Sunteți pe pagina 1din 19

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI

S TR Ă I N E
Str. Edgar Quinet, nr. 7, tel. 021-314.35.08, 021-314.89.65

Prima medie/ultima medie (anii 2005-2008):


Domeniul de licenţă A 2008 2007 2006 2005
Engleză 9,38/5,02 9,92/8,03 9,39/7,35 9,73/8,88
Franceză 9,34/5,14 9,61/7,16 9,57/6,79 9,37/8,60
Germană 9,32/5,44 9,58/8,26 9,57/8,23 9,28/7,70
Rusă 9,97/6,46 9,74/9,32 9,83/9,04 9,82/7,83
Italiană 9,07/5,78 9,23/6,29 8,16/6,35 9,23/5,95
Spaniolă 9,38/5,11 9,30/5,78 8,56/6,86 9,77/5,97
Portugheză 10,00/9,60 9,92/9,77 8,61/5,78 9,02/6,31
Filologie clasică 9,87/7,48 9,56/8,84 9,80/8,89 9,88/8,32
Japoneză 9,56/7,17 9,84/8,60 9,74/8,24 9,61/8,52
Chineză 8,85/5,19 8,80/6,79 9,43/7,29 9,03/6,65
Arabă 9,38/6,19 9,55/7,92 9,23/6,76 9,67/8,34
Sârbă 9,70/7,38 9,66/7,52
Slovacă 9,74/8,85
Ucraineană 9,42/7,12
Maghiară 9,38/5,02 9,42/8,13 9,42/6,46 9,69/7,92
Turcă 8,84/5,50 9,72/8,77
Bulgară 9,89/7,59 9,14/6,35
Cehă 9,85/8,79 9,85/9,43
Croată 9,86/7,62 9,71/8,85
Polonă 9,69/9,30 9,81/9,20
Neogreacă 9,90/9,68 9,93/8,85
Rromani 8,40/6,40 9,38/7,52 9,40/7,01 9,24/6,31
Neerlandeză 9,56/5,49 9,91/9,52
LMA – Engleză/Franceză 10,00/9,77 9,96/9,81 9,98/9,91 9,97/9,34
9,81/7,23
LMA – Engleză/Italiană 9,99/9,49 9,96/9,81 9,85/9,85 9,92/8,56
9,62/7,22
LMA – Engleză/Spaniolă 9,98/9,57 9,96/9,81 9,95/9,63
LMA – Engleză/Germană 10,00/9,62 9,96/9,81 9,98/9,86 9,98/8,62
9,85/7,24
Studii americane 9,28/5,09 9,59/7,76 9,88/9,88 9,94/9,22
9,81/8,25
Traducători 9,37/5,01 9,68/5,01 8,81/6,46 9,27/7,50
Studii Iudaice 10,00/7,72
Prima medie/ultima medie (anii 2001-2004):
Domeniul de licenţă A 2004 2003 2002 2001
Engleză 9,34/8,10 9,45/7,72 9,23/7,58 9,48/6,93
Franceză 9,60/7,97 9,53/7,95 9,67/7,77 9,45/6,51
Germană 9,42/7,81 10/6,96 9,06/7,34 9,42/6,87
Rusă 10/9,60 9,72/9,24 10/9,48 8,97/5,75
Italiană 9,55/7,39 9,18/6,93 9,40/6,91 9,28/5,96
Spaniolă 9,52/7,19 9,03/6,60 8,72/6,50 8,89/5,45
Portugheză 9,03/6,84 9,23/7,61 9,22/7,16 8,87/5,32
Filologie clasică 10/9,69 10/9,35 10/9,34 9,80/5,00
Japoneză 9,53/8,23 9,36/8,14 9,47/7,67 8,36/7,16
Chineză 9,33/6,48 9,07/6,55 9,45/6,55 8,30/6,98
Arabă 9,07/7,55 8,81/7,59 8,85/7,17 9,14/5,35
Sârbă 9,86/9,33 9,77/9,38
Slovacă 9,95/9,66 10/9,41
Ucraineană 9,80/9,24 9,64/9,26
Maghiară 10/9,26 9,76/8,86 9,76/9,29
Turcă 9,98/9,08 9,85/9,57
Bulgară 9,36/8,79
Cehă 9,73/9,37
Croată 9,68/9,03
Polonă 9,76/9,10
Neogreacă
Rromani
Neerlandeză
LMA – Engleză/Franceză 9,97/9,55 9,82/9,14
LMA – Engleză/Italiană 9,92/9,61 9,89/9,24
LMA – Engleză/Spaniolă 10/9,06 10/9,30
LMA – Engleză/Germană 9,91/9,53
Studii americane 9,56/8,84
Traducători 9,08/7,30
Concurenţa în anii anteriori (candidaţi/loc) în anii 2002-2008:
A 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Engleză 5,18 6,55 4,34 4,34 5,96 4,5 3,38
Franceză 2,78 6,55 3,12 3,12 4,16 5,09 3,58
Germană 2,25 2,39 2,65 2,65 2,40 1,91 2,06
Rusă 8,30 9,00 3,55 3,55 5,80 4,10 7,53
Italiană 3,10 1,70 2,07 1,71 3,13 2,52 2,25
Spaniolă 3,15 2,00 1,61 1,61 3,87 2,52 2,15
Portugheză 40 63,40 2,07 2,07 2,60 2,87 2,53
Filologie clasică 3,00 4,50 2,33 2,33 3,07 3,10 5,90
Neerlandeză 2,50
Japoneză 8,00 8,31 4,93 4,93 3,93 3,80 2,73
Chineză 1,93 5,67 1,60 1,60 2,20 1,73 2,00
Neogreacă 14,15 8,27
Rromani 1,07 1,80 2,27 2,27
LMA Engleză-Franceză 6,28 3,52 3,78 3,78 3,15/5 4,12 4,98
LMA Engleză-Italiană 6,28 1,70 5,10 5,10
LMA Engleză-Spaniolă 6,28 2,00 6,73 6,73
LMA Engleză-Germană 6,28 2,93 6,03 6,03
LMA Engleză-Rusă 6,28 1,07 0,83 0,83
Arabă 3,53 5,13 4,07 4,07 3,87 3,85 2,86
Bulgară 2,96 2,87 3,73
Polonă 7,53 2,87 4,53
Sârbă 2,96 7,13
Slovacă 7,66
Cehă 7,53 2,87 4,73
Croată 2,96 2,87 4,00
Turcă 11,93
Ucraineană 6,13
Maghiară 1,87 2,63 1,40 1,40 2,47 3,07 5,53
Studii americane 4,19 6,55 11,40 11,40 7,70
Traducători 4,19 6,55 4,85 4,85 3,43
Studii iudaice 7,40

NOTĂ: Pentru limbile: rusă, sârbă, croată, slovacă, ucraineană, maghiară, turcă – ca specializare A şi
pentru secţiile Filologie clasică şi Limbi moderne aplicate, admiterea s-a făcut în baza selecţiei de dosare.
Domeniul de licenţă „Limbi şi literaturi“

Proba scrisă la Limba Română (subiect tip A)


Se dă textul:
„Ce rost ar avea să mă plâng că nu mai sunt tânăr? N-aş face decât să îngreunez o situaţie şi aşa dificilă. Să
dau sfaturi, n-am chef. Şi nici n-are nimeni nevoie de ele. Iar despre experienţa mea ce-aş putea spune? Poate,
doar că viaţa a avut un sens câtă vreme n-am ţinut să-i dau unul [...]. Din păcate, n-am ţinut niciodată un jurnal.
Am încercat de mai multe ori, dar n-am reuşit [...]. Unele amănunte, pe care avem prostul obicei să nu le uităm, ar
fi o necuviinţă să le scoatem la lumină din adâncul mizeriilor noastre.”
(Octavian Paler, Autoportret într-o oglindă spartă, Bucureşti, Albatros, 2004)

I. 1. Extrageţi din text propoziţiile subordonate şi indicaţi funcţia lor sintactică. (5 puncte)
2. Analizaţi morfologic şi sintactic următoarele cuvinte din text: să-i dau, noastre. Explicaţi de ce s-a folosit
cratima în gruparea să-i. (2 puncte)
3. Precizaţi căror părţi de vorbire le aparţin cuvintele prostul şi adâncul, din textul dat. Explicaţi care este
rolul articolului hotărât, în aceste două situaţii. (1 punct)
4. Explicaţi de ce s-a folosit virgula în următoarele structuri din textul dat: (1 punct)
(a) Să dau sfaturi, n-am chef.
(b) Poate, doar că viaţa a avut un sens.

