Sunteți pe pagina 1din 31

Leica

Leica DISTOTMD510
DISTO TM
X310
The original laser distance meter
The original laser distance meter
Cuprins RO
Configuraţia instrumentului - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Memorie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Prefață - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Măsurarea unei singure distanțe- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Vedere de ansamblu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Mod orizontal (inteligent) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Ecran pentru măsurători de bază - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Măsurarea înălțimii profilului - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Ecran pentru selectare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Aria- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Indicator de punct de măsură (Vizor) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Volum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Inserarea bateriilor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Suprafață triunghiulară - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Modul extins - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Operaţiuni ---------------------------------- 5 Trasarea înclinării - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Comutare ON/OFF (PORNIT/OPRIT) - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Obiecte înclinate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Ştergere - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Trasarea înălțimii- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Coduri pentru mesaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Trapez- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Piesă terminală multifuncțională - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Jalonare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Măsurare continuă / de minim-maxim- - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Pitagora (2 puncte) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Adunare / Scădere- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Pitagora (3 puncte) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Indicator de punct de măsură (Vizor) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Date tehnice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Setări - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Vedere de ansamblu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Coduri pentru mesaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Unități pentru înclinație - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Îngrijire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Unități pentru distanță - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Semnal sonor PORNIT/OPRIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Garanţie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Nivel digital PORNIT/OPRIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Instrucţiuni de securitate - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Activarea /Dezactivarea blocării tastaturii - - - - - - - - - - - - - - - 9
Tastatură deblocată - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Domenii de responsabilitate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Preferințe personalizate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Utilizări permise - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Iluminare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Utilizări interzise - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Activare / Dezactivare Bluetooth Smart - - - - - - - - - - - - - - - 10 Riscuri în timpul utilizării - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Calibrarea senzorului de înclinare (calibrarea înclinării) - - - - - 11 Limite de utilizare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Resetare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 Eliminare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Compensare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 Compatibilitate electromagnetică (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - 29
Utilizarea produsului cu Bluetooth® - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Funcţii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 Clasificare laser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Vedere de ansamblu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 Etichetare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Temporizator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Calculator - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Ajustarea referinței de măsurare / trepied - - - - - - - - - - - - - - 14

Leica DISTOTM D510 792312 1


Configuraţia instrumentului RO
Prefaţă Vedere de ansamblu
Înainte de prima utilizare a acestui produs, citiți cu atenție
toate instrucțiunile de securitate şi manualul utilizatorului.
Persoana responsabilă de acest instrument trebuie să se Ecran
asigure că toți utilizatorii înțeleg şi respectă prezentele
instrucțiuni.
Simbolurile folosite au următoarele semnificații:
 AVERTIZARE
Indică o situație potențial periculoasă sau o utilizare neintenționată
care, dacă nu este evitată, poate provoca decesul sau vătămarea Pornit /
gravă a persoanelor. Măsurare
 ATENŢIE Taste de selec-
Indică o situație potențial periculoasă sau o utilizare neintenționată tare asociate
care, dacă nu este evitată, poate provoca vătămări minore sau Indicator de
punct de mă- simbolurilor
moderate şi/sau însemnate pagube materiale, financiare şi de sură (Vizor) de mai sus
mediu.
Navigare Ecran pentru
Paragrafe importante care trebuie respectate în practică,
i întrucât permit utilizarea produsului într-o manieră corectă funcții
din punct de vedere tehnic şi într-un mod eficient. Revenire /
Egal

Ştergere / Adunare /
Oprit Scădere

Leica DISTOTM D510 792312 2


Configuraţia instrumentului RO
Ecran pentru măsurători de bază Ecran pentru selectare

Bară de stare Indicator de


pagină

Funcție /
Setări

Rând de sumar

Funcție activă

Preferințe Setări Funcție de


asistare

Leica DISTOTM D510 792312 3


Configuraţia instrumentului RO
Indicator de punct de măsură (Vizor) Inserarea bateriilor
Pentru a asigura o
utilizare fiabilă, nu
Etapa Zoom
i utilizați baterii zinc-
carbon. Se recoman-
1x dă utilizarea unor ba-
terii de înaltă calitate.
Schimbați bateriile în
momentul în care
Reglarea lumi- simbolul pentru ba-
Țintă terie clipeşte inter-
nozității cu aju-
torul tastelor mitent.
de navigare la
stânga şi la
dreapta
Zoom (1x, 2x, 4x)
cu ajutorul taste-
lor de navigare în
Funcție activă sus şi în jos

