Sunteți pe pagina 1din 4

Principalele evenimente din luna februarie 1919

Prof. Dr. Dorin Stănescu, 01 Februarie 2019

2 februarie - La Iași apare revista „Însemnări literare” sub conducerea lui Mihail
Sadoveanu și George Topârceanu. Colaboratorii de marcă ai publicației erau: G.
Ibrăileanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Demostene Botez și Jean Bart; În ziarul
„Dacia”, Alexandru Vlahuță semnează un editorial intitulat „Focul”, în care prezintă
situația de fapt a țării și a Europei: „[…] Avem vecini răi, cari, din invidie, din instincte
de rasă și mai ales din interese pe cari nu și-le pot susținea cu alte mijloace, caută
morțiș să vâre sub acoperișul nostru șumuiogul de pae muiate-n gaz și să le dea foc.
Să întărim străjile; dar mai vârtos să ne întărim pe noi în dragostea de adevăr, în
munca noastră de îndreptare, în cuprinsul și-n rosturile noastre”.

3/16 februarie - Viața politică românească va cunoaște o premieră, și anume


întărirea aripii de stânga prin fuziunea Partidului Muncitor, fondat la Iași de Paul Bujor
și C.I. Parhon, cu Partidul Țărănesc al învățătorului Ion Mihalache. Un an mai târziu
vor adera la această aripă și Constantin Stere și dr. Nicolae Lupu; Ziarul „Dacia” își
informează cititorii despre un fapt care însemna revenirea la normalitatea de
dinaintea Marelui Război: s-a reluat circulația trenului Orient-Express.

6/19 februarie - Militantul socialist I.C. Frimu moare în închisoarea de la Văcărești,


fiind arestat după manifestarea muncitorească din 13 decembrie 1918, protest
reprimat energic de Guvern, care se temea de extinderea bolșevismului și în
România. Toată presa condamnă tratamentul dur și moartea nemeritată a lui Frimu.

10/23 februarie - Presa națională a redat pe larg derularea zilnică a desfășurării


procesului de trădare al colonelului Verzea, fostul șef al Poștei și Telegrafului, care
transmisese inamicului informații militare. Pe 10 februarie, Verzea a fost condamnat
la moarte. Sentința nu era definitivă. Alături de procesul acestuia, în derulare mai
erau și procesele ziariștilor bucureșteni acuzați de colaboraționism. Printre ei: Ioan
Slavici și Tudor Arghezi. După moartea lui I.C. Frimu în închisoarea Văcărești, într-un
articol din ziarul „Dacia” intitulat „Umanitate” se vorbea cu îngrijorare despre soarta
celor aflați acolo.

12/25 februarie - La Sibiu, în data de 12 februarie a avut loc un miting în care 10.000
de țărani ardeleni din zonele controlate de maghiari au cerut Consiliului Dirigent să
solicite Guvernului României Mari să trimită armata română pentru a restabili ordinea
și a garanta viața populației. Armata română obține aprobarea de la Consiliul Militar
Interaliat de a înainta în teritoriul transilvan până la aliniamentul Satu Mare-Oradea-
Salonta-Arad.

13 februarie - La Cernăuți se desfășoară Congresul învățătorilor români. În Capitală


este reinstalat ca primar liberalul Emil Petrescu. Presa română informează că la
Paris s-a stabilit că despăgubirile de război pe care România urmează să le
primească vor fi în cuantum de 32 miliarde de lei.

17 februarie - „Plecarea Suveranei” titrează presa bucureștenă, care informează


cititorii că regina Maria va întreprinde o vizită la Roma, Paris și Londra. Pe agenda
acesteia se află sprijinirea diplomatică a delegației românești de la Conferința de
Pace.

18 februarie - Ziarul „Dacia” publică un articol intitulat „Prefaceri bisericești” în care


se vorbește despre rezolvarea problemelor stringente ale Bisericii Ortodoxe de după
război. Prioritare erau cele legate de adoptarea unui nou statut/constituție biseri-
cească, ocuparea înaltelor scaune arhierești vacante.

