Sunteți pe pagina 1din 15

WOOD PROD ALPEM S.R.

Detalii dosar

Date generale / Cerere de finantare

Numele firmei: WOOD PROD ALPEM S.R.L

Codul unic de 39085509


inregistrare:

Forma juridica SRL


de constituire:

Data J35/973/26.03.2018
înfiintarii/Numar
Registrul
Comertului:

Adresa Sat. Bucovat, Com. Bucovat, nr. 410, Jud. Timis


solicitant:

Județul: Timis

Nr. Telefon: 0729268465

Nr. fax:

Adresa de wp.alpem@gmail.com
e-mail:

Activitatea Producție
codului CAEN
pe care se
solicita AFN
este:

Codul CAEN al 1610


activitatii
pentru care se
solicita
finantare:

Valoarea 200
capitalului
social:

Natura
capitalului Natura capitalului social (%) Actionar persoana fizica (%)
social:
Roman 100

Strain "

Persoana de Muntiu Alexandra


contact:

Asociati,
actionari: Nume si prenume / denumire Domiciliu / sediul societatii Pondere CNP
in
capital
social %

Muntiu Alexandra Sat. Bucovat nr. 410, jud. Timis 70 2900910250018

Muntiu Petru Sat. Bucovat nr. 410, jud. Timis 30 1820814350021

1 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

Mentionati daca
reprezentantul
legal (asociat
sau actionar)
s-a intors in
Romania din
diaspora pentru
deschiderea
unei afaceri
prin intermediul
StartUP Nation

Administratori:
Nume si prenume / denumire Domiciliu / sediul societatii CNP / CUI

Muntiu Alexandra Sat. Bucovat nr. 410, jud. Timis 2900910250018

Persoane de
contact Denumire Adresa Email Telefon Numele Telefon
responsabile de persoanei persoana
elaborarea și desemnate desemnata
implementarea
proiectului: Societatea WOOD PROD Sat. Bucovat, Com. wp.alpem@gmail.com 0729268465 Muntiu 0729268465
beneficiara ALPEM S.R.L. Bucovat, nr. 410, Jud. Alexandra
(obligatoriu) Timis

Societatea S.C ARAD ,Fantanele bianca_nicu@yahoo.com 0744435101 Bianca 0744435101


care CONSULTING Verdes Nicu Verdes
asigura BUSINESS <bianca_nicu@yastr.
consultanta B&N SRL. Principala 117
pentru
elaborarea
proiectului
(daca este
cazul)

Categorie IMM: Microîntreprindere


Conform
prevederilor
Legii nr
346/2004
privind
stimularea
înfiintarii si
dezvoltarii
întreprinderilor
mici si mijlocii.

Prezentarea societatilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare societate din grup se vor prezenta urmatoarele
informatii: denumire, CUI, legaturi cu societatea ce solicita AFN - Daca este cazul -

Fișiere încărcate:

Anexa 3
Anexa 5
Anexa 2
Copie CI
Copie CUI

2. Viziune, strategie

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

2 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

A. Care este esenţa afacerii ? Ce anume va genera bani şi profit ?

Intrebare Raspuns

Care este domeniul pentru care TAIEREA SI RINDELUIREA LEMNULUI - COD CAEN 1610
solicitați finanțare?

Care este locația (previzionată) Sat. Bazosu Nou (Com. Bucovat)...


unde va fi implementat proiectul?

Industria lemnului beneficiază de materia primă principală – masa lemnoasă


care fie în stare brută, fie prelucrat sau sub formă de obiecte decorative, de
mobilier pentru uz casnic sau pentru spaţii de birouri. Acest sector primar
reprezinta un furnizor de materie prima pentru industria mobilei,
constructiilor si a populatiei in mod direct. Estimam ca aceasta tendinta se va
mentine si in anii urmatori, intrucat multe state europene sustin acest sector.

