Sunteți pe pagina 1din 12

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I
MATEMATICĂ, CLASA a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute
Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

1. Rezultatul calculului 449 + 310 este:


a. 760 b. 139 c. 759 d. 460

2. Cel mai mic număr natural este:


a. 10 b. 0 c. 100 d. 1

3. Scris cu cifre, numărul două sute de mii unsprezece este:


a. 200011 b. 20011 c. 2011 d. 211

4. Produsul numerelor 35 şi 97 este:


a. 3395 b. 132 c. 2395 d. 3385

5. Diferenţa numerelor 1000 şi 51 este:


a. 849 b. 49 c. 1051 d. 949

6. Câtul numerelor 414 şi 9 este:


a. 146 b. 46 c. 405 d. 3726

7. Ordinea descrescătoare a numerelor: 17843, 1799, 17798, 17885, 17099, conţine pe locul al
doilea numărul:
a. 17798 b. 17099 c. 17843 d. 17885

8. Fie numărul 648035. Suma dintre cifra zecilor şi cifra zecilor de mii ale numărului dat este
egală cu:
a. 9 b. 12 c. 7 d. 4

9. Dacă a – 654 = 759, atunci:


a. numărul a are produsul cifrelor 15
b. numărul a este par
c. numărul a are suma cifrelor 9
d. numărul a este mai mic decât 1400
10. Suma numerelor A şi B este:

470 480 490 500 510 520


A B
a. 990 b. 950 c. 900 d. 1000

1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

11. Predecesorul numărului treisprezece mii doi este numărul:


a. 13001 b. 1301 c. 13002 d. 13003

12. Într-o operaţie de împărţire:


a. restul este egal cu împărţitorul
b. câtul este mai mic decât împărţitorul
c. împărţitorul este mai mic decât restul
d. restul este mai mic decât împărţitorul

13. Numărul de 1000 de ori mai mic decât 100000 este:


a. 10000 b. 100 c. 1 000 d. 10

14. Un an bisect are:


a. 364 de zile b. 366 de zile c. 356 de zile d. 365 de zile

15. Rezultatul exerciţiului 798005 – 568993 + 11764 este:


a. 217258 b. 240776 c. 217248 d. 24076

16. Un şarpe parcurge 100 m în 44 de secunde. Presupunând că îşi menţine aceeaşi viteză de
deplasare, în cât timp reuşeşte să parcurgă 125 m?
a. un minut şi 5 secunde b. 50 de secunde
c. un minut d. 55 de secunde

17. Pe cartonaşele de mai jos sunt scrise numere cu cifre romane. Un număr care nu se află pe
niciun cartonaş este:
XLVIII DCLI CDIX .
a. 409 b. 48 c. 68 d. 651

18. Din câte cuburi este realizată construcţia de mai jos?

a. 15 cuburi b. 14 cuburi c. 13 cuburi d. 16 cuburi

19. Se adună numerele 784 şi 3995.


Cu cât este mai mare suma obţinută decât triplul numărului 3?
a. 4773 b. 531 c. 4770 d. 4788

20. Suntem în anul 2011. Peste 9 ani Ana va împlini 15 ani.


În ce an s-a născut Ana?
a. 2004 b. 2007 c. 2006 d. 2005

21. Următorul număr din şirul: 372; 387; 402; 417; 432;…, este:
a. 457 b. 447 c. 442 d. 474

2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

22. Se dă careul:
A B C D E

A B C D E

Coloanei A îi corespunde codul: 10010.


Coloanei B îi corespunde codul: 00101.
Coloanei C îi corespunde codul: 11010.
Coloanei E îi corespunde codul: 00111.
Ce cod îi corespunde coloanei D?
a. 10111 b. 10001 c. 00111 d. 01110

23. Fie o operaţie de scădere. Dacă adunăm descăzutul, scăzătorul şi diferenţa, obţinem 672.
Descăzutul este egal cu numărul:
a. 336 b. 168 c. 672 d. 236

24. Dacă 7  a = b : 2 = 91, atunci suma numerelor a şi b este:


a. 195 b. 169 c. 205 d. 182

25. Suma a două numere este cu 60 mai mare decât primul număr şi cu 76 mai mare decât al doilea
număr. Suma dintre sfertul primului număr şi jumătatea celui de-al doilea număr este:
a. 49 b. 53 c. 46 d. 43

26. Un trenuleţ costă cu 38 de lei mai mult decât doi ursuleţi.


Dacă trenuleţul costă 194 de lei, atunci trei ursuleţi costă:
a. 78 lei b. 116 lei c. 348 lei d. 234 lei

