Sunteți pe pagina 1din 24

Colegiul Economic ION GHICA Bacău Avizare șef de catedră, Ana-Maria Paiu

Anul școlar 2018-2019


Clasa a XI-a A
Profesor dr. Ionela Andrei Avizare director, Ovidiu Relu Cojocaru
Nr. înregistrare 2864 / 21.09.2018

PLANIFICARE ANUALĂ
34 săptămâni/an, T.C.=3 ore/săptămână, Total ore/an=102 ore
Observații:
1. Semestrul I : 18 săptămâni (17 săptămâni activitate teoretică, o săptămână Școala altfel)
2. Semestrul al II-lea: 16 săptămâni

Seme Unitatea de învățare Număr Săptămâna Observații


strul de ore

Noțiuni introductive. Recapitularea unor cunoștințe și probarea unor competențe 3 S1


dobândite anterior Conținuturi
I le marcate
FUNDAMENTE ALE CULTURII ROMÂNE cu roșu
aparțin
1. Noile norme lingvistice (ortografice, ortoepice şi morfologice) conform DOOM 2 2 S2 domeniului
Limba și
2. Tehnici de documentare pentru realizarea investigaţiilor, a proiectelor având ca comunicare
.
obiect studii de caz sau dezbateri 1 S2

3. Originile şi evoluţia limbii române (prezentare sintetică) 3 S3

4. Studiu de caz: Latinitate şi dacism; puncte de vedere privind fundamentele culturii 1 S4

române
PERIOADA VECHE
1. Studiu de caz: Formarea conştiinţei istorice fragmente din cronicile moldoveneşti sau
2 S4
/şi din cele munteneşti (Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce)
1 S5
2. Denotaţie şi conotaţie; sensurile cuvintelor în context

CURENTE CULTURALE / LITERARE ÎN SECOLELE XVII-XVIII

2 S5
1. Umanismul
2 S6
2. Iluminismul (prezentare sintetică)

3. Structuri discursive în textele literare şi nonliterare (narativ, descriptiv, argumentativ,


2 S6 (1h),
informativ) S7(1h)
4. Tehnici ale argumentării
1 S7
PERIOADA MODERNĂ

a) Sec. al XIX-lea–începutul sec. al XX-lea

1. Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea: Balta Albă
de Vasile Alecsandri 3 S7(1h), S8
S9(2h) ȘCOALA
ALTFEL
2. Studiu de caz: Rolul literaturii în perioada paşoptistă (fragmente din articole 2 S9(1h), S10
programatice şi de doctrină)
3. Dezbatere: România, între Orient şi Occident (selecţii din texte literare, eseuri, studii, articole
jurnalistice; de ex. texte de Anton Pann, Ion Barbu pentru ilustrarea temei balcanismului; polemici interbelice pe 1 S10
tema situării culturii şi civilizaţiei româneşti între Orient şi Occident; studii de istorie culturală; luări de poziţie în
contemporaneitate etc.)

4. Descoperirea literaturii populare: Meşterul Manole (balada populară) /vs./ Meşterul


Manole (dramă) de Lucian Blaga
3 S10(1h),
S11(2h)
5. Expresivitatea unor structuri morfologice şi sintactice
1 S11

6. Studiu de caz: Criticismul junimist (sugestii de texte: În contra direcţiei de astăzi în


2 S12
cultura română; Direcţia nouă în poezia şi proza română etc. )

CURENTE CULTURALE / LITERARE ÎN SECOLELE al XIX-lea – începutul secolului


al XX-lea
1. Romantismul: curent literar
5 S12(1h),
– Alexandru Lăpuşneanul, de Costache Negruzzi
S13,
S14(1h)

– Odă (în metru antic), de Mihai Eminescu 4 S14(2h),


S15(2h)

3 S15 (1h)
2. Figuri de stil şi procedee de expresivitate
S16 (2 h)
3. Valori stilistice ale timpurilor și modurilor verbale 3 S 16 (1h)
S 17 (2h)

EVALUARE SEMESTRIALĂ (recapitulare pentru teză și susținerea acesteia) 4 S17 (1h)


S18

CURENTE CULTURALE / LITERARE ÎN SECOLELE al XIX-lea – începutul secolului


II 1. Romantismul: curent literar
al XX-lea

10 S19, S20,
– Luceafărul, de Mihai Eminescu
S21,
S22(1h)

CURENTE CULTURALE / LITERARE ÎN SECOLELE al XIX-lea – începutul secolului


al XX-lea

2. Realismul: curent literar. Trăsături. Reprezentanți.


6 S22 (2h)
-- Moara cu noroc, de Ioan Slavici / În vreme de război, de I. L. Caragiale
S23, S24
3. Simbolismul: curent literar
1 S24(1h)
-- Romanța …, de Ion Minulescu

