Sunteți pe pagina 1din 1

CAPITOLUL I

1. DOCUMENTE NAUTICE FOLOSITE LA BORDUL NAVEI MARITIME

Pentru efectuarea navigaţiei maritime, adică deplasarea dintr-un port în altul, la bordul
navei se desfăşoară o serie de activităţi, de la pregătirea tehnică a navei, pînă la pregătirea
aparatelor, instrumentelor şi mijloacelor necesare desfăşurării navigaţiei. În afara aparatelor şi
instalaţiilor de la bord, o mare importanţă o au, o serie de documente nautice, dintre care:
Jurnalul de bord;
Hărţile de navigaţie;
Cărţile pilot ale zonelor de navigaţie;
Cartea Farurilor;
Avizele pentru navigatori;
Tabla Nautică;
Efemerida nautică;
Ghidul intrărilor în porturi;
Tabla de maree;
Cartea Radio semnalelor;
Atlase pentru curenţi, etc.