II. 1. Extrageţi din text un cuvânt derivat şi unul compus: descrieţi structura lor internă şi explicaţi modul de
formare. (2 puncte)
2. Indicaţi 3 sensuri ale verbului a ţine (diferite de cele din text). Ilustraţi fiecare sens printr-un exemplu. (3
puncte)
3. Indicaţi 2 antonime ale cuvântului prost, folosit cu alte sensuri decât cel din textul dat. (1 punct).
4. Corectaţi greşelile din exemplele următoare: (3 puncte)
(a) Eu, dacă e să iau altfel de carton, de-ăla care spuneţi dumneavoastră, ăla e mult mai scump.
(b) textul unei legi recent aprobată în Parlament.

Barem de corectare
I. Se acordă 10 puncte: 9 puncte + 1 punct din oficiu.
1. 5 puncte: 0,5 x 10 propoziţii. La fiecare propoziţie, se acordă 0,25 pentru segmentare, 0,25 pentru
indicarea funcţiei sintactice.
2. 2 puncte: 0,5 x 3 pentru analiză; 0,5 pentru explicarea ortografiei.
3. 1 punct: câte 0,5 pentru fiecare cuvânt.
4. 1 punct: câte 0,5 pentru fiecare structură.

II. Se acordă 10 puncte: 9 puncte + 1 punct din oficiu.


1. 2 puncte: câte 1 punct pentru fiecare cuvânt.
2. 3 puncte: 0,5 x 3 pentru indicarea sensurilor; 0,50 x 3 pentru exemplele construite corect.
3. 1 punct: câte 0,5 pentru fiecare antonim.
4. 3 puncte: câte 1 punct pentru fiecare greşeală corectată.

Proba scrisă la Limba Engleză (subiect tip A)


I.A.
1. Put each verb in brackets into an appropriate tense:
A: How long you (know) your new assistant? B: I (know) him for two years.
A: What he (do) before he (come) here? B: I think he (be) in prison, but I never (ask).
2. Turn the following sentences into the passive:
a) Parents don't tell children enough bedtime stories.
b) Why are you cutting down that tree?
3. Find the mistake in each of the following sentences and correct it:
a) Nobody can tell whether it's going to be enough money left for a new pair of shoes.
b) I cannot help not looking at him.
4. Rewrite each sentence so that it contains a suitable modal verb and the meaning remains the same:
a) It would have been better if you had thought about it first!
b) I really don't think Bill stole that money, he's not that kind of person.
I.B. Translate into English:
Când în sfârşit s-a terminat spectacolul, actorul a dispărut în mulţime. Nu a aplaudat nimeni, aşa cum s-ar fi
cuvenit la sfârşitul unui număr, oricât de nereuşit, ci au început să vorbească cu toţii, ca şi cum ar fi comentat o
conferinţă extrem de importantă pentru ei. Şi imediat mi-a trecut prin minte că totul nu este decât un spectacol
pus la cale pentru mine, dar al cărui sens tocmai mie îmi scapă. În orice caz, şi curiozitatea şi dorinţa de
cunoaştere începeau să mă părăsească pe măsură ce îmi creştea oboseala. Faptul că nimeni nu părea impresionat
de acea prezenţă îmi dădea şi mie o stare de indiferenţă pe care nu mi-aş fi bănuit-o. Eram şi cuprins de un fel de
remuşcare, de un fel de iritaţie de care, evident, nu puteam să scap până nu scăpăm de întreaga întâmplare.
II. A. Translate into Romanian:
My own table is on the village square side of the room and I have thus spent much of the past hour
watching the rain falling on the square, and upon the Ford and one or two other vehicles stationed outside. The
rain has now steadied, but it is still sufficiently hard to discourage me from going out and wandering around the
village. Of course, the possibility has occurred to me that I might set off now to meet Miss Kenton; but then in
my letter I informed her I would be calling at three o'clock and I do not think it wise to surprise her by arriving
any earlier. It would seem quite likely then, if the rain does not cease very shortly, that I will remain here drinking
tea until the proper time comes for me to set off. I have made sure that the address where Miss Kenton is
presently residing is fifteen minutes’ walk away, which implies I have at least another forty minutes to wait.
II.B. Read the text below and answer each question in no more than 6 lines:
- From a report in The Times, dated Oct. 23, 1793, on the execution of Marie Antoinette
Thus then had the unfortunate Queen of France been brought to the guillotine and terminated a miserable
existence. The descendant of the Caesars, condemned by sanguinary judges, had perished under the hands of a
hangman. The assassination of Louis XVI had prepared us for that of his unfortunate Consort; and the horrible
calumnies circulated by the Jacobins had long since weakened our hopes for her preservation. The shameful
treatment which she experienced in the prison, when she was confined in a nasty, humid room, appeared to us as
only the forerunner of her execution. But how can we wonder at any actions committed by a horde of evildoers,
who surpass in wickedness everything which the history of tyrants has taught us, or that the most fanciful
imagination could picture to itself!
1. How was the former queen treated by the revolutionary authorities? 2. What is the position of the
English newspaper as concerns the events in France during the Revolution?

Barem de corectare
Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9, deci un punct se acordă din oficiu.
Subiectul I
Subiectul se compune din două subpuncte I.A şi I.B, fiecare notate cu 10 puncte, dintre care unul din oficiu.
Între aceste subpuncte se face medie.
I.A. se notează după cum urmează:
1: 0,50 x 6 = 3 puncte; 2: 1 x 2 = 2 puncte; 3: 1 x 2 = 2 puncte; 4: 1 x 2 = 2 puncte
La totalul de nouă puncte se adaugă un punct din oficiu.
I.B. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea
vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,25 puncte folosirea greşită sau formarea
greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a
timpurilor, folosirea greşită a infinitivului, gerundului sau participiului. Se depunctează cu 0,10 puncte formele
greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se
consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 şi 1
punct soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.
Subiectul II
Subiectul se compune din două subpuncte II. A şi II. B, fiecare notate cu 10 puncte, dintre care unul din
oficiu. Între aceste subpuncte se face medie.
II.A. Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului
textului în limba engleză. Se depunctează cu 0,25 puncte abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală
a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română,
găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,50 până la 1 punct
soluţiile ingenioase de traducere.
II.B. Se acordă câte 4,5 puncte pentru fiecare subpunct (1, respectiv 2), apoi se adaugă un punct din oficiu.
Se vor deduce 0,10 puncte pentru fiecare rând care depăşeşte limita de rânduri indicate în cerinţă. Se apreciază:
exprimarea corectă, coerentă şi concizia răspunsului, claritatea şi consecvenţa, încadrarea în limitele cerinţei,
precum şi capacitatea candidatului de a structura argumentaţia. Se acordă un bonus de 0,50 până la 1 punct
pentru idei originale şi exprimare nuanţată.

Proba scrisă la Limba Franceză (subiect tip A)


I. a. Dans les phrases suivantes, utilisez le pluriel à la place du singulier partout où c’est possible:
Cet historien a écrit une bonne biographie.
Dans cette grammaire, elle trouva une bonne explication de la conjugaison du verbe.
I. b. Reliez les phrases suivantes par un pronom relatif:
Quelles sont ces fleurs? Je ne sais pas le nom de ces fleurs.
Il y a sous la crypte une voie souterraine. On n’a pas encore exploré cette voie.
I. c. Mettez les verbes en italique à la voix passive:
Je ferai tout mon possible pour qu’on retienne votre proposition.
Les soldats envahirent le territoire ennemi.
I. d. Traduisez en français:
– George nu te-a înţeles niciodată. Lui i-a fost de ajuns să ştie că există cineva care-l ascultă şi care se teme
de el, o persoană pe care, la nevoie, să se poată bizui şi care să nu-i pună întrebări decât atunci când avea el chef
să răspundă. Iar tu ai fost suficient de naivă încât să crezi toate minciunile lui. Mă întrebi dacă n-ar trebui să-l
asculţi şi acum, deşi este limpede că ar fi o greşeală.
II. a. Dans les phrases ci-dessous, remplacez les séquences en italique par des pronoms possessifs:
Maintenant que nous avons rencontré vos amis, il faut que vous rencontriez nos amis.
Ma sœur est déjà là; tes sœurs se font attendre.
Tu as écrit à tes parents? Moi aussi, j’ai écrit à mes parents.
II. b. Complétez les phrases suivantes par des conjonctions ou des locutions conjonctives:
Cet homme réprouve l’anarchie, …… il soutienne l’autorité, mais parce qu’il hait le désordre.
……. exiguë que soit cette pièce, elle me plaît.
……. la cour d’assises aquitterait l’accusé, il serait libéré sur l’instant.
II. c. Lisez attentivement le texte suivant:
«Nombreux sont ceux pour qui l’art n’est qu’un jeu, supérieur, certes, mais un jeu, un amusement;
nombreux sont ceux qui ne le révèrent que par conformisme et avec un secret mépris pour son «inutilité».
Certains ne sont pas loin de le considérer comme un luxe.
Pourtant l’art est une fonction essentielle de l’homme, indispensable à l’individu comme aux sociétés et qui
s’est imposé à eux comme un besoin dès les origines préhistoriques. L’art et l’homme sont indissociables. Par
d’art sans homme, mais peut-être également pas d’homme sans art. Par lui, l’homme s’exprime plus
complètement, donc se comprend et se réalise mieux. Par lui, le monde devient plus intelligible et accessible, plus
familier. [...] L’être isolé ou la civilisation qui n’accèdent pas à l’art, sont menacés d’une secrète asphyxie
spirituelle, d’un trouble moral.» (R. Huyghe, Sens et destin de l’art)
1. Résumez en une phrase, en utilisant vos propres mots, la thèse soutenue par l’auteur.
2. Êtes-vous d’accord avec la thèse de l’auteur? Donnez à cette question une réponse argumentée (12 à 15
lignes).
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. TIMPUL DE LUCRU ESTE DE DOUĂ ORE.