4. Studiu de caz: Simbolismul european: grupaj ilustrativ de texte selectate din opera
următorilor scriitori : Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud; arte poetice; Literatura şi 1 S24 (1h)
pictura
5. Prelungiri ale romantismului şi clasicismului:
-contextul cultural în care literatura română stă sub semnul continuităţii (perioada 1880-
1910) 2 S25

-sămănătorismul;
-reprezentanţi
– Moartea lui Fulger, de George Coşbuc
b) Perioada interbelică. Orientări tematice în romanul interbelic

1. romanul psihologic: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război / Patul lui 10 S25, S26,
S27, S28
Procust, de Camil Petrescu

2. Strategii specifice folosite în monolog şi dialog 1 S29

3. Adecvarea discursului oral la situaţii de comunicare diverse 1 S29


8 S29, S30,
4. romanul experienţei: Enigma Otiliei, de George Călinescu
S31, S32
(1h)
5. Studiu de caz: Modele epice în romanul interbelic
2 S32
Recapitulare pentru teză și susținerea acestei
3 S33
EVALUARE SEMESTRIALĂ / ANUALĂ
3 S34
Colegiul Economic ION GHICA Bacău Avizare șef de catedră, Ana-Maria Paiu
Anul școlar 2018-2019
Clasa a XI-a A
Profesor dr. Ionela Andrei Avizare director, Ovidiu Relu Cojocaru
Nr. înregistrare 2864 / 21.09.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Curriculum aplicat: T.C. 3 ore


SEMESTRUL I
UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINUTURI NR SĂPT. OBSERVAȚII
ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE

Ortograme
RECAPITULARE Figuri de stil
Calităţile stilului 3
Sensurile cuvintelor S1
Analiză. Comentariu. Eseu
Genuri literare
Registre stilistice
Vocabular
Textul argumentativ
I. Conținuturile
FUNDAMENTE Noile norme lingvistice conform DOOM2 marcate cu roșu
ALE CULTURII despărțirea cuvintelor în silabe; 2 S2 aparțin domeniului
ROMANE acordul. Limba și
comunicare.

Tehnici de documentare pentru realizarea investigațiilor, a proiectelor având 1 S2


ca obiect studii de caz sau dezbateri.
Originea si evolutia limbii romane
prezentare sintetica;
inceputuri si delimitari;
fondul autohton traco-dac;
romanizarea; latinitatea limbii romane; 3 S3
influenta slava asupra limbii romane;
inceputurile scrisului si tipariturile in limba romana;
limba romana literara;
1.1
I. FUNDAMENTE 1.2 STUDIU DE CAZ I
ALE CULTURII 1.4 Latinitate si dacism
ROMANE 2.1 premise; definirea problemei;
3.1 descrierea si analiza cazului;
identificarea solutiilor; 1 S4
3.4
Texte de lucru: fragmente din scrierile lui M. Eminescu, V. Alecsandri, Lucian
4.1
Blaga, M. Eliade etc
4.2
II. PERIOADA 1.2 STUDIU DE CAZ II: 2 S4
VECHE 1.4 Formarea constiintei istorice
2.1 premise; definirea problemei;
2.2 descrierea si analizarea cazului;
identificarea solutiilor;
Texte de lucru: fragmente din cronicile moldoveneşti sau /şi din cele munteneşti
(Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce)

Denotaţie şi conotaţie; sensurile cuvintelor în context


1 S5
3.1 Curente culturale/ literare in secolele XVII-XVIII
2.2 Umanismul
2.1 prezentare sintetica;
umanismul in cultura europeana; 2 S5
umanismul in cultura romana;
3.2 Iluminismul
3.4 iluminismul in cultura europeana;
iluminismul in cultura romana; 2 S6
4.1
Structuri discursive în textele literare şi nonliterare (narativ, descriptiv,
4.2 argumentativ, informativ) 2 S6+S7
4.1

Tehnici ale argumentării 1 S7

III. PERIOADA 1.2


MODERNA 1.4 Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea: 3 S7+S9 S8, ȘCOALA
A. Secolul al XIX- 2.1 Balta Albă de Vasile Alecsandri ALTFEL
lea - inceputul 2.2 repere socio-culturale;
secolului al XX-lea 3.1 discutarea fragmentelor din manual;

STUDIU DE CAZ III:


Rolul literaturii în perioada paşoptistă premise; definirea problemei;
descrierea si analizarea cazului; 2 S9+S10
identificarea solutiilor;
(fragmente din articole programatice şi de doctrină)
3.1
3.2 Dezbatere: România, între Orient şi Occident (selecţii din texte literare, eseuri,
3.4 studii, articole jurnalistice; de ex. texte de Anton Pann, Ion Barbu pentru ilustrarea
4.1 temei balcanismului; polemici interbelice pe tema situării culturii şi civilizaţiei 1 S10
româneşti între Orient şi Occident; studii de istorie culturală; luări de poziţie în
contemporaneitate etc.)

