Sunteți pe pagina 1din 9

GRĂDINIŢA NUMĂRUL 6

Municipiul MOTRU
Judeţul GORJ

- ACTIVITATE OPŢIONALĂ _

EDUCATOARE :

TUDORACHE DANIELA
MARIANA
- PROGRAMA ACTIVITĂŢII OPŢIONALE –

OBIECTIVE CADRU :

1. Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare în vederea formării conştiinţei


ecologice a copiilor a capacităţii de transfer, de valorificare, de aplicare a cunoştinţelor asimilate;
2. Educarea capacităţii de observare, de efectuare a unor experienţe cu privire la influenţa factorilor
mediului asupra organismelor vii;
3. Dezvoltarea unor atitudinii pozitive de ocrotire a mediului înconjurător, dobândind deprinderi
practice pentru protecţia mediului înconjurător;
4. Dezvoltarea capacităţii de a explora, experimenta şi observa cauzele poluării.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

1. să cunoască plante, animale din mediul înconjurător;


2. să manifeste interese în vederea cunoaşterii mediului de viaţă al acestora;
3. să dezvolte capacitatea de observare, efectuarea şi analizarea unor experienţe care influenţează
factorii de mediu şi dezvoltarea organismelor vii;
4. să - şi formeze calităţi pozitive în vederea ocrotirii mediului înconjurător;
5. să formuleze soluţii pentru rezolvarea problemelor de mediu;
6. să atragă atenţia celor din jur asupra comportamentului lor faţă de mediul înconjurător.

EXEMPLE DE COMPORTAMENT :

1. să - şi formeze deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător;


2. să folosească materiale refolosibile din mediul înconjurător în unele lucrări practice;
3. să cunoască şi să explice factorii de poluare şi efectele acestora asupra mediului înconjurător;
4. să observe atitudini, comportamente ale oamenilor ce duc la poluarea mediului înconjurător;
5. să reţină atitudini pozitive şi negative faţă de mediul înconjurător;
6. să aprecieze corect faptele omului , relaţia om – natură;
7. să relateze factorii ce distrug echilibru ecologic;
8. să exercite acţiuni practice de ocrotire şi protejarea mediului înconjurător;
ARGUMENT

Cu privirea îndreptată spre înaltul cerului, cu lacrimi în ochi şi cu sufletele încărcate de durere adresăm
un călduros apel celor care ne conduc destinele şi tragem un semnal de alarmă:
Voi, oameni mari, întoarceţi – vă chiar şi pentru o clipă în mijlocul naturii – simţiţi – i pulsul şi
vibraţia – ascultaţi – i strigătul înăbuşit de durere care vă imploră cu glasul aproape stins:

,, Să faceţi sacru legământ,


Să ocrotiţi acest pământ
E tot ce – avem mai bun, mai sfânt,
Salvaţi – l cât mai este timp.”

Căci numai atunci copiii noştri, copiii copiilor noştri vor avea motive de speranţe, de bucurie, vor
putea mirosi în voie o floare, vor asculta trilul păsărelelor, susurul izvoarelor şi cu candoare în suflet şi zâmbet
vă vor mulţumi.

Aşadar, nu le spulberaţi speranţa că vor putea visa sub cerul liber, senin, brăzdat de porumbeii păcii,
oferiţi – le prilej de bucurie, iar mulţumirile lor vor fi aşa profunde, încât vor inunda planeta:

,, Şi – n gestul lor copilăresc


Ei glăsuiesc : Vă mulţumesc!”

Trebuie să înţelegem că ecologia oferă elemente şi metode adecvate de evitare a greşelilor – un trai mai
uşor, o viaţă de calitate, o sănătate superioară.
Activitatea opţională desfăşurată la nivelul grupei

Nr. Numele şi prenumele copilului Activitate opţională


crt.
1. Bîrsilă Petronela - Mariana Ecologie
2. Burciu Sebastian – Romulus Ecologie
3. Cervinsche David Ecologie
4. Chiţimia Larisa – Ortansa Ecologie
5. Cotar Marius Ecologie
6. Filip Andrei – Cătălin Ecologie
7. Grama Narcis – Ionuţ Ecologie
8. Hoară Radu – Gabriel Ecologie
9. Nistor Narcis – Roberto Ecologie
10. Olteanu Dimitrie –Bogdan Ecologie
11. Pană Nicolicioiu Andreea – Patricia Ecologie
12. Popescu Cristina – Elena Ecologie
13. Spiţă Emilia – Florina Ecologie
14. Vlădulescu Bianca Ecologie
15. Ecologie
16. Ecologie