21 februarie - Consiliul Dirigent din Transilvania emite o ordonanță care decide


utilizarea în arendă a moșiilor care nu erau lucrate de proprietari.

23 februarie - Prin intermediul ziarelor se lansa un apel intitulat „Către învățători și


preoți” prin care aceștia erau rugați, în calitatea lor de „luminători și conducători ai
poporului de la sate”, să predice poporului importanța reformei agrare, a asocierii
țăranilor pentru a lucra pământul, să vorbească despre importanța votului, dar și să le
facă educație cetățenească în acest sens.

Scopul era „ridicarea sătenilor”. Se stinge din viață Gheorghe Pop de Băsești (1835-
1919), președinte al Partidului Național Român din Transilvania și cel care a prezidat
ședința Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Sărbători, sfinți, obiceiuri

1 februarie - Sfântul Trifon/Trifan - Pentru țăranul român este o importantă sărbă-


toare a calendarului agricol. Sfântul Trifon este și patronul lupilor, iar cine muncește
în această zi va avea vitele mâncate de lupi. Există obiceiul numit „Gurbanu viilor”: în
ziua de 1 februarie bărbații merg la vie strigând: „Hai să mergem la Gurban!”. La vie,
proprietarii rupeau crengi și se înconjurau cu ele pe corp ori făceau o coroană pentru
cap. Apoi se adunau în jurul unui foc și sărbătoreau.

2 februarie - Stretenia gheții (Întâmpinarea Domnului) sau Filipii de iarnă. În credința


populară acum se întâlnește iarna cu primăvara, iar prin ieșirea urșilor din bârlog se
pot face prognoze meteo. Sărbătoarea se respectă, iar familiile se ospătează și se dă
de pomană celor săraci. Bătrânii spuneau că respectarea acestei sărbători aduce
spor casei, că dezgheață pământul și permite oamenilor să îl are și să îl cultive. Un
alt obicei pentru cei care aveau vie era acesta: via trebuia să fie înconjurată de
câteva ori și apoi salutată: Bună dimineața, vie! Mulțumesc, Ilie!/ Faci vin sau te tai?/
Fac!
10 februarie - Sfântul Haralambie - pentru a se păzi de ciumă se face colivă și se
păstrează. E bună de `boale lipicioase~ pentru oameni și păsări. La Lăsata Secului
de brânză vin finii la nași cu plocon. Vecinii împart între ei lumânări de seu și cer
iertare.

24 februarie - Dragobetele ori Sântion de primăvară (Întâia și a doua aflare a capului


Sfântului Ioan Botezătorul) este asociat cu baba Dochia, se crede că este fie slugă
ori chiar rudă (fiu sau soț) al acesteia. Pentru a le merge bine, bărbații nu trebuie să
se certe cu soțiile, cu femeile în general. În ziua de Dragobete nu se lucrează pentru
că este pericol de „pocituri”, cine nu păzește ziua aceasta nu-i fac cloștile pui, iar
păsările îi mănâncă roadele ogorului. (Surse: Olteanu Antoaneta, Calendarele
poporului român, București, Editura Paideia, 2009 pp. 69-96, Calendar popular
pentru toți românii - 1881, 1884).

File de agendă

1 februarie - În 1600, Mihai Viteazul a semnat cu împăratul Rudolf al II-lea „Tratatul


