenumărate mărturii de la oameni care au fost eliberați de legă-
turile legii și trăiesc în totalitate și se bucură de adevărurile și de
promisiunile Noului Legământ, pe care Isus le-a procurat cu pro-
priul Lui sânge.
Această carte s-a format în inima mea timp de mulți ani. Dacă
ar fi o carte pe care aș dori să o scriu pe această parte a cerului,
aceasta ar fi și sunt foarte bucuros că tu o ții în mâini acum. Cred

10 | Destinat să domnești
că această carte te va atinge și te va transforma. Încă răsună puter-
nic în inima mea ceea ce mi-a spus Domnul cu mai bine de zece
ani în urmă despre faptul că viețile nu vor fi niciodată transfor-
mate și binecuvântate în mod radical fără o predicare radicală a
harului. Această carte, așadar, este despre a fi transformat în mod
radical de harul Său și numai de harul Său.
În această carte vei descoperi secretul modalității lui Dumne-
zeu de a domni fără efort în viață! Omul a dezvoltat multe stra-
tegii, metodologii, tehnici și tactici pentru a obține succesul per-
sonal. Aruncă doar o privire în librăriile de astăzi. De fapt, poate
chiar ești în una chiar acum. Dacă ești, ia-ți puțin timp și uită-te
împrejur. Ce vezi? Probabil vei găsi o secțiune mare cu cărți de
autodezvoltare. Permite-mi să îți spun că există o cale mult mai
bună decât să te bazezi pe propriile eforturi pentru a obține suc-
cesul în viață. Biblia spune chiar în primul verset din Psalmul 1:
„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi.” De aici dedu-
cem că, deși există unele „sfaturi” în resursele „rele”, există o cale
mai bună pentru credincios! De ce să te bazezi pe autodezvoltare
când poți avea acces direct la ajutorul lui Dumnezeu? Numele lui
Isus în ebraică, Yeshua, înseamnă pur și simplu Salvator. Haideți
mai degrabă să strigăm spre El să ne salveze, decât să depindem de
propriile noastre abilități ca să ne salvăm.
Din păcate, există în ziua de azi credincioși care nu strigă spre
Salvatorul lor pentru că ei cred minciuna că nu au niciun drept să
facă acest lucru. Există credincioși care cred că greșelile lor i-au
descalificat și nu mai pot să Îl cheme pe Dumnezeu. Unii ar putea
crede chiar că nu merită ajutorul Domnului pentru că nu au mers
la biserică în mod regulat, nu au citit suficient din Biblie sau nu
s-au rugat suficient. Prietene, atunci când te îneci nu ai nevoie de
un profesor care să te învețe pașii corecți pe care să îi faci ca să
înoți și să te salvezi. Nu ai nevoie de o listă cu ce să faci și ce să nu

Cuvânt înainte | 11
faci. Ai nevoie de un Salvator care este dispus să se arunce fără
teamă în apă ca să te salveze, indiferent de ceea ce știi sau nu știi,
de ceea ce ai făcut sau nu ai făcut. Nu poți câștiga prin faptele tale
dorința Lui de a te salva. Este prin harul Său!
Să începem să recunoaștem faptul că în și prin noi înșine nu
putem și nu avem capacitatea și resursele pentru a ne salva. În
esență, am avut o datorie pe care nu o puteam plăti, dar Isus, pe
cruce, a plătit cu viața Lui o datorie pe care nu o avea. Este pe
deplin efortul Său și lucrarea Sa. Partea noastră este să credem
în El și să primim tot ceea ce El a realizat în numele nostru. Sună
ridicol de simplu, părtinitor și nedrept? Ei bine, prietene, exact
acest lucru este ceea ce face ca harul să fie har! Harul este har doar
atunci când este nemeritat și necâștigat.
Ești pregătit să fii binecuvântat și transformat de harul Său în
mod minunat și să renunți la eforturile tale proprii de a avea suc-
ces, împlinire și o viață victorioasă? Cred că, din momentul în
care vei începe această călătorie a descoperirii harului Său radical,
viața ta nu va mai fi la fel niciodată. Prietene, tu ești destinat să
domnești!

