Sunteți pe pagina 1din 17

GRADINITA NR.

71
SECTOR 3, BUCURESTI

PROGRAMA ACTIVITAȚII OPȚIONALE:

AN SCOLAR 2016-2017
NATURA,PRIETENA MEA!
1. Denumire opţional: Natura prietena mea
2. Durata desfăşurării: un an
3. Grup țintă: preșcolari de nivel I și II
4. Nr.ore/săptămână :1 oră
5. Tipul opţionalului: la nivelul mai multor domenii de activitate (domeniul
știinte,domeniul limbă și comunicare,domeniul estetic creativ,domeniul
psiho motric,domeniul om și societate)

6. ARGUMENT

Cunoaşterea naturii stimulează potenţialul creativ al copilului, intuiţia şi


imaginaţia acestuia.
,,Natura - prietena mea’’ îşi propune să înlesnească şi să aprofundeze
înţelegerea şi cunoaşterea naturii prin participarea activă şi conştientă a elevilor la
descoperirea şi redescoperirea fenomenelor şi proceselor naturale în funcţie de
experienţa lor de viaţă, de nevoile reale de cunoaştere.
Obiectivele acestui opţional vizează dezvoltarea capacităţilor de observare,
explorare şi înţelegere a realităţii mediului înconjurător, cunoaşterea, înţelegerea şi
utilizarea în comunicare a unor termeni specifici şi formarea unor atitudini pozitive
prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor
deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia.
Activităţile de învăţare propuse sunt orientate spre observarea şi explorarea
directă a mediului înconjurător ( colţul viu al clasei, în grădina şcolii, excursii şi
drumeţii ).
,,Natura - prietena mea’’ urmăreşte observarea unor fenomene ale naturii din
diferite anotimpuri în timpul producerii acestora în mod natural, iar elevii le pot
percepe mai uşor, pot realiza asemănări şi deosebiri între ele, îşi pot exprima
propriile opinii.
Prin excursii şi drumeţii în cadrul naturii, elevii pot observa mai uşor
activităţile economice care dăunează mediului şi influentează negativ sănătatea
omului. Pot să-şi formeze o atitudine pozitivă de respectare şi protejare a mediului
în care trăiesc.
Toate activităţile care se vor desfăşura în cadrul acestui opţional au rolul de
a dezvolta la elevi o atitudine de responsabilitate faţă de mediu, de a stimula
dorinţa de a cunoaşte mai multe despre planeta pe care trăiesc, despre Univers.
,,Natura - prietena mea” reprezintă încă un pas în vederea integrării
conştiente a copilului în mediul natural, social şi cultural.

1.Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare în vederea


formării conştiinţei ecologice a copiilor a capacităţii de transfer, de valorificare, de
aplicare a cunoştinţelor asimilate;
2.Educarea capacităţii de observare, de efectuare a unor experienţe cu privire la
influenţa factorilor mediului asupra organismelor vii;
3.Dezvoltarea unor atitudinii pozitive de ocrotire a mediului înconjurător,
dobândind deprinderi practice pentru protecţia mediului înconjurător;
4.Dezvoltarea capacităţii de a explora, experimenta şi observa cauzele poluării.

8.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

1. să cunoască plante, animale din mediul înconjurător;


2. să manifeste interese în vederea cunoaşterii mediului de viaţă al acestora;
3. să dezvolte capacitatea de observare, efectuarea şi analizarea unor experienţe care
influenţează factorii de mediu şi dezvoltarea organismelor vii;
4. să - şi formeze calităţi pozitive în vederea ocrotirii mediului înconjurător;
5. să formuleze soluţii pentru rezolvarea problemelor de mediu;
6. să atragă atenţia celor din jur asupra comportamentului lor faţă de mediul
înconjurător.