În ultimii ani se constată o creştere accentuată a volumului de masă


lemnoasă recoltat din specii de răşinoase 43%, fag 28% şi stejar 9%. Potrivit
Care este esența afacerii unor date statistice astazi in Romania, sunt peste 7000 de instalatii care
dumneavoastră? prelucreaza bustenii in cherestele, de la cele de mica capacitate in jur de
8-10 m3 pe zi, pana la cele moderne de sute si chiar mii m3 pe zi.

Principalul produsul finit realizat in urma prelucrarii busteanului este


cheresteaua, care este taiata la diferite dimensiuni in functie de preferinta
clientului. Lemnul tăiat sau despicat longitudinal, tranşat sau derulat, şlefuit
sau lipit prin îmbinare cap la cap reprezinta produsul finit realizat, vandut
spre firme de mobila. Lemnul de foc, precum trunchiurile, butucii, vreascurile,
dar şi rumeguşul şi alte resturi de lemn sunt vandute spre firme, si utilizat
pentru incalzire (restaurante, pensiuni)

Tipuri de produse:

Cherestea (valorificate catre persoane juridice – fime producatoare de


Ce anume va genera bani și profit? mobila);
Lemn de foc;
Rumegus; Deseurile rezultate (lemn, rumegus) sunt si ele valorificate catre
persoane juridice, pentru incalzire.

Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.

Viziunea firmei este aceea de a oferi servicii la standarde europene, imbinând experienta si devotamentul personalului de
specialitate cu dotarile tehnice de ultimă ora, fidelizare client si marketing moderne. Pe viitor, societatea urmarește atragere
unui număr cât mai mare de clienti, prin diversificarea și imbunătățirea serviciilor prestate, fapt ce va conduce atât la
creșterea cifrei de afaceri cât și aprofitului obținut, contribuind la dezvoltarea economică a firmei.
Misiunea firmei este acea de deveni o firma care sa ofere servicii complete auto devenind un jucator important pe piata
locala de profil .
Pentru aceasta strategia firmei include achizitia de echipamente de ultima generatie care sa poata ajuta la evaluarea si
monitorizarea pietei de profil, pentru a fi capabila sa ofere cele mai potrivite solutii conform cererilor clientilor.
Obiectivul general al proiectului este cel de crestere a competitivitatii firmei prin modernizarea serviciilor oferite.
Pentru ca acesta sa fie atins se vor indeplini urmatoarele obiective specifice:
• Oferirea de asistenta primara cu pachete de servicii eficiente, ca urmare a achizitionarii echipamente performante.
• Asigurarea competitivitatii firmei datorita gradului ridicat de integrare si flexibilitate a serviciilor in piata
• Crearea unui numar de 4 noi locuri de munca permanente

B. Unde vrei să ajungi in urmatorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM N+1

Cifra de afaceri: Lei 240000

Profit Lei 141077

Număr de salariaţi Numar mediu annual de angajati 4


“Nota - N+1 reprezintă anul calendaristic imediat următor finalizării implementării proiectului (exemplu: daca ultima

3 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

rambursare a fost făcută la data de 29 septembrie 2019 - N+1 reprezintă exercițiul financiar care incepe la 01 ianuarie 2020
și se termină la 31 decembrie 2020). „