12 | Destinat să domnești
Capitolul 1

Destinat să domnești

T u ești destinat să domnești în viață.


Tu ești chemat de Domnul să ai succes, să te bucuri de
belșug, să te bucuri de sănătate și să te bucuri de o viață de biruință.
Nu este dorința Domnului ca tu să trăiești o viață de înfrân-
gere, de sărăcie și eșec.
El te-a chemat să fii cap și nu coadă.
Dacă ești om de afaceri, Dumnezeu vrea să ai o afacere pros-
peră. Dacă ești gospodină, ai ungerea să crești copii minunați în
Domnul. Dacă ești student, Dumnezeu vrea ca tu să excelezi la
toate examenele. Iar dacă te încrezi în Domnul în ceea ce privește
o carieră nouă, El nu vrea ca tu să ai doar un loc de muncă, ci vrea
să ai o poziție de influență, pentru ca să poți fi o binecuvântare și
o persoană valoroasă pentru organizația ta!
Oricare ți-ar fi vocația, tu ești destinat să domnești în viață,
pentru că Isus este Domnul vieții tale. Atunci când domnești în
viață, domnești peste păcat, domnești peste puterile întunericu-
lui și domnești peste depresie, peste sărăcie, peste orice blestem și
peste orice boală și infirmitate. DOMNEȘTI peste diavol și toate
uneltirile lui!

Destinat să domnești | 13
Puterea de a domni nu depinde de istoricul familiei tale, de
calificările pe care le ai, de cum arăți sau de câți bani ai în cont.
Puterea de a domni este bazată în totalitate doar pe Isus. Prietene,
acesta nu este un clișeu dintr-o carte de autodezvoltare despre
gândirea pozitivă. Declarația că vei domni se bazează pe o promi-
siune care a fost înregistrată pentru toată eternitatea în Cuvântul
lui Dumnezeu:

Căci dacă prin greşeala unuia singur moartea a domnit


prin acel unul, cu atât mai mult vor domni în viaţă cei ce
primesc belşugul harului şi darul dreptăţii prin Acel Unul
Singur, Isus Cristos. – Romani 5:17

Cuvântul „a domni” folosit în Romani 5:17 este cuvântul gre-


cesc basileuo1 de unde avem cuvântul „bazilică”. În Roma antică,
bazilicile erau folosite ca și instanțe de judecată2, deci se referă
la o lege împărătească, judiciară. Cu alte cuvinte, a domni, aici,
înseamnă a domni în viață ca un rege, a avea guvernare regească și
o stăpânire regească.

Secretul să domnești în viață se află în primirea a tot


ceea ce a realizat Isus pentru noi la cruce.

Dacă trăiești o viață de înfrângere, în care ești biruit de păcat


prin vinovăție și condamnare perpetuă, prin boală, prin atacuri
de anxietate, prin lipsuri financiare și prin relații rupte, nu trăiești
viața pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru tine. Bazat pe auto-
ritatea Cuvântului lui Dumnezeu, tu ești destinat să „domnești
în viață” ca un rege, ești destinat să ai o stăpânire regească peste

