Sunteți pe pagina 1din 17

Nume Prenume Sucursala Departament

POPESCU Viorel Dan Doctor Felix Creditare 1621212345345


MIHAI Carmen Ştefan cel Mare Creditare 2600227503812
POPA Florin Ştefan cel Mare Corporaţii 1501001701902
ALBU Constanta Doctor Felix Creditare 2770904444890
NEDELCU Mihai Ştefan cel Mare Oficiul juridic 1810130333655
CHIRU Bogdan Plevnei Oficiul juridic 1560817341871
ALBITER Oana Plevnei Creditare 2491107345633
VLAD Petru Ştefan cel Mare Relaţii clienţi 1600205667445
CONSTANTIN Ana Doctor Felix Corporaţii 2501207472590
MONDREA Laura Ştefan cel Mare Creditare 2600615100121
SAVU Cătălin Ştefan cel Mare Asigurari 1700404222888
PANAIT Cornel Ştefan cel Mare Asigurari 1590501673895
COMAN Aura Ştefan cel Mare Asigurari 2800304227773
BLAGA Mădălina Plevnei Corporaţii 2611123546967
MIHAI Dinu Doctor Felix Oficiul juridic 1550602422877
DEDU Natalia Ştefan cel Mare Corporaţii 2610722114674
GANEA Pavel Ştefan cel Mare Creditare 1701101555889
SORESCU Liana Plevnei Creditare 2680312508405
PETRE Cristina Doctor Felix Relaţii clienţi 2660809310349
MANESCU Andreea Ştefan cel Mare Oficiul juridic 2811010510053
VISAN Alexandra Plevnei Corporatii 2721225557812
Genul
Vechimea Salariu
Data naşterii (M=masculin Data angajării Nume Prenume
(ani) încadrare
F=feminin)

12/12/1962 m Apr-2006 12 ani 1,000 lei ALBITER Oana


2/27/1960 f Sep-1980 38 ani 2,900 lei ALBU Constanta
10/1/1950 m Jun-1999 19 ani 1,180 lei BLAGA Mădălina
9/4/1977 f Feb-1970 48 ani 2,900 lei CHIRU Bogdan
1/30/1981 m Jun-1985 33 ani 2,790 lei COMAN Aura
8/17/1956 m Dec-1979 39 ani 3,200 lei CONSTANTIN Ana
11/7/1949 f Oct-1983 35 ani 2,900 lei DEDU Natalia
2/5/1960 m Aug-2001 17 ani 1,180 lei GANEA Pavel
12/7/1950 f May-2004 14 ani 1,050 lei MANESCU Andreea
6/15/1960 f Apr-2006 12 ani 1,000 lei MIHAI Carmen
4/4/1970 m Mar-1978 40 ani 2,900 lei MIHAI Dinu
5/1/1959 m Oct-1984 34 ani 2,500 lei MONDREA Laura
3/4/1980 f Dec-2006 12 ani 1,000 lei NEDELCU Mihai
11/23/1961 f Aug-1981 37 ani 2,800 lei PANAIT Cornel
6/2/1955 m Jul-1979 39 ani 3,200 lei PETRE Cristina
7/22/1961 f Feb-2006 13 ani 1,050 lei POPA Florin
11/1/1970 m Nov-2002 16 ani 1,200 lei POPESCU Viorel Dan
3/12/1968 f Apr-2006 12 ani 1,000 lei SAVU Cătălin
8/9/1966 f Apr-1980 38 ani 3,350 lei SORESCU Liana
10/10/1981 f Apr-2006 12 ani 1,050 lei VISAN Alexandra
12/25/1972 f Nov-1975 43 ani 3,200 lei VLAD Petru
Cod numeric personal

2.49.11.07.345633
2.77.09.04.444890
2.61.11.23.546967
1.56.08.17.341871
2.80.03.04.227773
2.50.12.07.472590
2.61.07.22.114674
1.70.11.01.555889
2.81.10.10.510053
2.60.02.27.503812
1.55.06.02.422877
2.60.06.15.100121
1.81.01.30.333655
1.59.05.01.673895
2.66.08.09.310349
1.50.10.01.701902
1.62.12.12.345345
1.70.04.04.222888
2.68.03.12.508405
2.72.12.25.557812
1.60.02.05.667445
Câmp "Magazine" Câmp "Nomenclator"

