Sunteți pe pagina 1din 11

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI


ŞI SPORTULUI
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

FACULTATEA DE MECANICĂ
URL: www.mec.tuiasi.ro * E-mail: decanat@mail.tuiasi.ro
Tel./fax. +40 232 232337 * str.prof. Dimitrie Mangeron, nr.43,
700050, Iaşi

Proiect la Metode și Tehnici Avansate de


Analiză și Proiectare Asistată

Ansamblu
Piston – Bielă – Arbore Cotit
Poza Piston
Desen Piston

Poza Piston
Poza Bolt

Desen Bolt
Poza Biela
Desen executie Biela

Poza Cuzinet
Desen Cuzinet

Poza Surub
Poza Arbore Cotit

Desen Arbore Cotit


Poza Ansamblu Piston-Biela-Arbore Cotit
Desen

Ansamblu Piston-Biela-Arbore Cotit