14 | Destinat să domnești
toate provocările și circumstanțele tale. Ești chemat să fii deasupra
tuturor acestora și nu să fii călcat în picioare de ele. A sosit timpul
ca tu să nu mai abdici de la dreptul tău de a domni în viață!
Astăzi, în loc să ne vedem domnind în viață, vedem mai multe
dovezi ale morții care domnește în lume. Biblia ne spune că „prin
greșeala unuia singur” – păcatul lui Adam din grădina Edenului –
moartea a început să domnească. Este important să realizezi că
viețile noastre sunt înfășurate în viețile strămoșilor noștri. Tu nu
ai exista dacă nu ar fi fost bunicul tău. Deci suntem păcătoși nu
pentru că noi păcătuim, ci din cauza păcatului lui Adam. Mulți
credincioși mai cred încă faptul că au devenit păcătoși pentru că
au păcătuit, dar nu aceasta este ceea ce spune Cuvântul lui Dum-
nezeu. Ceea ce spune este că noi suntem păcătoși din cauza păca-
tului lui Adam. Tot astfel, noi suntem făcuți neprihăniți în Noul
Legământ nu pentru că săvârșim fapte neprihănite, ci datorită
ascultării unui Om (Isus) pe cruce. Drept urmare, secretul pentru
a domni în viață se află în a primi tot ceea ce Isus a realizat pentru
noi la cruce.

Primire sau dobândire

Biblia declară foarte clar că noi trebuie să domnim în viață prin


Isus Cristos, primind, doar, două lucruri de la El: belșugul harului
și darul dreptății. Căile lui Dumnezeu sunt contrare căilor omu-
lui. Omul crede că pentru a fi binecuvântat de Dumnezeu, trebuie
să merite, să câștige și să fie vrednic de favoarea și de binecuvân-
tările lui Dumnezeu prin propriile eforturi. Omul crede că bine-
cuvântările lui Dumnezeu se bazează pe performanța și faptele lui
bune.

Destinat să domnești | 15
Aceasta, însă, nu este calea lui Dumnezeu. Calea Lui nu pre-
supune dobândire prin efort personal, ci primire. El a promis
că atunci când primim belșugul harului și darul dreptății, vom
domni în viață. El nu a spus că vom domni în viață atunci când
dobândim har și propria noastră neprihănire. Dintr-un motiv
anume, însă, mulți creștini continuă să trăiască bazându-se pe un
sistem al dobândirii!
„Pastore Prince, dacă este într-adevăr atât de simplu, de ce nu
domnesc în viață mai mulți creștini?”
Mă bucur că ai pus această întrebare. Drept răspuns, dă-mi voie
să îți adresez și eu una: realizezi faptul că cei mai mulți oameni
cred că trebuie să muncească din greu pentru a dobândi succes în
viață? Sistemul lumii pentru succes este construit pe cei doi piloni
gemeni, al efortului personal și al strădaniei. Există întotdeauna
unele „legi” pe care trebuie să le respecți și unele „metode și teh-
nici” pe care trebuie să continui să le practici înainte de a vedea
vreun rezultat. De cele mai multe ori, orice rezultat pe care l-ai
putea obține va începe să apună de îndată ce te oprești din a urma
metodele și pașii prescriși.
Am fost învățați să ne concentrăm pe a dobândi, pe a face și
pe a ne baza pe propriile eforturi. Suntem mânați „să facem, să
facem, să facem”, uitând că, de fapt, creștinismul este despre „s-a
terminat, s-a terminat, s-a terminat.” Lumea îți spune că, cu cât
vei face mai mult, cu cât vei munci mai din greu, cu cât vei dedica
mai multe ore, cu atât vei obține mai mult succes. Calea lumii este
să te sâcâie să muncești mai din greu, să uiți să mergi duminicile la
biserică, să petreci mai puțin timp cu soția și copiii tăi și să petreci
mai mult timp la birou, lucrând și nopțile, în week-end-uri și de
sărbători. Sunt convins că ai auzit că trebuie „să plătești prețul”,
pentru că, la urma urmei, „nu există câștig fără durere”, corect?

