Sunteți pe pagina 1din 390
_ Dreptul Uniunii Europene - principii, actiuni, libertati - UJ CAPITOLUL I CONSIDERATIH INTRODUCTIVE Sectiunea Unificarea europeand’ Din_perspectiva. evolutiv- conceptual’, Uniunea Europeand este forma actualé a integrarii economice, care a inceput inca din anul 1952. Daca ar trebui sd facem trimitere la legitimarea preocuparilor roménilor gi ale Romaniei in materia aparitici si evolutici ideii de integrare european’ nu am putea face abstractie de prezenta marelui diplomat Nicolae Titulescu intr-un astfel de context, Pee care, in calitatea sa de presedinte al Societati Natiunilor, @ contribuit major la consolidarea tezei unificarii evropene”, dar si la indepartarea pericolului unui nou conflict mondial. Ast&zi, pare greu de crezut, este chiar uluitor, faptul ca, in urma cu peste 80 de ani’, din Roménia pornea un apel esperanto pentru realizarea Statelor Unite ale Europei, apel care, asa cum arati autorii lucra »Organizatii europene si curoatlantice”®, ..prin clarviziunea lui depaseste frontierele imaginatici”. De ce? Pentru ci fiecare dintre cele 10 puncte ale apelului, in zilele noastre, a dobandit ori, in cel mai rau caz, tinde sé dobandeascd un veritabil caracter real: »Europeni! 1. Cu toatai opozifia § si contra tuturor, aveti needa in Uniunea Europeana’. 2. Cu ocazia alegerilor nationale, nu votati decAt pentru un partid care militeazé in favoarea crearii unei zone economice unificate®. 3a Difuzati pe lang’ parlamentele nationale europene ideea instituirii unui Parlament comun’, Aces constituirea unei armate europene comunc’’ si introducerea unei monede unice’ Be Cereti un statut autonom pentru state, regiuni si orase in cadrul Statelor Unite ale Europe’ 3 Prezenta sectiune este realizatt pe baza articolului Dimensiunea istoricd a Uniunii Europene, autor Augustin Rnerea artical nnblicat in Revista Phoenix. Revisti de insolvent, editet de Uniunea Nafionalé a Practicienilor in 14 Augustin Fuerea * Dreptul Uniunii Europene 6. S&se studieze intr-un spirit european". 7. Respectati celelalte nationalitati'*. 8. Luptati pentru a elibera economia de povara birocratiei. 9. Luptati pentru legi si institutii care permit dezyoltarea social’, 10. Cine se bate pentru Uniunea European’ favorizeaz pacea mondiala'®. In acclasi spirit poate fi invocat si romanul ,,Omul de maine”, adus in discutie, in mod inspirat, de catre aceiasi autori in paginile aceleasi lucriri, roman apirut la Editura Cugetarea, in anul 1942 sub condeiul editorului si scriitorului Petre Georgescu-Delattas!’, tn demersul stu, autorul vorbeste despre ,,organizarea Europei intr-un mare stat federal, cu o singura conducere politica si economic. Natiunile igi vor pistra si mai departe specificul lor etnic, cat vor mai vrea si vor mai putea si si-] pistreze, dar pentru intelegerea dintre ele vor folosi o singur& limba (international) care se va invata obligatoriu in toate statele federale. Barierele economice dintre state vor dispare, marfurile putand circula in voie de la 0 margine la alta a Europei. Va fi o singura moneda europeana”'®. Aceste mesaje nu au avut ecoul asteptat in Europa, astfel incat, ined o dati, continentul a fost confruntat cu un razboi care a avut consecinte dintre cele mai grave pentru statele europene. La sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, economia Europei era distrust aproape in intregime. Pe fondul unei pici relative, politicienii vremii incearci s& preintémpine reizbucnirea razboiului. Astfel, in anul 1945, reprezentantii a cincizeci de state au semnat, la San Francisco, »Carta Natiunilor Unite”, Un an mai tarziu (1946), la 19 septembrie, Winston Churchill, in, deja, celebrul discurs finut in aula Universitatii din Zurich, vorbea despre necesitatea existentei unor asa numite ,,State Unite ale Europei re in martie 1947, Belgia, Franfa, Luxembourg, Olanda si Marea Britanie semneazii, la Bruxelles, Tratatul Uniunii Europei Occidentale (UEO). Primavara anului 1947 a fost marcati de Planul american Marshall, creat in scopul reconstruirii economiei europene, prin ajutorul acordat tuturor farilor din regiune. Conflictul intre Est si Vest, la 5 ani dupa incheierea picii pe continentul nostru, se menfinea. Una dintre preocupitile decidentilor europeni, a fost reconcilierea dintre Franta si Germania. Acest lucru era posibil prin transformarea productiei de rizboi intr-o produetie de pace, evitandu-se, in mod real, 0 a treia conflagratie mondial, Totodatti, se urmarea inlatu- rarea dezastrelor provocate de cele doua rizboaie mondiale si, in egala masurii, realizarea bundstarii popoarelor statelor europene implicate, si nu numai. Acesta este contextul care a facut posibild aparitia Comunititilor Europene.

S-ar putea să vă placă și