Barem de corectare
Fiecare subiect (I şi II) se notează cu 9 puncte, la care se adaugă punctul din oficiu.
Subiectul I se notează astfel:
I. a. 1 p.
I. b. 1 p.
I. c. 1 p.
I. d. 6 p.
II. a. 1,5 p.
II. b. 1,5 p.
II. c. 6 p.
La traducerea în limba franceză, greşelile vor fi depunctate astfel:
0,02 – 0,05 p. greşelile de grafie, în funcţie de gravitate;
0,10 p. greşelile de lexic;
0,15 p. greşelile de morfosintaxă (flexiunea verbului, elementele de relaţie, regimul prepoziţional al
verbului, acordul);
0,25 – 0,40 p. folosirea greşită a negaţiilor, interogaţia directă şi indirectă, folosirea greşită a modurilor; SI
condiţional, concordanţa timpurilor;
0,50 – 1 p. contrasensurile, în funcţie de gravitate.
La proba de redactare se acordă:
1,5 p. pentru identificarea şi rezumarea tezei;
2 p. pentru folosirea adecvată a argumentelor;
2 p. pentru calitatea exprimării în limba franceză;
0,5 p. pentru respectarea dimensiunilor indicate;
- greşelile grave de ortografie, lexic şi/sau gramatică se sancţionează ca acelea de la proba de traducere în
limba franceză.
Proba scrisă la Limba Germană (subiect tip A – timp de lucru: 2 ore)
I. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen:
1 Traumjobs sind ganz selten
„Ich habe insgesamt fünfzig Bewerbungen geschrieben, um einen Ausbildungsplatz als Bürokauffrau zu
bekommen”, erzählt Nicole C. (19). Kaufmännische Berufe sind für viele
5 Jugendliche die Traumberufe. Auf dem Land aber fehlen Lehrstellen im Handel, bei Banken und
Versicherungen. Deshalb war Nicole auch sehr froh, als sie eine Zusage von einer Firma aus der nächsten
Großstadt erhielt. Jeden Morgen stand sie um vier Uhr auf und fuhr mit dem Zug zur Arbeit in die Stadt.
„Abends war ich zu müde, um noch etwas mit meinen Freunden zu unternehmen”, berichtet Nicole. Das
Arbeitsklima in der städtischen Firma war schlecht. Als
10 Lehrling vom Land fühlte sie sich nicht akzeptiert. Ihre Kollegen empfand sie als arrogant. „Sie waren
stets nach der neuesten Mode gekleidet. Das hat mich nicht interessiert.” Nach zwei Jahren hielt sie es im Betrieb
nicht mehr aus. Sie nahm ihren Mut zusammen und brach ihre Lehre ab. [...] Juma 1/1997
I.1. Warum muss Nicole so viele Bewerbungen schreiben? 2 Punkte
I.2. Nicole bricht nach zwei Jahren ihre Lehre ab. Finden Sie zwei Pro- und zwei Contra-Argumente für
ihre Entscheidung. Schreiben Sie nicht mehr als 5-7 Zeilen! 2 Punkte
I.3. Verwandeln Sie die direkte in indirekte Rede: 2 Punkte
„Abends war ich zu müde, um noch etwas mit meinen Freunden zu unternehmen”.
I.4. Warum bricht Nicole ihre Lehre ab? [Antworten Sie mit einem Kausalsatz] 2 Punkte
I.5. Ersetzen Sie das Wort „ abbrechen” durch ein in den Kontext passendes Wort.
Schreiben Sie dann den letzten Satz (Zeile 12) neu um. 1 Punkt
II. 1. Übersetzen Sie den folgenden Text ins Rumänische: 4 Punkte
Zürich, 12.11.2006
Liebe Sylvie,
wie geht es dir? Ich habe seit deinem Praktikum bei uns in Zürich nichts mehr von dir gehört und hoffe,
dass alles in Ordnung ist. Was macht dein Studium? Sicher bist du jetzt schon mit der Vorbereitung deiner
Abschlussprüfungen beschäftigt und hast deshalb wenig Freizeit. Du Arme! Hier in der Firma ist alles wie
immer. Zum Glück haben wir jetzt nicht mehr so viel Arbeit wie in den Sommermonaten. Peter und Kathrin
haben auch schon nach dir gefragt und lassen dich herzlich grüßen.
Leider beginnt es schon kalt zu werden. Heute hat es sogar ein bisschen geschneit. Ich würde mich sehr
freuen, bald von dir zu hören. Schreibe doch mal!
Viele Grüße,
Maria
(Dinsel, S./Reimam, M. (2004): Fit fürs Zertifikat Deutsch. Tipps und Übungen. Ismaning: Hueber)
II. 2. Sie haben die Postkarte aus II. 1. von einer Freundin aus der Schweiz bekommen. Antworten Sie Ihrer
Freundin und schreiben Sie einen Brief zu folgenden Punkten:
• Was Sie mit ihr in Ihrer Stadt alles unternehmen wollen.
• Erkundigen Sie sich nach ihren Wünschen.
• Einladung in Ihre Stadt.
• Zu welcher Jahreszeit es in Ihrem Land am schönsten zu reisen ist und warum.
Bringen Sie die Punkte in eine logische Reihenfolge und schreiben Sie einen passenden Einleitungs- und
Schlusssatz, (ca. 150 Wörter- 1,5 Seiten)! 5 Punkte

Barem de corectare
I. Înţelegerea unui text (scris) şi răspunsul la întrebări:
Se acordă 9 puncte, alocate după cum urmează: câte 2 puncte pentru răspunsurile corecte la întrebările I. 1.-
I. 4. şi respectiv 1 punct pentru răspunsul corect la întrebarea I.5., şi 1 punct din oficiu.
I. 1. aus 2 Gründen:
1) Kaufmännische Berufe sind bei Jugendlichen sehr nachgefragt. (Zeilen 4-5) o.Ä. 1 punct
2) Auf dem Land fehlen solche Lehrstellen. (Zeile 5) o.Ä. 1 punct
I. 2. z.B. ihre Erkenntnis, dass der Ausbildungsplatz in der Stadt nicht die ideale Lösung für sie ist (Zeilen 9-
11) - 2 Pro-Argumente:
1) Arbeitsklima ist schlecht. o.Ä. 0,5 puncte
2) Sie wird nicht akzeptiert, sie kommuniziert nicht richtig mit ihren Kollegen. o.Ä. 0,5 puncte
z.B. 2 Contra-Argumente:
1) Es kann sein, dass sie einen neuen Ausbildungsplatz nicht mehr
(so schnell wieder) findet. o.Ä. 0,5 puncte
2) Ein anderes Risiko wäre, dieselben Arbeitsverhältnisse wieder zu finden. o.Ä. 0,5 puncte
I. 3. Nicole berichtet, dass sie abends zu müde gewesen sei, um noch etwas mit ihren Freunden
zu unternehmen. 2 puncte
3. Person 0,5 puncte
richtige Form des Konjunktiv I 1 punct
richtige Wortstellung/Syntax (mit oder ohne,,dass”-Satz) 0,5 puncte
I. 4. Nicole bricht ihre Lehre ab, weil sie das Arbeitsklima nicht ertragen kann. o.Ä. 2 puncte
angemessener Inhalt 0,5 puncte
die richtige Konjunktion: weil, da, denn 0,5 puncte
die richtige Verbposition 1 punct
I. 5. z.B. beenden, aufgeben, unterbrechen, o.Ä. 0,5 puncte
richtig umschriebener Satz 0,5 puncte
II. Se acordă 9 puncte şi 1 punct din oficiu.
II. 1. Traducere:
Se apreciază cu punctaj maxim (4 puncte) redarea fidelă a sensului textului, forma lingvistică îngrijită şi
corectă. Nu se ţine cont de variantele indicate de candidat în paranteze.
Se depunctează:
- 0,25 puncte: devierea gravă de sens;
- 0,10 puncte: orice eroare lexicală sau gramaticală;
- 0,10 puncte: orice omisiune sau element adăugat;
- 0,05 puncte: orice eroare de ortografie sau punctuaţie.
II.2. Redactare:
Se acordă un punctaj maxim de 5 puncte. Aceste 5 puncte se apreciază după 3 criterii: conţinut
corespunzător, organizare comunicaţională, corectitudine lingvistică. Conform baremului din tabelul de mai jos,
toate cele 3 criterii împreună acumulează 15 puncte. Punctajul maxim pentru redactare se obţine din împărţirea
punctelor total acumulate la cele 3 criterii menţionate la 3.
De exemplu:
punctaj pt. conţinut corespunzător: 5 puncte
punctaj pt. organizare comunicaţională: 1 punct
punctaj pt. corectitudine lingvistică 3 puncte
punctaj total 3 criterii: 5+1+3 = 9 puncte
punctaj total redactare: 9:3 = 3 puncte
Observaţie: Punctajele permise pentru cele 3 criterii sunt doar cele prevăzute în tabel!
De exemplu: pentru criteriul organizare comunicaţională punctele posibile sunt: 5, 3 sau respectiv 1 punct.
Asta înseamnă că de exemplu nu se pot aloca: 2, 4, sau 3,5 puncte etc.