27. Câte numere naturale de trei cifre au exact 2 cifre de 2?


a. 17 numere b. 29 numere c. 26 numere d. 18 numere

28. Dacă a = 4028 – (563 – 27  9) : 5  2, atunci:


a. a = 4156 b. a = 3900 c. a = 3996 d. a = 828

29. Miruna a scris, în ordine crescătoare, 17 numere naturale consecutive. Ştiind că suma ultimelor
două numere scrise este 273, aflaţi suma primelor două numere scrise de Miruna.
a. 243 b. 241 c. 256 d. 245

30. Matei a scris toate numerele impare de la 35 până la 177 inclusiv.


Câte cifre a scris Matei?
a. 144 cifre b. 183 cifre c. 71 cifre d. 216 cifre

3
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA II – 17 mai 2012
MATEMATICĂ, CLASA a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute
Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

1. O sută de sute formează:


a. o mie b. un milion c. zece mii d. o sută de mii

2. În inegalitatea 5a645 > 54143, a poate avea:


a. 3 valori b. 6 valori c. 5 valori d. 7 valori

3. Diferența dintre cel mai mare și cel mai mic număr de forma 6 x8 y9 , în care suma
cifrelor x și y este 12, este egală cu:
a. 5436 b. 5540 c. 5940 d. 5980

4. Răsturnatul celui mai mic număr de 6 cifre distincte, în care cifra unităților este dublul
cifrei miilor este:
a. 453201 b. 543210 c. 453021 d. 543120

5. Scris cu cifre romane, predecesorul numărului 2000 este:


a. MCCXXL b. MCMXCIX c. MCMLXXXXVIIII d. MDCVLX

6. Fracția în care numitorul este egal cu numărătorul se numește:


a. echivalentă b. echiunitară c. echilaterală d. echilibrată

7. Opt doimi formează:


a. 2 întregi b. 6 întregi c. 4 întregi d. 8 întregi

8. Cincimea unui număr este 36. Trei sferturi din acel număr sunt egale cu:
a. 123 b. 134 c. 143 d. 135

9. O culegere conține 120 de pagini. Pentru paginarea ei s-au folosit:


a. 120 cifre b. 234 cifre c. 252 cifre d. 255 cifre

10. Cel mai mare număr de forma a87b care se împarte exact la 3 și la 5 este:
a. 9879 b. 8780 c. 9870 d. 9875

11. Numărul care urmează șirului: 5, 10, 8, 32, 28, 224, … este:
a. 216 b. 234 c. 265 d. 212

12. Diferența a două numere este 1280. Scăzătorul este de 3 ori mai mare decât diferența.
Descăzutul este:
a. 5120 b. 3290 c. 3840 d. 2560

1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

13. Rezultatul calcului:


{15 + 4 × [8 × 2 : 4 + 12 : 6 × (42 : 7 : 3 + 4 × 9 : 6)]} : (69 – 8 × 8) este:
a. 85 b. 19 c. 105 d. 75

14. Suma a trei numere naturale m, n, p este 2144. Dacă: (m + n + 581) : 2 = m + p – 568 = 1000,
atunci valorile literelor sunt:
a. 800, 574, 770 b. 843, 576, 725 c. 834, 567, 743 d. 800, 560, 884

15. La o împărțire restul este 5, deîmpărțitul este 6053, iar câtul este 7. Împărțitorul este:
a. 860 b. 765 c. 896 d. 864

16. Patru prieteni se laudă:


Mircea: Eu pot desena un poligon cu 7 laturi.
Vlad: Eu știu că perimetrul unui romb cu latura de 11 cm este de 44 cm.
Eugen: Eu pot afla latura unui pătrat cu aria de 15 m2.
Cristi: Eu știu că dacă semiperimetrul unui dreptunghi este 20 m, atunci perimetrul său este 40 m.
Enunțul greșit este al lui:
a. Mircea b. Eugen c. Vlad d. Cristi

17. Dacă b = 10 și a × b + c × b = 720, atunci a + c =


a. 24 b. 72 c. 56 d. 67

18. Un grup vocal format din 8 interpreți cântă o melodie în 4 minute. În câte minute vor
cânta 16 interpreți acea melodie?
a. 3 minute b. 4 minute c. 5 minute d. 6 minute

19. 3 stilouri costă cât 9 pixuri. Dacă 8 pixuri costă 32 de lei, atunci 5 stilouri vor costa:
a. 32 lei b. 87 lei c. 68 lei d. 60 lei