9. EXEMPLE DE COMPORTAMENT :

1. să - şi formeze deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător;


2. să folosească materiale refolosibile din mediul înconjurător în unele lucrări
practice;
3. să cunoască şi să explice factorii de poluare şi efectele acestora asupra mediului
înconjurător;
4. să observe atitudini, comportamente ale oamenilor ce duc la poluarea mediului
înconjurător;
5. să reţină atitudini pozitive şi negative faţă de mediul înconjurător;
6. să aprecieze corect faptele omului , relaţia om – natură;
7. să relateze factorii ce distrug echilibru ecologic;
8. să exercite acţiuni practice de ocrotire şi protejarea mediului înconjurător
10.ACTIVITATI DE INVATARE

1. Convorbiri
2. Lecturi dupa imagini
3. Jocuri didactice
4. Picturi,desene,colaje
5. Lucrari colective
6. Memorizari
7. Prezentare Power Point a dezastrelor provocate de poluare.
8. Program artistic închinat Pământului,Apei
9. Plantare de puieţi.
10.Curăţarea unei parcele de parc.
11.Parada costumelor eco
12.Expozitii,mini-expozitii

11.CONTINUTURI

 Cunoasterea unor elemente componente ale lumii inconjuratoare (corpul


uman, plante,animale,obiecte etc).
 Recunoasterea schimbarilor si transformarilor din mediul inconjurator.
 Explorarea si descrierea verbal sau grafic a fenomenelor,proceselor din
mediul inconjurator,folosind surse de informare diverse.
 Recunoasterea elementelor mediului social si cultural.
 Dezvoltarea disponibilitatii de a participa la actiuni de ingrijire si protejare a
mediului inconjurator,aplicand cunostintele dobandite.
 Cunoasterea si aplicarea a normelor de comportare specifice asigurarii
sanatatii si protectiei omului si a naturii.
NIVEL I

SEMESTRUL I

Data Tema activităţii si Obiective Strategii Modalitati


mijlocul de realizare de evaluare
- Să cunoască plantele,
„Natura,prietena animalele şi mediul lor de viaţă; Explicaţia Interviu
Sept. mea” - Să găsească în imagini mediul Lectura Fise de
2016 Lectura dupa de viaţă; Conversaţia evaluare
imagini Observaţia

Ocrotiţi natura ! - să-şi educe capacitatea de a Interviu


Sept. păstra curăţenia; Observaţia
2016 - să contribuie la păstrarea Conversaţia
curăţeniei în faţa grădiniţei, Explicaţia
parcuri, păduri; Dialogul
- Să cunoască factorii care
Oct. Să iubim animalele! influenţează pozitiv şi negativ Convorbirea
2016 Joc didactic mediul înconjurător; Explicaţia Concurs de
- Să stabilească relaţii cauză – Problematiz ghicitori
efect; area
- să fie atenţi la citirea
ghicitorilor;
- să ghicească răspunsul corect
; Să cunoască factorii care
Oct. "Codul eco" influenţează pozitiv şi negativ Explicaţia
2016 Convorbire mediul înconjurător Conversaţia Interviu
- să identifice comportamentele Expunerea Fise de
pozitive şi negative ale omului evaluare
în relaţia cu mediul ;
- să exprime în desen
cunoştinţele şi deprinderile
privind poluarea, efectele
poluării mediului;
- să înțeleagă importanța unei
Oct. Fructele și legumele- alimentații corecte; Explicarea
2016 izvor de sanatate – -să observe piramida alimentelor Conversaţia expozitie
expozitie de fructe si sănătoase; Aplicația de fructe si
legume -să realizeze o expoziție cu legume
fructe și legume
Oct. ”Sărbătoarea - să-şi formeze deprinderi Conversaţia miniexpozi
2016 copacilor” practice de reciclare a hârtiei ; Explicația ție cu
-să găsească soluții de realizare a Problematiz lucrările
-copaci realizați în temei prin tehnici diferite de area copiilor
tehnici variate prelucrare a deșeurilor

Conversaţia
Oct. Plantele şi bruma - să observe ce se întâmplă cu Observarea Fise de
2016 convorbire plantele la căderea brumei; Problematiz evaluare
- să înţeleagă legătura dintre area
cauză şi efect; Explicaţia
Recitarea
Nov. „Îndemn” - să memoreze versurile poeziei; Conversaţia
2016 de Lidia Dumitru - să înţeleagă mesajul etic al Explicaţia Interviu
memorizare poeziei; Memorarea