C. Activităţi necesare implementarii proiectului

Spatiul ce urmeaza a fi inchiriat este potrivit activitatii,


avand toate utilitatile existente, dar va necesita o serie de lucrari de adaptare la
profilul activitatii.De asemenea, spatiul va fi dotat cu echipamantele necesare .
Pana la inceperea activitatii propriu-zise trebuie achizitionate
echipamentele necesare desfasurarii activitatii .
In ceea ce priveste spatiile necesare, in primul rand este necesar un spatiu de
productie propriu-zis, apoi a un spatiu pentru depozitarea materiilor prime, a
unuia pentru depozitarea semifabricatelor si a produselor finite si a unui spatiu
de prezentare si vanzare / relatii cu clientii. Cand afacerea este foarte mică
unele din spatiile enumerate pot fi comasate, dar pe măsură ce afacerea se
dezvoltă recomandăm cearea unor spatii distincte pentru fiecare faza, conform
Menționați unde și cum va fi asigurată locația de celor prezentate anterior (de exemplu, pe măsură ce afacerea se dezvoltă
desfășurare a proiectului (prestarea activității la terți, trebuie create spatii suplimentare pentru cabina de vopsire, pentru uscarea
asigurarea spaţiului de productie / comercial prin achiziţie / lemnului, pentru depozitarea semifabricatelor uscate, etc.).
închiriere, elaborare proiecte tehnice, obţinere avize, In mod evident spatiile trebuie să fie racordate la reteaua de curent electric, la
acorduri, autorizaţii necesare dacă e cazul amenajare spațiu, un sistem de alimentare cu apă si la unul de canalizare. Foarte important este si
etc.) sistemul de incălzire, deoarece in cazul produselor de tamplărie este important
controlul umiditătii si al temperaturii in acelasi timp: este necesară asigurarea
unor temperaturi controlate in spatiile de depozitare a materiilor prime, in
spatiile de productie propriu-zise si in spatiile de depozitare a semifabricatelor si
produselor finite.
In ceea ce priveste echipamentele, utilajele, sculele si dispozitivele folosite in
activitatea de productie putem afirma că in acest domeniu există o varietate
extrem de mare de echipamente si unelte.
Referitor la achizitionarea de echipamentele industriale si utilajele (noi), vă
recomandăm să le achizitionati pe cele care au preturi mai mari. De obicei cele
ieftine au o fiabilitate scăzută si după 1-2 ani de folosire produc un număr foarte
mare de rebuturi.

4 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

Managementul resurselor umane va fi asigurat prin:


Programe de dezvoltare a echipei de implementare a planului de
management.Asigurarea perfecţionării angajaţilor prin participarea la
workshop-uri care au ca
tematica profesionalizarea lucratorilor in domeniul fabricarii mobilei .
Asigurarea unui climat de muncă plăcut şi stimulativ
Angajaţii vor beneficia de climatizarea spaţiului de lucru, pauze de cafea şi
ceai.
Egalitatea de şanse la locul de muncă şi combaterea discriminării
Aplicarea principiilor nediscriminării faţă de rasă, gen, religie, orientare
sexuală,şa.
atât în cadrul procesului de recrutare a personalului cât şi a furnizorilor.
Pentru a
asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor va fi disponibilă o rampă,
iar
pentru persoanele cu handicap vizual accesul va fi semnalizat corespunzător
normelor legale în vigoare.
3 obiective şi 3 strategii de soluţionare a riscurilor profesionale:
1.Evitarea evenimentelor de natură să aducă prejudicii de ordin fizic,
personalului
şi clienţilor.
2.Evitarea pierderii bazei de date a clienţilor.
3.Eliminarea accidentării prin electrocutare şi a riscului de incendiu.
1.Restricţionarea accesului persoanelor suspecte de comportament violent.
2.Soluţii de back-up de date: hard-disk extern.
3.Apelarea la servicii autorizate.
Prevenirea riscurilor profesionale se face prin instruirea periodică a
angajaţilor cu
privire la normele P.S.I.
Comunicarea organizaţională va fi asigurata prin metodele şi mijloacele de
comunicare la locul de muncă (comunicarea internă) care vor consta în
e-mail,
intranet, şedinţe de intervizare, telefon.
Strategiile de soluţionare a problemelor la locul de muncă şi în relaţiile cu
terţii
vor consta in:
a.Asigurarea unui climat corespunzător angajaţilor.
Precizați cum veți asigura recrutarea / selecţia și angajare
b.Comunicarea permanentă între angajaţi şi management.
personalului necesar - inclusiv instruirea acestuia.
c.Crearea pe site a unei secţiuni dedicate sugestiilor şi reclamaţiilor din
partea
clienţilor.
d.Medierea de catre manager a eventualelor conflicte aparute intre angajati
si
clienti
Atitudini pentru management
Caracteristici definitorii ale stilului personal de conducere (puncte tari,
puncte
slabe)
puncte tari:
Comunicare optimă, creativitate, asertivitate, capacitate de empatizare,
inspir
încredere, calm, motivaţie, seriozitate.
puncte slabe:
Pot ignora uneori practicul(sunt visătoare) şi refuza protocolul.
Obiective de dezvoltare personală pentru reducerea punctelor slabe
Ca obiectiv de dezvoltare personala mi-am propus sa fiu pragmatica, sa
accept
regulile si normele impuse, astfel incat sa imi asigur confortul necesar .
Responsabilitatile angajatilor:
• Responsabilitati referitoare la dezvoltarea portofoliului de servicii oferite de
catre firma
• Responsabilitati referitoare la dezvoltarea portofoliului de clienti
• Prestarea de servicii
Responsabilitățile conducătorilor
• Responsabilitati referitoare la dezvoltarea portofoliului de clienti
• Pregatirea activitatilor si alegerea personalului firmei
• Facilitarea cooperarii dintre angajati si beneficiarii serviciilor firmei
• Identificarea procedurilor necesare controlului activitatilor firmei
• Supervizarea derularii activitatilor
• Monitorizarea performantei angajatilor
• Evaluarea periodica si reconsiderarea unor termene, cand este cazul
• Realizarea de rapoarte periodice si pe faze de implementare, inclusiv
rapoarte
financiare, atat pt uz intern cat si pt finantatori
• Managementul resurselor financiare si umane