Conţinut corespunzător
• toate cele 4 puncte au fost tratate corespunzător d.p.d.v. al conţinutului şi al volumului 5
• 3 puncte au fost tratate sumar, concis, dar corespunzător d.p.d.v. al conţinutului 3
• 2 puncte au fost tratate corespunzător d.p.d.v. al conţinutului 1
• un singur punct a fost tratat corespunzător d.p.d.v. al conţinutului şi al volumului 0
Structură comunicaţională: aspecte precum: strategii ale discursului, lexic şi sintaxă, adaptare
contextuală (aici scrisoare neoficială/familiară), strategii compensatorii
• structură comunicaţională deplin corespunzătoare 5
• structură comunicaţională acceptabilă 3
• structură comunicaţională parţial acceptabilă 1
• structură comunicaţională inacceptabilă 0
Corectitudine lingvistică: morfologie, sintaxă, ortografie, punctuaţie
• nicio greşeală sau greşeli izolate 5
• greşeli care nu afectează înţelegerea textului 3
• greşeli care afectează vizibil înţelegerea textului 1
• multe greşeli care afectează textul, astfel încât acesta devine neinteligibil 0
Proba scrisă la Limba Italiană
SUBIECTUL I
Leggete con attenzione il testo e rispondete alle seguenti domande (con frasi complete e argomentando):
A quei tempi, al giornale si lavorava dalla mattina alla sera: le notizie arrivavano ogni minuto e dovevano
essere selezionate, ordinate e trascritte per l'indomani. C'era una dattilografa ma in genere gli articoli li
scrivevamo ciascuno di noi a macchina. A volte li rivedeva il caporedattore ma a volte, se si arrivava alla sera,
partivano direttamente in tipografia. Così che le notizie più calde erano sempre quelle con più sbagli. A volte i
nostri errori di grafia potevano provocare anche gravi distorsioni di contenuto cosi che il giorno dopo in
redazione iniziava il baccano.
1. Che mestiere fa, secondo te, il narratore di questo brano?
2. Quale problema tecnico produceva i più frequenti errori?
3. Secondo te, c'è una differenza tecnica - nell'attività presentata nel testo - fra la situazione di allora e quella
di adesso?
4. A che periodo storico potrebbe riferirsi il testo?
SUBIECTUL II (9 puncte)
II. a. Sostituite nelle frasi seguenti le forme verbali sottolineate con un altro tempo dell'indicativo, dove il
senso lo permette:
Ieri faceva troppo caldo, così che non siamo usciti di casa. Sei sicuro che lei non viene alla nostra festa di
domani perchè il suo nuovo-vestito non è pronto? Constato che nessuno di voi mi da retta. Vorrebbe venire con
noi ma non può perchè è malato.
II. b. Volgete il plurale nel singolare e viceversa dovunque sia possibile:
Amavano passeggiare sulla spiaggia deserta sempre soli.
Le città si scorgevano appena da quella incredibile altezza.
I giochi perferiti dei bambini erano stati guardati sempre male dai loro genitori.
Gli ultimi film italiani raccontavano storie di mafia.
II. c. Completate le frasi seguenti, badando ad un significato logico e ad una loro forma corretta:
Se fossi venuto con noi……
Domenica potremo riposare, benché ……
Dove vai con questo caldo? Meglio ………
Mi ha detto che il prossimo giorno …….
Ci chiediamo perché voi non ……..
Per la cena di stasera ho comprato tutto: pane, ……….

Barem de corectare
SUBIECTUL I (9 puncte)
- răspunsurile care dovedesc neînţelegerea parţială sau totală a textului se depunctează cu 2-3 puncte (per
ansamblu);
- răspunsurile care dovedesc înţelegerea textului dar sunt nelogice, neargumentate sau incoerente se
depunctează fiecare cu 0,5 - 1 puncte;
- fiecare eroare în grafierea italiană se penalizează cu 0,1 puncte;
- fiecare eroare/omisiune/confuzie la nivel lexical şi semantic se penalizează cu 0,2 puncte;
- fiecare greşeală de morfologie se penalizează cu 0,3 puncte;
- fiecare greşeală de sintaxă se penalizează cu 0,4 puncte.
SUBIECTUL II (9 puncte)
II.a. 2 puncte
- fiecare formă corectă valorează 0,40 puncte.

II.b. 3 puncte
- fiecare formă corectă valorează 0,50 puncte.
II.c. 4 puncte
- fiecare răspuns corect (ca sens şi formă) valorează 0,50 puncte;
- fiecare eroare în grafierea italiană se penalizează cu 0,1 puncte;
- fiecare eroare/omisiune/confuzie la nivel lexical şi semantic se penalizează cu 0,2 puncte;
- fiecare greşeală de morfologie se penalizează cu 0,3 puncte;
- fiecare greşeală de sintaxă se penalizează cu 0,4 puncte.
Proba scrisă la Limba Latină (subiect tip A – timp de rezolvare – 2 ore)
I. Traduceţi textul următor:
Tum Rebilus, legatus Caesaris, quem Curio secum ex Sicilia duxerat, quod magnum usum habere in re
militari sciebat, dixit: „Curio, perterritum esse hostem vides. Quid dubitas uti temporis opportunitate?” Ergo
Curio tubā signum proelii dedit.

II 1. Cicero, homo políticus et optimus orator.


II 2. Dintre cele trei variante latineşti a, b, c, ale următorului fragment românesc, alegeţi-o pe cea corectă şi
marcaţi-o cu x.
„Îmi pare aidoma unui zeu cel care, şezând în faţa ta, te priveşte şi te ascultă râzând dulce. Mie, priveliştea
aceasta îmi răpeşte glasul şi îmi acoperă ochii cu o îngemănată noapte”. Catul crede că răgazul îi este dăunător.
a „Mihi par esse deo videtur ille qui, sedens adversus, te spectat et audit dulce ridentem. Hic aspectus mihi
vocem rapit et oculos gemina nocte tegit”. Catullus credit sibi otium molestum esse.
b „Mihi par esse deo videtur ille qui sedet adversus et te spectat et audit dulce ridentem. Hic aspectus mihi
vocem rapiebat et oculos gemina nocte tegebat”. Catullus credit sibi otium molestum esse.
c „Mihi par esse deo videbitur ille qui, sedens adversus, te spectabit et audiet dulce ridentem. Hic aspectus
mihi vocem rapit et oculos gemina nocte tegit”. Catullus credit sibi otia molesta esse.
N.B. Candidaţii au dreptul să folosească Dicţionarul Latin-Român.

