Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I

An școlar 2018-2019

Clasa I A
Număr efectiv de elevi: 15

1 . Proiectarea activităţii
La începutul semestrului I am întocmit atât planificările calendaristice, cât și
planificarea unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit.
Alături de acestea am întocmit un plan de recuperare personalizat pentru copiii cu CES din
cadrul colectivului de elevi din clasa I A. Am aplicat evaluări iniţiale și sumative la
disciplinele CLR și MEM și am realizat interpretarea acestora.
Am realizat o planificare a lectoratelor cu părinții și a activităților extracurriculare pe
întregul an școlar. Acestea se află în portofoliul comisiilor metodice, a portofoliului personal,
dar și afișate în sala de clasă.

2 . Realizarea activităţilor didactice


Am folosit activități de grup și metode activ-participative, îmbinând armonios la clasă
metodele tradiționale cu cele moderne în realizarea activităților de predare –învățare-evaluare.
Am utilizat auxiliare, la fiecare pe disciplină și fișe de lucru la clasă. Acestea au fost și
adaptate copiilor cu CES. Fiecare copil are portofoliu individual, unde au fost colectate fișe și
lucrări ale elevilor pe tot parcursul semestrului.
Am utilizat mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs și a softurilor educaționale, ori de
câte ori era necesar.
Rezultatele copiilor, disciplina, au fost prezentate și analizate în cadrul ședințelor cu
părinţii sau la nivelul comisiei metodice. Feed-back-ul primit de la părinţi s-a realizat prin
observații sistematice, prin discuții purtate și prin aplicarea unor chestionare. Feed-back-ul
elevilor s-a realizat prin observare sistematică și analiza lucrărilor.

3. Evaluarea rezultatelor învăţării


Am prezentat elevilor planul evaluării şi a planificării activităţilor de evaluare. Am
analizat rezultatele evaluării. Am informat părinții cu privire la progresul/regresul şcolar.

4. Managementul clasei de elevi


Am creat un ambient favorabil procesului de învățământ prin amenajarea
corespunzătoare a clasei/ în funcție de anotimp. Am prezentat elevilor normele de conduită și
regulamentul școlar care trebuie respectate în timpul orelor de curs.
Am instruit elevii de serviciu în clasă, ei cunoscând toate îndatoririle pe care le au în
ziua respectivă. Am organizat la nivel de clasă și o minibibliotecă unde copiii se pot informa,
lectura, privi imagini, oricând.

5. Activități extracurriculare

Am susținut la nivelul clasei, în primul semestru, un număr de 9 activități


extracurriculare. Toate activitățile au fost încheiate prin întocmirea unui proces-verbal și a
unui proiect de activitate extracurriculară. S-au făcut poze la fiecare activitate în parte.
Acestea sunt păstrate în CD-uri.
Pe lângă aceste activități, am participat la nivelul școlii, la concursul COLGATE din
cadrul Săptămânii Educației Globale. Copiii au primit diplome.

Nr. Denumirea activițății Mod de realizare Data


crt.
1. Septembrie
„Zâna Toamna” – concurs de pictură Pictură pe un suport dat 26 IX
Diplome pentru locurile I,
II și III
2. Octombrie
„ Roadele toamnei” Decupare, mototolire, lipire 5X

Invitat asistenta/medicul
Ziua Internaţională a Alimentaţiei școlii 17 X
Realizarea de pliante/afișe
Prepararea unor salate

3. Noiembrie
„Natura – parte din viața mea!” Plantarea unor semințe 15 XI

4. Decembrie
„Ghetuța lui Moș Nicolae” Decupare după șablon, 6 XII
asamblare, șnuruire

„Iată, vine Moș Crăciun!” - program Serbare de Crăciun 21 XII


artistic specific sărbătorilor de iarnă

5. Ianuarie
Dor de Eminescu Cântece, poezii 16 I
Memorarea poeziei
„Somnoroase păsărele”
„Hai să dăm mână cu mână !” Memorarea și intonarea 23 I
imnului României
Realizarea drapelului
României – rupere,
mototolire, lipire

6. Managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale

Am participat la cercul metodic al învățătorilor, clasa I, în data de 29.01.2019, la


Școala Gimnazială nr.5, Baia Mare. Tema prezentată a fost „Abordarea iterdisciplinară a
conținuturilor”.
Pe parcursul acestui semestru am încurajat, îndrumat și acceptat autonomia și inițiativa
elevilor, am colaborat într-un mod eficient cu aceștia și cu părinții lor în definirea domenilor
de interes. I-am încurajat pe elevi să pună întrebări, să participe la discuții, să-și formeze
răspunsurile, să colaboreze eficient, să se respecte unii pe alții.
Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin
urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare.
Am mobilizat elevii să se implice în acțiunile de voluntariat derulate la nivel de clasă/
şcoală (de ex. strângerea și donarea de cărți unei școli fără bibliotecă bogată; implicare în
activități ecologice locale).

prof.înv.primar,
Benciu Simona