Cod Coeficient Denumire Preţ


Magazin majorare
ID Produs
Produs Produs Cod compozit Preţ Majorat

1 stele 14% 1001 Produs1 25.00 11001 28.50


2 stele 25% 1002 Produs2 3.60 21001 31.25
3 stele 50% 1003 Produs3 15.00 21003 18.75
1004 Produs4 30.00 21004 37.50
1005 Produs5 72.00 31007 15.00
1006 Produs6 9.00
1007 Produs7 10.00

Să se calculeze preţul majorat ştiind faptul că asupra preţului produsului (F4:F10) se aplică un coeficient de majorare
n coeficient de majorare(B4:B6) diferenţiat pe magazine.
Identificarea Identificarea Identificarea
valorii valorii valorii Extragerea Extragerea
Cod compozit in patru pozitionale pozitionale pozitionale primului celui de-al
trepte variabile aferente aferente celui aferente celui grup de doilea grup
primului de-al doilea de-al treilea caractere de caractere
SPATIU SPATIU SPATIU

0001 AAA ZZ 999999 5 9 12 0001 AAA

01 A ZZZZ 99 3 5 10 01 A

001 AA Z 9999 4 7 9 001 AA

Observaţie: Alegerea succesiunii de afişare a grupurilor de caractere din codul compozit recompus rămâne la latitudin
Extragerea
celui de-al
Extragerea Cod recompus
ultimului
treilea
grup de in alta ordine
grup de
caractere
caractere (prin concatenare)

ZZ 999999 0001AAAZZ999999

ZZZZ 99 01AZZZZ99

Z 9999 001AAZ9999

recompus rămâne la latitudinea studentului.
Denumire discipline de informatică

programarea calculatoarelor
birotică profesională
sisteme informatice de gestiune
bazele tehnologiei informaţiei

Exemplu: Bazele tehnologiei informaţiei
Text în care primul caracter al şirului este 
majusculă, iar restul minuscule
?
?
?
?
Cod salariat Cod salariat
Nume Prenume
(REPLACE) (SUBSTITUTE)
ALBU Constanţa ? ?
PETRE Cristina ? ?
POPA Florin ? ?
DEDU Natalia ? ?
COMAN Aura ? ?
NEDELCU Mihai ? ?
MIHAI Dinu ? ?

Indicativ loc de munca Nr. aparitii


A117 ?

1. Să se calculeze codul salariatului ştiind că acesta reprezintă un cod compozit
format din 2 elemente: Numele salariatului şi indicativul locului de muncă al acestuia.
Calculul se va executa în două variante, utilizând funcţiile text de înlocuire poziţională 
a caracterelor. Exemplu: ALBU T400

2. Să se calculeze numărul total de apariţii ale indicativului A117 în câmpul B4:B10.
Observaţie: expresia de calcul va fi validată ca formulă matricială.
Indicativ loc de
Nume Prenume
muncă
POPESCU Viorel Dan S221
MIHAI Carmen A117
POPA Florin T400
ALBU Constanţa T400
NEDELCU Mihai B222
CHIRU Bogdan A117
ALBITER Oana S337
VLAD Petru T400
CONSTANTIN Ana S221
MONDREA Laura A117
SAVU Cătălin S221
PANAIT Cornel B222
COMAN Aura B222
BLAGA Mădălina A117
MIHAI Dinu T400
DEDU Natalia S337
GANEA Pavel S337
SORESCU Liana T400
PETRE Cristina S221
MANESCU Andreea A117
VISAN Alexandra A117
Genul
Nume Prenume Sucursala Departament Codul salariatului (M=masculin
F=feminin)

POPESCU Viorel Dan Doctor Felix Creditare ? M


MIHAI Carmen Ştefan cel Mare Creditare ? F
POPA Florin Ştefan cel Mare Corporaţii ? M
ALBU Constanta Doctor Felix Creditare ? F
NEDELCU Mihai Ştefan cel Mare Oficiul juridic ? M
CHIRU Bogdan Plevnei Oficiul juridic ? M
ALBITER Oana Plevnei Creditare ? F
VLAD Petru Ştefan cel Mare Relaţii clienţi ? M
CONSTANTIN Ana Doctor Felix Corporaţii ? F
MONDREA Laura Ştefan cel Mare Creditare ? F
SAVU Cătălin Ştefan cel Mare Asigurari ? M
PANAIT Cornel Ştefan cel Mare Asigurari ? M
COMAN Aura Ştefan cel Mare Asigurari ? F
BLAGA Mădălina Plevnei Corporaţii ? F
MIHAI Dinu Doctor Felix Oficiul juridic ? M
DEDU Natalia Ştefan cel Mare Corporaţii ? F
GANEA Pavel Ştefan cel Mare Creditare ? M
SORESCU Liana Plevnei Creditare ? F
PETRE Cristina Doctor Felix Relaţii clienţi ? F
MANESCU Andreea Ştefan cel Mare Oficiul juridic ? F
VISAN Alexandra Plevnei Corporatii ? F

