Sunteți pe pagina 1din 2

VERISMUL

Cele două secole, XIX și XX au însemnat pentru Italia una dintre cele mai
agitate etape ale istoriei sale. După unificare, abia în anul 1917, Italia a pornit pe
drumul sau propriu de dezvoltare.
Verismul este o mișcare literară și artistică, apărută în literatură italiană
la sfârșitul secolului al XIX-lea, al cărei specific constă îndeosebi în orientarea spre
universul rural și provincial, spre teme legate de viață cotidiană și de
faptele oamenilor simpli.
Verismul s-a manifestat în muzică de operă, unde tensiunile şi incisivităţile
situaţiilor scenice sunt amplificate prin intermediul muzicii, cu întreg arsenalul de
mijloace de expresie pe care îl comportă (melodie, polifonie, armonie, orchestraţie,
dinamică şi agogică.
Verdi, de pildă, în unele opere ale sale accentuează unele momente printr-o
subliniere tragică a conflictelor prezentate („Rigoletto”, „La Traviata”, „Otello”,
„Trubadurul”) fără a forța limitele.
În această perioadă, Italia oferă impresionantul spectacol al continuității și
ascensiunii operei, pentru că între creațiile italiene romantice și cele veriste să existe
o strânsă legătură.
Creațiile veriste se bazează pe tradiția operei italiene, a cântului de tip bel-
canto, cu specificul muzicii populare, cu intonații specifice canțonetelor, serenadelor
și baladelor, cu arii strălucitoare, cu ansambluri de sine stătătoare și cu o dramaturgie
unitară.
Discursul muzical se emancipează în direcția obținerii expresiei din ce în ce
mai pronunțat patetică și melodramatică.
Melodia vocală ajunge până la declamație, limbajul armonic se adâncește și
mai mult în sfera modală determinând structuri și mixturi sonore noi, contribuind
la sublinierea momentelor de maximă tensiune dramatică, într-o desfășurare
rapidă.

Muzicieni veristi și opere veriste:

 Pietro Mascagni – “Cavalleria Rusticana”


 Ruggero Leoncavallo – “Pagliacci”
 Giacomo Puccini – “Madame Butterfly”
OPERA

S-ar putea să vă placă și