20. Valoarea literei a din egalitatea: a : a + a × 8 – a : a + a × 0 = 2280 este:


a. 0 b. 1 c. 283 d. 285

21. Multiplii metrului sunt:


a. cm, hm, km b. dm, hm, km c. dam, hm, km d. dm, km, hm

22. În două cutii sunt 30 de bomboane. Dacă s-ar scoate din a doua cutie 5 bomboane și
s-ar pune în prima atunci în ambele cutii ar fi același număr de bomboane. La început,
în fiecare cutie au fost:
a. 12 și 18 b. 10 și 20 c. 14 și 16 d. 20 și 10

2  2
23. Termenul necunoscut din exercițiul   x    1 este:
5  5
2 5 8 3
a. b. c. d.
5 5 5 5

24. Dora îl întreabă pe Liviu câte probleme a rezolvat. Acesta îi răspunde: „Până acum
5
am rezolvat din câte am avut și mai am 6 probleme.” Liviu a avut de rezolvat:
8
a. 16 probleme b. 18 probleme c. 14 probleme d. 10 probleme

2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

25. Fetele de la trupa de majorete sunt împărțite în grupe de câte 4. Dacă se numără de la
stânga, Mioara este în grupa a treia, iar dacă se numără de la dreapta, ea se află în gupa
a cincea. Din trupă fac parte:
a. 18 fete b. 24 fete c. 32 fete d. 28 fete

26. Bunica a plantat 60 de răsaduri de roșii, ceea ce reprezintă 3 părți din cele 7 cumpărate.
Ea a cumpărat în total:
a. 100 fire b. 120 fire c. 130 fire d. 140 fire

27. O mașinuță, un ursuleț și o păpușă costă 350 lei. Dacă păpușa valorează cât două mașinuțe,
iar un ursuleț jumătate din prețul mașinuței, atunci două mașinuțe, trei păpuși și patru
ursuleți vor costa:
a. 1000 lei b. 1100 lei c. 900 lei d. 110 lei

28. Un dreptunghi are lungimea de 24 m, iar lățimea de trei ori mai mică. Latura unui pătrat
care are același perimetru cu cel al dreptunghiului este:
a. 26 m b. 13 m c. 18 m d. 16 m

29. Un trotuar lung de 16 m și lat de 2 m se acoperă cu dale pătrate cu latura de 4 dm.


Pentru întreaga suprafață a trotuarului se vor folosi:
a. 20 dale b. 200 dale c. 210 dale d. 2000 dale

30. Într-un bloc sunt 45 de apartamente cu 2 și cu 3camere. Dacă numărul total al camerelor
este 120, atunci numărul apartamentelor cu 2 camere va fi:
a. 30 b. 20 c. 15 d. 25

3
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA NAŢIONALĂ – 13 IUNIE 2012
MATEMATICĂ, CLASA a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute
Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează răspunsul corect:

1. Numărul 926407 nu poate fi aproximat la:


a. 900000 b. 926400 c. 926000 d. 920000

2. Numărul 2 × 1000000 + 4 × 10000 + 8 × 1000 + 1 × 10 + 3 × 1 este:


a. 2481003 b. 214813 c. 2048013 d. 2408013

3. Răsturnatul celui mai mare număr par scris cu 6 cifre diferite este:
a. 856749 b. 256789 c. 456789 d. 856789

4. Predecesorul celui mai mare număr natural scris cu cinci cifre diferite în care cifra
sutelor este triplul cifrei unităţilor este:
a. 99983 b. 98370 c. 98461 d. 98671

5. Diferenţa dintre numerele MCMLXXXIV şi MCCXXI este:


a. CCCMLXIII b. DCCLXIII c. LXDCCIII d. MDCLV

7
6. din 168 reprezintă:
8
a. 21 b. 167 c. 147 d. 117

7. Mi se spune fracţie
Şi, într-o situaţie,
Am numărătorul
Mai mare ca numitorul.
Cum mă cheamă,
Ştiţi voi oare?

a. oarecare b. echiunitară c. subunitară d. supraunitară

8. Câți întregi formează 12 treimi?


a. 3 b. 6 c. 4 d. 2

9. Dacă micșorezi deîmpărțitul și împărțitorul de același număr de ori, câtul:


a. se micșorează b. nu se schimbă c. se mărește d. se dublează
10. Diferența dintre numărul de 5 ori mai mare decât 187 și înzecitul numărului 24 este:
a. 389 b. 956 c. 459 d. 695

1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

11. Egalitatea falsă este:


a. 7 × ( 12 – 8 ) = 7 × 12 – 7 x 18
b. ( 18 + 22 ) × 8 = 22 × 8 + 18 × 8
c. 5 × 8 × 2 × 4 = 10 × 32
d. 16 × 3 – 16 × 2 – 16 × 1 = 16 × 0