Codul angajatului reprezintă un cod compozit care conţine: primele 4 litere din departament, luna

Exemplu: salariatul Visan Alexandra are codul Corp-dec72
Vârsta Vechimea Salariu
Data angajării Nume Prenume Cod numeric personal
(ani) (ani) încadrare

46 ani Apr-2006 2 ani 1,000 lei ALBITER Oana 2.49.11.07.345633


49 ani Sep-1980 28 ani 2,900 lei ALBU Constanta 2.77.09.04.444890
58 ani Jun-1999 9 ani 1,180 lei BLAGA Mădălina 2.61.11.23.546967
31 ani Feb-1970 39 ani 2,900 lei CHIRU Bogdan 1.56.08.17.341871
28 ani Jun-1985 23 ani 2,790 lei COMAN Aura 2.80.03.04.227773
52 ani Dec-1979 29 ani 3,200 lei CONSTANTIN Ana 2.50.12.07.472590
59 ani Oct-1983 25 ani 2,900 lei DEDU Natalia 2.61.07.22.114674
49 ani Aug-2001 7 ani 1,180 lei GANEA Pavel 1.70.11.01.555889
58 ani May-2004 4 ani 1,050 lei MANESCU Andreea 2.81.10.10.510053
48 ani Apr-2006 2 ani 1,000 lei MIHAI Carmen 2.60.02.27.503812
38 ani Mar-1978 31 ani 2,900 lei MIHAI Dinu 1.55.06.02.422877
49 ani Oct-1984 24 ani 2,500 lei MONDREA Laura 2.60.06.15.100121
29 ani Dec-2006 2 ani 1,000 lei NEDELCU Mihai 1.81.01.30.333655
47 ani Aug-1981 27 ani 2,800 lei PANAIT Cornel 1.59.05.01.673895
53 ani Jul-1979 29 ani 3,200 lei PETRE Cristina 2.66.08.09.310349
47 ani Feb-2006 3 ani 1,050 lei POPA Florin 1.50.10.01.701902
38 ani Nov-2002 6 ani 1,200 lei POPESCU Viorel Dan 1.62.12.12.345345
41 ani Apr-2006 2 ani 1,000 lei SAVU Cătălin 1.70.04.04.222888
42 ani Apr-1980 28 ani 3,350 lei SORESCU Liana 2.68.03.12.508405
27 ani Apr-2006 2 ani 1,050 lei VISAN Alexandra 2.72.12.25.557812
36 ani Nov-1975 33 ani 3,200 lei VLAD Petru 1.60.02.05.667445

e din departament, luna (în format abreviat şir de caractere) şi anul naşterii în format abreviat.
Nume 
NUME PRENUME Adresa e­mail
Prenume
Pana Adrian Pana Adrian panaa@ase.ro
Ionescu Bogdan Ionescu Bogdan ionescub@ase.ro
Ionescu Iuliana Ionescu Iuliana ionescui@ase.ro
Oancea Mirela Oancea Mirela oanceam@ase.ro
Gheorghe Mirela Gheorghe Mirela gheorghem@ase.ro
Mares Valerica Mares Valerica maresv@ase.ro
Mihai Florin Mihai Florin mihaif@ase.ro
Stanciu Andrei Stanciu Andrei stanciua@ase.ro
Gavrila Alexandru Gavrila Alexandru gavrilaa@ase.ro

Adresa e­mail va fi compusă din numele cadrului didactic + prima literă din prenume + caracterul "@" şi domeniul "
Exemplu: panaa@ase.ro
caracterul "@" şi domeniul "ase.ro".
Denumire disciplina de  Denumire disciplina de informatica      Nr. total de 
informatica    (cu spatiile dintre cuvinte eliminate) spaţii
Sisteme Informatice de Gestiune
Bazele Tehnologiei Informaţiei
Birotică Profesională
Sisteme de Asistare a Deciziei
Programarea Calculatoarelor
Sisteme Integrate de Gestiune
Managementul Documentelor

Să se extragă ultimul cuvânt din agregatul tip şir de caractere Denumire disciplină de informatică
Calcularea valorii  Ultimul cuvânt 
Marcarea ultimului spaţiu 
poziţionale a  din denumirea 
cu simbolul "*" 
ultimului spaţiu disciplinei

ă de informatică