Preferințe

Leica DISTOTM D510 792312 4


Operaţiuni RO
Comutare ON/OFF (PORNIT/OPRIT) Ştergere Coduri pentru mesaje
PORNIT OPRIT Apăsați 2 sec. pe 1x 2x În cazul în care simbolul „info” apare
tasta ON (POR- însoțit de un număr, respectați in-
i NIT) pentru a ac-
tiva regimul laser
strucțiunile din capitolul „Coduri
pentru mesaje”.
2 sec. continuu. Dacă în Exemplu:
interval de 180 Renunțare la func-
Dispozitivul sec., nu se apasă Anularea ultimei ția actuală, salt la
este OPRIT. pe taste, dispozi- acțiuni. regimul de operare
tivul se închide implicit.
automat.

Piesă terminală multifuncţională


Orientarea pie-
sei terminale
i este detectată
automat şi
punctul zero se
adaptează în
consecință.

Măsurare continuă / de minim-maxim


Distanța minimă şi maximă măsura-
min. max. tă este afişată (min., max.). Ultima
1 2 valoare măsurată este afişată pe 3
rândul de sumar.
2 sec. Opreşte măsurarea continuă /
de minim-maxim.
Utilizată pentru a măsura diagonalele unei încăperi 8.532 m
(valori maxime) sau distanța pe orizontală (valori
minime)
Leica DISTOTM D510 792312 5
Operaţiuni RO
Adunare / Scădere
2x Această procedură poate fi repe-
tată de câte ori este necesar. Ace-
1 2 3 4 i eaşi procedură poate fi utilizată
pentru a aduna sau a scădea arii
sau volume.
Următoarea mă- Următoarea mă-
surătoare se adă- surătoare se sca- 7.332 m
7.332 m ugă la precedenta. de din 12.847 m 20.179 m
precedenta.

Indicator de punct de măsură (Vizor)


4x

1x 4x 1x

1 2 3 4
2x

2x
Ieşire indicator
1x de punct de
1x măsură (vizor).

Este foarte util pentru măsurători exterioare Indicatorul de


punct de măsură (vizor) afişează ținta pe ecran. Dispozitivul
i măsoară în mijlocul țintei chiar şi în cazul în care raza laser
nu este vizibilă. Eroarea de paralaxă survine în momentul în
care camera foto a indicatorului de punct de măsură este
utilizată asupra unor ținte apropiate cu efect de apariție de-
plasată a razei laser față de țintă. În acest caz bazați-vă pe
raza laser reală.

Leica DISTOTM D510 792312 6


Setări RO
Vedere de ansamblu
Unități pentru înclinație
1 2 Unități pentru distanță
Semnal sonor
Nivel digital
Blocarea tastaturii
Preferințe
Iluminare
Bluetooth®
Calibrarea înclinării
Resetare
Compensare

Unităţi pentru înclinaţie

1 2 3 Comutați între urmă- 4 5


toarele unități:

± 90.0° 0.00 % Confirmă setările. Ieşire setări.


± 180.0° 0.0 mm/m
360.0° 0.00 in/ft

Leica DISTOTM D510 792312 7


Setări RO
Unităţi pentru distanţă

Comutați între urmă-


1 2 3 toarele unități: 4 5

0.0000 m 0.00 ft
0.000 m 0'00" 1/32 Confirmă setările. Ieşire setări.
0.00 m 0.00 in
0 mm 0 in 1/32
0.000 yd

Semnal sonor PORNIT/OPRIT

1 2 3

Ieşire setări.
Pentru a comuta pe
PORNIT, repetați
procedura.
PORNIT OPRIT
Nivel digital PORNIT/OPRIT

Nivelul digital
1 2 3 i este afişat pe li-
nia de stare.

Pentru a comuta Ieşire setări.


pe PORNIT, re-
petați procedura.

PORNIT OPRIT
TM
Leica DISTO D510 792312 8
Setări RO
Activarea /Dezactivarea blocării tastaturii Tastatură deblocată

Pentru dezactiva-
1 2 re, repetați proce- 3 1 2
dura.
în interval
Ieşire setări. de 2 sec.