Descoperirea literaturii populare: Monastirea Argeșului (balada populară) /vs./


4.2 Meşterul Manole (dramă) de Lucian Blaga 3 S10+S11
4.1 balada: subiect, personaje;
drama: subiect, personaje;
insusirea conceptelor operationale de : mit, basm, arhetip
2.1
2.3 Expresivitatea unor structuri morfologice şi sintactice 1 S11

STUDIU DE CAZ IV:


2.1 Criticismul junimist 2 S12
2.3 premise; definirea problemei;
3.1 descrierea si analizarea cazului;
3.2 identificarea solutiilor;
1.2 (sugestii de texte: În contra direcţiei de astăzi în cultura română; Direcţia nouă în
1.4 poezia şi proza română etc. )
4.1
IV. PERIOADA 1. Romantismul: curent literar
MODERNĂ
(continuare) Alexandru Lăpuşneanul, de Costache Negruzzi 5 S12(1h),S13,
B. Curente construcţia subiectului şi a discursului narativ; S14 (1h)
culturale/literare construcţia personajelor;
în sec. al XIX-lea – modalitaţi de caracterizare.
începutul sec. al
XX-lea
Odă (în metru antic), de Mihai Eminescu
temă, motive poetice, compoziţie; 4 S14(2h)
S15(2h)

Figuri de stil şi procedee de expresivitate


3 S15, S16(2h)
Valori stilistice ale timpurilor și modurilor verbale
3 S16, S17(2h)

Recapitulare pentru lucrarea scrisa 3 S17,S18


Lucrare scrisa semestrială 1

SEMESTRUL AL II-LEA

IV. PERIOADA Luceafărul, de Mihai Eminescu


MODERNĂ izvoare de inspiraţie, temă, motive poetice; S10, S20,
(continuare) 2.1 tablouri;simetrie și opoziție; 10 S21, S22
B. Curente 2.3 particularităţi artistice. (1h)
culturale/literare
în sec. al XIX-lea
– începutul sec. al
XX-lea 3.3 2. Realismul: curent literar
3.4 pezentare generală( context istioric); trăsături; 6 S22,S23,
reprezentanţi; S24
Moara cu noroc, de Ioan Slavici / În vreme de război, de I. L. Caragiale
construcţia subiectului şi a discursului narativ;
construcţia personajelor;
modalitaţi de caracterizare;

3. Simbolismul: curent literar 1 S24


prezentare generală(context istoric); trăsături;
3.4 reprezentanţi;
2.3 Romanța …, de Ion Minulescu
4.1 temă, motive literare, imaginar poetic;
elemente de compoziţie, expresivitatea textului;

STUDIU DE CAZ V:
Simbolismul european 1 S24
premisa, definirea problemei;
descrierea şi analizarea cazului, identificarea soluţiilor;
concluzii;
IV. PERIOADA (grupaj ilustrativ de texte selectate din opera următorilor scriitori : Paul Verlaine,
MODERNĂ 3.3 Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud; arte poetice) Literatura şi pictura
(continuare) 2.3
B. Curente 4.2 4. Prelungiri ale romantismului şi clasicismului:
culturale/literare -contextul cultural în care literatura română stă sub semnul continuităţii (perioada 2 S25
în sec. al XIX-lea 1880-1910)
– începutul sec. al -sămănătorismul;
XX-lea -reprezentanţi

Moartea lui Fulger, de George Coşbuc


temă, motive literare, imaginar poetic;
elemente de compoziţie, expresivitatea textului.
V. PERIOADA 2.1 Romanul psihologic 10 S25. S26,
INTERBELICĂ 2.2 Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război / Patul lui Procust, de Camil S27, S28
Orientări tematice 2.3 Petrescu
în romanul elemente de modernitate;
interbelic construcţia subiectului;
costrucţia discursului narativ;
2.3 particularităţi de realizare a personajelor, tehnici de analiză psihologică;

1.4 Strategii specifice folosite în monolog şi dialog


2.1 1 S29
2.3 Adecvarea discursului oral la situaţii de comunicare diverse
1 S29

Romanul experienţei: Enigma Otiliei, de George Călinescu


problematica romanului; 8 S29, S30,
construcţia subiectului şi a discursului narativ; S31, S32(1h)
particularităţi de realizare a personajelor, tipologii umane;

STUDIU DE CAZ VII:


Modele epice în romanul interbelic; 2 S32
premisa, definirea problemei;
descrierea şi analizarea cazului,identificarea soluţiilor;
concluzii;
Recapitulare pentru lucrarea scrisă; 3 S33
Lucrare scrisă;
Discutarea lucrării scrise;