Educatoare : Tudorache
Daniela - Mariana
SEMESTRUL I

Data Tema activităţii Obiective Strategii

Curiozităţi din lumea - Să cunoască plantele, animalele şi mediul lor Explicaţia


21.09.2007 plantelor şi a animalelor de viaţă; Lectura
Convorbire - Să găsească în imagini mediul de viaţă; Conversaţia
Observaţia

28.09.2007 Curăţenia - izvor de sănătate - Să cunoască unele măsuri elementare de Observaţia


convorbire curăţenie; Conversaţia
- Să păstreze curăţenia şi să contribuie la Explicaţia
menţinerea ei;

05.10.2007 De ce mor copacii? - Să cunoască factorii care influenţează pozitiv Convorbirea


Convorbire şi negativ mediul înconjurător; Explicaţia
- Să stabilească relaţii cauză – efect; Problematizarea

12.10.2007 Circuitul apei - Să cunoască diferite fenomene ale naturii ; Explicaţia


Convorbire - Să descrie diferite fenomene ale naturii şi Conversaţia
modul de circulare a apei în natură; Expunerea

19.10.2007 De serviciu - să memoreze versurile poeziei; Recitarea


de Sen Alexandrescu - să recite versurile corect şi cu intonaţie; Explicarea
memorizare Conversaţia
Memorarea

26.10.2007 Să iubim animalele şi - să fie atenţi la citirea ghicitorilor; Conversaţia


plantele! - să ghicească răspunsul corect; Explicarea
ghicitori Lectura
Problematizarea

09.11.2007 Plantele şi bruma - să observe ce se întâmplă cu plantele la Conversaţia


convorbire căderea brumei; Observarea
- să înţeleagă legătura dintre cauză şi efect; Problematizarea
Explicaţia

16.11.2007 Îndemn - să memoreze versurile poeziei; Recitarea


de Lidia Dumitru - să înţeleagă mesajul etic al poeziei; Conversaţia
memorizare Explicaţia
Memorarea

23.11.2007 Cercetaşii - să pună diverse seminţe la încolţit; Conversaţia


activitate practică - să ude şi să observe dezvoltarea plantelor din Observarea
seminţe; Explicaţia
Aplicaţia
Conversaţia
30.11.2007 Nu vă jucaţi cu focul! - să ştie care sunt urmările jocului cu focul; Explicaţia
convorbire Dialogul

07.12.2007 Legenda ariciului - să asculte cu atenţie textul legendei; Lectura


Lectura educ. - să reţină conţinutul lecturii; Explicaţia
Conversaţia

14.12.2007 Aşa da !Aşa nu! - să observe cu atenţie imaginile; Conversaţia


Lectură după imagini - să spună care sunt situaţiile în care se Observarea
procedează corect; Explicaţia
Lectura
Dialogul

21.12.2007 Iubiţi şi câinii vagabonzi! - să înţeleagă că şi animalele fără stăpân au Conversaţia


convorbire nevoie de ajutorul oamenilor; Explicaţia
- să –şi educe sentimentul de ocrotire al altor Observarea
vieţuitoare; Dialogul

11.01.2008 Grâul - să memoreze versurile poeziei; Lectura


de Rusalin Mureşanu - să înţeleagă mesajul etic al poeziei; Conversaţia
memorizare Explicaţia
Memorarea

18.01.2008 Ajută păsărelele pe timpul - să înţeleagă că păsările au nevoie de om Conversaţia


iernii! pentru ale hrănii; Explicaţia
convorbire - să participe la hrănirea păsărelelor, Aplicaţia

