Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele: ................................................... Data:07.12.

2018

LUCRARE SEMESTRIALĂ
-clasa a VIa-

Notă! Toate subiectele sunt obligatorii! Vei primi 10 puncte din oficiu!

Citește, cu atenție, textul următor:

„Ce bine au să meargă trebile în pădure, Căci pe vinovați tigrul întâi îi judeca
Pe împăratul tigru când îl vom răsturna Ș-apoi îi sugruma.”
Și noi vom guverna – − „Dar voi ce-o să le faceți?”
Zicea unei vulpi ursul – c-oricine o să jure − „Noi o să-i sugrumăm
Că nu s-a pomenit Ș-apoi să-i judecăm.”
Un timp mai fericit.”
− „Și-n ce o să stea oare Cutare sau cutare,
Binele acest mare?” Care se cred în stare
Îl întrebă. Lumea a guverna,
− „În toate, Dacă din întâmplare
Mai ales în dreptate: Ar face încercare,
Abuzul, tâlhăria avem să le stârpim, Tot astfel ar urma.
Și legea criminală s-o îmbunătățim; (Grigore Alexandrescu, Ursul și vulpea)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare:


1.Identifică în text trei cuvinte care aparțin câmpului lexical al animalelor. 6 puncte
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.Transcrie fonetic şi precizează numărul de sunete: oricine, legea, căci. 6 puncte
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3. Demonstrează , în enunţuri, omonimia a două cuvinte din text. 6 puncte


..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4.Precizează câte un antonim pentru următoarele cuvinte: bine, fericit, dreptate. 6 puncte
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

5.Numeşte grupurile de sunete care apar în cuvintele: zicea, tâlhăria, să-i sugrumăm . 6 puncte
.......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...

6. Indică modul şi timpul verbelor : au să meargă, zicea, ar urma. 6 puncte


..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

7. Trece verbul a face la modul conjunctiv şi la modul condiţional-optativ, la toate timpurile specifice.
6 puncte
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
8.Selectează două personificări din text. 6 puncte
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

9.Menţionează rolul folosirii cratimei în structura: Și legea criminală s-o îmbunătățim.


6 puncte
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

10.Explică, în maximum 5 rânduri, semnificația ultimelor șase versuri din textul citat. 6 puncte

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

B.
Redactează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi că textul citat aparține
speciei literare fabulă. 30 de puncte
În compunerea ta, trebuie:
-să precizezi două trăsături ale speciei literare fabulă, prezente în textul dat;
-să ilustrezi cele două trăsături cu exemple din text;
-să ai structura adecvată tipului de text și cerinței formulate;
-să te înscrii în limitele de spațiu indicate.
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................