Recapitulare semestrială și anuală 3 S34


Colegiul Economic ION GHICA Bacău Avizare șef de catedră, Ana-Maria Paiu
Anul școlar 2018-2019
Clasa a XI-a A
Profesor dr. Ionela Andrei Avizare director, Ovidiu Relu Cojocaru
Nr. înregistrare 2864 / 21.09.2018

PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Com Unitatea Conţinuturi/Detalieri Activităţi de învăţare Metode şi Mijloace de Tipuri de


pete de procedee învăţământ evaluare
nţe învăţare didactice
speci
fice
Prezentarea programei, a Formarea grupelor de lucru şi investigaţia Manual
manualului şi a repartizarea studiilor de caz
bibliografiei chestionare orală

*Limbă *Noile norme lingvistice Activitate de identificare a modificărilor -exerciţiul DOOM ed. a
şi (ortografice, ortoepice şi ortografice, ortoepice, morfologice, II-a
comunic morfologice) conform semantice şi stilistice după DOOM 2005 Manual
are DOOM2

Tehnici de documentare Activități de lectură și explicare a


pt. realizarea tehnicilor de documentare Explicația Observarea curentă
investigaţiilor, a manualul
proiectelor având ca Explicarea tehnicilor de construire și Conversația
obiect studii de caz sau studiere a unei bibliografii. euristică
dezbateri: Menționarea regulilor citării din surse
-modalităţi de imdicare a clasice/on-line.
bibliografiei;
-normele citării.

1.1- I. *Originea şi evoluţia Accesarea paginii de internet -monolog materiale Observarea


1.2 FUNDA limbii române http://eushtiu.com/copacul-limbilor.... informativ şi documentare sistematică
1.4- MENTE pentru a înțelege sistemul universal al argumentativ asupra unei a elevilor
-prezentare sintetică;
2.1- ALE relațiilor lingvistice. epoci
-începuturi, delimitări;
3.1- CULTU Definirea limbii române. -ciorchinele Ion Coteanu,
-fondul autohton traco-
3.4- RII Explicarea evoluției acesteia pe straturi Structura şi
dac;
4.1- ROMÂN lingvistice. -conversaţia evoluţia limbii
-romanizarea; latinitatea
4.2- E Exerciţii de identificare a originii unor euristică române
limbii române;
cuvinte uzuale (dacă, latină, slavă) C. Noica,
-influenţa slavă asupra
Recunoașterea cuvintelor din Sentimentul
limbii române;
vocabularul fundamental, respectiv din românesc al
-împrumuturile în limba
fondul lexical principal. fiinţei
română;
Urmărirea pe axă temporală a evoluției
-scrisul/tipăriturile;
scrisului/textului tipărit în Țările
-limba română literară.
Române.

Activitate în grup: Ciorchinele: se


propune drept centru al ciorchinelui
sintagma Formarea limbii române

*STUDIU DE CAZ I Pregătirea studiului, Bibliografie Evaluarea distinctă a


Latinitate şi dacism Activitate de identificare a bibliografiei Prezentarea recomandată: activităţii de
şi a premiselor. expozitivă Vasile documentare şi
-premisă; definirea Prezentarea orală a rezultatelor cercetării Alecsandri: prezentarea
problemei şi a produselor realizate. -investigaţia “Cantecul dezbaterii.
-descrierea şi analiza Clarificarea unor idei –discutarea mai -dezbatere gintei latine”
cazului; multor aspecte ale problemei. -lucru pe grupe Lucian Blaga: Proiectul individual
identificarea soluţiilor -ascultare “Revolta şi colectiv
-aplicaţii; evaluare finală activă fondului nostru
-conversaţie nelatin” Grila de evaluare
-dezbatere Emil pentru crearea
-monolog Cioran:”Schim broşurii/prezentării
informativ şi barea la fata a
ppt.
argumentativ Romaniei”
-prezentarea Gheorghe
Fişe de autoevaluare
orală a Asachi:”Dochi
pentru prezentarea
rezultatului a si Traian” ppt
unor Mihai Eseu argumentativ
documentărI Eminescu:”Me
mento mori”
B.P.Hasdeu:”P
erit-au
romani?”
Vasile
Parvan:”Getica