OPRIT PORNIT
Preferinţe personalizate
Pentru acces rapid, selectați func-
țiile preferate.
1 2 3 4 5 i Scurtătură:
Apăsați la stânga
sau la dreapta tas- În modul de măsurare, apăsați
Selectați funcția tei de selectare. Ieşire setări. timp de 2 sec. pe o tastă de selec-
preferată. Funcția este setată tare.
ca preferată dea-
supra tastei de se-
lectare.
Iluminare

Pentru a
1 2 3 4 5 i economisi
energia, re-
duceți lumi-
1/6 nozitatea,
2/6 Confirmă setările. Ieşire setări. dacă aceasta
3/6
1/6 4/6
Selectați lumino-
zitatea.
nu este ne-
5/6 cesară.
6/6

Leica DISTOTM D510 792312 9


Setări RO
Activare / Dezactivare Bluetooth Smart

Mod implicit: Bluetooth este acti-


1 2 3 i vat. Simbolul pentru Bluetooth
este afişat pe linia de stare în cazul
în care dispozitivul este conectat
la Bluetooth.
Pentru a comuta Ieşire setări.
pe PORNIT, re-
petați procedura.

PORNIT OPRIT
Comutați pe Bluetooth Smart în Setări. Nu acordăm garanție şi nu oferim asistență pentru varianta gratuită a
Conectați dispozitivul la smart phone-ul, tableta, laptop-ul dvs. software-ului DISTO™ . Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru
i În cazul în care conexiunea a fost stabilită, pe telemetrul laser apare
simbolul Bluetooth.
orice eveniment care decurge din utilizarea software-ul gratuit şi nu
suntem obligați să îl corectăm sau să dezvoltăm upgradări ale acestuia.
Bluetooth se dezactivează imediat după deconectarea telemetrului la- Pe pagina noastră de pornire puteți găsi o gamă largă de software-uri
ser. comerciale. Aplicațiile pentru Android® sau Mac iOS pot fi găsite în
Modulul Bluetooth Smart eficient şi inovator (cu noul Bluetooth stan- magazinele internet speciale.
dard V4.0) funcționează împreună cu toate dispozitivele Bluetooth Mai multe detalii găsiți pe pagina noastră de pornire.
Smart Ready. Toate celelalte dispozitive Bluetooth nu suportă modulul
Bluetooth Smart de economisire a energiei, integrat în dispozitiv.

Leica DISTOTM D510 792312 10


Setări RO
Calibrarea senzorului de înclinare (calibrarea înclinării)

1 2 3 4

180°

Aşezați dispozitivul pe o suprafață per-


fect plană.

180°
5 6 7

Rotiți dispozitivul în plan orizontal cu Aşezați dispozitivul pe o suprafață per-


180° şi aşezați-l din nou pe o suprafa- fect plană.
ță perfect plană.

După 2 se-
cunde, dis-
8 9 180° 10 i pozitivul
reintră în
180° modul nor-
mal de funcți-
onare.
Rotiți dispozitivul în plan orizontal cu
180° şi aşezați-l din nou pe o suprafa-
ță perfect plană.

Leica DISTOTM D510 792312 11


Setări RO
Resetare
A doua confirmare cu tasta de se-
lectare: Prin resetare, instrumentul revine
1 2 3 Refuz: Confirmare:
4 i la valorile setate din fabricație.
Toate setările personalizate şi da-
tele memorate se pierd.
Ieşire setări.
Reset
device?

Compensare

1 2 3 4 5

Selectarea
1.012 m Reglarea ci-
1.012 m Aprobarea
valorii.
cifrei. frei.

Prin compensare, se adaugă sau


6 i scade automat o valoare specifi-
cată la sau din toate măsurătorile.
Această funcție permite luarea în
considerație a anumitor toleranțe.
Ieşire setări. Simbolul pentru compensare este
afişat.

Leica DISTOTM D510 792312 12


Funcţii RO
Vedere de ansamblu
Cronometru Măsurarea profil înalt Măsurarea obiectelor înclinate
Calculator Aria Trasarea înălțimii
Reglarea referinței Volum Trapez
Memorie Suprafață triunghiulară Jalonare
Măsurarea unei singure distanțe Modul arie largă Pitagora 1
Mod orizontal (inteligent) Trasarea înclinării Pitagora 2

Temporizator
Auto-tempori-
zarea se acti-
1 2 3 4 i vează la
apăsarea tastei
Pornit / Măsu-
30 sec
rare.
Selectați durata Confirmă setă-
5 sec rile.
2 sec de temporizare.
Off

Calculator
Rezultatul măsurării de pe linia de
Selectați tasta sumar este preluat de calculator şi
1 2 3 de pe ecran. i poate fi utilizat pentru calcule su-
plimentare.
Fracțiile de Ft/in sunt transforma-
te în metrii.
Confirmați fi-
ecare tastă.