Barem de corectare
Se acordă o notă între 1 şi 10 pentru fiecare dintre cele două subiecte (I şi II). La fiecare dintre cele două
notări se acordă câte 1 punct din oficiu.
Cum subiectul II conţine două componente, II. 1 şi II. 2, nota parţială II se va calcula astfel: 1 punct din
oficiu, 4 puncte pentru rezolvarea componentei II. 1 (întrebarea de literatură) şi 5 puncte pentru rezolvarea
componentei II. 2 (varianta corectă).
Nota finală rezultă din media celor două note parţiale: I şi II.
Din valorile maxime se vor scădea câte 0,10 - 0,50 puncte pentru greşelile de morfologie, sintaxă sau lexic,
în funcţie de gravitatea lor (de pildă, gravă este neidentificarea unei participiale absolute sau a unei infinitivale.
Ezitările în interpretarea corectă a unei sintagme gerunziale sau gerundivale vor putea beneficia de o anumită
indulgenţă). Neînţelegerea textului se taxează cu 2-3 puncte, în funcţie de întinderea şi profunzimea erorii.
O teză care impresionează prin corectitudine, prin demonstrarea obiceiului traducerii, a siguranţei
gramaticale, precum şi prin aptitudini de sintetizare şi de prezentare clară a răspunsurilor va putea beneficia de 1
punct în plus, adăugat mediei finale.
Se vor sancţiona drastic greşelile de limba română.

Proba scrisă la Limba Spaniolă (subiect tip A)


I.1. Leer atentamente el fragmento siguiente y resolver las tareas relacionadas con él (en los puntos a y b
sólo una de las respuestas es válida):
Observé, cuando era embajador en España cerca del rey don Fernando de Aragón, príncipe prudente y
religioso, que, cuando meditaba en empresa nueva o algún negocio importante, lejos de anunciarlo primero para
justificarlo en seguida, se arreglaba hábilmente de modo que se dijera por las gentes: "El rey debería hacer tal
cosa por estas y aquellas razones", y entonces publicaba su resolución, diciendo que quería hacer lo que todo el
mundo consideraba necesario, y parece increíble el favor con que se acogían sus proyectos. Una de las mayores
fortunas es tener ocasión de mostrar que la idea del bien público ha determinado acciones en que uno está
empeñado por interés particular. Esto es lo que daba tanto lustre a las empresas del rey. Hechas siempre con la
mira de su propia grandeza o de su seguridad, parecía que tenían por objeto la defensa de la Iglesia o la
propagación de la fe cristiana.
a) Del texto se deduce que antes de publicar sus decisiones, el rey:
1. Las exponía públicamente.
2. Las analizaba con la Reina.
3. Hacía llegar a sus súbditos las razones de su decisión.
b) Al analizar el sintagma „parece increíble el favor con que se acogían sus proyectos” se deduce que:
1. Los proyectos eran increíblemente buenos.
2. Costaba trabajo creer que los recursos utilizados dieran resultados tan espectaculares.
3. El autor del texto no creía que se pudieran utilizar tales maniobras propagandísticas.
c) Encuentren equivalencias para las palabras subrayadas de modo que el significado del contexto no venga
modificado.
d) Realice una redacción de 25 renglones como máximo sobre el tema: El estado ideal.
I. 2. Tradúzcase al español:
Sunt vise ce parcă le-am trăit cîndva şi undeva, precum sunt lucruri vieţuite despre care ne întrebăm dacă n-
au fost vis. La asta mă gîndeam deunăzi când, căutând printre hârtiile mele ca să văd ce mai putea fi ars, am dat
peste o scrisoare care mi-a deşteptat amintirea unei întâmplări ciudate, aşa de ciudată că de n-ar fi decât şapte ani
de când s-a petrecut, m-aş simţi cuprins de îndoială, aş crede că am visat-o numai sau că am citit-o ori auzit-o
demult. Fusesem grav bolnav în Bucureşti şi mă întorsesem acasă, la Berlin, iar doctorul îmi recomandase ca în
viitor să mă feresc de orice zguduiri sufleteşti. Bietul doctor! Am ridicat din umeri şi i-am spus să fie pe pace.
(Matei Caragiale, Remember, text adaptat)
II. 1. Tradúzcase al rumano: Tiene la cara de pordiosero; mendiga con la mirada. Sus ojos, de color de
avellana, inquietos, medrosos, siguen los movimientos de aquel de quien esperan algo como los ojos del mono
sabio a quien arrojan golosinas, y que, devorando unas, espera y codicia otras. No repugna aquel rostro, aunque
revela miseria moral, escaso aseo, ninguna pulcritud, porque expresa todo esto, y más, de un modo clásico, con
rasgos y dibujo del más puro realismo artístico: es nuestro Zalamero, que así se llama, un pobre de Velázquez.
Zalamero ha sido diputado en una porción de legislaturas, conoce a Madrid al dedillo, por dentro y por fuera;
entra en toda clase de círculos, por altos que sean; se hace la ropa con un sastre de nota, y, con todo, anda por las
calles como por una calleja de su aldea, remota y pobre. (Leopoldo Alas «Clarín», Un candidato, texto adaptado)
II. 2. a. Poner los verbos que van entre paréntesis en la forma conveniente:
l. Si está ahí, (decirle Ud.) que entre.
2. Se enfadó conmigo no porque le (insultar) sino por mero capricho.
3. Me gustaría tener un jardín en que (florecer) tulipanes multicolores.
b. Formular equivalencias sintácticas para las frases en cursiva:
1. Como no viene, no podemos entregarle el dinero.
2. Como no venga, no le entregaremos el dinero.
3. Mañana, al llegar Ud. a su oficina, le entregaremos el dinero.

Barem de corectare
Pentru fiecare dintre subiectele notate cu cifre romane se acordă câte un punct din oficiu, la care se
adaugă nouă puncte pentru îndeplinirea corectă a cerinţelor, cu următoarea repartizare a punctajului pe
sarcinile de lucru:
Subiectul I va fi notat după cum urmează:
I. 1
a. (înţelegerea corectă a respectivei secvenţe de text) - 0,5 p.
b. (identificarea corectă a enunţului care rezumă înţelesul secvenţei respective) - 0.5 p.
c. (indicarea corectă a echivalenţelor) - 1 p.
d. (realizarea unei redactări coerente şi argumentate) - 2,5 p.
I. 2. - 4,5 p. Pentru găsirea unor soluţii originale se poate acorda un punct.
Subiectul II va fi notat după cum urmează:
II. 1. -3p.
II. 2. - 6 p. distribuite astfel:
a. - 3 p.
b. - 3p.
În toată lucrarea, greşelile de limbă se vor depuncta astfel:
- 0,10 p.: semne diacritice greşite sau omise, greşeli de ortografie;
- 0,25 p.: distorsiuni lexicale şi frazeologice, contextualizare improprie;
- 0,30 p.: greşeli de morfosintaxă (forme verbale şi nominale, conectori, acord);
- 0,50 p.: folosirea greşită a verbelor ser şi estar, selecţia greşită a modurilor şi timpurilor verbale în
subordonată;
- 0,50 p. - 1 p.: calcuri, lacune, distorsiuni semantice grave la nivelul frazei.

Proba scrisă la Limba Japoneză (subiect tip A)


Subiectul I
a) Traduceţi următorul text în limba română:

b) Completaţi cu particulele potrivite (cu excepţia particulei

c) Puneţi verbele sau adjectivele din paranteză la forma potrivită:

d) Scrieţi antonimele următoarelor cuvinte utilizând un lexic diferit (cuvintele scrise numai în hiragana se
vor puncta doar pe jumătate):

Subiectul al II-lea:
a) Traduceţi în limba japoneză:
1. Nu ştiu dacă mâncarea este gustoasă sau nu.
2. M-am întors acasă în jurul orei şase.
3. Cam cât timp petreci zilnic studiind limba japoneză?
4. Am primit un dicţionar bun de la profesorul meu de limbă japoneză.
5. Deşi eu i-am spus că ar fi mai bine să nu îl cumpere, ea a cumpărat acel dicţionar.
b) Scrieţi în kanji cuvintele de mai jos:

c) Scrieţi în hiragana citirile cuvintelor de mai jos:

d) Scrieţi o compunere de aproximativ 8-10 rânduri cu titlul:

Barem de corectare
SUBIECTUL I: 10 p. (1 p. din oficiu + 9 p.)
a) 5,4 p., (se acordă diferenţiat, 1,50 p. pentru prima propoziţie din text tradusă corect din punct de vedere
lexical şi gramatical, 0,60 p. pentru a doua propoziţie din text tradusă corect din punct de vedere lexical şi
gramatical, 0,4 p. pentru a treia propoziţie din text tradusă corect din punct de vedere lexical şi gramatical, 1,30 p.
pentru a patra propoziţie din text tradusă corect din punct de vedere lexical şi gramatical, şi câte 0,8 p. pentru
ultimele două propoziţii din text traduse corect din punct de vedere lexical şi gramatical).
Exemplificare:

b) 1,2 p. (fiecare particulă potrivită se notează cu 0,30 p.)


c) 1,2 p. (fiecare formă verbală sau adjectivală corectă se notează cu 0,30 p.)
d) 1,2 p. (fiecare termen scris corect în kanji se notează cu 0,24 p.; termenii potriviţi scrişi însă complet în
hiragana, se notează pe jumătate, cu numai 0,12 p. pentru fiecare).
SUBIECTUL al II-lea: 10 p. (1 p. din oficiu + 9 p.)
a) 3 p. (fiecare propoziţie tradusă corect se notează cu 0,60 p.)
b) 2 p. (fiecare cuvânt scris corect în kanji se notează cu 0,40 p.)
c) 1 p. (fiecare cuvânt scris corect în hiragana se notează cu 0,20 p.)
d) 3 p. (se acordă 2 p. pentru exprimare corectă din punct de vedere gramatical şi lexical, 0,75 p. pentru
utilizarea corectă şi variată a ideogramelor kanji, 0,25 p. pentru originalitate şi stil).