1.2- II. *STUDIU DE CAZ II Pregătirea studiului, Bibliografie Evaluarea distinctă a
1.3- PERIOA Formarea conştiinţei Activitate de identificare a bibliografiei Prezentarea recomandată: activităţii de
1.4- DA istorice şi a premiselor. expozitivă Elvira Sorohan documentare şi
2.1- VECHE -premisă; definirea Prezentarea orală a rezultatelor cercetării Bibliografie prezentarea
2.2- problemei şi a produselor realizate. -investigaţia istorică şi dezbaterii.
3.1- Clarificarea unor idei –discutarea mai -dezbatere lingvistică Proiectul individual
3.2- -descrierea şi analiza multor aspecte ale problemei. -lucru pe grupe (G. Ureche, V. şi colectiv
3.4- cazului; identificarea -ascultare Alecsandri,
4.1- soluţiilor activă M.Eminescu, Grila de evaluare
4.2- -concluzii -conversaţie L.Blaga, S. pentru crearea
-dezbatere MehedinţiL. broşurii/prezentării
-aplicaţii; evaluare finală -monolog Boia)
Ppt
informativ şi
argumentativ manualul
-prezentarea Fişe de autoevaluare
orală a fişe cu pentru prezentarea
rezultatului fragmente din ppt
unor operele Eseu argumentativ
documentări cronicarilor

*Limbă şi comunicare Exerciții de identificare a sensurilor Activitatea


Denotaţie şi conotaţie; cuvintelor într-un text dat. explicaţia Fișe de lucru individuală
sensurile cuvintelor în Exerciții de recunoaștere a cuvintelor cu exerciţiul
context: sens conotativ, respectiv denotativ.
registre stilistice Construirea de mesaje în diferite registre
stilistice
*Curente Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a exerciţiul Bibliografie
culturale/literare în textului, analiza unor elemente ce pot lucrul pe grupe istorică şi
secolele XVII-XVIII conduce la înţelegerea textului, lingvistică
Umanismul şi anticipări); (G. Ureche, V.
Iluminismul Prezentarea de fişe de lucru, materiale Alecsandri, Analiza unor
-prezentare sintetică documentare asupra unei epoci, a unui M.Eminescu, fragmente de text la
*Umanismul în cultura curent literar, sinopsis privind dinamica L.Blaga, S. prima vedere
europeană fenomenului literar / cultural în diferite MehedinţiL.
*Umanismul în cultura epoci, surse de documentare (inclusiv Boia)
română internetul);
*Iluminismul în cultura Interpretări şi judecăţi de valoare manualul
europeană exprimate în critica şi în istoria literară
*Iluminismul în cultura fişe cu
română fragmente din
Exerciţii de evidenţiere a caracterului
operele
umanist şi a caracterului iluminist în
cronicarilor
textele din manual

*Limbă Structuri discursive în Identificarea particularităţilor stilistice exerciţiul Fișe de lucru Observarea
şi textele literare şi ale unor fragmente date lucrul pe grupe sistematică și curentă
comunic nonliterare (narativ, Activităţi de recunoaştere a
are descriptiv, argumentativ, particularităţilor discursive ale diferitelor
informativ) tipuri de texte

*Limbă Tehnici ale Identificarea tehnicilor argumentative exerciţiul fişe cu exemple Text argumentativ
şi argumentării folosite în diferite texte lucrul pe grupe de texte pornind de la text-
comunic Construirea de texte argumentative prin argumentative suport
are aplicarea de tehnici argumentative
fișe cu texte
lacunare
III. *STUDIU DE CAZ III: Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a -lucru pe Proiectul individual
PERIOA Rolul literaturii în textului, analiza unor elemente ce pot echipe manualul şi colectiv
DA perioada paşoptistă conduce la înţelegerea textului,
MODER anticipări); -dezbaterea fişe cu Observare curentă
NĂ -premisă; definirea Prezentarea de fişe de lucru, materiale fragmente din
-investigaţia
problemei documentare asupra unei epoci, a unui operele Grila de evaluare
A. curent literar, sinopsis privind dinamica pașoptiștilor pentru crearea
-ascultare
Secolul -descrierea şi analiza fenomenului literar / cultural în diferite broşurii/prezentării
activă
al XIX- cazului; epoci, surse de documentare (inclusiv Manualul
Ppt
lea – identificarea soluţiilor internetul);
-conversaţie
începutu Interpretări şi judecăţi de valoare Nicolae
l -concluzii exprimate în critica şi în istoria literară Manolescu, Fişe de autoevaluare
-dezbatere
secolului Activitate de identificare a rolului de Istoria critică a pentru prezentarea
al XX- îndrumător cultural – I. H.-Rădulescu literaturii ppt
-monolog
lea /Gh. Asachi române
informativ şi
Discutarea Introducţiei
argumentativ
Evidenţierea personalităţii lui
Kogălniceanu
-prezentarea
orală a
rezultatului
unor
documentări
Forme hibride ale Lectură critică; Manualul observarea curentă
civilizaţiei româneşti la Lectură creativă; V. Alecsandri,
mijlocul secolului al Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a Balta-Albă
XIX-lea textului, analiza unor elemente ce pot
*Text suport: Balta Albă conduce la înţelegerea textului,
de V. Alecsandri anticipări); chei de lectură (titlu, incipit,
-puncte de reper simbol central, personaje etc.);
-discutarea fragmentelor
din manual