Leica DISTOTM D510 792312 13


Funcţii RO
Ajustarea referinţei de măsurare / trepied
Distanța este măsurată începând din partea
posterioară a dispozitivului (setare stan-
1 2 3 dard).
Distanța este măsurată începând din partea
frontală a dispozitivului (simbol pentru blo-
care = în mod permanent).
Distanța este măsurată permanent de la file-
tul trepiedului.

Dacă dispozitivul este dezactivat,


4 i referința revine la setarea stan-
dard (partea posterioară a dispo-
zitivului).
Confirmă setările.

Memorie

12.208 m
1 2 3 4 i
6.554 m

Comutare între
23.889 m Utilizați tastele de Scurtătură
navigare Sus/Jos
măsurări. pentru afişarea
mai multor rezul-
tate.

Leica DISTOTM D510 792312 14


Funcţii RO
Măsurarea unei singure distanţe
Suprafețele țintă:
În cazul în care se măsoară spre li-
1 2 3 4 i chide incolore, sticlă, spumă de
polistiren extrudat sau suprafețe
semipermeabile sau dacă se vizea-
ză suprafețe foarte lucioase, pot
Orientați fascicolul de laser activ
8.532 m surveni erori de măsurare. În cazul
suprafețelor de culoare închisă,
asupra țintei. timpul de măsurare creşte.

Mod orizontal (inteligent)

40.8 °
1 2 3 4
5.204 m x x

y
0.032 m y
z
Orientați fascico-
lul laser asupra 4.827 m z (până la 360° şi o înclinare
țintei. transversală de ±10°)

Leica DISTOTM D510 792312 15


Funcţii RO
Măsurarea înălţimii profilului
5
4
1 2 3 4 5 3
h
1 2 d
0 0

REF REF
Orientați spre punctul de referință Orientați spre punctele suplimentare
(REF). 1-x.

Ideală pentru măsurarea diferențelor de înăl-


țime până la punctul de referință. De aseme-
6 7 i nea, poate fi utilizată pentru a măsura profilul
întrucât se afişează fiecare diferență de înălți-
d Distanța orizontală
me măsurată, precum şi distanța până la dis-
2.042 m până la dispozitiv
pozitiv.
Funcția de ieşi-
0.054 m h Diferența de înălțime
până la punctul de re-
re.

ferință (REF).

Leica DISTOTM D510 792312 16


Funcţii RO
Aria

1 2 3 4 5

Orientați fascico- Orientați fascico-


lul laser asupra lul laser asupra ce-
primului punct- lui de al doilea
țintă. punct-țintă.

Rezultatul este afişat pe rândul de sumar îm-


6.228 m Prima distanță preună cu valoarea măsurată anterior.
6
3.9I0 m A doua distanță
i Funcția Măsurări parțiale / Descriptor:
Apăsați pe + sau – după începerea primei
măsurători. Măsoară şi însumează sau scade
20.276 m Circumferință distanțele. Finalizează cu DIST. Măsoară a

24.352 m 2 doua distanță.


Aria

Leica DISTOTM D510 792312 17


Funcţii RO
Volum

1 2 3 4 5 6 7

Orientați fascico- Orientați fascico- Orientați fascico-


lul laser asupra lul laser asupra ce- lul laser asupra ce-
primului punct- lui de al doilea lui de-al treilea
țintă. punct-țintă. punct-țintă.

80.208 m Circumferință
8 2 9
208.703 m Suprafețe pereți
2
24.224 m Suprafață tavan/po- Utilizați tastele de
dea
78.694 m 3 navigare Sus/Jos
Volum pentru afişarea
mai multor rezul-
tate.

Leica DISTOTM D510 792312 18


Funcţii RO
Suprafaţă triunghiulară

1 2 3 4 5 6 7

Orientați fascico- Orientați fascico- Orientați fascico-


lul laser asupra lul laser asupra ce- lul laser asupra ce-
primului punct- lui de al doilea lui de-al treilea
țintă. punct-țintă. punct-țintă.

8 9
23.563 m Circumferință

89.90° Unghiul dintre prima şi a doua măsurare


Utilizați tastele de
navigare Sus/Jos
23.813 m 2
Suprafață triunghiulară pentru afişarea
mai multor rezul-
tate.

Modul extins
Modul extins permite măsurarea unor
ținte dificile, în condiții nefavorabile
1 2 i precum o lumină ambientală străluci-
toare sau o țintă slab reflectorizantă.
Durata măsurării creşte.
Când funcția este activată, pe linia de
stare este afişat un simbol.