Proba scrisă la Limba Chineză (subiect tip A)


I. a) Traduceţi în limba chineză:
1. Colegul meu a adus de la poştă o scrisoare. Era trimisă din China.
2. Dicţionarul cumpărat de mine de la acea librărie este cu 32,05 yuani mai scump decât cel cumpărat de
tine din Beijing.
3. Când a intrat în cameră, el a văzut că pe pereţi erau agăţate câteva tablouri chinezeşti.
4. Masa încă nu a fost mutată la etaj. Noi îl aşteptăm pe fratele meu ca să vină şi să ne ajute.
5. Eu l-am căutat astăzi de două ori, dar de fiecare dată era foarte ocupat. Mă gândesc ca mâine să mă duc
din nou la el acasă.
b) Traduceţi în limba română:

II. a) Alcătuiţi 4 propoziţii în care să folosiţi câte un verb + element complementar de rezultat:

b) Realizaţi o compoziţie cu titlul:

Barem de corectare
Punctare:
I. Se acordă un punct din oficiu.
a) Se acordă câte 1 punct pentru fiecare frază tradusă corect în limba chineză. (Total 5 puncte)
b) Se acordă 4 puncte pentru traducerea corectă din punct de vedere gramatical şi formularea îngrijită în
limba română. (Total 10 puncte)
II. Se acordă un punct din oficiu.
a) Se acordă câte 1 punct pentru fiecare din cele 4 propoziţii construite corect. (Total 4 puncte)
b) Se acordă 5 puncte pentru compoziţia realizată pe tema dată. (Total 10 puncte)
Depunctare:
Se penalizează cu:
- 0,05 puncte pentru o greşeală de scriere (caracter scris greşit sau lipsă);
- 0,15 puncte pentru o greşeală de lexic (cuvânt greşit sau lipsă);
- 0,25 - 0,50 puncte pentru o greşeală de gramatică (în funcţie de gravitate).
Proba scrisă la Limba Arabă (subiect tip A)
I. Vocalizaţi complet textul de mai jos şi traduceţi-l în limba română:

II. Traduceţi în limba arabă, cu vocalizare completă, propoziţiile de mai jos:


1) Am început să învăţ limba arabă acum doi ani.
2) Locuitorii Bagdadului iubesc foarte mult fluviul Tigru.
3) Profesorul i-a cerut lui Ali să citească acea carte.
4) Universitatea va publica o carte despre teatrul arab din secolul XX.
5) I-am văzut pe cei trei studenţi care s-au întors aseară din Irak.
6) Astăzi vrem să vizionăm un film documentar despre Marea Roşie.
7) Prietena mea mi-a cumpărat unsprezece cărţi de la Damasc.
8) Filmul pe care l-am văzut săptămâna trecută era foarte vechi.
9) Dacă reuşesc la examen, plec în excursie la munte.

Barem de corectare
Acordarea punctajului:
Subiectele I şi II (se acordă 10 puncte: 4,50 puncte pentru traducerea corectă a textului, 4,50 puncte pentru
vocalizarea corectă a acestuia + 1 punct din oficiu.)

a) Vocalizarea incorectă a unei consoane finale a cuvântului se penalizează cu 0,10 puncte.


b) Vocalizarea incorectă a unei consoane în interiorul cuvântului se penalizează cu 0,05 puncte.
c) Se penalizează netraducerea integrală a textului, scăzându-se din numărul de puncte procentul
corespunzător părţii netraduse, cu o aproximaţie de ± 5%.
d) Se penalizează cu 0,10 puncte folosirea unui cuvânt greşit care modifică sensul frazei.
e) Se penalizează cu 0,10 puncte cuvântul netradus, în locul căruia s-a lăsat spaţiu gol.
Observaţie generală: Penalizarea altor eventuale tipuri de greşeli este lăsată la latitudinea profesorului care
face corectarea, dar nu cu mai mult de 0,2 puncte pentru o greşeală.

Proba scrisă la Limba Turcă (subiect tip A)


1. Traduceţi următoarele propoziţii din limba turcă în limba română:
a. Ayasofya Istanbul’da Topkapı Sarayı bahçesiyle Sultan Ahmet Meydanı arasında Bizans zamanında
kilise iken Fatih Mehmet tarafından camiye çevrilen tarihi bir binadır.
b. Sirkin ölüme mahkum edilen Bozo adlı fili vaktiyle bütím çocuklarm sevgisini kazanmış uslu bir
hayvandı.
c. Zeynep Onbaşı, çatık kaşlı, esmer yüzlü, kırçıl saçlı, kocası seferberlikten dönmemiş bir dul Anadolu
kadımydı.
d. Ne zaman eski Ramazanları düşünsem, gözlerimin önüne aktar dükkânlarının camekânalarında dizi dizi
asılmış Karagöz tasvirleri gelir.
e. Oscar ödüllerinin dağıtım töreni geç saatlere kaldığı için pek çok okurumuzca izlenememiş olabilir.
f. Arka sıranın en ucunda, beyaz denecek kadar küçük sarı saçlı, duru beyaz tenli, melek gibi güzel bir kız
çocuğu, inci gibi beyaz dişleriyle bana gülüyordu.
g. Büyük Fransız bilgini Pastör kuduz aşısını bulmuş, hayvanlarda deneyip başarı sağlamıştı.
h. Nuri annesinden aldığı mektubu okuyunca az kaldı ağlayacaktı, çok heyecanlandı.
i. Kulüp doktoru Burhan Uslu, Rotariu’nun adalesinin attığı ve bu nedenle Gaziantepsor maçında
oynamasının çok zor olduğunu söyledi.
2. Traduceţi următoarele propoziţii din limba română în limba turcă:
a. Gazi Mustafa Kemal Atatürk este întemeietorul Republicii Turcia.
b. Deşi (eu) merg destul de des la Istanbul, nu pot să spun că am vizitat toate muzeele de acolo.
c. Strâmtoarea Bosfor, care este unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, seamănă cu un fluviu larg şi
adânc.
d. Limba permite comunicarea gândurilor şi asigură colaborarea între oameni.
e. Deşi azi-noapte a plouat foarte mult, acum s-a înseninat şi a ieşit soarele, aşa încât putem ieşi la plimbare.
f. Profesorul a spus că fratele meu a răspuns foarte bine la examen şi că va lua notă mare.
g. Datorită faptului că Reşat este încă tânăr, nu are prea multă experienţă de viaţă.
h. În oraşul Toledo s-a păstrat multă vreme un climat de toleranţă şi înţelegere reciprocă.
i. Din cauză că nu i-am restituit la timp această carte, nu a vrut să-mi mai împrumute altele.

Barem de corectare
1. Rezolvarea integrală a fiecăruia dintre subiecte se apreciază cu câte 10 puncte.
2. Pentru fiecare dintre subiecte se acordă câte 1 punct din oficiu.
3. Barem de corectură pentru traducerea din limba turcă în limba română
Se depunctează cu precădere următoarele greşeli:
- Erori de traducere denotând ignorarea regulilor gramaticale – 0,5 puncte
- Traducerea eronată a unor cuvinte – 0,25 puncte
- Omiterea unor construcţii, cuvinte sau expresii – 0,25 puncte
- Dezacordurile gramaticale, greşelile de ortografie grave, variantele – 0,25 puncte
- Greşelile minore, care nu afectează ansamblul traducerii – 0,15 puncte
- Greşelile de punctuaţie sau de ortografie minore – 0,1 puncte
4. Barem de corectură pentru traducerea din limba română în limba turcă
Se depunctează cu precădere următoarele erori:
- Erorile de armonie vocalică – 0,2 puncte
- Erorile de conjugare a verbului – 0,5 puncte
- Erorile de concordanţă a timpurilor verbale – 0,4 puncte
- Erorile de utilizare a postpoziţiilor cazuale – 0,3 puncte
- Confuziile între cele trei tipuri de îmbinări atributive – 0,3 puncte
- Greşelile de topică – 0,25 puncte
- Folosirea inadecvată a pluralului sau a singularului – 0,25 puncte
- Confuzia tipologică a propoziţiilor circumstanţiale – 0,25 puncte
- Omiterea unor construcţii, cuvinte sau termeni – 0,25 puncte
- Greşelile minore de ortografie şi punctuaţie – 0,1 puncte

Proba scrisă la Limba Engleză (subiect tip B)


I.A.
1. Put each verb in brackets into an appropriate tense:
When I came in they (sit) round the fire. Mr Jones (do) a crossword puzzle, Mrs Jones (knit), the others
(read). Mrs Jones (smile) at me and (say), „Come and sit down.”
2. Turn the following sentences into the passive:
a) I forgive you, Bill.
b) Can you repair the remote control?
3. Find the mistake in each of the following sentences and correct it:
a) They’ve just wrote a new letter to the president of the company.
b) What other informations do you need?
4. Rewrite each sentence so that it contains a suitable modal verb and the meaning remains the same:
a) I forbid you to smoke in this room.
b) It is possible he will solve the secret very soon.