„Tablou cu materiale
Nov. din natură” -să găsească soluții de realizare a Conversaţia Expozitie
2016 activitate practică temei prin tehnici diferite de Observarea
prelucrare a materialelor din Explicaţia
natură Aplicaţia

Nov. Conversaţia Macheta


2016 Nu vă jucaţi cu - să ştie care sunt urmările Explicaţia
focul! jocului cu focul; Dialogul
convorbire

Dec. ”Ploaie,zăpadă, - Să cunoască diferite fenomene Lectura


2016 gheață” ale naturii ; Explicaţia Interviu
-experiment - Să descrie diferite fenomene Conversaţia
ale naturii şi modul de circulare
a apei în natură;

Dec. Aşa da !Aşa nu! - să observe cu atenţie imaginile; Conversaţia


2016 Joc didactic - să spună care sunt situaţiile în Observarea
care se procedează corect; Explicaţia
Lectura Fise de
Dialogul evaluare

Dec. ”Podoabe de -să sorteze materialele necesare Conversaţia Expozitie


2016 Crăciun” realizării podoabelor. Explicaţia cu
-confecționare de -să folosească tehnici variate în Aplicația podoabele
obiecte decorative realizarea lucrărilor realizate
din materiale
reciclabile

Ian. ”Omul de zăpadă” -să găsească soluții de realizare a Conversaţia Expozitie


2017 -confecționare din temei prin tehnici diferite de Explicaţia
farfurii de unică prelucrare a materialelor Aplicația
folosință reciclabile

Ian. Ce se intampla iarna -sa inteleaga importanta zapezii Conversaţia


2017 sub zapada? pentru plante si pentru oameni Explicaţia
convorbire -sa cunoasca transformarile apei Observarea Interviu
in natura Dialogul

Ian. ”Micii ecologiști vă -să compună mesaje ecologice și Conversaţia Aplicatie


2017 sfătuiesc” să le aplice pe stegulețe Explicaţia
-confecționarea de Aplicaţia
stegulețe cu mesaje
ecologice
NIVEL I

SEMESTRUL II

Data Tema activităţii si Obiective Strategii Modalitati


mijlocul de realizare de evaluare
Feb. - să-şi educe capacitatea de a Explicaţia
2017 păstra curăţenia; Conversaţia
- să rețină care sunt efectele Dialogul Interviu
Păstraţi-vă sănătatea
poluării în sănătatea omului;

Feb. - să înţeleagă că păsările au Conversaţia Aplicație


2017 Ajută păsărelele pe nevoie de om pentru ale Explicaţia
timpul iernii! hrănii; Dialogul
convorbire - să participe la hrănirea Aplicaţia
păsărelelor,
Feb. Memorizarea
„De serviciu”
2017 - să memoreze versurile Explicaţia Concurs
de Sen Alexandrescu
poeziei; Conversaţia
memorizare
- să recite versurile corect şi Exercițiul
cu intonaţie;
Mar. -să sorteze materialele
2017 „Mărțișoare necesare realizării Conversaţia
ecologice” mărțișoarelor. Observarea Expoziție
Confecționare de -să folosească tehnici variate Explicaţia
mărțișoare din deșeuri în realizarea lucrărilor Aplicația

Mar. - să asculte cu atenţie Lectura


2017 lecturarea din curiozităţile Explicaţia Concurs
Ştiaţi că …
naturii; Dialogul
- să reţină informaţiile citite Conversaţia
Mar. - să dovedească bună-cuviinţă
2017 în parc, pe Explicaţia
străzi ; Conversaţia
Ajută natura ! - să nu rupă crenguţele Dialogul Fise de
copacilor ; Observarea evaluare
- să ude florile ;

Mar.
2017 - să experimenteze elemente Conversaţia Interviu
legate de condiţiile de viaţă Observarea
Micii grădinari
ale plantelor ; Dialogul
- să sădească plante şi să le Explicaţia
îngrijească; Aplicaţia
Apr.
2017 - să memoreze versurile; Recitarea Concurs
Florile îmi sunt surori
- să reţină mesajul etic al Explicarea
De Mălina Cajal
poeziei ; Atenţia
Memorizare
Memorarea

