Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA

B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 30, 240192,


Rm Vâlcea, Tel: +40(0)35043157
Fax: +40(0)350431576

Nr. înreg........................../................................

Avizat, Avizat,

Inspector Şcolar General Inspector şcolar pentru educaţie permanentă

Prof. Andra BICĂ Prof. Gabriela Trăistaru

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN de de folclor

BUSUIOC DE TOPOLOG!

Ediţia a VII-a

DOMENIUL: cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri


NIVELUL PROPUS:interjudeţean
DATA DE DERULARE A ACTIVITĂŢII PRINCIPALE: 25 mai 2019

ORGANIZATOR Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”


Str . sat Rotărăşti, nr.42, Loc. Nicoale Bălcescu

Tel./Fax: 0250/761091
Nr. înreg........................../................................

Avizat,
Director
Prof.Grecu Cristian Gheorghe

Coordonatori:

Prof.Popescu Florina Semnătura......

Prof. Drăghici Florinela Semnătura......