5 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

Potentialii furnizori
- producători / distribuitori de cherestea si furnir
- producători / distribuitori de semifabricate din lemn
- producători de geamuri
- producători / distribuitori de feronerie / accesorii
- distribuitori de vopsele si lacuri
Cum veți asigura aprovizionarea cu materii prime, materiale, - distribuitori de piese de schimb
produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor - depozite cu materiale de constructii
tehnico-economice, sanitare etc. cu precizarea surselor de Principalele materii prime, materiale auxiliare si materiale consumabile ce
finanțare pentru acestea. trebuie achizitionate:
- busteni, cherestea, semifabricate din lemn (inclusive profile)
- furnir estetic, furnir tehnic, panouri din lemn, placaj
- PAL si MDF
- vopsele si grunduri
- suruburi, saibe, diverse accesorii
- materiale abrazive

Implementarea proiectului, asa cum a fost descrisa, va conduce la desfasurarea


unei activitati productive, eficiente si, pe termen mediu, la
acumularea de profit,
care devine sursa de finantare si de sustinere a activitatii si a investitiilor
viitoare.
Firma va avea oportunitatea de a extinde pe plan
comercial, la valoarea mare a cererii rezultata ca urmare a cresterii cresterii
pietei in acest domeniu, care este in continua evolutie.Din analiza financiara
realizata in cadrul planului de afaceri anexat rezulta faptul ca firma va fi
capabila, dupa implementarea proiectului, sa genereze o auto-finantare
suficienta pentru a continua activitatile cel putin 5 ani de zile
dupa
finalizarea proiectului.Cash-flow-ul cumulat este pozitiv pentru fiecare an,
aceasta fiind conditia de sustenabilitate financiara necesara.Din aceeasi
analiza financiara prezentata detaliat in Planul de afaceri, rezulta cu
certitudine ca proiectul nu este
dependent de stimulente financiare cum ar fi subventii, scutiri de taxe si datorii
Ce alte activități considerați relevante pentru etc.
implementarea proiectului dumneavoastră, care este Dupa incheierea proiectului firma constituita prin acest proiect va sustine
calendarul de implementare, ce costuri implică și cum le implementarea urmatoarelor activitati:
veți asigura finanțarea? - Introducerea de noi servicii
- mentinerea sediului actual si a angajatilor pentru minimum 5 ani
Pentru serviciile prestate in cadrul noii firme, cererea pe piata este in crestere
foarte dinamica. La sfarsitul proiectului, consdieram ca pozitia firmei va fi
consolidata atat pe piata locala, cat si pe cea regionala. Dupa cum rezulta cu
claritate din analiza pietei efectuata in planul de afaceri, proiectul
nu este dependent de un singur furnizor sau de un singur client, iar oferta
firmei poate fi cu usurinta adaptata evolutiei permanente a pietei.
GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
A 1 Inițierea investiției - luna 1-2
A 2. Derularea achiziţiei sau inchirierii spatiului destinat desfasurarii
activitatii -
lunile 1 si 2
A3 Derularea achiziţiei echipamentelor - lunile 1 si 3
A4. Administrare afacere, parte tehnica. contabila, asigurarea functionarii
firmei -
activitate permanenta
A5. Informarea-publicitatea proiectului - activitate permanenta