Leica DISTOTM D510 792312 19


Funcţii RO
Trasarea înclinării

Înclinația este permanent afişată. In-


1 2 3 89.3° i strumentul emite un semnal sonor la
0° şi 90°. Ideal pentru ajustări orizon-
tale sau verticale.
90°

Obiecte înclinate

1 2 3 4 5

Orientați fascicolul laser Orientați fascicolul laser


asupra punctului superior. asupra punctului inferior.

Măsurarea distanței indirecte din-


5.944 m Distanța orizontală dintre două puncte. tre 2 puncte cu rezultate supli-
6
3.506 m Înălțimea pe verticală dintre două puncte
7 i mentare. Ideală pentru aplicații
precum măsurarea lungimii şi a
pantei acoperişului, înălțimea co-
30.55° Unghiul dintre două puncte este inclus Utilizați tastele de şului,…

6.901 m
navigare Sus/Jos Este important ca instrumentul să
Distanța dintre două puncte pentru afişarea fie poziționat în pantă dreaptă
mai multor rezul- prin cele 2 puncte.
tate.

Leica DISTOTM D510 792312 20


Funcţii RO
Trasarea înălţimii
Px Px

1 2 3 4 5

P0 P0

Orientați fascico- Orientați fascicolul laser asupra puncte-


lul laser asupra lor superioare şi monitorizarea unghiului
punctului inferior. /înălțimii va fi declanşată automat.

Px
6 7

x
6.932 m

y
x
9.827 m y = Înălțimea de monitorizare
dacă dispozitivul este aşezat
Opreşte monitorizarea înălțimii şi
afişează ultima măsurătoare.
pe un trepied P0
Înălțimea clădirilor sau a copacilor poa-
te fi determinată fără puncte reflectori-
8 i zante adecvate. În punctul inferior, sunt
măsurate distanța şi înclinația care im-
pun o țintă laser reflectorizantă. Punc-
Utilizați tastele de tul superior poate fi vizat cu ajutorul
navigare Sus/Jos indicatorului de punct de măsură / al
pentru afişarea țintei şi nu impune o țintă laser reflecto-
mai multor rezul- rizantă deoarece se măsoară numai în-
tate. clinația.

Leica DISTOTM D510 792312 21


Funcţii RO
Trapez

1 2 3 4 5

Orientați fascico- Orientați fascico-


lul laser asupra lul laser asupra ce-
punctului superi- lui de-al doilea
or. punct.

x
6 7
22.70°
78.257 m2 Aria trapezului Utilizați tastele de

5.907 m
navigare Sus/Jos
x pentru afişarea
mai multor rezul-
tate.

Leica DISTOTM D510 792312 22


Funcţii RO
Jalonare
Două distanțe
diferite (a şi b) a= b a= b
i pot fi introduse
pentru a marca 2
1
2
1 1 2
lungimile măsu-
rate definite. 3 3
a a
b b
b b

3 4 5 6

Selectarea
1.012 m Reglarea ci-
1.012 m Aprobați va-
loarea „a”.
Ajustați
valoarea
0.625 m
cifrei. frei. „b”.

Deplasați încet Lipsesc 0.240 La apropierea de un punct de


dispozitivul de-a m până la ur- jalonare sub 0.1 m, instrumen-
7 8 lungul liniei de ja-
lonare. Distanța
mătoarea dis-
tanță de 0.625
i tul începe să emită un semnal
sonor. Funcția poate fi oprită
până la următorul m. prin apăsarea tastei CLE-
punct de jalonare 0.625 m AR/OFF (ŞTERGE-
este afişată.
0.240 m
Aprobați valoarea RE/OPRIT).
„b” şi porniți mă-
surarea.

Leica DISTOTM D510 792312 23


Funcţii RO
Pitagora (2 puncte)

1 2 3 4 5

Orientați laserul Orientați laserul


asupra primei țin- asupra celei de a
tei. doua ținte.

Rezultatul este afişat pe linia de sumar.


Apăsând 2 sec. pe tasta pentru măsurare în funcție, ac-
6 7 i tivați măsurătoarea de minim sau maxim.

Vă recomandăm să folosiți calculele pitagoreice numai


Utilizați tastele de pentru măsurare orizontală indirectă.
8.294 m navigare Sus/Jos
pentru afişarea
Pentru o măsurare mai exactă a înălțimii (verticală) utili-
zați o funcție cu măsurarea înclinației.
mai multor rezul-
tate.

Leica DISTOTM D510 792312 24


Funcţii RO
Pitagora (3 puncte)

1 2 3 4 5 6 7

Orientați laserul Orientați laserul Orientați lase-


asupra primei țin- asupra celei de a rul asupra celei
tei. doua ținte. de a treia ținte.

