Sunteți pe pagina 1din 1

TUDOR PAMFILE

iar dirnineau cereau


din nou incilg'iminte
tiar.rr.ffi gi flori. A1fi13u
il;;
_
iffi,:#,#.n;:T,# r,*1"re *i;;il,;,
gi-i zise: a_flonror
criiesere de cand
at6ta chertuiali
se

Floare i"norri;,-",
; ffi:l*
',,i,'#,'',x#g',',ffi *:*f *,3:T;;;h*'#,,;.,:,ffi ,llixLH:f
Cum veni,
#
::ll* ilq;i:n'H:iliXffi1il::l':'rerse
seseri inci lurn
si puse pe masi minunchere
* de
l; *", j',:'.",1T,;l".ii qili.'i *,'iX,rn,
u,*i:iu:'* nuni gi. rrr., :1
;?ff : -
r uat n o rir
e u,
9i mi poa**
sipate-iniar#' r&,rl * o.
-i:j:il #:f*T
i"J*ffj,|,":i;ffij;,,1;::,:;r-u ffi., i,, a. acoro ffi
pestecAmp.
e.urmirea pas cu o ,u^,e,^,nu
Mergand .t. ur", t

cum nimen, ,rlluu,


J"#,; ;:":::1
maimultrr pas.
t*i:iiynseri Ia pid *,"ua3,uumi
fl oricici. inda unde Niculcea,
'arrr# ir'r'.#illffi il:ji,' ti ir.*r' r;a urea si
_ Oare nu_i Eipe, ci fetere
pe ufina noastril
Dar celelal,. lntYu strigi una.
ra marJ.;#;loud o
^tuard
cu vorba
uir',i.r.r',rr,rr.
em,;#fr r#fi:ril=*u*t=*+*k*,.kr"x*.#,y,;#
.. ; r*J"?i ;',ri #,,' ;#im[*r]* T**#*ffT ff;
un de mese incircate
cu fer de fer de
:*i;:iltJi:;r*"'cea
celei mari,];;;;;::'sedeau 'ir r* *;;#.,
feEi-rrumos:f
care
mancsruri
si
ra un
llffil,, LliXff ffillijll} I :*'..i. il.il rirei t e frusemn
moase
ar retei
d
", ^:1i:: p,ini ce ar"
j]lstenu
^

rimase muti gi
..rilj;;. i:,Tl'$tejiEi florilet" gindi rvt.ur..l
utar un semn gi toatilurgi;;;#", u., se
rece.
La intors, fliciu
#,*:::.r::mici,stafr
*i{:?:',xl'##:"{J,11,:J'fi umoasisinoricica
,,ii...u*;,::;Iffi.r[i"JX?H##.,:,##].'i.,noricere,da.;;.

28