3. Resurse umane

3.1 Management

Nume şi prenume Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


şi vârsta principalele responsabilităţi domeniu asupra afacerii propuse
pe scurt

Alexandra Muntiu Administrator 1 Master - Sisteme informationale


pentru afaceri

6 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

Reprezentant legal:

Nume și prenume Alexandra Muntiu

M/F F

Vârsta 29

Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create după
intrarea în vigoare a acordului de finanțare:

2019

Total 4
* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă nedeterminată pana la
momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare.
„Se va calcula automat de către aplicaţie: X ≥ 2 = 10 puncte”
Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:
Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate* / absolvent după anul 2012/șomer:
DA (minim 1 loc) Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012 / șomeri:
4

Observaţii: Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1 persoana
defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 - pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării
Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va prezenta pana la
momentul platii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau certificat de
absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011”

4. Prezentarea proiectului

4.1. Descrierea proiectului de investiţii

Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii;
modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia.
Intrebare Raspuns

7 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

Solicitantul doreste realizarea unei investitii intr-un sistem


de gestionare, a materiei prime vegetale necesare pentru
o fabrica de peleti
Principalele activitati pe care le va desfasura beneficiarul
vor consta in :
1. Colectarea, inregistrarea si raportarea informatiilor utile
in raport cu evolutia proiectului
2. Managementul zilnic al proiectului- organizational si
conceptual
3. Asigura un circuit informational adecvat, discutii si
feedback dintre diferiti actori
4. Planificarea strategiei de management al riscurilor
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si 5. Monitorizarea tehnica (evolutia activitatilor in raport cu
activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea. cele propuse)
6. Monitorizarea financiara (corelatia dintre bugetul
aprobat si cel real)
7. Monitorizarea costurilor (inclusiv neprevazute)
8. Supervizarea derularii procedurilor de atribuire prin
achizitii publice
9. Raportari tehnice si financiare pentru finantator
10. Intocmirea de planuri detaliate de lucru trimestriale si
monitorizarea implementarii
acestora
11. Raportarea si comunicarea rezultatelor
12. Organizarea echipei si stabilirea rolurilor
13. Acţiuni de promovare serviciilor

Prezentaţi detaliat fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi Firma doreste sa isi creeze premizele pentru a-si ridica
principalele utilaje şi echipamente utilizate, precum și integrarea nivelul de competitivitate pe piata prin implementarea
echipamentelor achiziționate prin program în fluxul activității. unui sistem de management al resurselor

OPORTUNITATEA acestei investitii rezida din una dintre


problemele fundamentale cu care
se confrunta economia rurala si anume, impactul
procesului de restructurare din
agricultura si nevoia implicita de diversificare si crestere a
economiei rurale din sectorul
non-agricol. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol
si forestier a condus la o reducere
semnificativa a locurilor de munca in mediul rural.
Diversificarea exploatatiilor agricole si a altor intreprinderi
Descrieți rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati
existente prin orientarea lor
finantare .
catre sectorul non-agricol nu constituie doar un raspuns
logic la cerintele pietei, aflata in
plina schimbare, ci va ajuta si la absorbtia surplusului
fortei de munca eliberate din sectorul
agricol.
In intampinarea acestui proces se are in vedere
incurajarea infiintarii si dezvoltarii de
microintreprinderi care vor initia activitati economice in
zona rurala, orientandu-se, astfel,
forta de munca catre sectorul de munca non-agricol.

