Sunteți pe pagina 1din 1

Identificaţi posibile avantaje şi limite ale programelor de educaţie parentală, ce pot fi derulate la nivel

naţional (5 avantaje, 5 limite).

Avantajele programelor de educație parentală:

1) Îmbunătățirea cunoaşterii părinţilor în domeniul dezvoltării copiilor, a nevoilor acestora şi modului


cum acestea pot fi satisfăcute, în aşa fel încât să susţină sănătatea fizică şi psihică a copilului.
2) Informarea părinţilor în legătură cu drepturile copilului şi modul în care acestea trebuie respectate.
3) Îmbunătăţirea abilităţilor părinţilor de a comunica cu copiii, de a-şi ajusta aşteptările faţă de aceştia
în mod realist.
4) Îmbunătăţirea atitudinilor responsive şi suportive a părinţilor faţă de copii, a capacităţii lor de a
sprijini autonomizarea copiilor prin disciplinarea pozitivă a lor.
5) În cadrul unor asemenea contexte părinţii pot interacţiona, îţi pot împărtăşi propriile experienţe, pot
schimba idei, soluţii şi credinţe, pot să realizeze comparaţii între propriile comportamente şi cele ale
celorlalţi părinţi.

Limitele programelor de educație parentală:

1) Nu pot rezolva sărăcia şi efectele devastatoare ale acesteia asupra familiilor.


2) Nu pot rezolva inegalităţile sociale sau problemele din sistemul de asistenţă socială a familiei şi
copilului.
3) Nu asigură respectarea drepturilor copiilor de către toți părinții.
4) Nu reușesc să atragă și să informeze unii părinți care ar avea cu adevărat nevoie de o astfel de
educație.
5) Nu asigură o schimbare pozitivă în atitudinea părinților față de copii și nu verifică remedierea unor
probleme pe care doresc să le rezolve.

Bibliografie:

 http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/educatia-parentala-in-romania.pdf
 http://www.educatieparentala.ro/en/noutati/1-ultimele-stiri/865-importana-educaiei-parentale-in-procesul-
de-stimulare-a-participrii-colare-in-ciclul-precolar.html

STUDENTĂ: NEAG LARISA-CORINA


PIPP, ID, ANUL III