I.B. Translate into English


Dacă aş fi reuşit să explic ce se întâmplase cu adevărat, nu m-ar fi crezut nimeni. Aşa că am vrut să mă ridic
şi să mă mut în alt vagon, dar tocmai atunci trenul a oprit într-o staţie, un nou val de călători a inundat toate
spaţiile rămase libere şi a trebuit să mă aşez la loc şi să ascult, fără a mai încerca să intervin, povestea vieţii şi
morţii lui Virgil Ostahie. Era ca o dezlegare a unei enigme pe care nu fusesem în stare s-o rezolv la timpul său şi
care mi se oferea pe ultima pagină a revistei. Mai rămânea, desigur, şi bănuiala că această ultimă scenă nu era nici
ea decât un ultim episod al serialului desfăşurat în onoarea mea. Un ultim episod în care mi se explica, în caz că
nu pricepusem încă, tot ce se petrecuse.

II.A. Translate into Romanian


That was the only time we mentioned Lord Darlington during our meeting. Predominantly, we concerned
ourselves with very happy memories and those two hours we spent together in the restaurant were, I would say,
extremely pleasant ones. I seem to remember various other guests coming in while we were talking, sitting down
for a few moments and leaving again, but they did not distract us in any way at all. Indeed, one could hardly
believe two whole hours had elapsed when Miss Kenton looked up at the clock on the wall and said she would
have to be returning home. On establishing that she would have to walk in the rain to a bus stop a little way out of
the village, I insisted on running her there in the Ford, and so we stepped outside together.

II.B. Read the text below and answer each question in no more than 6 lines:
On the evening of October 30th 1938, American film director and radio producer Orson Welles was
preparing to broadcast the latest in a series of weekly literary adaptations. The Halloween production of
H.G.Wells’ novel The War of the Worlds should have been no different to any that had gone before, but before
the hour was up, Welles would find himself at the centre of a perfect storm of controversy. His innovative
retelling of a tale of the Martians’ invasion had triggered one of the first great mass panics of the modem media
age. The action of the novel was transplanted to contemporary America, but much more significantly, Welles
told the story as a series of news items (the impact of a meteor, the Martians’ advance toward New York City)
that intruded without warning into the radio programme. This dramatic format was to prove devastatingly
effective, and it added significantly to the depth of the listeners’ panic. Many people were ready to believe that
what they heard from a trusted source was the whole truth and nothing but the truth.
1. What was special about that dramatisation directed by Orson Welles, which had such an extraordinary
impact? 2. What does that event tell us about the relation between truth and media productions?

Barem de corectare
Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9, deci un punct se acordă din oficiu.
Subiectul I
Subiectul se compune din două subpuncte I. A. şi I. B., fiecare notate cu 10 puncte, dintre care unul din
oficiu. Între aceste subpuncte se face medie.
I. A. se notează după cum urmează:
1: 0,50 x 6 = 3 puncte; 2:1 x 2 = 2 puncte; 3: 1 x 2 = 2 puncte; 4: 1 x 2 = 2 puncte
La totalul de nouă puncte se adaugă un punct din oficiu.
I. B. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea
vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,25 puncte folosirea greşită sau formarea
greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a
timpurilor, folosirea greşită a infinitivului, gerundului sau participiului. Se depunctează cu 0,10 puncte formele
greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se
consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 şi 1
punct soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.
Subiectul II
Subiectul se compune din două subpuncte II. A şi II. B, fiecare notate cu 10 puncte, dintre care unul din
oficiu. Între aceste subpuncte se face medie.
II. A. Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului
textului în limba engleză. Se depunctează cu 0,25 puncte abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală
a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română,
găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,50 până la 1 punct
soluţiile ingenioase de traducere.
II. B. Se acordă câte 4,5 puncte pentru fiecare subpunct (1, respectiv 2), apoi se adaugă un punct din oficiu
Se vor deduce 0,10 puncte pentru fiecare rând care depăşeşte limita de rânduri indicate în cerinţă. Se apreciază:
exprimarea corectă, coerentă şi concizia răspunsului, claritatea şi consecvenţa. Încadrarea în limitele cerinţei,
precum şi capacitatea candidatului de a structura argumentaţia. Se acordă un bonus de 0,50 până la 1 punct
pentru idei originale şi exprimare nuanţată.

Proba scrisă la Limba Germană (subiect de tip B)


I. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen:
Ein neues Hobby
1. Neulich wollte ich von einer Telefonzelle aus meinen Freund anrufen. Als ich meine Telefonkarte aus
der Tasche nahm, fragte mich ein Mann: „Verkaufen Sie mir die Karte? Ich gebe Ihnen 100 Euro.” Als ich ihm
sagte, dass die Karte nur 10 Euro gekostet habe und jetzt nur noch Gespräche für 3 Euro darauf seien, antwortete
er: „Das macht nichts.”
5. Er gab mir die 100 Euro, nahm die Karte und war verschwunden. In Deutschland gibt es an die 60.000
Kartentelefone, jährlich kommen 25.000 dazu. Seit die Deutsche Bundespost die Telefonkarten auch für die
Werbung zur Verfugung stellt und die Karten mit farbenfroher und vielversprechender Reklame versehen sind,
werden sie für die Sammler immer interessanter.
10. Es gibt Kataloge, eine Zeitschrift und Sammlerbörsen*, wo die Karten getauscht und verkauft werden.
Immer wieder gibt die Post neue Karten heraus: Je kleiner die Serie ist, desto größer ist ihr Wert.
* Sammlerbörse = licitaţie
I.1. Was passierte vor kurzer Zeit einem Freund? 2 Punkte
I.2. Erklären Sie genauer, warum der Mann diese Telefonkarte haben wollte? 2 Punkte
I.3. Verwandeln Sie die direkte in indirekte Rede: Benutzen Sie als einleitende Verben: bitten oder fragen:
„Verkaufen Sie mir die Karte? Ich gebe Ihnen 100 Euro”. (Z. 2/3) 2 Punkte
I.4. Verbinden Sie die beiden Sätze mit Hilfe der Konjunktionen aus den Klammern.
a) Die Serie ist klein. Ihr Wert ist groß. (wenn)
b) Auf der Telefonkarte waren nur noch Gespräche für 3 Euro. Der Mann wollte die Karte haben. (obwohl)
2 Punkte
I.5. Ersetzen Sie den Ausdruck „zur Verfügung stellen” durch ein in den Kontext passendes Wort und
schreiben Sie den Satz neu. 1 Punkt
II.1. Übersetzen Sie den folgenden Text ins Rumänische: 4 Punkte
Neulich wollte ich von einer Telefonzelle aus meinen Freund anrufen. Als ich meine Telefonkarte aus der
Tasche nahm, fragte mich ein Mann: „Verkaufen Sie mir die Karte? Ich gebe Ihnen 100 Euro.“ Als ich ihm
sagte, dass die Karte nur 10 Euro gekostet habe und jetzt nur noch Gespräche für 3 Euro darauf seien, antwortete
er: „Das macht nichts.” Er gab mir die 100 Euro, nahm die Karte und war verschwunden.
II. 2. Sie stehen vor einer wichtigen Prüfung und sind seit drei Wochen krank. Es geht Ihnen langsam
wieder besser und sie schreiben Ihrem Cousin einen Brief. Schreiben Sie ihm zu folgenden Punkten:
- die bevorstehende Prüfung
- die plötzliche Krankheit
- wie es Ihnen jetzt geht
- was Sie wegen der Krankheit nicht tun konnten und jetzt erledigen müssen.
Bringen Sie die Punkte in eine logische Reihenfolge und schreiben Sie einen passenden Einleitungs - und
Schlusssatz. (ca. 150 Wörter - 1,5 Seiten)! 5 Punkte

