Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Data: 03.09.2018 Învăţător: Roşca Diana


Clasa: a II-a
Disciplina:_______________
Subiectul: „Prima zi de şcoală”
Tipul lecţiei: mixtă (atelier de lectură şi discuţie)

Unităţi de Obiectivele Produsul lecţiei Criterii de evaluare


competenţe operaţionale
(subcompetenţe)
2.6.Formularea O1-să alcătuiască Formularea 1. Înțelege întrebarea.
enunţurilor enunţuri utiliyând răspunsului la 2. Oferă un răspuns
potrivite unor cuvintele de reper întrebări complet.
situaţii cunoscute (neam, patrie, 3. Oferă un răspuns potrivit.
de comunicare limbă);
O2-să citească Citirea cu voce 1. Pronunță corect fiecare
cuvînt.
corect, expresiv, a unui text 2. Citeşte cursiv,
3.2. Citirea conştient; nou/necunoscut fluent, fără pauze
corectă, cursivă, O3- să demostreze nejustificate.
fluentă a unui text înţelegerea celor 3. Respectă semnele de
literar/nonliterar citite în contexte punctuaţie.
variate;
O4-să adopte o
atitudine corectă
faţă de scriitor,
argumentând cu
idei proprii.

Strategii didactice:
-forme: frontal, individuaal, în grup
-metode, procedee şi tehnici: comunicarea, argumentarea, povestirea, demonstrarea,
citire multiplă, carte de vizită a scriitorului
-mijloace: fişe, poster, cariocă, portretul scriitorului, computer, tablă, cretă

Strategii de evaluare: evaluare formativă interactivă, evaluare iniţială


Etapele Tim- Activitatea dirigintelui și a elevului Strategii
lecției pul didactice
Evocare 3 min Momentul organizatoric.
La tablă este scris 03 septembrie 2018
BINE AȚI VENIT!
Cuvîntul învățătorului
Din nou calendarul perindă
O filă ce trece-n trecut
Și toamna se uită-n oglindă
Septembrie iar a început. Expunere
Cu-n clopoțel, septembrie, și-o floare
Cu-n zîmbet dulce și cu-n dor nespus
Pe pragul școlii toamna ce-a frumoasă
Pe toți la școală astăzi ne-a adus.

Dragi elevi, Bună ziua!


Azi e prima zi de şcoală. Orice început înseamnă entuziasm,
speranţe şi emoţii. Vă felicit cu prilejul începerii unei noi călătorii în
lumea literelor şi cea a cifrelor. Vă doresc să porniţi cu îndrăzneală pe
aripile gândului, ale fanteziei şi să nu vă părăsească dorul de carte pe
tot parcursul anului. Să deschideţi cartea de fiecare dată cu dragoste şi
devotament. Să vă ajute cartea să creşteţi mai buni, mai curajoşi, mai
înţelepţi. Să găsiţi mereu în filele acesteia ceva nou, interesant,
ajungând astfel la performanţe înalte.
Pe parcursul anului să dați dovadă de cuminţenie, ascultare şi
dorinţă de carte. Succes!
5 Descoperirea subiectului lecției.
min. Cu ajutorul silabelor de pe frunzele lipite pe harta RM alcătuiți Harta RM
subiectul lecției de astăzi.
Frunze cu
silabe

Observarea
Descoperirea

Subiectul: „PRIMA ZI DE ŞCOALĂ”

Realizare 2 Asaltul de idei: când auziţi cuvântul ŞCOALĂ la ce vă Brainstorming


a sensului min. gândiţi, spune doar 1 cuvânt fiecare elev Conversația
euristică
Şcoală
(se scriu câteva idei........................................) Exerciţiu

5 Exerciţiu de prezentare: „Numele şi o calitate/însuşire ce te


min. caracterizează...Mă numesc Elena, sunt energică..”-toţi Conversaţia
suntem moldoveni!
-În ţara noastră există şi moldoveni vestiţi, ce personalităţi
remarcabile cunoaşteţi din ţara noastră?
7 Ce știți despre scriitori, poeţi? (Se afișează imaginea cu
min. portretul scriitorului) Imagine
Elevii relatează succinte informații.
Expunerea
Vizionarea filmului despre viaţa lui Ion Druţă
În timp ce priviţi filmul, observaţi atent imaginile şi veţi Discuția
răspunde la câteva întrebări: dirijată
-La ce dată s-a născut Ion Druţă ?
-Cu cine a avut o întâlnire ? Imagine
-Ce monument a iniţiat Ion Druţă ?
7 - Ce cunoaşteţi despre monumentul Lumânarea
min. Recunoştinţei? Expunerea
Se prezintă infromaţie despre monumentul dat- Semnificaţia.
Fișa cu textul
De asemenea, Ion D. a scris şi diverse opere: Frunze de dor, fragment
Povara bunătăţii noastre, în continuare Vă propun fişa cu
textul fragment din romanul “Povara bunătăţii noastre”
Lucrul cu fişa textul .....
Reflecție 3 Cu inițialele cuvântului MOLDOVA numiți cuvinte ce
min. constituie însuşiri pentru ţară. Acrostih
Mândră, minunată
Onorată
Liberă, liniştită
Darnică, demnă
Ospitalieră
Veche, vitează
Adevărată
5 Cvintet pentru Ion Druţă
min. Titlul Ion Druţă Cvintet
2 cuvinte adjective deştept, mărinimos
3 cuvinte verbe scrie, citeşte, călătoreşte
4 cuvinte într-o propoziţie (Scriitor din R.Moldova.)
1 cuvânt cheie (substantiv) POET
2 Dezbateri, la temă Problematizaa
Extindere min. „Dacă nu ar fi existat ...” (Moldova, scriitori....) rea
Avem nevoie de...(argumentări)
5 Evaluare subiectului. De-a
min. Crearea unei comunicări despre Prima zi de şcoală. Dacă l-ați reporterul
întâlni pe Ion Druţă, ce cuvinte i-ați spune? (relatarea
emoţiilor din prima zi de şcoală)
1 Cuvîntul învățătorului:
min. Avem o ţară mică, dar frumoasă. Avem un plai cu oameni expunerea
harnici, frumoşi la suflet şi la port, inimile şi casele cărora
sînt deschise pentru prieteni şi dornice de vorbă dulce, de
vreme bună şi de pace.
Iubiți țara și faceți totul pentru a o păstra curată, îngrijită
și bogată în tradiții.
Temă pentru acasă –Desen la tema “Moldova în viitor”

S-ar putea să vă placă și