Sunteți pe pagina 1din 6

Numele ______________________ ________________

Matematică si explorarea mediului


Test de evaluare sumativă – semestrul I

1. Ordonează crescător numerele: 24, 2, 17, 14, 10, 19, 30, 29, 6
Colorează casetele cu numere impare.

2. Ordonează descrescător numerele: 8, 15, 12, 4, 25, 13, 31, 21, 20


Colorează casetele cu numere pare.

3. Scrie vecinii numerelor: 4. Compară numerele folosind semnele <, >, = .

7 11 12 12 23 25
3
18 20 28 18 30 20

13 29 7 9 21 12

5. Rezolvă adunările si scăderile:

14 + 26 - 19 + 22 - 12 + 29 – 13 + 30 - 6+
3 3 4 4 15 11 17 12 23

6. Completează termenul necunoscut.

5 + ___ = 11 14 – ___ = 7 3 + ___ = 8 17 – ___ = 8 10 – ___= 2


7 + ___ = 9 8 + ___= 16 10 + ___ = 16 9 – ___ = 6 30 – ___ = 20

7. Problemă

În coș sunt 11 mere. Corina mănâncă 2 mere.


Câte mere rămân în coș?
Rezolvare

______________________________
R: ________________
8. Numerotează părţile componente ale plantei: 9. Numerotează părţile componente ale
1 - rădăcină, 2 – tulpină, 3 – frunze, corpului unui animal:
4 – floare, 5 – fruct. 1 - membre, 2 – cap, 3 – trunchi
Matematică si explorarea mediului
Test de evaluare sumativă – sem. I
1. Competente specifice
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 -100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0 -100, recurgând
frecvent la numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferen ţă,
<, >, =, +. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în
concentrul 0 -100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

2. Descriptori de performantă

Com- Calificativul
pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient
ordonează corect, ordonează corect,
1.2 Ordonează crescător, identifică ordonează
identifică 3 nr. confundă nr. pare
1.3 numerele impare partial corect
impare cu impare
1.2 ordonează corect, ordonează corect,
Ordonează descrescător, identifică ordonează
1.3 identifică 3 nr. confundă nr. pare
numerele pare partial corect
pare cu impare
1.2 Scrie succesorul si predecesorul nr.
6 numere 4 numere 2 numere
date
1.2
Compară nr. folosind semnele <, >, = 6 numere 4 numere 2 numere
1.6
1.4 Efectuează adunări si scăderi, calcul
16 - 19 operatii 12 – 15 operatii 8 – 11 operatii
oral si scris, în concentrul 0 - 31
1.4 Completează termenul necunoscut 9-10 exercitii 6-8 exercitii 4-5 exercitii
Rezolvă probleme cu o operatie care 1 problemă o problemă parţial Problema partial
5.2
presupun operatii de scădere/adunare corectă corectă corectă
Identifică părţile componente ale
3.1 5 părti 4 părti 2-3 părti
plantei
Identifică părtile componente ale
3.1 3 părti 2 părti o parte
corpului unui animal

Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 9 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral si corect 4-6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 3 itemi; incorect
SUFICIENT
/parţial corect restul itemilor
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr. Numele si
crt prenumele
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi Cfinal


Calificativ
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
FB
B
S
I

Observatii:
FB –%
B –%
S –%
I –%
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și