8 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

Implementarea proiectului, asa cum a fost descrisa, va


conduce la desfasurarea unei
activitati productive, eficiente si, pe termen mediu, la
acumularea de profit, care devine
sursa de finantare si de sustinere a activitatii
viitoare.Daca este cazul sa completam schema
tehnologica cu noi echipamente, acestea vor fi
achizitionate cu fonduri
proprii.Implementarea proiectului, asa cum a fost descrisa,
va conduce la desfasurarea unei
activitati productive, eficiente si, pe termen mediu, la
acumularea de profit, care devine
sursa de finantare si de sustinere a activitatii curente si a
investitiilor viitoare.Firma va avea
oportunitatea de a extinde pe plan comercial, la valoarea
mare a cererii rezultata ca urmare
cresterii solicitarilor. Piata in acest domeniu evolueaza
spre o crestere a cererii de servicii de
acest tip.Din analiza financiara realizata in cadrul planului
de afaceri
anexat rezulta faptul ca firma este capabila, dupa
implementarea proiectului, sa genereze o
auto-finantare suficienta pentru a continua activitatile cel
putin 5 ani de zile dupa finalizarea
proiectului.Cash-flow-ul cumulat este pozitiv pentru
fiecare an, aceasta fiind conditia de
sustenabilitate financiara necesara..Din aceeasi analiza
financiara prezentata detaliat in
Planul de afaceri, rezulta cu certitudine ca proiectul nu
este dependent de stimulente financiare cum ar fi
subventii, scutiri de taxe si datorii etc.
Solicitantul concepe oportunitatea finantarii prin
programul SUN ca un punct de plecare
pentru
activitati viitoare. Structurile proiectului vor functiona și
dupa finalizarea proiectului din
punct de
vedere institutional și financiar, având în vedere că
Cum veți asigura , dacă este cazul, celelalte echipamente necesare
solicitantul va sustine activitatile din
fluxului tehnologic, echipamente care nu fac obiectul achizitiei prin
fonduri proprii.Dupa incheierea proiectului firma
proiect dar care sunt necesare pentru obtinerea produsului/serviciului
constituita prin acest proiect va sustine
descris in planul de afaceri.1
implementarea
urmatoarelor activitati:
- Introducerea de noi produse in procesul de fabricatie
- mentinerea sediului actual si a angajatilor pentru minium
5 ani
Sustenabilitatea pe piata
Pentru serviciile prestate in cadrul noii firme, cererea pe
piata este in crestere foarte
dinamica. La
sfarsitul proiectului, consdieram ca pozitia Firma WOOD
ART SHAPES SRL va fi consolidata
atat pe
piata locala, cat si pe cea regionala. Dupa cum rezulta cu
clatitate din analiza pietei
efectuata in
planul de afaceri, proiectul nu este dependent de un
singur furnizor sau de un singur client,
iar
oferta firmei poate fi cu usurinta adaptata evolutiei
permanente a pietei.
Concluzie
In cazul prezentului proiect, consideram ca beneficiile
cantaresc in termeni socio-economici
mult
mai mult decat costurile sau riscurile, iar proiectul
reprezinta o investitie profitabila pe
termen
lung, benefica atat stimularii activitatii cat si cresterii
competivitatii firmelor din regiunea
Vest.
Realizarea proiectului corespunde integral conceptelor de
dezvoltare locala in baza
principiilor de
imbunatatire a performantelor resurselor umane si a
competivitatii. Proiectul va promova
bunele
practici in domeniul implementarii proiectelor finantate cu
fonduri nerambursabile.