de închinare și credință”; este ales primul președinte al SUA (1789) - George
Washington; se naște Ion Luca Caragiale (1852); se naște pictorul Ștefan Luchian
(1868-1916); la București s-a înființat Arsenalul Armatei; I.L. Caragiale a publicat în
„Convorbiri literare” piesa „Conu Leonida față cu reacțiunea”(1880); 99 de ani de la
înființarea la Cluj a Institutului de Istorie Națională, ctitorul său fiind regele Ferdinand
I. La conducerea sa au fost numiți Ioan Lupaș și Alexandru Lapedatu; Ziua
Intendenței Militare.
2 februarie - 55 de ani de la moartea scriitorului Ion Marin Sadoveanu (1893-1964).
3 februarie - Se naște filosoful Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957); 65 de ani
de la moartea prozatorului Ionel Teodoreanu (1897-1954).
4 februarie - 170 de ani de la moartea poetului Costache Conachi (1778-1849).
5 februarie - 80 de ani de la moartea matematicianului Gheorghe Țițeica (1873-
1939).
6 februarie - La Paris are loc prima audiție a „Poemei române” a compozitorului
George Enescu (1898); 100 de ani de la moartea militantului socialist I.C. Frimu
(1871-1919).
7 februarie - Se naște Patriarhul Teoctist (1915-2007); în 1935, la București are loc
premiera primului film sonor realizat în țară - Big-Bang (artiști N. Stroe și V.
Vasilache).
9 februarie - România și Polonia au stabilit relații diplomatice (1919); Ziua
Internațională a Stomatologului.
10 februarie - 85 de ani de la moartea lui Vasile Goldiș (1862-1934), figură
proeminentă a Marii Uniri din 1918, ministru, deputat, publicist de marcă și membru
al Academiei Române.
11 februarie - În 1866, Alexandru Ioan Cuza este silit să abdice; în 1929, prin tratatul
de la Lateran ia ființă statul Vatican; Ziua europeană a numărului de urgență 112.
12 februarie - Ziua Mondială a Radioului.
13 februarie - Se naște sociologul Dimitrie Gusti (1880-1955), personalitate a culturii
românești, întemeietorul școlii monografice românești, al Muzeului Satului și
coordonatorul „Enciclopediei României” (1938-1943).
14 februarie - 240 de ani de la moartea exploratorului James Cook (1728-1779);
14/26 se inaugurează Ateneul Român din București.
15 februarie - 455 de ani de la nașterea matematicianului și astronomului Galileo
Galilei (1564-1642); 15/27 - 185 de ani de la nașterea istoricului V.A. Urechia (1834-
1901); se naște criticul, istoricul literar și omul politic Titu Maiorescu (1840-1917); s-a
inaugurat prima linie ferată electrificată din România - București-Brașov;
18 februarie - 455 de ani de la moartea sculptorului și pictorului Michelangelo
Buonarroti (1475-1564).
19 februarie - 155 de ani de la nașterea folcloristului Artur Gorovei (1864-1951); 145
de ani de la nașterea ziaristului Stelian Popescu (1874-1960); se naște marele
sculptor român Constantin Brâncuși (1876-1957); 19.02/03.03 - 115 ani de la
nașterea filosofului Mircea Vulcănescu (1904-1952); se naște poetul Marin Sorescu
(1936-1996); 80 de ani de la nașterea interpretei de muzică populară Irina Loghin (n.
1939).
21 februarie - Ziua Internațională a Limbii Materne (declarată de UNESCO în anul
2000).
22 februarie - 205 ani de la nașterea poetului Grigore Alexandrescu (1814-1885);
155 de ani de la nașterea scriitorului Jules Renard (1864-1892).
24 februarie - Împăratul roman Galerius a publicat Edictul prin care se începea
persecuția creștinilor în Imperiul Roman de Răsărit (303).
25 februarie - A fost emisă circulara prin care s-a introdus alfabetul latin în toate
școlile românești (1856).
26 februarie - 455 de ani de la nașterea scriitorului Christopher Marlowe (1564-
1593); s-a născut Victor Hugo (1802-1885); se naște scriitorul, filosoful și istoricul
Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907).
27 februarie - Se naște sculptorul Ion Irimescu (1903-2005); în 1940, Martin Kamen
și Sam Ruben au descoperit izotopul de carbon -14, care stă la baza datărilor
obiectelor descoperite de către arheologi; Ziua Internațională a Ursului Polar.
28 februarie - 265 de ani de la nașterea lui Gheorghe Șincai (1754-1816), membru
marcant al Școlii Ardelene; 234 de ani de la executarea prin tragere pe roată a lui
Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din 1874; 28.02./13.03 - se naște marele
scriitor și filosof al religiilor Mircea Eliade (1907-1986); Ziua Protecției Civile
(România).