Rezultatul este afişat pe linia de sumar.


Apăsând 2 sec. pe tasta pentru măsurare în funcție,
8 9 i activați măsurătoarea de minim sau maxim.

Vă recomandăm să folosiți calculele pitagoreice nu-


Utilizați tastele de mai pentru măsurare orizontală indirectă.

18.294 m
navigare Sus/Jos Pentru o măsurare mai exactă a înălțimii (verticală)
pentru afişarea utilizați o funcție cu măsurarea înclinației.
mai multor rezul-
tate.

Leica DISTOTM D510 792312 25


Date tehnice RO
Măsurarea distanţei * se aplică pentru un grad de reflexie al țintei de 100% Funcţii
(perete alb), iluminare redusă în fundal, 25°C
Toleranţa tipică de măsurare* ± 1.0 mm / ~1/16" *** Măsurarea distanţei da
** se aplică pentru un grad de reflexie al țintei între 10 până
Măsurare maximă ± 2.0 mm / 0.08 țoli *** la 100%, iluminare puternică în fundal, - 10°C până la + 50°C Măsurătoare de max./min. da
Toleranţa**
*** Toleranțele se aplică de la 0.05 m până la 10 m cu un nivel Măsurătoare continuă da
Gama tipică* 200 m / 660 ft de precizie de 95%. Toleranța maximă se poate reduce la Jalonare da
Gama în condiţii 80 m / 260 ft 0.1 mm/m între 10 m până la 30 m, până la 0.20 mm/m
nefavorabile **** Adunare / Scădere da
între 30 m până la 100 m şi până la 0.30 mm/m pentru
Cea mai mică unitate afişată 0.1 mm / 1/32 țoli distanțe de peste 100 m Aria da
Power Range Technology™ da **** are aplicabilitate pentru un factor de reflexie de 100% a Suprafaţă triunghiulară da
Ø punct laser la distanţă 6 /30 / 60 mm țintei, iluminare de fundal de aproximativ 30'000 lucşi. Volum da
(10 / 50 / 100 m) ***** calibrare post-utilizare. Deviația suplimentară a Trapez da
Măsurarea înclinării unghiului de +/- 0.01° per grad până la +/-45° în fiecare
Funcţia pictor (arie cu măsură- da
cadran. Se aplică la temperatura camerei. Pentru întregul toare parţială)
Toleranţa de măsurare până ± 0.2° interval de temperaturi de funcționare deviația maximă
la raza laser***** creşte cu +/-0.1°. Pitagora 2 puncte, 3 puncte
Toleranţa de măsurare până ± 0.2° Mod orizontal (inteligent) / da
la carcasa***** Înălţime indirectă
Pentru rezultate indirecte exacte se
Limite
Generale
360°
i recomandă folosirea unui trepied.
Măsurarea înălţimii profilului
Trasarea înclinării
da
da
Clasa laser 2 Pentru măsurători exacte ale înclinării se va Obiecte înclinate da
Tip laser 635 nm, < 1 mW evita înclinarea transversală a dispozitivului. Monitorizare înălţime da
Clasa de protecţie IP65 (antipraf şi cu Memorie 30 afişări
protecție împotriva jetu-
rilor de apă) Semnal sonor da
Oprirea automată a laserului după 90 s Ecran color iluminat da
Oprirea automată a alimen- după 180 s Piesă terminală multifuncţio- da
tării nală
Bluetooth® Smart Bluetooth v4.0 Indicator de punct de măsură 4xZoom
(Vizor)
Durata de viaţă a bateriei până la 5000 de măsură-
(2 x AA) tori Nivel digital da
Dimensiuni (H x L x l) 143 x 58 x 29 mm Bluetooth® Smart da
5.6 x 2.28 x 1.14 țoli Preferinţe personalizate da
Greutate (fără baterii) 198 g / 6.37 oz Cronometru da
Domeniu de temperaturi: Modul arie largă da
- Depozitare -25 până la 70°C
-13 până la 158°F Calculator da
- Funcționare -10 până la 50°C
14 până la 122°F