Bârzoi - să asculte cu atenţie textul lecturii; Lectura


25.01.2008 De Ştefan Tita - să desprindă învăţămintele din lectură; Explicaţia
Lectura educ. conversaţia
Dialogul

01.02.2008 Ce se întâmplă iarna sub - să observe cu atenţie imaginile; Vizionarea


zăpadă? - să reţină aspecte din viaţa animalelor pe Observarea
Convorbire după diafilm timpul iernii; Explicaţia
Conversaţia
SEMESTRUL AL II-LEA

Data Tema activităţii Obiective Strategii

- să-şi educe capacitatea de a păstra curăţenia; Explicaţia


Ocrotiţi natura ! - să contribuie la păstrarea curăţeniei în faţa Conversaţia
grădiniţei, parcuri, păduri; Dialogul

- să-şi educe capacitatea de a păstra curăţenia; Conversaţia


- să contribuie la păstrarea curăţeniei în faţa Explicaţia
Păstraţi-vă sănătatea !
grădiniţei, parcuri, păduri; Dialogul
Aplicaţia

- să înţeleagă şi să descrie fenomenul de Explicaţia


Cum cresc plantele ? creştere al plantelor ; Conversaţia
Observarea

- să înţeleagă rolul copacilor în moderarea Conversaţia


La umbra copacilor vântului şi împiedicarea producerii alunecărilor Observarea
de teren şi a inundaţiilor ; Explicaţia

- să-şi formeze deprinderi practice de reciclare Conversaţia


Drumul hârtiei a hârtiei ; Dialogul
Explicaţia

- să dovedească bună-cuviinţă în parc, pe Explicaţia


străzi ; Conversaţia
Ajută natura !
- să nu rupă crenguţele copacilor ; Dialogul
- să ude florile ; Observarea

- să înţeleagă rolul plantelor medicinale în Conversaţia


viaţa oamenilor ; Observarea
Medicina verde - să recunoască unele plante medicinale din Dialogul
imaginile prezentate; Explicaţia
Aplicaţia

- să memoreze versurile; Recitarea


Fetiţa şi floare - să reţină mesajul etic al poeziei ; Explicarea
memorizare Atenţia
Memorarea

- să asculte cu atenţie lecturarea din Lectura


curiozităţile naturii; Explicaţia
Ştiaţi că …
- să reţină informaţiile citite; Dialogul
Conversaţia

La restaurant
- să-şi formeze deprinderi de alimentaţie Conversaţia
corectă ; Explicaţia
- să reţină cum trebuie să se poarte la o masă Demonstrarea
festivă; Aplicaţia

- să experimenteze elemente legate de Conversaţia


condiţiile de viaţă şi dezvoltare a păsărilor ; Explicaţia
Prietenii păsărelelor
Demonstrarea
Aplicaţia

- să experimenteze elemente legate de Conversaţia


Pânza unui păianjen condiţiile de viaţă şi dezvoltare a insectelor ; Observarea
Explicaţia

Conversaţia
- să experimenteze elemente legate de Explicaţia
Micii grădinari condiţiile de viaţă ale plantelor ; Observarea
- să sădească plante şi să le îngrijească; Demonstrarea
Aplicaţia

Conversaţia
- să experimenteze elemente legate de Explicaţia
Suntem harnici gospodari !
condiţiile de viaţă ale plantelor ; Observarea
Aplicaţia

- să găsească răspunsul potrivit la întrebări Conversaţia


Aşa da ! Aşa nu ! făcând apel la cunoştinţele însuşite; Explicaţia
Problematizarea

- să precizeze factorii poluanţi ; Conversaţia


- să identifice comportamentele pozitive şi Explicaţia
negative ale omului în relaţia cu mediul ; Dialogul
- să exprime în desen cunoştinţele şi Aplicaţia
deprinderile privind poluarea, efectele poluării
mediului;
S.O.S. natura !
- desen -

- să cunoască importanţa ecologiei; Conversaţia


Copilul - cel mai mic
- să aplice în viaţa particulară ceea ce a învăţat Explicaţia
ecologist
la ecologie; Lectura

- să precizeze factorii poluanţi ; Conversaţia


- să identifice comportamentele pozitive şi Explicaţia
negative ale omului în relaţia cu mediul ; Problematizarea
Ce e rău şi ce e bine ?
- să exprime în desen cunoştinţele şi
deprinderile privind poluarea, efectele poluării
mediului;