16 | Destinat să domnești
Ceea ce fac credincioșii este să ia sistemul lumii și să îl aplice
vieții lor de creștini. În loc să se bazeze pe harul lui Dumnezeu
pentru ca favoarea și binecuvântările Lui să curgă, ei depind de
propriile eforturi, încercând să merite favoarea și binecuvântările
lui Dumnezeu. Calea lui Dumnezeu, însă, nu este ca noi să fim
binecuvântați prin eforturile noastre. Nu poți câștiga binecuvân-
tările lui Dumnezeu prin performanțele tale. Binecuvântările lui
Dumnezeu se bazează în întregime pe harul Său. Binecuvântă-
rile Lui peste viața ta trebuie să fie nemeritate, necâștigate și nedo-
bândite prin efort personal. Cu alte cuvinte, nu poți face ceva ca
să meriți binecuvântările Lui, pentru că ele se bazează în între-
gime pe primirea lui Isus și, prin lucrarea Lui terminată, primirea
belșugului de har și a darului dreptății.
Dumnezeu dorește ca noi să ne oprim din a încerca să dobân-
dim și să începem să primim favoarea, binecuvântările și vinde-
carea pe care Isus le-a dobândit la cruce. Atunci când a atârnat pe
cruce, cu aproximativ 2.000 de ani în urmă, El a strigat cu glas
tare: „S-a terminat!” (Ioan 19:30). Tot ceea ce tu și cu mine necesi-
tăm ca să domnim în viață a fost realizat la Calvar în numele nos-
tru. De aceea numim ceea ce Isus a făcut la cruce „lucrarea Lui ter-
minată!” El a terminat-o. El a desăvârșit-o. S-a SFÂRȘIT! Singurul
lucru care funcționează este lucrarea Lui terminată! Oprește-te să
mai faci ceea ce A FOST DEJA FĂCUT! Oprește-te din a face și
începe să primești ceea ce Isus a FĂCUT!

Lucrarea este terminată, așază-te

Recent, am avut un timp de părtășie cu prietenul meu drag Brian


Houston și el mi-a spus că ceea ce îl exasperează când vine vorba
de cântecele de laudă sunt acele cântece care încearcă să implore

Destinat să domnești | 17
pentru a obține ceea ce Isus a înfăptuit deja pentru noi pe cruce.
Sunt complet de acord cu Brian și cred că noi toți consimțim că el
știe ce vorbește atunci când vine vorba de cântecele de închinare.
Brian este pastorul principal al bisericii Hillsong, iar Dumnezeu
a uns cu adevărat biserica lui să compună cântece frumoase de
laudă și închinare, care au influențat generații întregi de închină-
tori în aceste zile din urmă. De fapt, unele dintre cântecele mele
preferate de închinare sunt compuse de Hillsong. În momentele
mele de părtășie cu Domnul, când Îi mulțumesc pentru că a plătit
prețul integral pe cruce pentru toate păcatele, pentru bolile și pen-
tru sărăcia mea, inima mea este inundată de recunoștință și mă
închin Lui:

Tu ești măreț, etern


Minunat, glorios
Isus
Nimeni nu se va putea compara vreodată cu tine
Isus.3

O, cât de mult îmi place când Domnul răspunde prin faptul că


îmi umple întregul birou cu prezența Lui tangibilă, iar inima mea
începe să ardă în prezența iubitului meu! Eu reamintesc bisericii
mele că nu trebuie să simțim întotdeauna prezența Lui tangibilă
pentru că noi nu trăim prin asta în ziua de azi. Însă atunci când
într-adevăr simți prezența Lui, în mod special în timpul momen-
telor profunde de închinare, bucură-te de El, savurează-I dragos-
tea și permite îmbrățișării Lui să se reverse peste tine. Bucură-te
de momentele petrecute în prezența Lui, atunci când te împros-
pătează, te restaurează și te vindecă. Nu trebuie să aștepți până
duminică pentru ca să te închini Domnului. Nu ai nevoie de o