Leica DISTOTM D510 792312 26


Coduri pentru mesaje Îngrijire Instrucţiuni de securitate RO
Dacă mesajul Error nu dispare la închiderea • Ştergeți instrumentul cu o cârpă umedă şi Persoana responsabilă de acest instrument
şi deschiderea repetată a instrumentului, moale. trebuie să se asigure că toți utilizatorii înțeleg
contactați distribuitorul. • Nu introduceți instrumentul în apă. şi respectă prezentele instrucțiuni.
Dacă mesajul InFo apare cu un număr, • Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare Domenii de responsabilitate
apăsați tasta Clear (Ştergere) şi respectați agresivi.
următoarele instrucțiuni: Responsabilitatea producătorului
Garanţie echipamentului original:
Nr. Cauza Rezolvare
Leica Geosystems AG
156 Înclinarea transversală Mențineți dispozitivul în Garanţie pentru durata de funcţio-
mai mare de 10° poziție fără niciun unghi de Heinrich-Wild-Strasse
înclinare. nare acordată de producător
CH-9435 Heerbrugg
162 Eroare de calibrare Asigurați-vă că dispozitivul Conform garanției internaționale limitate pe
este aşezat pe o suprafață care o acordă Leica Geosystems, garanția Internet: www.disto.com
orizontală perfect plană. acoperă întreaga durată de utilizare a produ- Compania sus-menționată este responsabilă
Repetați procedura de de furnizarea produsului, inclusiv a manua-
calibrare. Dacă eroarea sului. Repararea sau înlocuirea gratuită a
continuă să apară contac- tuturor produselor defectate ca urmare a lului de utilizare şi a accesoriilor originale, în
tați dealerul. unor vicii materiale sau de fabricație, apărute stare de totală siguranță. Compania sus-
204 Eroare de calcul Repetați măsurătoarea. în cadrul ciclului de viață a produsului. menționată nu îşi asumă responsabilitatea
240 Eroare transfer de Repetați procedura. 3 ani fără costuri privind accesoriile produse de terți.
date Obligaţiile persoanei responsabile de
252 Temperatura este Lăsați instrumentul să se
Asistența tehnică gratuită este garantată în
cazul defectării produsului şi impune asis- instrument:
prea ridicată răcească.
253 Temperatura este Încălziți instrumentul. tență tehnică în condiții normale de utilizare • Să înțeleagă instrucțiunile de siguranță refe-
prea scăzută. aşa cum sunt acestea definite în manualul ritoare la produs, precum şi instrucțiunile
255 Semnalul recepționat Schimbați suprafața-țintă utilizatorului. din manualul utilizatorului.
este prea slab, timpul (de ex., hârtie albă). • Să cunoască reglementările locale privind
de măsurare este prea
lung. Pentru a primi o perioadă de „3 ani fără prevenirea accidentelor.
256 Semnalul recepționat Schimbați suprafața-țintă costuri”, produsul trebuie să fie înregistrat în • Să prevină accesul personalului neautorizat
este prea puternic (de ex., hârtie albă). termen de 8 săptămâni de la data cumpărării, la produs.
257 Lumina de fundal este Întunecați zona-țintă. pe site-ul web: www.leica-geosys-
prea puternică tems.com/registration. În cazul în care
258 Măsurătoarea depă- Corectați limitele. produsul nu este înregistrat, se aplică o peri-
şeşte domeniul de
măsurare oadă de „2 ani fără costuri”.
260 Fascicolul laser se Repetați măsurătoarea.
întrerupe

Leica DISTOTM D510 792312 27


Instrucţiuni de securitate RO
Utilizări permise Riscuri în timpul utilizării Eliminare
• Măsurarea distanțelor
• Măsurarea înclinării
 AVERTIZARE  AVERTISMENT
Dacă instrumentul prezintă defecte sau a fost Bateriile consumate nu trebuie aruncate
• Transfer de date cu Bluetooth® scăpat pe jos, dacă a fost utilizat necorespun- împreună cu deşeurile menajere. Aveți grijă
Utilizări interzise zător sau a fost modificat, verificați dacă de mediul înconjurător şi duceți-le la punc-
• Utilizarea produsului fără un instructaj rezultatele măsurătorilor sunt corecte. Efec- tele de colectare, în conformitate cu regle-
prealabil. tuați periodic măsurători de verificare, mentările naționale şi locale.
• Utilizarea în afara limitelor indicate în special după ce produsul a fost utilizat în Produsul nu trebuie aruncat împreună cu
condiții anormale şi înainte, în timpul şi după deşeurile menajere.
• Dezactivarea sistemului de securitate şi efectuarea unor măsurători importante
desprinderea etichetelor explicative şi de Aruncați produsul în mod corespun-
siguranță  ATENŢIE zător, în conformitate cu reglementă-
rile naționale în vigoare în țara dvs.
• Deschiderea echipamentului folosind Nu încercați să reparați singur instrumentul.
diverse scule (şurubelnițe etc.). În cazul deteriorării instrumentului, contac- Respectați reglementările specifice de la nivel
tați un distribuitor local. național şi local.
• Modificarea sau transformarea produsului
Informații privind prelucrarea specifică a
• Folosirea de accesorii de la alți producători
fără a dispune de aprobare explicită.
 AVERTIZARE produsului şi managementul deşeurilor pot fi
Schimbările sau modificările care nu sunt descărcate de pe pagina noastră principală.
• Orbirea intenționată a terților chiar şi în aprobate în mod explicit pot conduce la pier-
întuneric. derea dreptului utilizatorului de a exploata
• Protejarea necorespunzătoare a amplasa- acest echipament.
mentului pe care se face măsurarea (de ex., Limite de utilizare
pe drumuri, şantiere de construcții etc.).
Consultați secțiunea „Date tehnice”.
• Comportamentul intenționat sau irespon- i Instrumental este conceput pentru utili-
sabil pe schele, la utilizarea scărilor, la efec-
zare în zone locuite permanent de oameni,
tuarea de măsurători în apropierea utila-
nu utilizați produsul în zone cu potențial
jelor în funcțiune, sau lângă componente
exploziv sau medii agresive. Nu folosiți
ale utilajelor sau instalațiilor neprotejate.
produsul în zone cu risc de explozie sau în
• Îndreptarea direct spre soare. medii agresive.