12. Câte hectograme conține cantitatea de 1 tonă și 80 de kilograme de cereale?


a. 1008 hg b. 10800 hg c. 100800 hg d. 1080 hg

13. Victor face 1000 de pași de acasă până la bunicii săi. Un pas de-al său măsoară 34
de centimetri. Distanța în metri este:
a. 134 b. 34000 c. 34 d. 340

14. Corpul geometric asemănător cu un zar este:


a. con b. cilindru c. cub d. cuboid

15. Numărul a cărui treime este egală cu sfertul lui 900 este:
a. 675 b. 650 c. 400 d. 1000

16. Valoarea literelor din operațiile următoare 760 : d = 7(rest4), 6 × m = 438,


s : 24 = 18(rest 5) este:
a. 180, 73, 437 b. 108, 73, 437 c. 108, 68, 432 d. 108, 73, 438

17. Rezultatul exercițiului [ ( 9 + 3 × 167 ) : 5 + 12 × 1 4 ] : 2 este:


a. 270 b. 137 c. 135 d. 125

9 4 5 2
18. Dacă la diferenţa fracţiilor şi adaugi suma fracţiilor şi vei obține:
3 3 3 3
11 16
a. b. 4 c. d. 5
3 3

19. Câţi centimetri reprezintă trei pătrimi dintr-un metru?


a. 125 cm b. 50 cm c. 75 cm d. 100 cm

20. Unităţile de măsură potrivite pentru a măsura: un pachet cu unt, o cisternă cu benzină,
grosimea riglei, vacanţa mare sunt:
a. dg, t, cm, zile b. g, kl, mm, luni c. kg, l, m, ora d. cg, kl, dm, minute

21. Din doi litri de suc se pot umple 10 pahare.


Din 10 litri de suc se vor putea umple …. pahare.
a. 20 b. 30 c. 50 d. 100

22. Mă gândesc la vârsta mătușii mele. O dublez şi apoi scad din rezultat 56.
Dublez rezultatul obţinut şi iar scad 56. Din nou dublez rezultatul şi iar scad 56.
În final obţin 0. Mătușa mea are:
a. 50 ani b. 34 ani c. 49 ani d. 42 ani

2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

23. Bunicul a plantat în jurul grădinii sale din 50 în 50 metri câte un prun.
Lungimea grădinii este de 200 m, iar lățimea este o jumătate din lungime.
În total sunt ….. pruni.
a. 30 b. 15 c. 12 d. 10

24. La o fabrică de conserve dintr-o cantitate de roşii se consumă jumătate. A doua zi se


foloseşte o treime din ce a rămas, iar din noul rest încă jumătate. Dacă au mai rămas
750 kg de roşii, la început, cantitatea de roşii a fost:
a. 9000 kg b. 5400 kg c. 4500 kg d. 6001 kg

25. Două echipe de filateliști au 1 600 de timbre. A doua echipă are cu 386 de timbre mai mult.
Adevărată este afirmația următoare:
a. Prima echipă are 1200 de timbre, iar a doua 400 de timbre.
b. A doua echipă are 607 timbre, iar prima restul până la 1600.
c. Prima echipă are 607 timbre, iar a doua are 993 timbre.
d. Diferența numărului de timbre dintre cele două echipe este 1214.

26. În trei școli sunt 7665 elevi. În primele două școli se află 4577 elevi, iar în ultimele
două școli sunt 4951 elevi. În fiecare școală sunt:
a. 2764, 1863, 3188
b. 1146, 1863, 3189
c. 2714, 1863, 3088
d. 2714, 1863, 2088

27. În două acvarii sunt 110 pești exotici. Dacă din primul acvariu s-ar muta 20 de pești în
al doilea, atunci numărul peștilor din cele două acvarii ar fi egal. La început au fost ….
pești:
a. 30 și 80 b. 75 și 35 c. 60 și 50 d. 85 și 25

28. 8 țesătoare realizează un covor în 24 de zile. În câte zile vor lucra același tip de covor
6 țesătoare?
a. 16 zile b. 18 zile c. 34 zile d. 32 zile

29. Într-o gospodărie sunt păsări și vite, în total 40 de capete și 100 de picioare.
Câte păsări sunt?
a. 30 b. 10 c. 15 d. 20

30. Pentru 3 pixuri și 5 stilouri, mama plătește 69 de lei. Dacă ar cumpăra 6 pixuri și
15 stilouri ar trebui să plătească 198 de lei. Cât costă fiecare obiect?
a. 3 lei și 12 lei b. 4 lei și 12 lei c. 3 lei și 11 lei d. 3 lei și 10 lei

S-ar putea să vă placă și