Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 1 de calificare

Şcoala de Arte şi Meserii


Sesiunea iunie - iulie 2005

Calificarea: Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc

Numărul temei: 3

Tema:

Adaptează la caracteristicile clientului prezentat de evaluator o tunsoare clasică executată cu


foarfeca şi cu maşina de tuns.

Durata probei de examen: 30+15 minute

Preşedinte de comisie/ Semnătura

47, Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc, T3


FIŞA DE EVALUARE

pentru proba practică şi proba orală


a examenului de obţinere a certificatului de calificare profesională nivel 1

Comisia de examen din centrul: Calificativul final:

Numele candidatului: Numele / Semnătura examinatorului:

Unitatea de învăţământ de provenienţă: Calificarea: Lucrător pentru estetica şi igiena


corpului omenesc

Tema

Adaptează la caracteristicile clientului prezentat de evaluator o tunsoare clasică executată cu


foarfeca şi cu maşina de tuns.

Durata probei de examen: 30+15 minute

A. Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba practică:

1) pregătirea clientului pentru realizarea tunsorii 


2) selectarea instrumentelor, aparatelor, materialelor şi
produselor necesare 
3) realizarea modificărilor în vederea adaptării tunsorii la
caracteristicile clientului 
4) realizarea tunsorii 
5) realizarea pieptănării în funcţie de tipul tunsorii 

B. Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba orală:

1) utilizarea termenilor de specialitate referitori la forma şi


imperfecţiunile feţei şi ale craniului şi la tipul de păr pentru
a argumenta adaptările realizate 
2) identificarea factorilor de risc pentru client şi pentru lucrător pe
parcursul realizării tunsorii 
3) evaluarea consecinţelor nerespectării regulilor de igienă pe
parcursul realizării tunsorii 
4) descrierea implicaţiilor nerespectării condiţiilor de calitate în
cazul realizării unei tunsori, asupra lucrătorului şi asupra unităţii 
______________________________________________________________________
Stabilirea calificativului final, „admis” sau „respins”, se face astfel:
1. Se bifează numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite de candidat.
2. Nu se bifează acele criterii considerate neîndeplinite de candidat.
3. Calificativul final al candidatului este „ADMIS” numai în situaţia în care numărul criteriilor îndeplinite este mai mare decât al celor
neîndeplinite, la ambele probe (practică şi orală). În caz contrar calificativul candidatului este „RESPINS”.

47, Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc, T3