9 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

4.2. Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediu social: Judet Timis

Adresa Sat. Bucovat, Com. Bucovat, nr. 410, Jud. Timis

Localitate Sat. Bucovat

Regiune de dezvoltare: Regiunea de dezvoltare Vest

Rural

Locul implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare: Regiunea de dezvoltare Vest

Judet: Timis

Adresa Date Generale

Rural

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la
nivel județean/ 100 locuitori < 4

Pentru identificarea situației numărului de IMM la nivel județean/ 100 locuitori consultați Anexa nr. 14 la procedura de
implementare a programului. Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în
tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu
anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut
punctaj.

4.3. Dimensionare valoare de investiţie

Sumele se introduc fara virgule, puncte sau spatii! Pentru evidentierea zecimalelor se foloseste punctul.
(ex: 119999.99)

TIPUL SOCIETĂȚII

Neplatitor TVA

Nr. Element de Denumire Număr Bucăţi Valoare unitara Valoarea Valoare Codul de
Crt. investiţie / fara TVA -lei totală fara eligibila clasificare
Cheltuieli TVA - lei
operationale

ACTIVE CORPORALE 1

1 Echipamente 148878.74 177165.70


tehnologice*, inclusiv
echipamente IT,
elevatoare,
incarcatoare

10 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

utilaj multifunctional 1 117030.00 117030.00 117030.00

TVA 22235.70

Pompa submersibila 3 8200.00 24600.00 24600.00

TVA 4674.00

generator curent 1 1379.83 1379.83 1379.83

TVA 262.17

Motocultor 1 5868.91 5868.91 5868.91

TVA 1115.09

2 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială, cu
excepţia vehiculelor
simbol G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările ulterioare

3 Mobilier, aparatură
birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale,
conform grupei nr. 3
din HG 2139/2004

3.3 Două plăci informative 420.17 500.00


programul de
finanțare Start-up

Plăci informative programul de finanțare Start-up 2 210.08 420.17 420.17

TVA 79.83

4 Instalaţii/echipamente
specifice în scopul
obţinerii unei economii
de energie

5 Instalaţii de încălzire
sau climatizare

SUBTOTAL ACTIVE 149298.91 177665.70


CORPORALE 1

ACTIVE CORPORALE 2

6 Spaţii de lucru, spaţii


de producţie şi spaţii
pentru prestări servicii
şi comerţ

11 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

7 Autoturisme, autobuze,
microbuze, biciclete,
mopede, motociclete,
Kart, ATV, rulote cu
sau fără motor,
remorci și
semiremorci,
platforme, izoterme și
frigorifice, doc plutitor,
șalupe maritime
pentru călători,
ambarcaţii fluviale de
agrement, aparate de
zbor,

SUBTOTAL ACTIVE
CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE 149298.91 177665.70


CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE
ȘI ALTE CHELTUIELI 1

8 Salarii, utilități, chirii, 96600.00 10000.00


servicii de
contabilitate

Salarii, utilități, chirii, servicii de contabilitate 1 96600.00 96600.00 10000

TVA

9 Pagină web pentru 3949.58 3949.58


prezentarea și
promovarea activităţii
inclusive cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.

Pagina WEB 1 3949.58 3949.58 3949.58

TVA

10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică

11 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale

12 Consultanţă 8000.00 8000.00

Consultanţă 1 8000 8000 8000

TVA

13 Software-uri necesare
desfăşurării activităţii,
inclusiv licenţe și
software pentru
comerţul on-line

SUBTOTAL ACTIVE 108549.58 21949.58


NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1

12 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

ACTIVE NECORPORALE
ȘI ALTE CHELTUIELI 2

14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de investiții
acceptate în cadrul
programului, pentru
solicitanții care
utilizează credit
pentru implementarea
proiectului.

SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE SI
ALTE CHELTUIELI 2

SUBTOTAL ACTIVE 108549.58 21949.58


NECORPORALE SI
ALTE CHELTUIELI

TOTAL GENERAL 257848.49 199615.28

PROCENT ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI SOFTWARE PENTRU PUNCTAJ 88.75%

PROCENT ACTIVE CORPORALE 1 89.00%

PROCENT ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1 11.00%

Nota:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din
H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau
obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar
sunt asimilate următoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de
forță, drone, terenuri artificiale pentru sport.