*Dezbatere: România, -lucru pe


între Orient şi Occident Pregătirea dezbaterii (propunerea echipe Neagu Djuvara, Analiza unor
Dezbatere: România, bibliografiei, comunicarea moţiunii) Între Orient şi fragmente de text la
-dezbaterea
între Orient şi Occident Confruntarea Occident prima vedere
(selecţii din texte literare, -investigaţia
eseuri, studii, articole
jurnalistice; de ex. texte -ascultare
de Anton Pann, Ion Barbu activă
pentru ilustrarea temei
balcanismului; polemici -conversaţie
interbelice pe tema
situării culturii şi -dezbatere
civilizaţiei româneşti
între Orient şi Occident; -monolog
studii de istorie culturală; informativ şi
luări de poziţie în argumentativ
contemporaneitate etc.)
-prezentarea
orală a
rezultatului
unor
documentări

1.2- III. Descoperirea literaturii Manualul


1.3- PERIOA populare: Monastirea Analiza contextului şi a factorilor Observaresistematică
explicaţia
1.4- DA Argeșului (balada favorizanţi pentru descoperirea creaţiilor Balada a elevilor
2.1- MODER populară) /vs./ Meşterul populare ciorchinele populară
2.2- NĂ Manole (dramă) de Lectură critică; tehnica Meşterul Paralela
3.1- Lucian Blaga Lectură creativă; pălăriilor Manole Caracterizarea de
3.2- A. balada: subiect, Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a gânditoare personaje
3.4- Secolul personaje; textului, analiza unor elemente ce pot drama Meşterul Comentariul de text
4.1- al XIX- drama: subiect, conduce la înţelegerea textului, dezbaterea Manole de
4.2- lea – personaje; anticipări); chei de lectură (titlu, incipit, L.Blaga
începutu insusirea conceptelor simbol central, personaje etc.);
l operationale de : mit,
2.1- secolului basm, arhetip
2.3- al XX-
lea
* Limbă şi comunicare Exerciţii de identificare a semnificaţiilor exerciţiul fişe de lucru observarea curentă
Expresivitatea unor modurilor şi timpurilor verbale explicaţia
structuri morfologice şi
sintactice
1.2-
1.3- III. *STUDIU DE CAZ IV: Extragerea celor mai importante idei -lucru pe Proiect : studiu de
1.4- PERIOA Criticismul junimist critice şi estetice din articolele echipe- Manualul caz pornind de la un
4.1- DA maioresciene dezbaterea- citat maiorescian
4.2- MODER -premisă; definirea Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a investigaţia T. Maiorescu,
NĂ problemei textului, analiza unor elemente ce pot Critice
-ascultare
conduce la înţelegerea textului,
activă
-descrierea şi analiza anticipări);
-conversaţie
cazului; Prezentarea de fişe de lucru, materiale
-dezbatere
identificarea soluţiilor documentare asupra unei epoci, a unui
-monolog
curent literar, sinopsis privind dinamica
informativ şi
-concluzii fenomenului literar / cultural în diferite
argumentativ
epoci, surse de documentare (inclusiv
-prezentarea
internetul);
orală a
Interpretări şi judecăţi de valoare
rezultatului
exprimate în critica şi în istoria literară
unor
documentări

1.3- III. *Romantismul


1.4- PERIOA -context istoric Actualizarea cunoştinţelor despre
2.1- DA -trăsături romantism, pornind de la textele studiate Tehnica
2.3- MODER -reprezentanţi în clasa a X-a ciorchinele Manualul răspunsului
3.1- NĂ Texte suport: Exerciţii de explorare şi analiză a pregătit
3.2- B. 1.Alexandru textului: surse, narator, personaj, timp şi tehnica Textul suport
3.3- Curente Lăpuşneanul spaţiu, relaţia dintre realitate şi ficţiune pălăriilor
3.4- culturale de Costache Negruzzi Identificarea trăsăturilor gânditoare Studii / chestionarea orala
4.1 / literare clasice/romantice/realiste ale textului fragmente Referat individual
4.2 în -discutarea fragmentelor Cvintetul critice Eseul structurat
secolul al din manual
XIX-lea -reactualizarea unor Activitate Observare sistematică
– concepte operaţionale ştiu / vreau să a elevilor
începutu însuşite în anii anteriori: ştiu / am
l nuvelă romantică, învăţat
secolului personaj romantic, eseu
al XX- structurat Lectura critică
lea -însuşirea conceptului
operaţional: eseu liber Reflecţia
(nestructurat) personală