18 | Destinat să domnești
echipă formată din cinci persoane și de un lider de închinare ca să
te închini Mântuitorului tău. Chiar acolo unde ești, fără instru-
mente, poți să îți înalți mâinile, vocea și inima și să Îl lauzi și să-I
mulțumești pentru lucrarea Lui terminată și pentru harul Său din
viața ta.
Aleluia! El este atât de frumos!
Iubesc cântările de laudă care sunt pline de persoana lui Isus
și de lucrarea Lui terminată. În biserica mea, l-am însărcinat pe
directorul muzical să se asigure de faptul că acele cântece pe care
le folosim în serviciile divine sunt cântece care mărturisesc lucra-
rea terminată a Domnului Isus. De exemplu, sub Noul Legământ,
noi nu trebuie să continuăm să Îi cerem Domnului în cântecele
noastre să ne ierte, pentru că El deja ne-a iertat (Coloseni  2:13).
Vreau să spui acest lucru cu voce tare împreună cu mine:
„Sunt deja iertat!”
Sângele lui Isus ne-a curățat odată pentru totdeauna!
Cuvântul lui Dumnezeu declară următoarele despre lucrarea
terminată a Domnului Isus de pe cruce:

Însă după ce Cristos a adus o singură jertfă pentru păcate,


pentru totdeauna, S-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu…
Căci, printr-o singură jertfă, El i-a desăvârşit pentru
totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. – Evrei 10:12,14

Lucrarea Lui terminată de pe cruce a fost adusă ca o singură


jertfă PENTRU TOTDEAUNA și atunci când L-ai primit pe
Isus Cristos în viața ta, tu ai fost DESĂVÂRȘIT PENTRU TOT-
DEAUNA! Cât de mult timp înseamnă pentru totdeauna? Am
verificat cuvântul folosit în original în limba greacă pentru „tot-
deauna” din acest verset și ce crezi că am descoperit? „Totdeauna”
înseamnă totdeauna! Ai fost desăvârșit pentru totdeauna prin

Destinat să domnești | 19
sângele care curăță al Domnului Isus, nu prin sângele animalelor
de sacrificiu, care nu pot îndepărta nicicând păcatele!
Ai putea fi surprins să afli că sunt mulți credincioși astăzi care
nu cred că au fost desăvârșiți pentru totdeauna prin lucrarea
terminată a lui Isus Cristos. Ei depind încă de propriile eforturi
pentru a se califica. Poate chiar și tu te întrebi: „Cum pot să fiu
pe deplin sigur că toate păcatele mele au fost deja iertate?” Bună
întrebare! Observă faptul că, după ce Domnul Isus Și-a dat viața ca
jertfă și plată pentru toate păcatele noastre, El „S-a așezat”!
El s-a așezat la dreapta Tatălui. Îți dai seama că, sub vechiul
legământ, „fiecare preot stă în fiecare zi și își face slujba, aducând
din nou și din nou aceleași jertfe, care nu pot niciodată să îndepăr-
teze păcatele” (Evrei 10:11)? Biblia continuă și spune că Isus, „după
ce a adus o singură jertfă pentru păcate, pentru totdeauna, S-a
așezat”.
Domnul Isus S-a așezat pentru a ne demonstra nouă că lucrarea
este într-adevăr terminată. Sub vechiul legământ, preotul care slu-
jea în cortul lui Moise nu stătea niciodată jos, ci stătea în picioare
în fiecare zi și își făcea slujba pentru că munca lui nu a putut fi
niciodată terminată.
Sângele taurilor și al țapilor nu a putut „niciodată să îndepăr-
teze păcatele”. De fapt, ai observat că în locul sfânt din cortul lui
Moise nu există nici măcar o piesă de mobilier pregătită pe care să
se așeze preotul? Nu vei găsi niciun scaun în locul sfânt. Vei găsi
altarul tămâierii, sfeșnicul cu șapte brațe și chiar și masa pentru
punerea pâinilor, dar, în mod interesant, nu există niciun scaun.
Motivul este că slujirea preotului nu a fost niciodată terminată.
Doar lucrarea Domnului Isus este o lucrare terminată. El nu doar
că S-a așezat la dreapta Tatălui, ci NE-A AȘEZAT ȘI PE NOI
ÎMPREUNĂ CU EL!

