Sunteți pe pagina 1din 2

GRUP ŞCOLAR __________________________

CATEDRA DE INFORMATICĂ

FIŞA NR.19

Clasa a XII-a
Titlul temei: Limbajul HTML. Crearea unei pagini cu limbajul HTML

1. Definiţi limbajul HTML şi clasificaţi elementele componente ale acestuia.


2. Lansaţi în execuţie aplicaţia Notepad cu comenzile:
Start→Toate programele→Accesorii. Scrieţi următorul conţinut în fereastra de
editare:
<html>
<head> <title> Clasa a XII-a </title>
</head>
<body bgcolor=”red”>
<h1 align=”center”>Titlul paginii</h1>
<hr>
Text normal.<br>
<font size=6 color=”blue”
face=“Courier” >
Text de dimensiune 6,culoare albastru si stil Courier.<br>
<font size=4 face =“Arial” ><b>
Text de dimensiune 4, stil Arial, aldin. </b>
<br>
<i>Text inclinat </i><br>
<u>Text subliniat </u><br>
Triunghi dreptunghic <hr>
a <sup>2</sup> =b<sup>2</sup>+c<sup>2</sup>
<br><hr>
Formula cu indici <hr>
a<sub>1</sub>+a<sub>2</sub>=a<sub>3</sub>
<br><hr>
<blink>Linie clipitoare</blink><br>
<a href=”liste.html”>Legatura catre fisierul cu liste</a>
</body>
</html>
3. Salvaţi fişierul astfel creat cu opţiunea File→Save as… , cu numele „exemplu
text.html” . Pentru opţiunea tipului de fişier alegeţi „Toate fişierele”. Acţionaţi
comanda de salvare şi apoi deschideţi directorul „Documentele mele” . Dacă nu
s-au făcut erori atunci fişierul va fi afişat cu pictograma pentru fişiere HTML şi la
deschiderea sa se va lansa în execuţie aplicaţia Internet Explorer.
4. Identificaţi rolul etichetelor şi atributele acestora. Modificaţi atributele de culoare,
dimensiune şi stil (face) pentru fonturi şi observaţi efectul acestor modificări.
GRUP ŞCOLAR __________________________
CATEDRA DE INFORMATICĂ
5. Realizaţi un al doilea fişier cu următorul conţinut:
<html>
<head><title>Liste</title></head>
<body bgcolor="tan">
<font color="seagreen">
<h2>Lista neordonata de componente
<hr>
<ul type="square">
<li>Placa de baza
<li>Procesor
<li>Memorie RAM
</ul>
<hr>
Lista ordonata de programe
<ol type= "I">
<li>Word
<li>Excel
<li>AEL
</ol>
<hr>
<a href ="exemplu text.html">Legatura catre fisierul exemplu de
text</a>
</body>
</html>
6. Salvaţi fişierul sub numele „liste.html” respectând condiţiile de salvare de la
punctul anterior. Vizualizaţi fişierul folosind Internet Explorer. Explicaţi rolul
etichetelor şi al atributelor acestora.
7. Modificaţi culorile pentru hiperlegături prin rescrierea etichetei <body> sub
forma <body link=”red” vlink=”darkblue”
alink=”yellow”>. Observaţi efectul asupra hiperlegăturii. Utilizaţi
hiperlegătura pentru deplasarea la pagina creată anterior şi comparaţi proprietăţile
celor două hiperlegături.