1.3- III. 2.Odă (în metru antic) de Exerciţii de analiză a textului Lectura critică Manualul Eseu structurat:
1.4- PERIOA Mihai Eminescu Discutarea motivelor mitologice M. Eminescu, semnificaţia titlului +
DA -prezentarea şi discutarea Activitate de identificare a trăsăturilor de Reflecţia Poesii artă poetică
2.1- MODER textului artă poetică personală
2.3- NĂ -însuşirea conceptelor I. Em. Petrescu,
3.1- B. operaţionale: odă, elegie, Eminescu,
3.2- Curente meditaţie, oximoron, modele
3.3- culturale comparaţie cosmologice şi
3.4- / literare viziune poetică
în Eseu nestructurat
1.3- secolul al 3. Luceafărul , Lectura poemului eminescian; stabilirea Lectura critică
1.4- XIX-lea temelor, surselor de inspiraţie Chestionar cu itemi
– de Mihai Eminescu Exerciţii de explorare a condiţiei omului Reflecţia Manualul semiobiectivi
2.1- începutu -identificarea elementelor de geniu în Luceafărul personală
2.3- l aparţinând ideologiei Analiza literară a textului Dumitru
3.1- secolului romantice; Popovici,
3.2- al XX- -analizarea apartenenţei Poezia lui
3.3- lea poemului la genuri şi Mihai
speciil literare Eminescu
-relaţia om de geniu-om
comun
* Limbă şi comunicare - exerciţii de identificare şi comentare a exerciţiul fişe de lucru observarea curentă
Figuri de stil şi procedee mijloacelor artistice explicaţia
de expresivitate
1.3-
1.4- *Realismul Actualizarea cunoştinţelor despre ciorchinele Manualul Chestionarea
-context istoric, social- realism, pornind de la textele studiate în orala
politic, evenimenţial clasa a X-a tehnica Textul suport Referat individual
2.1- -trăsături ale realismului Exerciţii de explorare şi analiză a pălăriilor Eseul
2.3- ca estetică literară textului: surse, instanţe narative, timp şi gânditoare Studii /
3.1- -reprezentanţi în literatura spaţiu. fragmente
3.2- română Identificarea elementelor ce ţin de Cvintetul critice
3.3- Texte suport: Moara cu estetica realistă
3.4- noroc, de Ioan Slavici Activitate
ştiu / vreau să
-discutarea fragmentelor ştiu / am
din manual învăţat
-reactualizarea unor
concepte operaţionale
însuşite în anii anteriori:
nuvelă psihologică,
tipologia personajelor

1.4- Extragerea celor mai importante idei -lucru pe Manualul Proiect : studiu de
2.1- *STUDIU DE CAZ V: critice şi estetice din textele indicate spre echipe caz pornind de la
2.3- Simbolismul european studiu fragmente de fragmente din opere
-dezbaterea
3.1- Prezentarea de fişe de lucru, materiale texte poetice ale simbolişti-
3.2- -premisă; definirea documentare asupra unei epoci, a unui -investigaţia lor francezi
3.3- problemei curent literar, sinopsis privind dinamica reproduceri ale
3.4- fenomenului literar / cultural în diferite -ascultare unor picturi
4.1- -descrierea şi analiza epoci, surse de documentare (inclusiv activă aparţinând
4.2- cazului; internetul); impresioniştilor
identificarea soluţiilor Interpretări şi judecăţi de valoare -conversaţie
exprimate în critica şi în istoria literară fond muzical
-concluzii Compararea viziunii despre lume, despre -dezbatere
condiţia umană, despre artă, reflectate în
literatură, în pictură, în muzică. -monolog
informativ şi
argumentativ
-prezentarea
orală a
rezultatului
unor
documentări

* Limbă şi comunicare Exerciţii de identificare a diferitelor exerciţiul fişe de lucru munca independentă
Registre stilistice registre stilistice explicaţia

*Simbolismul Actualizarea cunoştinţelor despre


-context istoric, social- simbolism, pornind de la textele studiate Observarea
politic, evenimenţial în clasa a X-a: definirea curentului; Alexandru sistematică a elevilor
-trăsături ale realismului identificarea trăsăturilor specifice, Lectura critică Macedonski :
1.4- ca estetică literară reprezentanți Excelsior Autoevaluarea
2.1- -reprezentanţi în literatura Reflecţia
2.3- română personală Manualul
3.1- Texte suport: Text-
3.2- suport : Romanță de Ion Conversaţia Fişe de lucru
3.3- Minulescu Temă, motive - exerciţii de explorare a textului: euristică
3.4- literare, imaginar poetic identificarea temelor, motivelor,
4.1 Elemente de compoziţie; elementelor de compoziţie
4.2 expresivitatea textului - comentarea unor secvenţe poetice
Condiţia omului superior - exerciţii de redactare
în lumea comună - exerciţii de reflecţie