Au fost încărcate următoarele oferte:

Prezentare 1
Prezentare 2
Prezentare 3
Prezentare 4

4.4. Plan de finanţare a proiectului

a) Structura de finanţare a proiectului de afaceri:

Sursa de finanțare
RON %

Ajutor de minimis 199615.28 77.42

Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 58233.21 22.58

Total 257848.49 100

Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din valoarea planului de afaceri se
adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul 13 (13.1+13.2) și se calculează procentul din total

13 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

cheltuieli eligible

Solicit avans în valoare de maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

Da
Valoare solicitată avans 58000

În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea eligibilă a proiectului va
putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare / plată.
Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere:

mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri (Se va puncta 10 puncte)

Acționarii/ asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în
declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Nu

Se va puncta 25 puncte opţiunea NU

5. Analiza pietei

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei

Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de concurenţă).
Firmele din acest sector rămân printre cele mai vulnerabile în faţa crizei aşa cum se evidenţiază şi în analiza SWOT
- puncte slabe şi ameninţări, atât din punct de vedere al legislaţiei cât şi al măsurilor cu caracter economic şi social, de
relansare a economiei şi implicit a sectorului de construcţii pe care Guvernul întârzie să le pună în aplicare. Tendinţele
anuale de dezvoltare, crescătoare, înregistrate la majoritatea indicatorilor statistici, economico-financiari sunt doar
conjunctural afectate de criza economică, construcţiile fiind şi în continuare un motor principal de dezvoltare al economiei
naţionale (PIB total), cu implicaţii atât în plan orizontal cât şi vertical al economiei în ansamblu.
Punctele tari ale sectorului de construcţii prezentate în analiza SWOT nu fac decât să confirme aceste afirmaţii, aşa cum a
reiese şi din evoluţia principalilor indicatori statistici analizaţi, fără a se neglija însă corectarea punctelor slabe ale sectorului
şi a ameninţărilor relevate.. În ceea ce priveşte forţă de muncă din construcţii, cu toate că majoritatea angajatorilor caută
personal calificat, iar nivelul salariilor oferite are tendinţa de creştere, nu se poate spune că există o cerere masivă de
personal calificat aşa cum reiese şi din preocupările scăzute ale firmelor de construcţii în ceea ce priveşte
formarea profesională continuă (FPC). Reducerea costurilor cu forţa de muncă prin îngheţarea salariilor şi suspendarea
sporurilor ar putea fi compensate prin investiţii în FPC asigurând suportul uman calificat pentru relansarea sectorului de
construcţii după ieşirea din criza economic

5.2. Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

5.2.1. Produsul nou

Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului economic pentru care
se solicită finanțare – producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative pentru un exercițiu financiar de 1
an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

14 / 15
WOOD PROD ALPEM S.R.L

Venituri totale
Cantitatea anuala
anuale estimate a fi
Domeniul de activitate Produsul Pret unitar estimata a fi
realizate din
comercializata
activitatea propusa

- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt


o descriere fizică, caracteristici tehnice,
performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.

- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile Lemn rindeluit 100 2500 240000


caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să
se înţeleagă la ce servesc serviciile prestate
de dvs.

- în cazul comerţului, precizaţi grupele de


produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare,
dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu
ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice
(post vânzare, transport, garanţie, reparaţii
etc);

6.1.Proiecţiile financiare se vor completa în aplicație după modele prestabilite

Suma – Lei
Cheltuieli de producţie/exploatare %
N+1

Materii prime și materiale consumabile 6000.00 5

Alte cheltuieli materiale 1200 1

Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 3000 3

Cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații, asigurări și protecție socială) 93834.00 82

Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, impozite, taxe, protecția mediului 10262.12 9
înconjurător etc)

Total 114296.12 100

Vânzări
Nume produs Pondere în vânzările totale
An N + 1

Lemn rindeluit 240000 100

Total 240000 100

15 / 15

S-ar putea să vă placă și