20 | Destinat să domnești
Dar Dumnezeu, Care este bogat în îndurare, datorită
dragostei Lui mari cu care ne-a iubit, ne-a adus la viaţă
împreună cu Cristos, cu toate că eram morţi în păcatele
noastre… şi ne-a aşezat împreună cu El în locurile cereşti,
în Cristos Isus. – Efeseni 2:4–6

Poate te întrebi: „Ce înseamnă toată această poveste despre


«scaune» și «statul jos»?” Ei bine, prietene, „a sta jos” este, în Biblie,
o imagine a credinciosului care se odihnește în lucrarea termi-
nată și completă a lui Isus. El a terminat toată lucrarea pe cruce în
numele tău și acum stă la dreapta lui Dumnezeu. Din moment ce
totul a fost realizat în numele tău, aceasta înseamnă că tu poți să
încetezi să te mai bazezi pe propriile tale eforturi pentru a câștiga
sau pentru a te califica să primești binecuvântările lui Dumnezeu.
Poți să te așezi împreună cu Isus la dreapta Tatălui!

Încetează să te mai bazezi pe eforturile tale pentru


a câștiga sau pentru a te califica să primești
binecuvântările lui Dumnezeu.

Acum, ascultă cu atenție la ceea ce spun. Eu nu pledez pen-


tru o viață de pasivitate și lene. Poți să faci tot felul de cursuri, să
citești cărți, să îți faci munca cu sârguință și așa mai departe, dar
încrederea ta nu trebuie să fie în aceste lucruri, ci în ceea ce a făcut
Domnul Isus pentru tine. Așa că dacă ești student, spre exemplu,
negreșit, studiază din greu. Ia numai 10 pe linie, pentru slava lui
Dumnezeu, dar nu crede că inteligența sau calificările tale îți vor
aduce binecuvântările lui Dumnezeu.

Destinat să domnești | 21
Harul lui Dumnezeu nu te face leneș și neproductiv. Din con-
tră, te face să muncești mai mult pentru slava Lui. Apostolul Pavel,
un propovăduitor al harului lui Dumnezeu și al lucrării termi-
nate a lui Isus, a spus că el a „trudit mai mult decât oricare dintre
ei” (1 Corinteni 15:10). În Noul Legământ, metoda lui Dumnezeu
este să te binecuvânteze mai întâi, iar conștientizarea binecuvân-
tării Lui îți dă puterea de a lucra mai mult. Cu alte cuvinte, noi nu
muncim ca să fim binecuvântați, ci, mai degrabă, avem puterea să
muncim pentru că suntem deja binecuvântați. Poți vedea ideea de
bază diferită despre muncă în Noul Legământ?
Mulți credincioși sunt înfrânți în ziua de azi deoarece se luptă
să se califice pentru binecuvântările lui Dumnezeu prin propriile
lor fapte. Efortul personal te va prăda de domnirea în viață prin
harul Său. Tu nu îți poți câștiga mântuirea, vindecarea și dezvol-
tarea financiară prin eforturile tale. Dacă cea mai mare minune
– salvarea de la iad – vine prin har, prin credință și nu prin fap-
tele tale, cu cât mai mult minuni mai mici cum ar fi vindecarea,
belșugul și căsniciile restaurate!
Prietene, Domnul Isus a realizat totul pe cruce. Partea noastră
este să ne încredem în lucrarea Lui perfectă, să primim cu brațele
deschise belșugul de har și darul neprihănirii și să începem să
domnim în viață prin Acel unul singur, Isus Cristos. Astăzi, rugă-
ciunea ta să fie că te vei opri din a mai încerca să câștigi harul și
neprihănirea lui Dumnezeu. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te învețe să
începi să te bazezi pe lucrarea terminată a lui Isus și să începi să
primești prin harul Său. Aceasta este modalitatea fără efort a lui
Dumnezeu spre succes, împlinire și o trăire victorioasă!

22 | Destinat să domnești