Leica DISTOTM D510 792312 28


Instrucţiuni de securitate RO
Compatibilitate electromagne- • Nu folosiți timp îndelungat produsul în Etichetare
tică (EMC) apropierea corpului dumneavoastră.
Clasificare laser
 AVERTIZARE Radiație laser
Nu priviți direct în fascicol
Instrumentul respectă cele mai stricte cerințe Clasa laser 2
ale standardelor şi reglementărilor relevante. acc. IEC 60825-1:2007
Putere radiantă maximă: <1 mW
Totuşi, nu poate fi exclusă complet posibili- Lungimea de undă emisă: 620-690 nm
Divergența fascicolului: 0.16 x 0.6 mrad
tatea ca produsul să provoace interferențe în Durata impulsului: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
alte echipamente.
Utilizarea produsului cu Blue-
tooth® Aparatul produce un fascicol laser vizibil emis
prin partea frontală a instrumentului:
 AVERTIZARE Aparatul este un produs laser din Clasa 2, în
Radiațiile electromagnetice pot provoca conformitate cu:
anomalii în funcționarea altor echipamente, • IEC60825-1: 2007 „Siguranța produselor
instalații (de ex., dispozitive medicale cum ar laser în ceea ce priveşte radiațiile”
fi stimulatoarele cardiace sau proteze audi- Produse laser din Clasa 2:
tive) şi avioane. De asemenea, acestea pot
afecta oamenii şi animalele. Nu priviți în fascicul şi nu îndreptați fasciculul
spre alte persoane fără a fi necesar. În mod
Precauţii: normal, ochii se protejează prin răspunsuri
Cu toate că prezentul produs se confor- de respingere, inclusiv reflexul clipirii.
mează celor mai restrictive standarde şi
reglementări, posibilitatea vătămării oame-  AVERTIZARE
nilor şi a animalelor nu poate fi exclusă total. Privitul direct în fascicolului laser cu instru-
• Nu utilizați produsul în apropierea stațiilor mente optice (de ex., binoclu, telescop)
de benzină, instalațiilor chimice, în zone cu poate fi periculos.
atmosferă potențial explozivă şi în locuri în
care se efectuează detonări.
 ATENŢIE
Privitul direct în fascicolul laser poate fi peri-
• Nu utilizați produsul în apropierea echipa- culos pentru ochi.
mentelor medicale. Ne rezervăm dreptul de a face modificări
• Nu utilizați produsul într-un avion. (desene, descrieri şi date tehnice) fără notifi-
care prealabilă.

Leica DISTOTM D510 792312 29


Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland este certificată ca dispunând de un sistem de
calitate care corespunde Standardelor Internaționale de Management al Calității şi Sisteme de
Calitate (ISO standard 9001) şi Sistemelor de management al mediului (ISO standard 14001).

Managementul total al calității – Angajamentul nostru față de satisfacerea totală a clientului.


Petnru mai multe informații privind programul TQM contactați agentul local Leica Geosyste-
ms.

Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg,


Elveția 2012
Traducerea textului original (792312 EN)

Pat. nr.: WO 9427164, WO 9818019, WO 0244754, WO 0216964,


US 5949531, EP 1195617, US 7030969, US 8279421 B2, Patents pending

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
www.disto.com