Apr. -să sorteze materialele


”Decorațiuni de
2017 necesare realizării Explicaţia
Paște”
decorațiunilor. Conversaţia Mini
-tehnici și materiale
-să folosească tehnici variate Aplicația expoziție
diverse
în realizarea lucrărilor
Apr. ”Mânuțele harnice Conversaţia
2017 ajută Pământul să - să-şi educe capacitatea de a Explicaţia
respire” păstra curăţenia; Exercițiul
-culegerea și sortarea - să rețină care sunt efectele Interviu
deșeurilor din natură poluării în sănătatea omului;
Apr.
2017 - să experimenteze elemente Conversaţia
legate de condiţiile de viaţă şi Explicaţia Aplicatie
Prietenii păsărelelor
dezvoltare a păsărilor ; Demonstrare
a
Aplicaţia
Mai.
2017 - să experimenteze elemente Conversaţia Lucrare
legate de condiţiile de viaţă şi Observarea colectiva
Pânza unui păianjen
dezvoltare a insectelor ; Explicaţia

Mai. - să înţeleagă rolul plantelor Fise de


2017 medicinale în viaţa oamenilor Conversaţia evaluare
- să recunoască unele plante Explicaţia
Medicina verde medicinale din imaginile Observarea
prezentate; Demonstrare
a
Aplicaţia
Mai.
2017 Conversaţia
Suntem harnici - să experimenteze elemente Explicaţia Aplicatie
gospodari ! legate de condiţiile de viaţă Observarea
ale plantelor ; Aplicaţia

Mai. - să găsească răspunsul Conversaţia


2017 potrivit la întrebări făcând Explicaţia Fise de
Aşa da ! Aşa nu !
apel la cunoştinţele însuşite; Problematiza evaluare
rea
Iun. - să precizeze factorii
2017 poluanţi ; Conversaţia
- să identifice Explicaţia
„Dacă apa e
comportamentele pozitive şi Dialogul Expozitie
curată,viața ni-i
negative ale omului în relaţia Aplicaţia concurs
asigurată”
cu mediul ;
Scenetă ecologică
- să exprime în desen
cunoştinţele şi deprinderile
- desen -
privind poluarea, efectele
poluării mediului;
Iun.
2017 - să cunoască importanţa Conversaţia
ecologiei; Explicaţia Expozitie
- să aplice în viaţa particulară Lectura concurs
ceea ce a învăţat la ecologie;
S.O.S. NATURA
- să exprime în desen
Concurs de desen
cunoştinţele şi deprinderile
privind poluarea, efectele
poluării mediului;

Iun.
2017 - să precizeze factorii Conversaţia
poluanţi ; Explicaţia
- să identifice Problematiza Interviu
comportamentele pozitive şi rea
negative ale omului în relaţia
Ce e rău şi ce e bine ?
cu mediul ;
- să exprime în desen
cunoştinţele şi deprinderile
privind poluarea, efectele
poluării mediului;
NIVELUL II

SEMESTRUL I

Data Tema activităţii si Obiective Strategii Modalitati


mijlocul de realizare de evaluare
- Să cunoască plantele, animalele
„Natura,casa mea” şi mediul lor de viaţă; Explicaţia Interviu
Sept. Lectura dupa - Să găsească în imagini mediul Lectura Fise de
2016 imagini de viaţă; Conversaţia evaluare
Observaţia

- Să cunoască unele măsuri


Sept. Curăţenia - izvor de elementare de curăţenie; Observaţia
2016 sănătate - Să păstreze curăţenia şi să Conversaţia Concurs
convorbire contribuie la menţinerea ei; Explicaţia
- Să cunoască factorii care
Oct. De ce mor copacii? influenţează pozitiv şi negativ Convorbirea
2016 Convorbire mediul înconjurător; Explicaţia Macheta
- Să stabilească relaţii cauză – Problematiza
efect; rea
- Să cunoască diferite fenomene
Oct. Circuitul apei ale naturii ; Explicaţia
2016 Convorbire - Să descrie diferite fenomene ale Conversaţia Interviu
naturii şi modul de circulare a Expunerea Fise de
apei în natură; evaluare

- să memoreze versurile poeziei;