Barem de corectare
I. Înţelegerea unui text (scris) şi răspunsul la întrebări:
Se acordă 9 puncte, alocate după cum urmează: câte 2 puncte pentru răspunsurile corecte la întrebările I. 1. -
I. 4. şi respectiv 1 punct pentru răspunsul corect la întrebarea I. 5., şi 1 punct din oficiu.
I. 1. mögliche Antwort:
Ein Freund ging in eine Telefonzelle, um zu telefonieren. Hier wollte ein Mann seine Telefonkarte
für 100 Euro kaufen. Er hat sie auch gekauft, obwohl die Karte nur noch Gespräche im Wert von
3 Euro drauf hatte. 2 puncte
I. 2. Der Mann wollte die Karte unbedingt haben, weil er in Sammler ist. In der letzten Zeit gibt es in
Deutschland auf den Telefonkarten sehr interessante und bunte Werbung.
Deshalb steigt ihr Wert. (Z. 6-13), o.Ä. 2 puncte
I. 3. „Der Mann bat ihn, ihm die Telefonkarte zu verkaufen. Er wollte ihm 100 Euro
dafür geben.”/ „Der Mann fragte ihn, ob er ihm die Telefonkarte verkaufen könne/wolle.” 2 puncte
I. 4.
a) „Wenn die Serie klein ist, so ist ihr Wert groß” 1 punct
b) Obwohl auf der Telefonkarte nur noch Gespräche im Wert von 3 Euro waren, wollte der Mann sie
kaufen. 1 punct
I. 5. benutzt; bereitstellt; freigibt. 1 punct
II. Se acordă 9 puncte şi 1 punct din oficiu.
II. 1. Traducere:
Se apreciază cu punctaj maxim (4 puncte) redarea fidelă a sensului textului, forma lingvistică îngrijită şi
corectă. Nu se ţine cont de variantele indicate de candidat în paranteze.
Se depunctează:
- 0,25 puncte: devierea gravă de sens;
- 0,10 puncte: orice eroare lexicală sau gramaticală;
- 0,10 puncte: orice omisiune sau element adăugat;
- 0,05 puncte: orice eroare de ortografie sau punctuaţie.
II. 2. Redactare:
Se acordă un punctaj maxim de 5 puncte. Aceste 5 puncte se apreciază după 3 criterii: conţinut
corespunzător, organizare comunicaţională, corectitudine lingvistică. Conform baremului din tabelul de mai jos,
toate cele 3 criterii împreună acumulează 15 puncte. Punctajul maxim pentru redactare se obţine din împărţirea
punctelor total acumulate la cele 3 criterii menţionate la 3.
De exemplu:
punctaj pt. conţinut corespunzător: 5 puncte
punctaj pt. organizare comunicaţională: 1 punct
punctaj pt. corectitudine lingvistică 3 puncte
punctaj total 3 criterii: 5+1+3=9 puncte
punctaj total redactare: 9:3 = 3 puncte
Observaţie: Punctajele premise pentru cele 3 criterii sunt doar cele prevăzute în table!
De exemplu: pentru criteriul organizare comunicaţională punctele posibile sunt: 5, 3 sau respective 1 punct.
Asta înseamnă că de exemplu nu se pot aloca: 2, 4, sau 3, 5 puncte etc.

Conţinut corespunzător
• toate cele 4 puncte au fost tratate corespunzător d.p.d.v. al conţinutului şi al volumului 5
• 3 puncte au fost tratate sumar, concis, dar corespunzător d.p.d.v. al conţinutului 3
• 2 puncte au fost tratate corespunzător d.p.d.v. al conţinutului 1
• un singur punct a fost tratat corespunzător d.p.d.v. al conţinutului şi al volumului 0
Structură comunicaţională: aspecte precum: strategii ale discursului, lexic şi sintaxă, adaptare
contextuală (aici scrisoare neoficială/familiară), strategii compensatorii
• structură comunicaţională deplin corespunzătoare 5
• structură comunicaţională acceptabilă 3
• structură comunicaţională parţial acceptabilă 1
• structură comunicaţională inacceptabilă 0
Corectitudine lingvistică: morfologie, sintaxă, ortografie, punctuaţie
• nicio greşeală sau greşeli izolate 5
• greşeli care nu afectează înţelegerea textului 3
• greşeli care afectează vizibil înţelegerea textului 1
• multe greşeli care afectează textul, astfel încât acesta devine neinteligibil 0
Proba scrisă la Limba Rusă (subiect de tip B)
I. УПРАЖНЕНИЯ
I. 1. Вставьте глаголы идти или ехать с нужной приставкой:
1. Вчера мы с другом ходили в музей. Мы ... из дома в 2 часа. 2. Мы ... остановку и стали ждать
троллейбуса. 3. Через три минуты троллейбус ... к остановке. 4. Троллейбус остановился, и из него ...
нескоько пассажиров. 5. Мы ... в троллейбус, и он ... от остановки. 6. Он … очень быстро. 7. За 15 минут
мы … до музея. 8. На остановке около музея мы … из троллейбуса.
I.2. Вместо точек вставьте подходящие слова из скобок в нужной форме:
1. Мы подружились ещё тогда, когда учились в ... (школа). 2. Музыка была для ... любимым
занятием (он). 3. Студент уже может читать газету без ... (словарь). 4. Кошка весь день спут под ...
(стол). 5. Сколько ... лет (вы). 6. Два ... читают в библиотеке новый журнал (ученик). 7. На ... неделе они
начнут читать новую книгу (следующий). 8. Для отдыха у нас осталось мало ... (время). 9. Уже четыре
года я ... в этом лицее (учить, учиться). 10. Стол стоит у ... (окно).
II. I. ПЕРЕВЕДИТЕ:
II.1. на румынский язык:
Расказы и пьесы доктора Чехова лучше многих специальных журналов и книг показывают, какие
медицинские проблемы занимали людей в конце XIX века. Из почти 50 произведений Чехова,
связанных с медицинской тематикой, только в двух упоминается рак, значительно чаще речь идёт о
туберкулёзе. Интерес Чехова к туберкулёзу нельзя объяснить только тем, что сам писатель был
смертельно болен этой болезнью. Его интерес объясняется прежде всего тем, что эта болезнь в то время
была самой распространённой болезнью и занимала первое место среди причин смерти.
II. 2. на русский язык:
Odată m-am hotărât să merg la prietenul meu Serghei, care locuia în satul vecin.
M-am sculat dis-de-dimineaţă, am luat micul dejun şi am ieşit din casă. Mă îndepărtasem puţin de casă,
când mi-am amintit că am uitat cartea pe care mi-o ceruse ieri prietenul meu. M-am întors acasă, am luat cartea şi
am plecat din nou la drum. Am trecut pe la un magazin şi am cumpărat o cutie de bomboane pentru sora lui mai
mică. Mergeam foarte repede, dar când am obosit am început să merg mai încet. Mergeam tot timpul drept
înainte, dar lângă râu am luat-o la dreapta, apoi am trecut peste râu. Am ocolit un lac, apoi am trecut prin pădure.
Am ajuns repede în satul prietenului meu.

Barem de corectare
Fiecare din cele două subiecte se va evalua cu câte o notă între 1 şi 9, un punct acordându-se din oficiu.
SUBIECTUL I - 9 puncte:
- subpunctul 1: 4,5 puncte (pentru fiecare construcţie greşită se scad 0,5 puncte)
- subpunctul 2: 4,5 puncte (pentru fiecare construcţie greşită se scad 0,5 puncte)
SUBIECTUL II - 9 puncte:
- subpunctul 1: 4,5 puncte (se apreciază corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea
adecvată a textului din limba rusă.; se pot puncta soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile;
se scad 0,5 puncte pentru fiecare propoziţie netradusă, pentru deviere gravă de sens a unei întregi fraze sau
propoziţii; se scad 0,3 puncte pentru omisiune sau element adăugat; se scad 0,1 puncte pentru fiecare greşeală de
echivalare lexicală)
- subpunctul 2: 4,5 puncte (se apreciază traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în
limba rusă, cunoaşterea vocabularului cerat de traducerea textului; se pot puncta soluţiile deosebit de originale
pentru unele structuri mai dificile; se scad 0,5 puncte pentru fiecare echivalare incorectă a structurilor gramaticale
fundamentale; se scad 0,3 puncte pentru fiecare greşeală de gramatică (recţiune verbală, terminaţii substantivale,
adjectivale, pronominale, verbale etc.); se scad 0,2 puncte pentru fiecare greşeală de echivalare lexicală; se scad
0,1 puncte pentru fiecare greşeală de punctuaţie sau ortografie).

S-ar putea să vă placă și