Sunteți pe pagina 1din 2

Gruparea managerilor din instituţiile publice

Managerii instituţiilor publice pot fi grupaţi prin prisma a doua


situaţii: poziţia pe care o ocupă în cadrul instituţiei publice şi aria (zona)
de competenţă managerială.
În raport de poziţia pe care o ocupă în interiorul instituţiei
deosebim:
- manageri de nivel superior (de vârf),
- manageri de nivel mediu (de mijloc),
- manageri de nivel inferior (operativ).
Manageri de nivel superior ghidează şi controlează activitatea
instituţiei şi este format dintr-un grup decizional de specialişti. Din punct
de vedere al planificării, el este responsabil pentru dezvoltarea misiunii
instituţiei şi pentru interpretarea scopului urmărit de aceasta, elemente de
care se ţine seama atunci când se stabilesc şi se elaborează strategiile
instituţiilor publice. De asemenea, managementul de vârf stabileşte
politica instituţiei şi defineşte conţinutul tacticilor (tactica).
Funcţiile publice pentru managementul de vârf din instituţia publică
sunt: preşedinte, vicepreşedinte, director general, iar din unitatea
administrativă: prefect, primar, viceprimar etc.
Manageri de nivel mediu implementează strategia şi tacticile
managementului superior.
Managerii de mijloc dezvoltă planurile tactice şi procedurile
operaţionale standard (programul de lucru, urmărirea înregistrărilor
financiare şi contabile etc.), implementează şi supraveghează activităţile
managerilor operativi. În această categorie de manageri includem:
directorii de filiale, directorii de sucursale, şefii de departamente, şefii de
servicii etc.
Managerii de nivel inferior (operativ), coordonează şi
supraveghează activitatea operativă a salariaţilor. Ei îşi consumă cea mai
mare parte a timpului cu organizarea şi coordonarea salariaţilor,
răspunzând la întrebări şi rezolvând problemele zilnice care apar. Cea mai
mare parte a managerilor de nivel inferior provine din rândul lucrătorilor
operativi care, prin muncă, potenţial şi alte calităţi probate, au fost
promovaţi în rândul managerilor instituţiei. În această categorie includem:
şefi de birou, şefi de oficiu, şefi de echipă, supraveghetorii etc.
În raport cu aria competenţelor manageriale identificăm, în cadrul
majorităţii instituţiilor publice mai multe zone de activitate specializate:
finanţe, zona operaţională, marketing, resursele umane, cercetare
ştiinţifică, care sunt conduse de persoane competente în astfel de domenii.
77
Indiferent de nivelul din organizaţie şi indiferent de zonă de
activitate managerială în care sunt specializaţi, un manager de succes
dovedeşte pricepere şi abilitate deosebite şi este capabil să joace mai
multe roluri manageriale.