Oct. „De serviciu” - să recite versurile corect şi cu Recitarea
2016 de Sen Alexandrescu intonaţie; Explicarea Concurs
memorizare Conversaţia
Memorarea

Oct. Să iubim animalele - să fie atenţi la citirea Conversaţia Concurs de


2016 şi plantele! ghicitorilor; Explicarea ghicitori
ghicitori - să ghicească răspunsul corect; Lectura
Problematiza
rea

Conversaţia
Oct. Plantele şi bruma - să observe ce se întâmplă cu Observarea Fise de
2016 convorbire plantele la căderea brumei; Problematiza evaluare
- să înţeleagă legătura dintre rea
cauză şi efect; Explicaţia
Recitarea
Nov. „Îndemn” - să memoreze versurile poeziei; Conversaţia
2016 de Lidia Dumitru - să înţeleagă mesajul etic al Explicaţia Interviu
memorizare poeziei; Memorarea

Nov. Cercetaşii - să pună diverse seminţe la Conversaţia


2016 activitate practică încolţit; Observarea
- să ude şi să observe dezvoltarea Explicaţia
plantelor din seminţe; Aplicaţia Aplicatie

Nov. Conversaţia Macheta


2016 Nu vă jucaţi cu - să ştie care sunt urmările jocului Explicaţia
focul! cu focul; Dialogul
convorbire

Dec. Legenda ariciului - să asculte cu atenţie textul Lectura


2016 Lectura educ. legendei; Explicaţia Interviu
- să reţină conţinutul lecturii; Conversaţia

Dec. Aşa da !Aşa nu! - să observe cu atenţie imaginile; Conversaţia


2016 Lectură după - să spună care sunt situaţiile în Observarea
imagini care se procedează corect; Explicaţia
Lectura Fise de
Dialogul evaluare

Dec. Iubiţi şi câinii - să înţeleagă că şi animalele fără Conversaţia


2016 vagabonzi! stăpân au nevoie de ajutorul Explicaţia
convorbire oamenilor; Observarea Interviu
- să –şi educe sentimentul de Dialogul
ocrotire al altor vieţuitoare;

Ian.
2017 Ce se intampla iarna -sa inteleaga importanta zapezii Conversaţia
sub zapada? pentru plante si pentru oameni Explicaţia
convorbire -sa cunoasca transformarile apei Observarea Interviu
in natura Dialogul

Ian. Ajută păsărelele pe - să înţeleagă că păsările au Conversaţia Aplicatie


2017 timpul iernii! nevoie de om pentru ale hrănii; Explicaţia
convorbire - să participe la hrănirea Aplicaţia
păsărelelor,
SEMESTRUL AL II-LEA

Data Tema activităţii si Obiective Strategii Modalitati


mijlocul de realizare de evaluare
Feb. - să-şi educe capacitatea de a Explicaţia
2017 păstra curăţenia; Conversaţia
- să contribuie la păstrarea Dialogul Interviu
Ocrotiţi natura !
curăţeniei în faţa grădiniţei,
parcuri, păduri;

Feb. - să-şi educe capacitatea de a Conversaţia


2017 păstra curăţenia; Explicaţia Fise de
Păstraţi-vă sănătatea ! - să contribuie la păstrarea Dialogul evaluare
curăţeniei în faţa grădiniţei, Aplicaţia
parcuri, păduri;
Feb.
2017 - să înţeleagă şi să descrie Explicaţia Concurs
Cum cresc plantele ? fenomenul de creştere al Conversaţia
plantelor ; Observarea

Mar. - să înţeleagă rolul copacilor


2017 în moderarea vântului şi Conversaţia
La umbra copacilor împiedicarea producerii Observarea Macheta
alunecărilor de teren şi a Explicaţia
inundaţiilor ;
Mar. - să-şi formeze deprinderi Conversaţia
2017 practice de reciclare a hârtiei ; Dialogul Fise de
Drumul hârtiei
Explicaţia evaluare

Mar. - să dovedească bună-cuviinţă


2017 în parc, pe Explicaţia
străzi ; Conversaţia
Ajută natura ! - să nu rupă crenguţele Dialogul Fise de
copacilor ; Observarea evaluare
- să ude florile ;