1.4- *Prelungiri ale -discuţii despre contextul cultural Observarea


2.1- romantismului şi specific epocii Lectura critică poezii de sistematică a elevilor
2.3- clasicismului Reflecţia George Coşbuc
3.1- – prezentare generală - exerciţii de explorare a textului: personală Chestionarea orală
3.2- (context istoric, trăsături, identificarea temelor, motivelor, Conversaţia Fişe de lucru Autoevaluarea
3.3- reprezentanţi) elementelor de compoziţie euristică
3.4- Text-suport: Moartea lui - comentarea unor secvenţe poetice
4.1 Fulger de George - exerciţii de redactare
4.2 Coşbuc. Temă, motive - exerciţii de reflecţie
literare, imaginar poetic
Elemente de compoziţie;
expresivitatea textului
1.4- - discuţii despre contextul cultural Expunerea Manualul
2.1- *Perioada interbelică specific epocii Reflecţia Chestionarea orală
2.3- Orientări tematice în personală Camil Interevaluarea
3.1- romanul interbelic - exerciţii de identificare a influenţelor Activitate Petrescu :
3.2- Romanul psihologic. moderne, proustiene ştiu / vreau să Ultima noapte
3.3- Text-suport : Ultima - exerciţii de rezumare a textului ştiu / am de…
3.4- noapte de dragoste, - evidenţierea problematicii romanului învăţat Fişe de lucru
4.1 întâia noapte de război - exerciţii de identificare a
4.2 de Camil Petrescu. particularităţilor de construcţie a
Elemente de modernitate subiectului
Construcţia subiectului - exerciţii de identificare a
Construcţia discursului particularităţilor discursului
narativ - exerciţii de evidenţiere a instanţelor
Particularităţi de realizare narative
a personajelor. Tehnici de - identificarea şi ilustrarea trăsăturilor
analiză psihologică anumitor personaje
- exerciţii de încadrare a personajelor
într-o tipologie
- argumentarea orală a unui punct de
vedere cu privire la text
* Limbă şi comunicare - exerciţii de recunoaştere şi de exerciţiul fise de lucru observarea
Strategii didactice construire a strategiilor specifice conversatia pe grupe sistematica a elevilor
folosite în monolog şi în dialogului şi monologului ; jocul de rol
dialog. - exerciţii de adecvare a discursului oral
la contexte, situaţii diferite de
Adecvarea discursului comunicare
oral la situaţii de
comunicare diverse
1.4- Romanul experienţei. - discuţii despre contextul cultural Exerciţiul
2.1- Text-suport : Enigma specific epocii Conversaţia Fişe de lucru Observarea
2.3- Otiliei, de George - exerciţii de identificare a influenţelor euristică Manualul sistematică a elevilor
3.1- Călinescu. moderne, proustiene G. Călinescu,
3.2- Problematica romanului - exerciţii de rezumare a textului Enigma Otiliei
3.3- Construcţia subiectului şi - evidenţierea problematicii romanului
3.4- a discursului narativ - exerciţii de identificare a
4.1 Particularităţi de realizareparticularităţilor de construcţie a
4.2 a personajelor subiectului
- exerciţii de identificare a
particularităţilor discursului
- exerciţii de evidenţiere a instanţelor
narative
- identificarea şi ilustrarea trăsăturilor
anumitor personaje
- exerciţii de încadrare a personajelor
într-o tipologie
- argumentarea orală a unui punct de
vedere cu privire la text
1.4- *STUDIU DE CAZ V: - Lectură-înţelegere (înţelegerea globală -lucru pe Manualul observarea curentă
2.1- Modele epice în a textelor propuse spre studiu, analiza echipe
2.3- romanul interbelic unor elemente ce pot conduce la Nicolae proiectul
3.1- înţelegerea textelor, anticipări); Manolescu,
3.2- -premisă; definirea Prezentarea de fişe de lucru, materiale -dezbaterea Istoria critică a
3.3- problemei documentare asupra unei epoci, a unui literaturii
3.4 curent literar, sinopsis privind dinamica române.
4.1, -descrierea şi analiza fenomenului literar / cultural în diferite -investigaţia Arca lui Noe
4.2 cazului; epoci, surse de documentare (inclusiv
identificarea soluţiilor internetul); -ascultare G. Călinescu,
Interpretări şi judecăţi de valoare activă Istoria
-concluzii exprimate în critica şi în istoria literară literaturii
Discutarea ideilor exprimate de G. -conversaţie române de la
Ibrăileanu, E. Lovinescu, G. Călinescu, origini până în
N. Manolescu cu privire la tipologia -dezbatere prezent
romanului şi la trăsăturile specifice
romanului interbelic -monolog E. Lovinescu
informativ şi
argumentativ Carmen Muşat,
Romanul
-prezentarea românesc
orală a interbelic;
rezultatului
unor
documentări

Recapitulare anuală Analize de text analiza stilistică


Dezbateri pornind de la teme date chestionarea orală