Sunteți pe pagina 1din 1

Profil de caz

I. Informații generale
Data:__________
Date despre client ( nume/prenume, vîrsta, etc.)_____________________________________
___________________________________________________________________________
II. Tematica ședințelor de consiliere
1. Scopul urmărit:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Metode și tehnici de consiliere utilizate:_____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
III. Observațiile consilierului____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Psiholog _____________________