Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere reemitere facture pentru reincarcare

Poti obtine factura fiscala pentru o reincarcare, platita cu cardul bancar din contul MyVodafone, daca ne
trimiti e-mailul de confirmare a reincarcarii online si acest formular, semnat si stampilat, la adresa
persoane.juridice_ro@vodafone.com. Vei primi factura prin e-mail in cel mult 15 zile lucratoare de la
inregistrarea cererii tale.
Important! Cererea trebuie trimisa in luna calendaristica în care ai facut incarcarea.

Sibsemnata/ul …………………………………………………………………, CNP ………………………………………………………………

reprezentant al societatii ………………………………………………., cod fiscal…………………………………………………………

adresa de reemitere a facturii …………………………………………………………………………………………………………………..

doresc să primesc factura pentru reîncărcarea efectuată la data de .............................., in baza chitantei

numarul …………………………………………………..

Data Semnatura si stampila

*Toate campurile sunt obligatorii

Vodafone Romania S.A.


Cladirea Globalworth Tower, Strada Barbu Văcărescu, Nr. 201, Etaj 8, Bucureşti, Sector 2, Romania.
T+40 (37) 202 2222, F+40 (37) 202 1449, www.vodafone.ro
Registrul comertului: J40/9852/1996, Cod unic de inregistrare: 8971726
Capital social subscris si varsat: RON 70341714,1700
Operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter
personal sub nr. 17 şi nr. 2191.

S-ar putea să vă placă și