Mar.
2017 - să înţeleagă rolul plantelor Conversaţia Interviu
medicinale în viaţa oamenilor Observarea
; Dialogul
Medicina verde
- să recunoască unele plante Explicaţia
medicinale din imaginile Aplicaţia
prezentate;

Apr. Fetiţa şi floare


2017 memorizare - să memoreze versurile; Recitarea Concurs
- să reţină mesajul etic al Explicarea
poeziei ; Atenţia
Memorarea

Apr. - să asculte cu atenţie


2017 lecturarea din curiozităţile Lectura
Ştiaţi că … naturii; Explicaţia
- să reţină informaţiile citite Dialogul Concurs
Conversaţia
Apr. Conversaţia
2017 - să-şi formeze deprinderi de Explicaţia
La restaurant alimentaţie corectă ; Demonstrare
- să reţină cum trebuie să se Aplicaţia Joc de rol
poarte la o masă festivă;
Apr.
2017 - să experimenteze elemente Conversaţia
legate de condiţiile de viaţă şi Explicaţia Aplicatie
Prietenii păsărelelor
dezvoltare a păsărilor ; Demonstrare
a
Aplicaţia
Mai.
2017 - să experimenteze elemente Conversaţia Lucrare
legate de condiţiile de viaţă şi Observarea colectiva
Pânza unui păianjen
dezvoltare a insectelor ; Explicaţia

Mai.
2017 Conversaţia Aplicatie
- să experimenteze elemente Explicaţia
Micii grădinari legate de condiţiile de viaţă Observarea
ale plantelor ; Demonstrare
- să sădească plante şi să le a
îngrijească; Aplicaţia
Mai.
2017 Conversaţia
Suntem harnici - să experimenteze elemente Explicaţia Aplicatie
gospodari ! legate de condiţiile de viaţă Observarea
ale plantelor ; Aplicaţia

Mai. - să găsească răspunsul Conversaţia


2017 potrivit la întrebări făcând Explicaţia Fise de
Aşa da ! Aşa nu !
apel la cunoştinţele însuşite; Problematiza evaluare
rea
Iun. - să precizeze factorii
2017 poluanţi ; Conversaţia
S.O.S. natura ! - să identifice Explicaţia
- desen - comportamentele pozitive şi Dialogul Expozitie
negative ale omului în relaţia Aplicaţia concurs
cu mediul ;
- să exprime în desen
cunoştinţele şi deprinderile
privind poluarea, efectele
poluării mediului;
Iun.
2017 - să cunoască importanţa Conversaţia
Copilul - cel mai mic ecologiei; Explicaţia Lucrare
ecologist - să aplice în viaţa particulară Lectura colectiva
ceea ce a învăţat la ecologie;

Iun.
2017 - să precizeze factorii Conversaţia
poluanţi ; Explicaţia
- să identifice Problematiza Interviu
comportamentele pozitive şi rea
negative ale omului în relaţia
Ce e rău şi ce e bine ?
cu mediul ;
- să exprime în desen
cunoştinţele şi deprinderile
privind poluarea, efectele
poluării mediului;

12. Modalităţi de evaluare:


- convorbire, concurs, aplauzele părinţilor, spectacole prezentate cu ocazia Zilei
zonelor umede ,Zilei Mediului, expoziţie cu lucrările copiilor;fotografii,ppt-uri
cu actiunile copiilor.
13.BIBLIOGRAFIE

1. M.E.C.T.- Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani,


Bucuresti, 2008;
2. Nedelcu G., Nedelcu M.- Educatia ecologica si voluntariatul in protectia mediului,
Ed. Treira, Oradea, 2003;
3. Toma Cristina si Zamfir Lia- Educatia pentru mediu in sistemul educational
preuniversitar din Romania, in Prietenii pamantului, Galati, 2003;
4. Walt Disney- Trucurile castorilor juniori – Salut natura, Ed. Egmont Romania,
Bucuresti, 2005;
5. ***Colectia Disney Prima mea Enciclopedie
6. ***www.didactic.ro
7. ***Magazin Terra, Nr.5, 2005;